info@resetheus.org (+420) 222 745 574

Deus Ex Machina a vynález „Sarse Cova Dva“

Německý matematik spolupracující s doktorem Stefanem Lankou právě zveřejnil zprávu nazvanou „Strukturální analýza sekvenačních dat ve virologii – základní postup za použití příkladu SARS-CoV-2“. Tato zpráva poskytuje ještě více důkazů o tom, jak jsou virologové uvězněni ve světě počítačových simulací – simulací, které jsou nespolehlivé dokonce i podle jejich vlastních pravidel a to nemluvě o odtrženosti od reality. Tato analýza zásadně přispívá k odhalení dalšího prvku anti-vědy, který se používá k udržení této falešné pandemie. Analýza je také technickou demontáží postupu, kterým jsou všechny „viry“ vynalézány a následně „nalézány“ v probíhající hře klamu.

Dokument je velmi technický a vyžaduje určité pochopení toho, jak virologové vytvářejí „genom“, počínaje surovým vzorkem od pacienta údajně infikovaného „COVID-19“. Abych to usnadnil, vytvořil jsem shrnutí hlavních zjištění, jak je uvedeno níže:

  • U žádné z genetických sekvencí používaných při sestavení genomů „SARS-CoV-2“ nebylo prokázáno, že by pocházely z nitra virů. Není jasné, odkud genetické fragmenty pocházejí.
  • Původní de novo počítačem vytvořenou sekvenci „SARS-CoV-2“, kterou publikovali Fan Wu a kol., nebylo možné metodologií popsanou v jejich článku reprodukovat, což vyvolává otázky o tom, jak ji vlastně vytvořili a představili světu nový „virus“.
  • Protokoly PCR „testů“ jsou kalibrovány na sekvence nepotvrzeného původu, které se jednoznačně nacházejí u mnoha lidí a zjevně také u jiných entit. Nebylo prokázáno, že by PCR proces detekoval „virus“, natož aby diagnostikoval vynalezené onemocnění zvané „COVID-19“.
  • Virologové se klamou tím, že provádějí amplifikace za použití 35 až 45 cyklů, protože to může vést k „detekci“ sekvencí, které ve vzorku ani nejsou přítomny. Taková metodologie může ve skutečnosti vést k „detekci“ jakýchkoli sekvencí, které doufají, že najdou.
  • Fan Wu a kol. mohli u jejich 41 letého muže z Wu-chanu, který měl zápal plic a byl jako jeden z prvních považován za případ „COVID-19″, najít větší podobnost s „HIV“ a „virem hepatitidy D“ než s „novým koronavirem“. Pokud chtějí najít „virus“, vše závisí na tom, o co požádají počítač, aby hledal.

[Pozn. redakce: tuto analýzu sekvenačních dat může provést jakýkoliv matematik | programátor | bioinformatik, prostě kdokoliv, kdo umí perfektně pracovat s daty a čísly. Vybízíme tímto takové profesionály, aby analýzu zopakovali a poskytnuli nám své výstupy.]

Samozřejmě to dává mnohem větší smysl, když se dostanete k jádru problému: „SARS-CoV-2“ není nic jiného, než počítačová simulace a nikdy zde žádný virus nebyl – celá věc je celosvětový podvod. Zdá se, že si virologie není vědoma toho, že se propadá hlouběji do epistemologické krize a to o nic víc, než se do ní propadá oblast genomiky, jak nastínil v tomto článku Mike Stone. V Stoneově článku jsem si v sekci komentářů všiml zmínky Dr. Valendara Turnera z Perth Group, který poukázal na to, že zesnulý Sir John Maddox, bývalý redaktor Nature, vydal v roce 1988 relevantní varování. Zdá se, že ti, kteří se ponoří do světa nepřímé molekulární detekční techniky, riskují, že pro stromy už neuvidí les, jak prozíravě prohlásil:

„Existuje v molekulární biologii nebezpečí, že se akumulace dat dostane tak moc napřed oproti jejich začlenění do koncepčního rámce, že se data nakonec ukážou jako zátěž? Část problému spočívá v tom, že vzrušení z lovu ponechává málo času na jakoukoliv reflexi. Granty existují na vytváření dat, ale sotva nějaké na odstup a přemýšlení.“

Maddox, J. Nature 335, 11 (1998)

Budeme se snažit nadále odhalovat tyto anti-vědecké metodologie a povzbuzovat ostatní, aby se sami sebe ptali, zda miliardový virologický průmysl a s ním související podvodné „léčby“ pocházející z monstrózního farmaceutického komplexu skutečně pomáhají někomu s jeho zdravím. Pro ty z nás, kteří vidíme, že nic z toho nestojí na zdravém základu, neexistuje důvod, proč bychom se měli ohlížet na rady lékařů a vědců, kteří propagují tyto nemocné modely. A možná ještě důležitější je, že víme, že nemáme brát žádné z podvodných a čím dál tím více zvrhlých farmak, která jsou produkty této pseudovědy a používají se jako prostředky k podávání zločinných a nedeklarovaných složek. Všem těmto problémům se můžete vyhnout, když poukážete na:

Kde je virus*?

*Malá částice, která je obligátním intracelulárním parazitem (tj. replikačně kompetentní a přenosná) obsahující genom obklopený kódovaným ochranným proteinovým obalem.

Dr. Mark Bailey

Mark je výzkumný pracovník v oblasti mikrobiologie, medicínského průmyslu a zdraví, který pracoval dvě desetiletí v lékařské praxi, včetně provádění klinických studií.

Napsat komentář

Pin It on Pinterest

Share This