info@resetheus.org (+420) 222 745 574

Byly pravé neštovice skutečně vymýceny?

8. května 1980 oznámila Světová zdravotnická organizace úplné celosvětové vymýcení „viru“ pravých neštovic. Tento okamžik je považován za jeden z největších úspěchů v celé moderní medicíně. Lidstvo se spojilo v celosvětovém úsilí a nakonec porazilo smrtícího nepřítele využitím „zázraku“ medicíny – očkování. Tento triumfální úspěch se od té doby používá jako odůvodnění pro každou očkovací kampaň. Vymýcení pravých neštovic pomocí smrtící injekce bylo velmi propagováno, aby přesvědčilo veřejnost o současné narychlo udělané experimentální mRNA vakcíně, která nám byla vnucována během násilné kampaně v souvislosti se „SARS-CoV-2“.

Co když však vymýcení pravých neštovic při bližším pohledu neobstojí? Co když stejné příznaky nemoci známé jako pravé neštovice existují i dnes? Co když tyto příznaky nikdy nevymizely a ve farmaceutickém programu ochrany svědků dostaly nová jména a identity? Co když právě vakcíny použité k vymýcení tohoto „viru“ ve skutečnosti způsobily stejné příznaky jako pravé neštovice, nebo ještě horší? Co by nám to řeklo o samotných organizacích, které si připisovaly úspěch a pyšnily se jím?

Podívejme se, co můžeme o tomto údajném vymýcení jedné z „nejsmrtelnějších nemocí všech dob“ odhalit.

Výzva z roku 1958 k celosvětovému vymýcení pravých neštovic


Propaganda z roku 2010

V roce 1958 se Světová zdravotnická organizace rozhodla, že konečně nadešel čas prosadit vymýcení „viru“ pravých neštovic, přestože vakcína proti pravým neštovicím se používala již více než století a prevalence nemoci již klesla. Cílem bylo vytvořit očkovací infrastrukturu po celém světě, aby bylo možné tuto nemoc jednou provždy porazit. Naštěstí pro velké země, jako jsou USA, pravé neštovice již vymizely. Byly to menší země, které potřebovaly, aby USA a Sovětský svaz zasáhly a dodaly 150 milionů dávek vakcín, aby nemoc porazily a zajistily si vítězství:

Vakcína proti pravým neštovicím: Dobrá, zlá a ošklivá

První velká snaha o vymýcení pravých neštovic byla zahájena v roce 1950 s cílem eliminovat pravé neštovice v Americe. V roce 1958 schválilo Světové zdravotnické shromáždění rezoluci požadující celosvětové vymýcení pravých neštovic. I když některé země zavedly programy vymýcení pravých neštovic, neexistovala žádná koordinovaná infrastruktura. Mnoho programů selhalo kvůli nedostatečným zásobám vakcín a omezeným zdrojům. Virulentnější forma pravých neštovic (variola major) byla rozšířena ve Spojených státech během 19. století, ale v letech 1900 až 1925 se objevila pouze dvě velká ohniska. Oproti tomu mírnější forma pravých neštovic (variola minor) byla běžná až do 30. let 20. století. Po roce 1949 se ve Spojených státech nevyskytly žádné endemické případy pravých neštovic, ale tato nemoc byla i nadále vážným problémem v méně rozvinutých zemích. Do roku 1966 zůstaly pravé neštovice endemické ve 33 zemích. Světové zdravotnické shromáždění schválilo po rozsáhlé debatě částku 2,4 milionu dolarů na zahájení celosvětového eradikačního programu v průběhu příštích 10 let. Na začátku kampaně Sovětský svaz a Spojené státy darovaly více než 150 milionů dávek vakcíny. Přibližně ve stejnou dobu byla vyvinuta rozdvojená jehla, která zjednodušila aplikaci a snížila požadovaný objem vakcíny.“

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1069029/#__ffn_sectitle

Zamýšlené cíle kampaně byly uvedeny v tomto dokumentu Světové zdravotnické organizace z roku 1958:

 1. ŽÁDÁ generálního ředitele, aby prostudoval a podal Výkonné radě na jejím dvacátém třetím zasedání zprávu o finančních, administrativních a technických důsledcích programu, jehož cílem je vymýcení pravých neštovic, přičemž studie by měla zahrnovat různé problémy spojené s prováděním následujících činností:
  1. zkoumání prostředků k zajištění celosvětové eradikace pravých neštovic s přihlédnutím ke skutečnosti, že pravé neštovice v určitých oblastech přetrvávají navzdory opakovaným očkovacím kampaním;
  2. podpora přípravy potřebného množství vakcíny proti pravým neštovicím v letech 1958-1960 v národních laboratořích a ústavech;
  3. školení pracovníků provádějících očkování mezi místním obyvatelstvem v zemích, ve kterých budou probíhat hromadné očkovací kampaně;
  4. shromažďování zkušeností a formulování doporučení pro výrobu dostatečného množství termostabilní vakcíny proti pravým neštovicím vhodné pro dlouhodobé skladování a použití v tropických a subtropických oblastech světa a
  5. studie opatření, která mají být přijata, aby se předešlo komplikacím, které by mohly z očkování proti pravým neštovicím vyplynout;
 2. DOPORUČUJE všem vládám:
  1. aby v letech 1959–1960 byla populace očkována v zemích, ve kterých existují hlavní endemická ohniska pravých neštovic;
  2. během let 1961-1962 by mělo být provedeno dodatečné očkování populace v ohniscích, ve kterých nemoc přetrvává, a aby následně byla provedena přeočkování v rozsahu, který bude nezbytný v souladu se zkušenostmi získanými v každé zemi;
 3. DOPORUČUJE, aby všechny země, ve kterých je očkování proti pravým neštovicím povinné, pokračovaly v očkování proti pravým neštovicím během eradikace této nemoci po celém světě;
 4. VYZÝVÁ vědce v oblasti medicíny a vědecké instituce působící v oblasti mikrobiologie a epidemiologie, aby podnítili své úsilí o zlepšení kvality a technologie výroby vyhovující vakcíny proti pravým neštovicím odolné vůči vlivu teploty;
 5. ŽÁDÁ generálního ředitele, aby na 12. zasedání Světového zdravotnického shromáždění informoval o dosaženém pokroku a dosažených výsledcích.“

https://apps.who.int/iris/handle/10665/88784

Jak je vidět z údajů Světové zdravotnické organizace z roku 1958, došlo ke zvýšenému tlaku na očkování populace proti pravým neštovicím, zejména v chudších zemích. Toto úsilí bylo přijato navzdory skutečnosti, že opakované očkovací kampaně v určitých oblastech selhaly a také navzdory skutečnosti, že byla známa nebezpečí spojená s používáním vakcíny. Světová zdravotnická organizace vyzvala k dodatečnému očkování a přeočkování některých populací. Jinými slovy, Světová zdravotnická organizace prosazovala masovou očkovací kampaň s přeočkováním a současně požadovala studie bezpečnosti vakcín samotných. Zní vám to povědomě?

Nejnebezpečnější vakcína, jakou člověk zná


Když je vakcína smrtelnější než hrozba „vymýceného viru“

I když se v roce 1958 zdálo, že o bezpečnosti vakcín stále panovaly pochybnosti, máme to štěstí, že se můžeme zpětně podívat na to, jaké druhy ničivých následků byly nakonec objeveny v dlouhodobém horizontu:

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY OČKOVÁNÍ

Frekvence a klinické vlastnosti

Vakcína proti pravým neštovicím je méně bezpečná než jiné dnes běžně používané vakcíny. Vakcína je spojena se známými nežádoucími účinky, které se pohybují od mírných až po závažné. Mírné reakce na vakcínu zahrnují tvorbu satelitních lézí, horečku, bolest svalů, regionální lymfadenopatii, únavu, bolest hlavy, nevolnost, vyrážky a bolestivost v místě očkování. Nedávná klinická studie uvedla, že více než jedna třetina příjemců vakcíny kvůli těmto mírným symptomům souvisejícím s očkováním zameškala několik dní v práci nebo ve škole.“

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1069029/#__ffn_sectitle

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC):

Naproti tomu většina lidí, kteří dostanou vakcínu proti pravým neštovicím nebo opičím neštovicím, má jen drobné reakce, jako je mírná horečka, únava, zduřelé uzliny a zarudnutí a svědění v místě, kde je vakcína aplikována. Tyto vakcíny však mají i vážnější rizika.

Na základě minulých zkušeností se odhaduje, že 1 až 2 lidé z každého 1 milionu očkovaných zemřou v důsledku život ohrožujících komplikací vakcíny.“

https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/clinicians/smallpox-vaccine.html

Zdá se, že samotné příznaky mírných reakcí na vakcínu proti pravým neštovicím jsou příznaky pravých neštovic jakožto nemoci samotné. Kromě toho je pravděpodobné, že CDC podceňuje úmrtí spojená s vakcínou. To vyvolává otázku: je lepší dostat příznaky pravých neštovic po očkování, nebo „přirozenou“ cestou? Pokud jste prezidentem USA v době, kdy je „virus“ celosvětově vymýcen, zdá se, že zřejmou odpovědí by bylo vyvolat příznaky pravých neštovic v populaci prostřednictvím očkování.

