info@resetheus.org (+420) 222 745 574

ANOSMIE – ZTRÁTA ČICHU

Mnoho lidí, kteří věří tomu, že „COVID-19“ je nová nemoc způsobená novým „virem“, má tendenci jako důvod této víry uvádět ztrátu chuti a čichu. Nejspíš si myslí, že toto je nejnovější symptom onemocnění, který před příchodem „COVID-19“ nebyl běžný. Pravděpodobně je to způsobeno humbukem, který na tento symptom, s touto „novou“ nemocí silně spojený, kladly CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí), WHO a masmédia. Když však provedete malý průzkum, zjistíte, že tento stav, známý jako ANOSMIE, není vůbec nový nebo vzácný:

„Skutečný výskyt anosmie je obtížné určit. National Institutes of Health odhaduje, že DYSFUNKCI ČICHU MAJÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH VÍCE NEŽ 2 MILIONY OSOB.

Ear, Nose and Throat Journal, 1. prosince 2001“

„TÉMĚŘ DVA ZE TŘÍ AMERIČANŮ NĚKDY TRPĚLI DOČASNOU ZTRÁTOU ČICHU. Asi 1,2% má „anosmii“, což znamená, že nemají čich.

The Toronto Star, 27. září 1989“

„Autorka studie Claire Murphyová, profesorka psychologie na San Diego State University, uvedla, že podle výsledků testů je prevalence ztráty čichu u seniorů ‚MNOHEM VĚTŠÍ, NEŽ SE DŘÍVE MYSLELO.‘ Dřívější odhady uváděly, že poruchu čichu mají 2,7 milionů starších Američanů. TATO NOVÁ STUDIE NAZNAČUJE, ŽE ČÍSLO SE BLÍŽÍ 14 MILIONŮM.

The Houston Chronicle, 3. ledna 2003

Times-Picayune (New Orleans, LA), 5. ledna 2003

Newhouse News Service, 17. prosince 2002

The Seattle Times, 23. prosince 2002“

https://www.anosmiafoundation.com/suffer.shtml

„Odhaduje se, že anosmie a hyposmie (neschopnost nebo snížená schopnost čichu) POSTIHUJÍ 3–20% POPULACE. Riziko čichové dysfunkce se s věkem zvyšuje a může být také důsledkem chronických sinonazálních onemocnění, těžkého traumatu hlavy a infekcí horních cest dýchacích nebo neurodegenerativních onemocnění.“

„Obecně panuje shoda na tom, že samohlášení schopnosti cítit je specifické, není ale citlivé – LIDÉ TENTO PROBLÉM NEROZPOZNÁVAJÍ (Wehling a kol. 2011; Schöpf a Kollndorfer 2015; Adams a kol. 2016). V reprezentativním vzorku starších dospělých v USA (NSHAP) 12,4% osob uvedlo, že jejich čich je ucházející nebo špatný (pomocí 5-bodové Likertovy škály), zatímco 22,0% mělo objektivní čichovou dysfunkci. Mezi těmi s naměřenou čichovou dysfunkcí tento problém 74,2% z nich NEROZPOZNALO (Adams a kol. 2016).“

„Čich hraje hlavní roli ve stravovacím chování, a to jak pro stimulaci chuti k jídlu (Boesveldt a De Graaf 2017), tak PRO VNÍMÁNÍ CHUTI BĚHEM KONZUMACE JÍDLA (Hummel a Nordin 2005; Stevenson 2010; Croy a kol. 2014).“

„ANOSMIE MŮŽE VZNIKNOUT NÁSLEDKEM MNOHA ONEMOCNĚNÍ. Nejčastějšími příčinami jsou sinonazální choroby a postinfekční a posttraumatické poruchy (Damm a kol. 2004; Nordin a Brämerson 2008). Jiné etiologie (např. vrozené, idiopatické a toxické poruchy nebo poruchy způsobené neurodegenerativním onemocněním) jsou méně časté, ale přesto je důležité je vyloučit.“