V roce 2003 se prezident Bush rozhodl zavést očkování proti pravým neštovicím povinným pro veškerý vojenský personál a také doporučit vakcínu pro půl milionu pracovníků ve zdravotnictví. Přestože byly pravé neštovice prohlášeny za celosvětově vymýcené dobrých 23 let před rozhodnutím Bushe mladšího a nemoc samotná byla v USA od roku 1949 považována za neendemickou, jako odůvodnění tohoto rozhodnutí byla použita hrozba, že vymýcený „virus“ bude použit jako biologická zbraň. Reportáž CBS z té doby vykresluje velmi temný obraz vakcíny:

Nejnebezpečnější vakcína

Pravé neštovice mohou být nejhorší nemocí, jakou kdy člověk poznal. V letech 1880 až 1980 zabily asi půl miliardy lidí, než byly vymýceny.

A vakcína proti pravým neštovicím je také smrtelná. Vědci ji nazývají nejnebezpečnější vakcínou, jakou člověk zná.“

To je údaj podle administrativních zdrojů, které uvádějí, že očkování bude povinné pro asi 500 000 vojáků a doporučeno bude pro další půl milionu lidí, kteří pracují na pohotovostních odděleních nemocnic a ve speciálních krizových týmech pro boj s pravými neštovicemi.

Široké veřejnosti bude vakcína nabídnuta na dobrovolné bázi, jakmile budou licencovány velké zásoby, pravděpodobně začátkem roku 2004, i když vláda nebude lidi k očkování vybízet.

Korespondent pořadu 60 Minutes II Dan Rather uvádí, že při vyhodnocování potenciálního nebezpečí pravých neštovic čelila Bushova administrativa smrtelnému dilematu: Populaci proti pravým neštovicím neočkovat a nechat miliony lidí zranitelnými vůči jedné z nejhorších pohrom, které lidstvo zná. Nebo očkovat lidi vakcínou, která extrémně účinně nemoci zabraňuje, ale může způsobit nebezpečné, někdy smrtelné reakce.“

Vakcína byla vytvořena v roce 1796. Podle dr. Paula Offita je vakcína používaná v dnešní době v podstatě stejná. ‚Máme sklon považovat vakcíny za velmi bezpečné a účinné, což jsou. Ale všechny vakcíny, které dnes používáme, jsou výsledkem moderní technologie. To pro vakcínu proti pravým neštovicím neplatí. Má profil vedlejších účinků, který bychom dnes u vakcín nepřijali,‘ říká.

Vakcína proti pravým neštovicím je vyrobena ze slabého biologického bratrance viru pravých neštovic. Když se necháte očkovat slabším virem, stanete se vůči viru pravých neštovic imunní.“

https://www.cbsnews.com/news/the-most-dangerous-vaccine/#app

Rozhodnutí nařídit očkování těm, kteří jsou ochotni položit svůj život na obranu naší země nejnebezpečnější vakcínou v historii, se zredukovalo na teoretické „Co kdyby…?“ Dokonce i po údajném vymýcení pravých neštovic našla vláda kontrolovaná farmaceutickým průmyslem způsob, jak dál šířit strach a nutit svůj jed vyděšené populaci pomocí fiktivní propagandy. Z těchto několika zdrojů je jasné, že vakcína vytvářela právě tu nemoc, kterou měla eliminovat.

Příchod opičích neštovic

Zatímco Světová zdravotnická organizace v roce 1958 vyhlásila celosvětovou výzvu k vymýcení pravých neštovic, „poxviry“ zjevně toto memorandum nedostaly, protože se toho roku stala další zvláštní věc: objevení opičích neštovic. Jednalo se o nové onemocnění děsivě připomínající pravé neštovice, které údajně postihlo pouze opice v zajetí, které byly použity k experimentům. Avšak dvanáct let po jejich objevení a deset let před vyhlášením porážky pravých neštovic se opičí neštovice příhodně rozhodly přeskočit ze zvířete na člověka. Skutečnost, že tento „virus“ ve všech směrech identický s pravými neštovicemi přeskočil na lidi a infikoval je na vrcholu očkovací kampaně proti pravým neštovicím, je samozřejmě jen „náhoda“. Nebo by to mohlo být tak, že stejné příznaky spojované s pravými neštovicemi byly přejmenovány, přeznačeny a prezentovány jako nová nemoc, aby to vypadalo jako úspěšná eradikační kampaň? To samé virologové udělali dříve s planými neštovicemi, jak jsem podrobně popsal v článku „Rozlišil William Heberden v roce 1767 plané neštovice od pravých neštovic?“ zde:

Did William Heberden Distinguish Chickenpox From Smallpox in 1767? – ViroLIEgy

Je zřejmé, že stejný trik byl použit také v případě opičích neštovic. Úžasné podobnosti mezi těmito údajně odlišnými „viry“ nám pomáhají ukázat dva zdroje informací. První je přímo od Světové zdravotnické organizace:

Klinický obraz opičích neštovic se podobá pravým neštovicím, infekci způsobené příbuzným orthopoxvirem, která byla v roce 1980 celosvětově prohlášena za vymýcenou.“

Opičí neštovice jsou virová zoonóza (virus přenášený na člověka ze zvířat) se symptomy podobnými těm, které byly v minulosti pozorovány u pacientů s pravými neštovicemi, i když jsou klinicky méně závažné. Po vymýcení pravých neštovic v roce 1980 a následném ukončení očkování proti pravým neštovicím se ukázal jako nejdůležitější orthopoxvirus. Opičí neštovice se vyskytují ve střední a západní Africe, často v blízkosti tropických deštných pralesů.“

Opičí neštovice u lidí byly poprvé identifikovány v roce 1970 v Demokratické republice Kongo (tehdy známé jako Zair) u 9letého chlapce v oblasti, kde byly pravé neštovice v roce 1968 vymýceny. Od té doby bylo nejvíce případů hlášeno z venkovských oblastí deštných pralesů v povodí Konga, zejména v Demokratické republice Kongo, kde je nemoc považována za endemickou.

Přenos

Infekce prvotních případů je důsledkem přímého kontaktu s krví, tělesnými tekutinami nebo kožními nebo slizničními lézemi infikovaných zvířat. V Africe byly důkazy o infekci virem opičích neštovic nalezeny u mnoha zvířat, včetně veverek, gambijských krys, plchů, různých druhů opic a dalších. Přirozený rezervoár opičích neštovic dosud nebyl identifikován, i když nejpravděpodobněji se jedná o hlodavce. Konzumace nedostatečně tepelně upraveného masa a dalších živočišných produktů z infikovaných zvířat je možným rizikovým faktorem.“

Diagnóza

Klinická diferenciální diagnóza, kterou je třeba zvážit, zahrnuje další onemocnění projevující se vyrážkou, jako jsou plané neštovice, spalničky, bakteriální kožní infekce, svrab, syfilis a alergie související s léky. Lymfadenopatie během prodromálního stádia onemocnění může být klinickým znakem, který odlišuje opičí neštovice od planých neštovic nebo pravých neštovic. Pokud existuje podezření na opičí neštovice, zdravotníci by měli odebrat vhodný vzorek a bezpečně jej dopravit do laboratoře s odpovídající způsobilostí. Potvrzení opičích neštovic závisí na typu a kvalitě vzorku a typu laboratorního testu. Vzorky by proto měly být zabaleny a odeslány v souladu s národními a mezinárodními požadavky. Polymerázová řetězová reakce (PCR) je preferovaným laboratorním testem vzhledem ke své přesnosti a citlivosti. Za tímto účelem jsou pro opičí neštovice optimální diagnostické vzorky z kožních lézí – z vezikul, pustul a suchých krust nebo tekutiny z nich. Tam, kde je to možné, je možností biopsie. Vzorky lézí musí být skladovány v suché, sterilní zkumavce (bez virového transportního média) a uchovávány v chladu. PCR testy vzorků krve jsou obvykle neprůkazné z důvodu krátkého trvání virémie ve vztahu k načasování odběru vzorku po nástupu příznaků a neměly by být pacientům běžně odebírány.

Orthopoxviry vykazují sérologicky zkříženou reaktivitu, a proto metody detekce antigenů a protilátek neposkytují specifické potvrzení opičích neštovic. Sérologické metody a metody detekce antigenu se proto nedoporučují pro diagnostiku nebo vyšetřování případů, kde jsou zdroje omezené. Navíc nedávné nebo před delší dobou provedené očkování vakcínou obsahující virus vakcinie (např. kdokoli očkovaný před eradikací pravých neštovic nebo nedávno očkovaný kvůli vyššímu riziku, jako je laboratorní personál pracující s orthopoxviry) může vést k falešně pozitivním výsledkům.

Aby bylo možné interpretovat výsledky testu, je důležité, aby byly se vzorky poskytnuty informace o pacientovi, včetně: a) data nástupu horečky, b) data začátku vyrážky, c) data odběru vzorku, d) aktuálního stavu jedince (stádium vyrážky) a e) věku.

Jak opičí neštovice souvisí s pravými neštovicemi

Klinický obraz opičích neštovic se podobá pravým neštovicím, infekci způsobené příbuzným orthopoxvirem, která byla vymýcena po celém světě. Pravé neštovice se přenášely snadněji a byly častěji smrtelné, protože asi 30% pacientů zemřelo. Poslední případ přirozeně získaných pravých neštovic byl zjištěn v roce 1977 a v roce 1980 byly pravé neštovice prohlášeny za vymýcené po celosvětové očkovací kampani. Uplynulo 40 nebo více let, co všechny země ukončily rutinní očkování proti pravým neštovicím vakcínou na bázi viru vakcinie. Protože vakcína obsahující virus vakcinie také chránila proti opičím neštovicím v západní a střední Africe, tak neočkované populace jsou nyní také náchylnější k infekci virem opičích neštovic.

Zatímco pravé neštovice se již přirozeně nevyskytují, celosvětový zdravotnický sektor zůstává ostražitý pro případ, že by se mohly znovu objevit přirozenými mechanismy, kvůli nehodě v laboratoři nebo záměrným uvolněním. Pro zajištění celosvětové připravenosti v případě opětovného výskytu pravých neštovic se vyvíjejí novější vakcíny, diagnostika a antivirotika. Pro prevenci pravých neštovic a opičích neštovic byla nyní schválena nová vakcína třetí generace obsahující virus vakcinie. Vyvíjejí se také antivirotika. Ta se nyní mohou také ukázat jako užitečná pro prevenci a kontrolu opičích neštovic.“

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox

Jak lze vyvodit z informací poskytnutých Světovou zdravotnickou organizací, opičí neštovice a pravé neštovice jsou přesně tím samým onemocněním. Mají stejné příznaky, stejný způsob přenosu, stejnou vakcínu a stejnou teoretickou protilátkovou odpověď. Podle Světové zdravotnické organizace je jediný rozdíl ten, že podle odhadů jsou opičí neštovice méně smrtelné než pravé neštovice a pochází ze zvířete neznámého původu, zatímco pravé neštovice se vyskytují pouze u lidí. Oba tyto údajné rozdíly jsou mimochodem teoretické.

Pokud Světová zdravotnická organizace nebyla dostatečně přesvědčivá o identické povaze těchto dvou nemocí, tak vás mohou přesvědčit výňatky z velmi podrobné fiktivní klasiky z roku 1988 „Pravé neštovice a jejich vymýcení“ („Smallpox and its Eradication“) od Franka Fennera. V kapitole č. 29 tohoto téměř 1800stránkového mistrovského díla tvůrčího psaní se uvádí:

LIDSKÉ OPIČÍ NEŠTOVICE A JINÉ POXVIROVÉ INFEKCE ČLOVĚKA

Lidské opičí neštovice byly poprvé rozpoznány v roce 1970. Jde o těžké systémové onemocnění s generalizovanou pustulózní vyrážkou, klinicky nerozeznatelnou od pravých neštovic. Kromě virů pravých neštovic a opičích neštovic může u člověka způsobit léze 7 dalších druhů poxvirů ze 4 rodů. I když infekce každým z těchto virů vyvolává nanejvýš mírné příznaky a obvykle pouze lokalizované kožní léze, tato onemocnění představovala potenciální diagnostický problém během celosvětové eradikace pravých neštovic, protože virové částice nalezené v lézích při vyšetření elektronovým mikroskopem by mohly být zaměněny s částicemi viru pravých neštovic.“

OPIČÍ NEŠTOVICE U PRIMÁTŮ V ZAJETÍ

Virus opičích neštovic byl objeven v roce 1958, kdy byl izolován z lézí generalizovaného vezikulo-pustulózního onemocnění u opic chovaných v zajetí v State Serum Institute v Kodani (Magnus a kol., 1959). Bylo zřejmé, že pokud by existoval zvířecí rezervoár viru pravých neštovic, jejich eradikace by nebyla možná. Blízká podobnost mezi pravými neštovicemi a opičími neštovicemi u primátů chovaných v zajetí zaměřila pozornost na virus opičích neštovic jako potenciální hrozbu vymýcení pravých neštovic (Arita & Henderson, 1968). Světová zdravotnická organizace proto kontaktovala laboratoře v Evropě a Severní Americe, které používaly opice (27 v roce 1968 a 51 v roce 1970; Arita a kol., 1972), s dotazem na výskyt opičích neštovic a konkrétně s dotazem, zda se mezi laboratorními pracovníky nebo osobami manipulujícími se zvířaty nevyskytla nějaká infekce. Následná vyšetřování odhalila 4 další hlášená ohniska a 4 dosud nehlášená ohniska u primátů, ale nebyly hlášeny žádné infekce u lidí. Virus opičích neštovic se objevil u 6 z těchto případů. Všechny kromě případu č. 3 se vyskytly u asijských opic, ačkoli v některých ohniscích byli infikováni i afričtí primáti (a u případu č. 2 opice Nového světa).

Údaje o těchto ohniscích shrnuli Arita a kol. (1972). Jeden případ popsaný v jejich článku vyžaduje zvláštní komentář, jmenovitě pozorování Gispena & Kapsenberga (1966) z Národního institutu veřejného zdraví v Bilthovenu v Nizozemsku, kdy virus opičích neštovic byl získán z normálních buněčných kultur ledvin makaka jávského. Následné zkoumání laboratorních záznamů vedlo dr. J. G. Kapsenberga (osobní komunikace, 1980, 1983) k rozhodnutí, že tato izolace byla pravděpodobně způsobena neúmyslnou laboratorní kontaminací kultury virem opičích neštovic, který byl izolován ve stejné laboratoři přibližně v té době od zvířat infikovaných v ohnisku v Blijdorp Zoo (případ č. 2).

Sedm z devíti ohnisek opičích neštovic v koloniích opic v zajetí v letech 1958 až 1968 se vyskytlo u opic přepravených z Asie, což vedlo k podezření, že rezervoár viru opičích neštovic se pravděpodobně nacházel na tomto kontinentu. Společné sérologické průzkumy organizované Světovou zdravotnickou organizací však nedokázaly detekovat protilátky proti orthopoxvirům u více než 1000 vzorků séra opic shromážděných v Indii, Indonésii, Japonsku a Malajsii (Arita a kol., 1972). Po objevení lidských opičích neštovic v Africe v roce 1970 byla odebrána séra od opic a jiných zvířat v Zairu a několika zemích západní Afriky. Specifické protilátky proti viru opičích neštovic byly prokázány v séru 8 druhů opic a 2 druhů veverek a virus opičích neštovic byl získán z orgánů veverky.

I když primáti z Asie, Afriky a Jižní Ameriky (a mravenečník z posledně jmenované oblasti) prodělali infekci virem opičích neštovic v zajetí, neexistuje žádný důkaz, že by se virus přirozeně vyskytoval kdekoli kromě Afriky. Během období 1958-1968 se do Evropy a Severní Ameriky dováželo velké množství primátů z Asie a menší množství ze západní Afriky, hlavně pro výrobu a testování bezpečnosti vakcín proti poliomyelitidě. Podmínky v té době, za kterých byly opice přemístěny z místa odchytu v Asii nebo Africe do laboratoří v Evropě nebo Severní Americe, pro ně představovaly mnoho příležitostí k tomu, aby se během tranzitu nakazily původci přenášenými jinými divokými zvířaty nebo lidmi (Kalter & Heberling, 1971). Zánik ohnisek po roce 1968 lze přičíst zlepšeným podmínkám při přepravě primátů přibližně v té době a mnohem rozsáhlejšímu používání opic chovaných v zajetí laboratořemi v Evropě a Severní Americe.“

Následně se uvádělo, že varianty nazývané viry ‚bílých neštovic‘, které se ve všech biologických testech podobaly viru pravých neštovic, mohly být získány z určitých laboratorních zásob viru opičích neštovic, buď pasážováním na křečcích (Marennikova & Shelukhina, 1978) nebo inokulací na chorioalantoidní membráně (Marennikova a kol. 1979). To zpočátku vyvolalo důležité otázky o možném zvířecím rezervoáru viru pravých neštovic, ale od těch bylo následně upuštěno. Důkazy nashromážděné do období kolem roku 1982 přesvědčily většinu laboratorních pracovníků, že viry bílých neštovic byly ve skutečnosti kmeny viru pravých neštovic neúmyslně zavlečené jako laboratorní kontaminanty.“

Pochopení ekologie viru opičích neštovic závisí buď na izolaci virů ze zvířat odchycených v terénu nebo na sérologických průzkumech specifických protilátek proti viru opičích neštovic. Izolace viru ze zvířat odchycených v terénu bude pravděpodobně vzácným jevem u orthopoxvirových infekcí, u kterých se perzistentní infekce nevyskytuje a ve skutečnosti byla provedena pouze jedna taková izolace.“