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5863566/

Z výše uvedených dvou článků je patrné, že anosmie není nový symptom, má mnoho možných příčin a postihovala miliony lidí dávno před „COVID-19“. Lidé anosmii bohužel stále považují za důkaz, že „COVID-19“ je nová nemoc, která se nějakým způsobem odlišuje od chřipky, přestože obě sdílejí úplně stejné příznaky. Je to tak, že anosmie s chřipkou nesouvisí? Vůbec ne:

„CHŘIPKA MŮŽE POŠKOZIT VÁŠ ČICH. Naštěstí to obvykle není trvalé, i když návrat může chvíli trvat. To, zda čich znovu získáte, závisí na základní příčině. Pokud došlo k rozsáhlému poškození nosních nervů, je pravděpodobnější, že stav bude trvalý. LÉKAŘSKÝ TERMÍN PRO ÚPLNOU ZTRÁTU ČICHU JE ANOSMIE, zatímco částečná ztráta čichu se nazývá hyposmie.“

Can The Flu Permanently Damage Your Sense of Smell? | Raleigh Capitol Ear, Nose & Throat (raleighcapitolent.com)

Chřipka není jediným stavem, se kterým je anosmie spojena, jak uvádí klinika Mayo:

„UCPANÝ NOS PŘI NACHLAZENÍ JE ČASTOU PŘÍČINOU ČÁSTEČNÉ, DOČASNÉ ZTRÁTY ČICHU. Častou příčinou je také ucpání nosních dutin, způsobené polypem nebo zlomeninou nosu. ZTRÁTU ČICHU MŮŽE ZPŮSOBIT I OBYČEJNÉ STÁRNUTÍ, zvláště po šedesátce.“

„Jakýkoli problém, jako ucpaný nos, neprůchodnost, zánět, poškození nervů nebo porucha mozkové funkce, MŮŽE MÍT VLIV NA VAŠI SCHOPNOST NORMÁLNĚ CÍTIT.

Problémy s vnitřní výstelkou nosu

Mezi onemocnění, která mohou způsobit dočasné podráždění nebo ucpání nosu, patří:

  • Akutní zánět vedlejších nosních dutin (infekce nosu a dutin)
  • Běžné nachlazení
  • Senná rýma (alergická rýma)
  • Chřipka
  • Nealergická rýma (chronická kongesce nebo kýchání nesouvisející s alergiemi)
  • Kouření“

https://www.mayoclinic.org/symptoms/loss-of-smell/basics/causes/sym-20050804

Zdá se, že anosmie není vůbec neobvyklá a může mít mnoho příčin. Proč je tedy uvedena jako hlavní znak „COVID-19?“

„ANOSMIE JE VÝRAZNÝM PŘÍZNAKEM INFEKCE SARS-CoV-2. U pacientů s COVID-19 může náhle vzniknout anosmie bez dalších příznaků. Před nástupem anosmie se mohou projevit i další mírné příznaky, jako je suchý kašel.“

COVID-19 and anosmia: A review based on up-to-date knowledge (nih.gov)

Důvod, že propaganda strachu CDC, WHO a masmédií považuje ztrátu čichu za nový symptom primárně spojený s „COVID-19“, je ten, že i když mnozí tímto problémem trpí, tak lidé si ho běžně neuvědomují ani ho nehlásí. Je tedy dokonalým viníkem, kterého lze považovat za „nový“ symptom jejich „nového viru“.

Je to jen další trik, který použili ve snaze vás oklamat. Jakmile si to uvědomíte, uvidíte, že všechny příznaky onemocnění, od alergií po chřipku až po zápal plic, nejsou ničím jiným než progresivním, zhoršujícím se stavem vysoce toxického prostředí v těle.

A žádný z těchto příznaků není způsoben „virem“.

Napsat komentář

Pin It on Pinterest

Share This