LIDSKÉ OPIČÍ NEŠTOVICE

Objev infekce u lidí

První případ lidských opičích neštovic byl zjištěn v nemocnici v Basankusu v provincii Equateur v Zairu (Ladnyj a kol., 1972). Zóna Basankusu se rozkládá na ploše asi 20 000 kilometrů čtverečních a v roce 1970 měla odhadovanou populaci 62 000 lidí, většinou primitivních farmářů a lovců-sběračů žijících v malých vesnicích v hustém tropickém deštném pralese. Poslední známá epidemie pravých neštovic v zóně Basankusu se objevila v roce 1968 a zahrnovala 70 případů s 18 úmrtími. V roce 1969 bylo v nemocnici léčeno několik případů podezření na pravé neštovice, ale žádný se nepotvrdil. V roce 1970 byly hlášeny dva podezřelé případy; jeden z nich se ukázal být planými neštovicemi a druhý byl prvním zjištěným případem lidských opičích neštovic. Pacient, 9měsíční chlapec, onemocněl horečkou 22. srpna 1970 a o 2 dny později se u něj objevila vyrážka. Do nemocnice byl přijat 1. září, 9. den po objevení se vyrážky, která se charakteristickým způsobem rozšiřovala po těle jako u pravých neštovic. Byly odebrány vzorky strupů pro laboratorní vyšetření a odeslány prostřednictvím Světové zdravotnické organizace v Ženevě do spolupracujícího centra Světové zdravotnické organizace v Moskevském výzkumném ústavu pro virové preparáty v Sovětském svazu. Pacient se uzdravil a měl být propuštěn, ale 23. října se u něj objevily spalničky (získané během pobytu v nemocnici) a o 6 dní později zemřel.“

Po zjištění lidských opičích neštovic ve střední Africe v září 1970 se objevily 4 případy podezření na pravé neštovice v Libérii a 1 případ v Sierra Leone v roce 1970 a dále 1 případ v Nigérii a 1 případ v Pobřeží slonoviny v roce 1971 (Foster a kol., 1972), které se ukázaly být případy lidských opičích neštovic (Lourie a kol., 1972). Byla zorganizována řada koordinovaných laboratorních a terénních studií s cílem určit výskyt onemocnění, studovat jeho klinické rysy a epidemiologii a hledat zvířecí rezervoár nebo rezervoáry viru.

Rozpoznání lidských opičích neštovic ve střední a západní Africe

Virologové, kteří se zajímali o poxviry, věděli od roku 1959, že virus opičích neštovic může způsobit generalizované onemocnění připomínající pravé neštovice u makaků jávských a v 60. letech byly podobné případy rozpoznány i u jiných druhů opic a u lidoopů. I když byli pracovníci manipulující se zvířaty vystaveni riziku během několika ohnisek mezi laboratorními primáty a primáty v zoologických zahradách během 60. let, v této době nic nenasvědčovalo tomu, že by virus opičích neštovic mohl infikovat lidi.

Na prvním setkání Neformální skupiny Světové zdravotnické organizace pro opičí neštovice a příbuzné viry v Moskvě v březnu 1969 se odborníci shodli, že první známkou toho, že virus získaný z kožní léze mohl být virem opičích neštovic, by byl hemoragický vzhled tzv. poků vytvořených na chorioalantoidní membráně po 3 dnech inkubace při 35°C.

Dne 23. září 1970 dr. S. S. Marennikova, dr. E. M. Shelukhina a dr. N. N. Maltseva ze spolupracujícího centra Světové zdravotnické organizace v Moskvě získaly virus na chorioalantoidní membráně ze zaslaného materiálu od pacienta v Zairu. Při vyšetření po inkubaci po dobu 2 dnů byly poky ‚dokonale typické‘ pro virus pravých neštovic. Po dalším dni inkubace při 35°C však kolem poků došlo k určitému krvácení, což je rys, který u viru pravých neštovic nebyl nikdy pozorován a který je charakteristický pro virus opičích neštovic. Další testy ukázaly, že izolát ze Zairu produkoval velké léze v kůži králíka, stejně jako virus opičích neštovic, na rozdíl od viru pravých neštovic.

Mezitím byl ve spolupracujícím centru Světové zdravotnické organizace v Atlantě diagnostikován virus pravých neštovic z materiálu získaného ze 2 případů onemocnění podobného pravým neštovicím objeveného v různých částech Libérie v polovině září. Tato diagnóza vyvolala velké znepokojení, protože se předpokládalo, že Libérie je od roku 1969 pravých neštovic prostá. Poté, co se Henderson dozvěděl o výskytu lidských opičích neštovic v Zairu, navrhl spolupracujícímu centru Světové zdravotnické organizace v Atlantě, aby izoláty z Libérie byly pečlivě vyšetřeny vhodnými testy, aby se zjistilo, zda může jít o virus opičích neštovic. Poté bylo zjištěno, že izoláty z Libérie a následné izoláty ze Sierry Leone a Nigérie mají vlastnosti viru opičích neštovic (Lourie a kol., 1972).

Dr. Keith Dumbell v Londýně a dr. Rijk Gispen v Bilthovenu, stejně jako spolupracující centra Světové zdravotnické organizace v Atlantě a Moskvě, přijali opatření pro další zkoumání izolátů ze Zairu a Libérie. Práce na těchto izolátech byla hlavním tématem diskuze na druhém setkání Neformální skupiny pro opičí neštovice a příbuzné viry v únoru 1971. Odborníci, kteří se tohoto setkání zúčastnili, se shodli, že tyto izoláty byly skutečně virem opičích neštovic. Tento závěr byl zdrojem značné úlevy, protože vylučoval možnost, že by se pravé neštovice opakovaly v těch nejméně pravděpodobných epidemiologických situacích; přesto to také vyvolalo určité obavy, protože byla objevena nová generalizovaná orthopoxvirová choroba člověka, jejíž význam pro veřejné zdraví nebyl znám.“

Klinické příznaky

Popis klinických příznaků lidských opičích neštovic založený na 47 případech diagnostikovaných do konce roku 1979 (Breman a kol., 1980) vyžaduje malou revizi ve světle zkušeností získaných od té doby (Arita a kol. 1985). Lidské opičí neštovice se klinicky velmi podobají diskrétním pravým neštovicím běžného typu nebo příležitostně modifikovanému typu pravých neštovic. Mezi případy diagnostikovanými v letech 1970-1984 nebyl dosud zaznamenán žádný případ se splývajícími lézemi na obličeji ani nebyl diagnostikován žádný případ srovnatelný s pravými neštovicemi plochého nebo hemoragického typu. Zjevným klinickým znakem, který odlišuje lidské opičí neštovice od pravých neštovic, je výrazné zvětšení lymfatických uzlin pozorované ve většině případů opičích neštovic, někdy pouze v oblasti krku nebo třísel, ale častěji generalizované. Ke zvětšení lymfatických uzlin dochází brzy a často bylo pozorováno v době nástupu horečky, obvykle 1-3 dny před objevením se vyrážky. Zvětšení lymfatických uzlin bylo pozorováno v 90% z 98 případů, kdy byla jeho přítomnost nebo nepřítomnost zaznamenána, a v 65% těchto případů bylo prezentujícím znakem předcházejícím vyrážce.

Vyrážka začíná po prodromálním stádiu onemocnění trvajícím 1-3 dny, s horečkou, vyčerpaností a obvykle zvětšením lymfatických uzlin. Stejně jako u pravých neštovic se léze vyvíjejí víceméně současně a vyvíjejí se společně stejnou rychlostí přes papuly, vezikuly a pustuly, před jejich vmáčknutím, vysušením a deskvamací. Tento proces obvykle trvá asi 2-3 týdny, v závislosti na závažnosti onemocnění.“

Následky

Stejně jako u pravých neštovic se mohou vyvinout jizvy v podobě důlků, nejčastěji na obličeji, ale časem mají tendenci se zmenšovat. Sekundární infekce lézí je běžná a to může hrát roli při zjizvení.“

Laboratorní potvrzení

V průběhu vyšetřování byl kladen velký důraz na získání laboratorního potvrzení klinicko-epidemiologických diagnóz, zpočátku kvůli možnému výskytu pravých neštovic a později kvůli podezření, že virus ‚bílých neštovic‘ by mohl infikovat lidi. Všechny laboratorní diagnózy byly stanoveny ve spolupracujících centrech Světové zdravotnické organizace. Metody laboratorní diagnostiky byly metodami používanými u pravých neštovic, doplněnými o sérologii v případech, kdy izolace viru nebyla možná. Tato kombinace umožnila ve velké většině případů stanovit pozitivní diagnózy. Navzdory nevyhnutelným zpožděním při odběru a přenosu vzorků bylo procento získání viru ze vzorků odebraných z případů, u nichž byly nakonec diagnostikovány lidské opičí neštovice, vysoké. Prakticky všechny případy, které byly pod elektronovým mikroskopem posouzeny jako pozitivní, byly shledány pozitivními také při kultivaci a naopak, ale 60 (22%) případů bylo pozorováno příliš pozdě na získání materiálu z lézí a tyto případy mohly být potvrzeny pouze sérologicky. Retrospektivní sérologická diagnostika byla jednoznačná u neočkovaných subjektů, ale někdy méně jasná u očkovaných osob, i když se zkušenostmi získanými v posledních letech jsou diagnózy nyní možné i v těchto případech.“

Vyšetřování spolupracujícího centra Světové zdravotnické organizace v Moskvě

V letech 1971 až 1975 byly ve spolupracujícím centru Světové zdravotnické organizace v Moskvě provedeny sérologické a virologické výzkumy týkající se rezervoáru viru opičích neštovic u divokých zvířat. Přibližně 200 vzorků sér z oblastí vzdálených od oblasti, která je nyní uznávána jako enzootická oblast opičích neštovic, bylo prakticky všech negativních, zatímco opičí séra ze Zairu odebraná v letech 1971 a 1973 vykazovala 14 z 81 pozitivních výsledků při hemaglutinačně inhibičním testu a 11 ze 65 při neutralizačním testu (Marennikova a kol., 1975). Následně další odběr sér ze Zairu vykázal 24 pozitivních opičích sér ze 117 testovaných při hemaglutinačně inhibičním testu a 26 pozitivních sér hlodavců z 245 testovaných při hemaglutinačně inhibičním testu.

Byly provedeny pokusy o izolaci viru na chorioalantoidní membráně ze vzorků ledvin primátů, krys a veverek odebraných v Zairu. Virus opičích neštovic nebyl získán ze žádného vzorku, ale virus ‚bílých neštovic‘ byl údajně získán ze 4 vzorků a virus vakcinie z 1 vzorku.

Vyšetřování spolupracujícího centra Světové zdravotnické organizace v Atlantě

V červenci 1979 zorganizoval dr. Joel Breman z jednotky Světové zdravotnické organizace pro eradikaci pravých neštovic rozsáhlý ekologický průzkum v Zairu. Od široké škály divokých zvířat byla získána séra a orgány. Zvířecí druhy byly identifikovány odborníky z oboru zoologie a séra a orgány byly testovány ve spolupracujícím centru Světové zdravotnické organizace v Atlantě. Celkem bylo vyšetřeno 1331 sér od 45 druhů divokých zvířat hemaglutinačně inhibičním testem, jakožto screeningovým testem na protilátky proti orthopoxvirům, a 227 (17%) ze širokého spektra zvířat vykázalo pozitivní výsledky (J. H. Nakano, osobní komunikace, 1983, 1986). Všech 50 vzorků sér krys (Rattus spp.) bylo negativních.

Následné testování určitých sér pomocí radioimunoanalytických adsorpčních testů zpochybnilo význam pozitivních výsledků získaných hemaglutinačně inhibičním testem, protože žádné z 25 pozitivních sér veverky Heliosciurus rufobrachium při hemaglutinačně inhibičním testu neposkytlo pozitivní výsledky při radioimunoanalýze. Na druhé straně dodatečné radioimunoanalytické adsorpční testy sér opice a veverky z této sbírky odhalily pozitivní výsledky u 5 druhů opic a u veverek rodu Funisciurus (J. H. Nakano, osobní komunikace, 1986).

Ledviny a sleziny 930 zvířat ze studie v Zairu z roku 1979, včetně všech opic, byly pasážovány na Vero buňkách a vzorky z opic byly testovány také na chorioalantoidní membráně s negativními výsledky (J. H. Nakano, osobní komunikace, 1983).

OPIČÍ NEŠTOVICE: CELKOVÝ OBRAZ

Laboratorní studie ukazují, že virus opičích neštovic je samostatným druhem orthopoxvirů. Poprvé byl hlášen jako původce epizootických onemocnění u opic chovaných v zajetí v laboratorních koloniích v Evropě a USA a u epizootického onemocnění v zoologické zahradě v Nizozemsku bylo v roce 1970 zjištěno, že byl původcem generalizované infekce u lidí, která klinicky připomínala pravé neštovice.“

https://biotech.law.lsu.edu/blaw/bt/smallpox/who/red-book/Chp 29.pdf

Odkaz ke stažení ukazující celou zrůdnost propagandy sponzorované Světovou zdravotnickou organizací:

https://apps.who.int/iris/handle/10665/39485


Pravé neštovice, nebo opičí neštovice? Které jsou které?

Už by mělo být jasné, že opičí neštovice a pravé neštovice vykazují úplně stejné příznaky onemocnění. Opičí neštovice jsou prý klinicky nerozeznatelné od pravých neštovic. Pod elektronovým mikroskopem je nelze rozlišit, protože částice jsou naprosto stejné. Bylo přiznáno, že pokud by se našel zvířecí rezervoár pravých neštovic, nebylo by možné je vymýtit. Takže místo tvrzení, že „virus“ pravých neštovic infikuje zvířata stejně jako lidi, což by zničilo příběh o jejich vymýcení, byl vytvořen nový „virus“, aby bylo možné říci, že identický „virus“ přeskočil ze zvířat na člověka. Takto virologům může projít tvrzení, že pravé neštovice jsou vymýceny, zatímco současně říkají, že stejná nemoc existuje, ale je způsobena jiným „virem“. Takže vlk se nažral a koza zůstala celá.

Je lymfadenopatie specifická pro opičí neštovice?

Virologové se však pokoušejí vytvořit iluzi, že jde o samostatná onemocnění způsobená různými „viry“ tvrzením, že lymfadenopatie je definující charakteristikou opičích neštovic. Uvádějí, že zvětšení lymfatických uzlin je specifické pro opičí neštovice a nebylo pozorováno u pravých neštovic. Tento příběh se však rozpadá, pokud se lymfadenopatie vyskytuje také u případů pravých neštovic a není přítomna ve všech případech opičích neštovic. Pojďme se podívat, zda jejich fikce obstojí:

Tento první zdroj z listopadu 2020 uvádí, že zvětšené lymfatické uzliny nejsou u opičích neštovic vždy přítomny:

Lidské opičí neštovice připomínají pravé neštovice, s vyrážkou a konstitučními příznaky, ale příznaky jsou obecně mírnější a na rozdíl od pravých neštovic jsou lymfatické uzliny obvykle (i když ne vždy) zvětšené. Nemoc nejčastěji začíná nespecifickými příznaky podobnými chřipce, které mohou zahrnovat malátnost, horečku, zimnici, bolest hlavy, bolest v krku, myalgii, bolest zad, únavu, nevolnost, zvracení a neproduktivní kašel. Lymfadenopatie může být regionální nebo generalizovaná a nejčastěji postihuje submandibulární, postaurikulární, cervikální a/nebo inguinální lymfatické uzliny.“

https://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/monkeypox.pdf


Zatímco tento druhý zdroj z roku 2018 uvádí, že zduřelé lymfatické uzliny se u pravých neštovic obvykle nevyskytují, a tak můžeme usuzovat na to, že existují případy, kdy se zduřelé lymfatické uzliny objevily:

Jaké jsou příznaky opičích neštovic?

Symptomy opičích neštovic u lidí jsou podobné jako u pravých neštovic, ale jsou obvykle mírnější. Opičí neštovice způsobují horečku, bolest hlavy, bolest zad, zduření lymfatických uzlin (které se u pravých neštovic obvykle nevyskytuje), bolest v krku a kašel.“

https://www.vdh.virginia.gov/epidemiology/epidemiology-fact-sheets/monkeypox/

Virologové potřebovali nový specifický symptom, aby přesvědčili lidi, že opičí neštovice se od pravých neštovic nějak liší. Z těchto zdrojů se však zdá, že zduřelé lymfatické uzliny nejsou vždy příznakem opičích neštovic a mohou být příznakem, který doprovází také pravé neštovice. Tento příznak lze tedy jen stěží považovat za specifický pro opičí neštovice a za způsob, jak je odlišit.

Jak je tedy možné, že mohou tvrdit, že zduřelé lymfatické uzliny nejsou charakteristickým znakem pravých neštovic? Byl to opravdu příznak, který nebyl u případů onemocnění nalezen, nebo se mohlo stát, že při vyšetřování nikdo lymfadenopatii nehledal? Třetí zdroj z roku 2012 podporuje posledně jmenované tvrzením, že zduření lymfatických uzlin nebylo u pravých neštovic dobře popsáno, protože tomuto symptomu byla při vyšetření věnována velmi malá pozornost. U případů pravých neštovic však byla zaznamenána hypertrofie (zvětšení) a hyperémie (překrvení) lymfatických uzlin. Bylo řečeno, že k tomuto zvětšení došlo kvůli zadržování tekutin. V tomto zdroji se také tvrdí, že případy opičích neštovic byly s největší pravděpodobností diagnostikovány jako pravé neštovice (nebo logicky naopak), a že opičí neštovice nebyly do roku 1970 dokonce ani rozpoznány jako samostatná nemoc, což znamená, že do té doby šlo o stejnou nemoc:

Patologie lymfatických uzlin u přirozeně se vyskytujících pravých neštovic není dostatečně popsána. Councilman a kol. (1904) poznamenávají, že v literatuře z doby před 20. stoletím byla ‚stavu lymfatických uzlin u pravých neštovic věnována velmi malá pozornost.‘ Bras (1952) ve své sérii případů uvádí, že lymfatické uzliny nebyly pravidelně vyšetřovány a jeho popis lymfatických uzlin je omezen na tři věty. Z dostupných údajů jsou nejčastěji hlášenými makroskopickými změnami uzlin hypertrofie a hyperémie; v mnoha případech jsou však lymfatické uzliny údajně normální. Histologicky se zdá, že zvětšení, pokud je přítomno, je primárně způsobeno edémem a kongescí. Councilman a kol. (1904) konkrétně uvádí, že ‚zvětšení uzlin je způsobeno spíše edémem než buněčnou hyperplazií.‘ Hlášena je také sinusová histiocytóza a multifokální krvácení s erytrofagocytózou a hojným množstvím fibrinu. Stejně jako u sleziny mnoho autorů také popisuje mnohočetná ložiska nekrózy a lymfocytolýzy, s bakteriemi nebo bez nich; asociace se specifickým typem onemocnění však není vždy vytvořena. V několika zprávách se uvádí, že nekróza s bakteriemi uvnitř lézí je častější u hemoragického onemocnění.“

Před eradikací pravých neštovic byly infekce virem lidských opičích neštovic pravděpodobně chybně diagnostikovány jako infekce virem pravých neštovic kvůli prevalenci pravých neštovic a podobnosti projevu a progrese kožního onemocnění. Opičí neštovice nebyly rozpoznány jako nemoc odlišná od pravých neštovic až do roku 1970, kdy eliminace pravých neštovic v Demokratické republice Kongo odhalila pokračující výskyt onemocnění podobného pravým neštovicím (Fenner a kol., 1988b).“

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3498598/

Je zřejmé, že lymfadenopatie není pro opičí neštovice specifická, může však existovat důvod pro zvýšení výskytu tohoto příznaku, pokud tomu tak skutečně je. V dřívější části o vedlejších účincích očkování proti pravým neštovicím byly jako známé reakce na očkování zdůrazněny lymfadenopatie a zduření uzlin. To bylo dokumentováno studií o nežádoucí reakci z roku 1968:

Postvakciniální lymfadenitis je výraz označující reaktivní změny, ke kterým dochází v lymfatických uzlinách při reakci na očkování proti pravým neštovicím.“

Meyler’s Side Effects of Drugs: The International Encyclopedia of Adverse Drug Reactions and Interactions) z roku 2006:

Od roku 1983 do roku 1991 bylo podáno 4649 dávek vakcíny proti pravým neštovicím, z nichž 57% bylo podáno v letech 1989–91. Podíl základních očkování se zvýšil ze 4% v letech 1983–88 na 14% v letech 1989–91. 93% očkovaných nehlásilo po očkování žádné známky nebo příznaky. Hlášené nežádoucí účinky byly mírné: lymfadenopatie, horečka nebo zimnice a citlivost v místě očkování. Nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí účinky. Jedna očkovaná žena však nahlásila spontánní potrat 5 měsíců po základním očkování.“

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0444510052005490

Dokonce i Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) o této reakci na očkování proti pravým neštovicím vědělo a považovalo ji za normální:

Po očkování se může objevit řada reakcí, od mírných až po život ohrožující. Některé jsou podobné těm, které jsou způsobeny jinými vakcínami (např. vysoká horečka, anafylaxe, erythema multiforme). Reakce specifické pro vakcínu proti pravým neštovicím zahrnují neúmyslné očkování, oční vakcinii, generalizovanou vakcinii, progresivní vakcinii, eczema vaccinatum, postvakciniální encefalopatii (PVE), postvakciniální encefalomyelitidu (PVEM) a fetální vakcinii. Normální reakce, které nevyžadují specifickou léčbu, zahrnují únavu, bolest hlavy, myalgii, regionální lymfadenopatii, lymfangitidu, pruritus a edém v místě očkování, stejně jako satelitní léze, které jsou benigní, sekundární léze proximální k centrálním vakcinačním lézím. V nedávné studii asi jedna třetina očkovaných onemocněla natolik, že měla problémy se spánkem nebo vynechala práci, školu nebo rekreační aktivity.“

https://www.aafp.org/afp/2003/0415/p1827.html

Podle výše uvedených informací bylo známo, že vakcína proti pravým neštovicím způsobuje lymfadenopatii, stejně jako všechny ostatní příznaky spojené jak s opičími neštovicemi, tak i pravými neštovicemi. Masová vakcinační kampaň začala v 50. letech 20. století výzvou Světové zdravotnické organizace k celosvětové eradikaci pravých neštovic v roce 1958. Shodou okolností byly opičí neštovice objeveny také v roce 1958 u opic chovaných v zajetí, které se používaly k pokusům s očkováním proti dětské obrně. V roce 1970 byl chlapec v Zairu, v oblasti údajně prosté pravých neštovic od roku 1968, údajně prvním lidským případem opičích neštovic, o nichž se tvrdí, že jsou klinicky nerozeznatelné od pravých neštovic s výjimkou lymfadenopatie, která je známou reakcí na očkování proti pravým neštovicím a přehlíženým příznakem pravých neštovic. Pokud se na tuto situaci podíváme kriticky a logicky, snadno zjistíme, že náhlý výskyt opičích neštovic byl pro Světovou zdravotnickou organizaci dokonalým krycím příběhem, aby udržela naživu mýtus o vymýcení pravých neštovic a zakryla nežádoucí reakce na očkování.

SHRNUTÍ:

 • První velká snaha o vymýcení pravých neštovic byla zahájena v roce 1950 s cílem eliminovat pravé neštovice v Americe
 • V roce 1958 schválilo Světové zdravotnické shromáždění rezoluci požadující celosvětové vymýcení pravých neštovic
 • Po roce 1949 se ve Spojených státech nevyskytly žádné endemické případy pravých neštovic, ale tato nemoc byla i nadále vážným problémem v méně rozvinutých zemích
 • Na začátku kampaně Sovětský svaz a Spojené státy darovaly více než 150 milionů dávek vakcíny
 • Přibližně ve stejnou dobu byla vyvinuta rozdvojená jehla, která zjednodušila aplikaci a snížila požadovaný objem vakcíny
 • Světová zdravotnická organizace ve svých poznámkách z roku 1958 přiznává, že pravé neštovice v určitých oblastech přetrvávají navzdory opakovaným očkovacím kampaním
 • Zatímco Světová zdravotnická organizace prosazovala zvýšení výroby vakcín, vyzvala také ke studiu opatření, která mají být přijata, aby se předešlo komplikacím, které by mohly z očkování proti pravým neštovicím vyplynout
 • Vyzvala všechny vlády, aby v letech 1959-1960 očkovaly populaci v zemích, ve kterých existují hlavní endemická ložiska pravých neštovic
 • Rovněž uvedla, že během let 1961-1962 by mělo být provedeno dodatečné očkování populace v ohniscích, ve kterých nemoc přetrvává, a aby následně byla provedena přeočkování v rozsahu, který bude nezbytný v souladu se zkušenostmi získanými v každé zemi
 • Poslední výzva byla určena vědcům v oblasti medicíny a vědeckým institucím působícím v oblasti mikrobiologie a epidemiologie, aby podnítili své úsilí o zlepšení kvality a technologie výroby vyhovující vakcíny proti pravým neštovicím odolné vůči vlivu teploty
 • Jinými slovy, Světová zdravotnická organizace prosazovala masovou očkovací kampaň s přeočkováním a současně požadovala studie bezpečnosti vakcín samotných
 • Vakcína proti pravým neštovicím je „méně bezpečná“ než jiné dnes běžně používané vakcíny
 • Mírné reakce na vakcínu zahrnují:
 1. tvorbu satelitních lézí
 2. horečku
 3. bolest svalů
 4. regionální lymfadenopatii
 5. únavu
 6. bolest hlavy
 7. nevolnost
 8. vyrážku
 9. bolestivost v místě očkování
 • Podle vždy „přesných“ odhadů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se odhaduje, že 1 až 2 lidé z každého 1 milionu očkovaných zemřou v důsledku život ohrožujících komplikací vakcíny
 • Vakcína proti pravým neštovicím je smrtelná a vědci ji nazývají nejnebezpečnější vakcínou, jakou člověk zná
 • V roce 2003 Bushova administrativa zavedla povinnost očkování proti pravým neštovicím pro veškerý vojenský personál a pracovníkům ve zdravotnictví očkování doporučila
 • To bylo odůvodněno na základě hrozby, že vymýcený „virus“ by mohl být použit jako biologická zbraň
 • Dilema bylo popsáno takto:
 1. Populaci proti pravým neštovicím neočkovat a nechat miliony lidí zranitelnými vůči jedné z nejhorších pohrom, které lidstvo zná
 2. Nebo očkovat lidi vakcínou, která extrémně účinně nemoci zabraňuje, ale může způsobit nebezpečné, někdy smrtelné reakce
 • Vakcína byla vytvořena v roce 1796 a vakcína používaná v dnešní době je v podstatě stejná
 • Profil vedlejších účinků vakcíny proti pravým neštovicím by v dnešní době nebyl pro vakcíny akceptován
 • Vakcína proti pravým neštovicím je vyrobena ze slabého biologického bratrance „viru“ pravých neštovic

Propaganda Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC)
 • V roce 1958 byl „virus“ opičích neštovic objeven u primátů v klecích používaných k vědeckým experimentům a nakonec v roce 1970 přeskočil na lidi
 • Podle Světové zdravotnické organizace se klinický obraz opičích neštovic podobá pravým neštovicím
 • Opičí neštovice jsou „virová“ zoonóza („virus“ přenášený na člověka ze zvířat) s příznaky podobnými těm, které byly v minulosti pozorovány u pacientů s pravými neštovicemi
 • Lidské opičí neštovice byly poprvé identifikovány u lidí v roce 1970 v Demokratické republice Kongo (tehdy známé jako Zair) u 9letého chlapce v oblasti, kde byly pravé neštovice (příhodně) eliminovány v roce 1968
 • Navzdory názvu nebyl přírodní rezervoár opičích neštovic dosud identifikován, i když údajně se nejpravděpodobněji jedná o hlodavce
 • Klinická diferenciální diagnóza, kterou je třeba zvážit, zahrnuje další onemocnění projevující se vyrážkou, jako jsou plané neštovice, spalničky, bakteriální kožní infekce, svrab, syfilis a alergie související s léky
 • Lymfadenopatie (více se jí budeme věnovat později) během prodromálního stádia onemocnění může být klinickým znakem, který odlišuje opičí neštovice od planých neštovic nebo pravých neštovic
 • Polymerázová řetězová reakce (PCR) je preferovaným laboratorním testem vzhledem ke své přesnosti a citlivosti
 • Za tímto účelem jsou pro opičí neštovice optimální diagnostické vzorky z kožních lézí – z vezikul, pustul a suchých krust nebo tekutiny z nich
 • PCR testy vzorků krve jsou obvykle neprůkazné z důvodu krátkého trvání virémie ve vztahu k načasování odběru vzorku po nástupu příznaků a neměly by být pacientům běžně odebírány
 • Jinými slovy, „virus“ je nějakým způsobem přítomen v kožních lézích, ale ne v krvi…
 • „Orthopoxviry“ vykazují sérologicky zkříženou reaktivitu, a proto metody detekce antigenů a protilátek neposkytují specifické potvrzení opičích neštovic (tj. byly by pozitivní na pravé neštovice nebo jakýkoli jiný „poxvirus“) a nedoporučují se
 • Navíc nedávné nebo před delší dobou provedené očkování vakcínou obsahující virus vakcinie (např. kdokoli očkovaný před „eradikací“ pravých neštovic nebo nedávno očkovaný kvůli vyššímu riziku, jako je laboratorní personál pracující s „orthopoxviry“) může vést k falešně pozitivním výsledkům
 • Jinými slovy, protilátky jsou k ničemu, protože ukážou, že člověk je pozitivní na pravé neštovice
 • Aby bylo možné interpretovat výsledky testu, je velmi důležité, aby byly se vzorky poskytnuty informace o pacientovi, včetně:
 1. data nástupu horečky
 2. data začátku vyrážky
 3. data odběru vzorku
 4. aktuálního stavu jedince (stádium vyrážky)
 5. věku
 • To zjevně ukazuje, že výsledky PCR jsou bez informací o pacientovi bezvýznamné
 • Světová zdravotnická organizace znovu přiznává, že klinický obraz opičích neštovic se podobá pravým neštovicím, infekci způsobené příbuzným orthopoxvirem, která byla vymýcena po celém světě
 • Uvádějí také, že zatímco neštovice se již přirozeně nevyskytují, celosvětový zdravotnický sektor zůstává ostražitý pro případ, že by se mohly znovu objevit přirozenými mechanismy, kvůli nehodě v laboratoři nebo záměrným uvolněním
 • V knize Pravé neštovice a jejich vymýcení (Smallpox and its Eradication) z roku 1988 se uvádí, že opičí neštovice jsou závažné systémové onemocnění s generalizovanou pustulózní vyrážkou a že jsou klinicky nerozlišitelné od pravých neštovic
 • Kromě „virů“ pravých neštovic a opičích neštovic může u člověka způsobit léze 7 dalších druhů „poxvirů“ ze 4 rodů
 • Opičí neštovice představovaly potenciální diagnostický problém během celosvětové eradikace pravých neštovic, protože „virové“ částice nalezené v lézích při vyšetření elektronovým mikroskopem by mohly být zaměněny s částicemi „viru“ pravých neštovic
 • Jinými slovy, v kulturách našli přesně stejné nepurifikované/neizolované částice, a přesto tvrdili, že jsou to různé „viry“
 • Bylo zřejmé, že pokud by existoval zvířecí rezervoár „viru“ pravých neštovic, jejich eradikace by nebyla možná (a ejhle, zvířecí rezervoár existuje…)
 • Po objevení opičích neštovic v roce 1958 Světová zdravotnická organizace vyšetřovala další ohniska
 • Následná vyšetřování odhalila 4 další hlášená ohniska a 4 dosud nehlášená ohniska u primátů, ale nebyly hlášeny žádné infekce u lidí
 • V jednom z těchto případů byl „virus“ opičích neštovic získán z normálních buněčných kultur ledvin makaka jávského
 • Po objevení lidských opičích neštovic v Africe v roce 1970 byla odebrána séra od opic a jiných zvířat v Zairu a několika zemích západní Afriky
 • Specifické protilátky proti viru opičích neštovic“ byly prokázány v séru 8 druhů opic a 2 druhů veverek (což je v rozporu s aktuálnější informací Světové zdravotnické organizace, že specifické protilátky proti opičím neštovicím neexistují)
 • I když primáti z Asie, Afriky a Jižní Ameriky (a mravenečník z posledně jmenované oblasti) prodělali infekci virem opičích neštovic v zajetí, neexistuje žádný důkaz, že by se virus přirozeně vyskytoval kdekoli kromě Afriky
 • Během období 1958-1968 se do Evropy a Severní Ameriky dováželo velké množství primátů z Asie a menší množství ze západní Afriky, hlavně pro výrobu a testování bezpečnosti vakcín proti poliomyelitidě
 • Jinými slovy, zvířata použitá pro testování experimentálních vakcín onemocněla mezi experimenty během přepravy v hrozných podmínkách
 • Uvádělo se, že varianty nazývané „viry bílých neštovic“, které se ve všech biologických testech podobaly „viru“ pravých neštovic, mohly být získány z určitých laboratorních zásob „viru“ opičích neštovic, buď pasážováním na křečcích nebo inokulací na chorioalantoidní membráně
 • To zpočátku vyvolalo důležité otázky o možném zvířecím rezervoáru „viru“ pravých neštovic, ale od těch bylo následně upuštěno (přičemž dříve připustili, že pravé neštovice by nebylo možné vymýtit, pokud by byl nalezen zvířecí rezervoár)
 • Důkazy nashromážděné do období kolem roku 1982 přesvědčily většinu laboratorních pracovníků, že „viry bílých neštovic“ byly ve skutečnosti kmeny „viru“ pravých neštovic neúmyslně zavlečené jako laboratorní kontaminanty (jak příhodné…)
 • „Izolace viru“ ze zvířat odchycených v terénu bude pravděpodobně vzácným jevem u orthopoxvirových infekcí, u kterých se perzistentní infekce nevyskytuje a ve skutečnosti byla provedena pouze jedna taková „izolace“
 • Poslední známá epidemie pravých neštovic v zóně Basankusu se objevila v roce 1968 a zahrnovala 70 případů s 18 úmrtími
 • V roce 1969 bylo v nemocnici léčeno několik případů podezření na pravé neštovice, ale žádný se nepotvrdil
 • V roce 1970 byly hlášeny dva podezřelé případy; jeden z nich se ukázal být planými neštovicemi a druhý byl prvním zjištěným případem lidských opičích neštovic
 • První případ opičích neštovic měl 9. den vyrážku, která se charakteristickým způsobem rozšiřovala po těle jako u pravých neštovic
 • Pacient se uzdravil a měl být propuštěn, ale 23. října se u něj objevily spalničky (získané během pobytu v nemocnici) a o 6 dní později zemřel (spalničky byly také pravidelně zaměňovány s pravými neštovicemi)
 • Po zjištění lidských opičích neštovic ve střední Africe v září 1970 se objevily 4 případy podezření na pravé neštovice v Libérii a 1 případ v Sierra Leone v roce 1970 a dále 1 případ v Nigérii a 1 případ v Pobřeží slonoviny v roce 1971, které se všechny ukázaly být případy lidských opičích neštovic (není možné, aby se objevily případy pravých neštovic, když jsou „vymýceny“…)
 • Virologové, kteří se zajímali o „poxviry“, věděli od roku 1959, že „virus“ opičích neštovic může způsobit generalizované onemocnění připomínající pravé neštovice u makaků jávských a v 60. letech byly podobné případy rozpoznány i u jiných druhů opic a u lidoopů
 • Na prvním setkání Neformální skupiny Světové zdravotnické organizace pro opičí neštovice a příbuzné viry v Moskvě v březnu 1969 se odborníci shodli, že první známkou toho, že „virus“ získaný z kožní léze mohl být „virem“ opičích neštovic, by byl hemoragický vzhled tzv. poků vytvořených na chorioalantoidní membráně po 3 dnech inkubace při 35°C
 • Dne 23. září 1970 dr. S. S. Marennikova, dr. E. M. Shelukhina a dr. N. N. Maltseva ze spolupracujícího centra Světové zdravotnické organizace v Moskvě získaly virus na chorioalantoidní membráně ze zaslaného materiálu od pacienta v Zairu
 • Při vyšetření po inkubaci po dobu 2 dnů byly poky „dokonale typické“ pro „virus“ pravých neštovic
 • Po dalším dni inkubace při 35°C však kolem poků došlo k určitému krvácení, což je rys, který u „viru“ pravých neštovic nebyl nikdy pozorován a který je charakteristický pro „virus“ opičích neštovic
 • Jinými slovy, určili, že hemoragický vzhled chorioalantoidní membrány po dalším dni inkubace byl znakem opičích neštovic
 • Mezitím byl ve spolupracujícím centru Světové zdravotnické organizace v Atlantě diagnostikován „virus“ pravých neštovic z materiálu získaného ze 2 případů onemocnění podobného pravým neštovicím objeveného v různých částech Libérie v polovině září
 • Tato diagnóza vyvolala velké znepokojení, protože se předpokládalo, že Libérie je od roku 1969 pravých neštovic prostá
 • Rozhodli se, že izoláty by měly být pečlivě vyšetřeny vhodnými testy, aby se zjistilo, zda může jít o „virus“ opičích neštovic
 • Poté bylo zjištěno, že izoláty z Libérie a následné izoláty ze Sierry Leone a Nigérie mají vlastnosti „viru“ opičích neštovic (kouzlo viroLEŽie…)
 • Byla přijata opatření pro další zkoumání izolátů ze Zairu a Libérie a práce na těchto izolátech byla hlavním tématem diskuze na druhém setkání Neformální skupiny pro opičí neštovice a příbuzné viry v únoru 1971
 • „Odborníci“ účastnící se tohoto setkání se shodli, že tyto izoláty byly skutečně „virem“ opičích neštovic
 • Tento závěr byl zdrojem značné úlevy, protože vylučoval možnost, že by se pravé neštovice opakovaly v těch nejméně pravděpodobných epidemiologických situacích (uff!…)
 • Lidské opičí neštovice se klinicky velmi podobají diskrétním pravým neštovicím běžného typu nebo příležitostně modifikovanému typu pravých neštovic
 • Zjevným klinickým znakem, který odlišuje lidské opičí neštovice od pravých neštovic, je výrazné zvětšení lymfatických uzlin pozorované u většiny (tj. ne u všech) případů opičích neštovic
 • Zvětšení lymfatických uzlin bylo pozorováno v 90% z 98 případů, kdy byla jeho přítomnost nebo nepřítomnost zaznamenána, a v 65% těchto případů bylo prezentujícím znakem předcházejícím vyrážce
 • Vyrážka začíná po prodromálním stádiu onemocnění trvajícím 1-3 dny, s horečkou, vyčerpaností a obvykle zvětšením lymfatických uzlin
 • Stejně jako u pravých neštovic se léze vyvíjejí víceméně současně a vyvíjejí se společně stejnou rychlostí přes papuly, vezikuly a pustuly, před jejich vmáčknutím, vysušením a deskvamací
 • Stejně jako u pravých neštovic se mohou vyvinout jizvy v podobě důlků, nejčastěji na obličeji, ale časem mají tendenci se zmenšovat
 • V průběhu vyšetřování byl kladen velký důraz na získání laboratorního potvrzení klinicko-epidemiologických diagnóz, zpočátku kvůli možnému výskytu pravých neštovic a později kvůli podezření, že „virus bílých neštovic“ by mohl infikovat lidi
 • Metody laboratorní diagnostiky byly metodami používanými u pravých neštovic, doplněnými o (nespecifickou) sérologii v případech, kdy izolace „viru“ nebyla možná
 • Tato kombinace umožnila ve velké většině případů stanovit pozitivní diagnózy (a co ty, kde nebylo možné diagnózu stanovit…?)
 • Prakticky všechny případy, které byly pod elektronovým mikroskopem posouzeny jako pozitivní, byly shledány pozitivními také při kultivaci a naopak (proč by tomu tak nemělo být, když materiál pro elektronovou mikroskopii pochází z kultury…?), ale 60 (22%) případů bylo pozorováno příliš pozdě na získání materiálu z lézí a tyto případy mohly být potvrzeny pouze sérologicky (což je opět nespecifické kvůli zkřížené reakci na pravé neštovice a jiné „viry“)
 • Světová zdravotnická organizace provedla sérologické testování přibližně 200 vzorků sér z oblastí vzdálených od oblasti, která je nyní uznávána jako enzootická oblast opičích neštovic, a všechny vzorky byly prakticky negativní, zatímco opičí séra ze Zairu odebraná v letech 1971 a 1973 vykazovala 14 z 81 pozitivních výsledků při hemaglutinačně inhibičním testu a 11 ze 65 při neutralizačním testu
 • Následně další odběr sér ze Zairu vykázal 24 pozitivních opičích sér ze 117 testovaných při hemaglutinačně inhibičním testu a 26 pozitivních sér hlodavců z 245 testovaných při hemaglutinačně inhibičním testu
 • Byly provedeny pokusy o izolaci „viru“ na chorioalantoidní membráně ze vzorků ledvin primátů, krys a veverek odebraných v Zairu
 • Virus“ opičích neštovic nebyl získán ze žádného vzorku, ale „virus bílých neštovic“ byl údajně získán ze 4 vzorků a „virus“ vakcinie z 1 vzorku
 • V jiné sérologické studii Světové zdravotnické organizace bylo vyšetřeno 1331 sér od 45 druhů divokých zvířat hemaglutinačně inhibičním testem, jakožto screeningovým testem na protilátky proti „orthopoxvirům“ a 227 (17%) ze širokého spektra zvířat vykázalo pozitivní výsledky
 • Všech 50 vzorků sér krys (Rattus spp.) bylo negativních
 • Následné testování určitých sér pomocí radioimunoanalytických adsorpčních testů zpochybnilo význam pozitivních výsledků získaných hemaglutinačně inhibičním testem, protože žádné z 25 pozitivních sér veverky Heliosciurus rufobrachium při hemaglutinačně inhibičním testu neposkytlo pozitivní výsledky při radioimunoanalýze
 • Ledviny a sleziny 930 zvířat ze studie v Zairu z roku 1979, včetně všech opic, byly pasážovány na Vero buňkách a vzorky z opic byly testovány také na chorioalantoidní membráně s negativními výsledky
 • To vše znamená, že výsledky testů na protilátky jsou absolutně bezvýznamné
 • Kapitola končí zjištěním, že opičí neštovice byly v roce 1970 původcem generalizované infekce u lidí, která klinicky připomínala pravé neštovice
 • Tvrdí se, že lymfadenopatie je definující charakteristikou opičích neštovic, nicméně není vždy přítomna
 • Onemocnění nejčastěji začíná nespecifickými příznaky podobnými chřipce
 • Patologie lymfatických uzlin u přirozeně se vyskytujících pravých neštovic není dostatečně popsána
 • Councilman a kol. (1904) poznamenávají, že v literatuře z doby před 20. stoletím byla „stavu lymfatických uzlin u pravých neštovic věnována velmi malá pozornost“
 • Bras (1952) ve své sérii případů uvádí, že lymfatické uzliny nebyly pravidelně vyšetřovány a jeho popis lymfatických uzlin je omezen na tři věty
 • Z dostupných údajů jsou nejčastěji hlášenými makroskopickými změnami uzlin hypertrofie a hyperémie
 • Histologicky se zdá, že zvětšení, pokud je přítomno, je primárně způsobeno edémem a kongescí
 • Councilman konkrétně uvádí, že „zvětšení uzlin je způsobeno spíše edémem než buněčnou hyperplazií“
 • Před eradikací pravých neštovic byly infekce virem lidských opičích neštovic pravděpodobně chybně diagnostikovány jako infekce virem pravých neštovic kvůli prevalenci pravých neštovic a podobnosti projevu a progrese kožního onemocnění
 • Opičí neštovice nebyly rozpoznány jako nemoc odlišná od pravých neštovic až do roku 1970, kdy eliminace pravých neštovic v Demokratické republice Kongo odhalila pokračující výskyt onemocnění podobného pravým neštovicím
 • Lymfadenopatie a zduření lymfatických uzlin jsou známou reakcí na očkování proti pravým neštovicím
 • Postvakciniální lymfadenitis je výraz označující reaktivní změny, ke kterým dochází v lymfatických uzlinách při reakci na očkování proti pravým neštovicím
 • Hlášené nežádoucí účinky při očkování proti pravým neštovicím v 80. letech minulého století zahrnovaly lymfadenopatii, horečku nebo zimnici a citlivost v místě očkování

Pravé neštovice nebo…?

Byly pravé neštovice skutečně vymýceny, jak tvrdila Světová zdravotnická organizace již v roce 1980? To záleží na tom, co znamená definice výrazu „vymýtit“. Pokud se jedná o eliminaci názvu „pravé neštovice“ používaného k popisu souboru rozpoznatelných příznaků onemocnění, pak je odpověď absolutní ANO, protože název byl vyřazen a nahrazen opičími neštovicemi (nebo planými neštovicemi, spalničkami, zarděnkami atd.). Pokud mluvíme o úplném odstranění příznaků spojených s tímto názvem, pak je odpovědí důrazné NE, protože úplně stejné příznaky nemoci se objevují u různých nemocí pod různými jmény a dají se dokonce získat rutinním očkováním. „Vymýcení“ pravých neštovic nebylo ničím jiným než kamufláží, jak světu prodat „zázrak“ očkování. Je to tvrzení, které při pečlivém prozkoumání neobstojí.

Pin It on Pinterest

Share This