info@resetheus.org (+420) 222 745 574

Experimenty provedené s běžným nachlazením | chřipkou

Překlad

Eva Mertlíková

Zdroj

Zde jsou jen některé z experimentů, které byly provedeny s běžným nachlazením | chřipkou. Mnoho studií, jako je tato, bylo provedeno i u jiných nemocí, jako jsou spalničky a plané neštovice, a studie nebyly schopny prokázat nákazu ani příčinnou souvislost viru k onemocnění.

V březnu 1919 provedli Rosenau a Keegan 9 samostatných experimentů se skupinou 49 zdravých mužů, aby dokázali přenos chřipky. Ze 49 dobrovolníků, kteří byli v kontaktu s nemocnými lidmi nebo jejich tělesnými tekutinami, ve všech 9 experimentech neonemocněl ani jeden z nich.

https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/221687

V listopadu 1919 Rosenau a kol. provedli 8 samostatných experimentů, kdy se ve skupině 62 mužů snažili dokázat, že chřipka je nakažlivá a způsobuje nemoc. Ve všech 8 experimentech neonemocněl ani jeden muž.

Prokázat nákazu u 50 mužů se v prosinci 1919 pokusili McCoy a kol., a to v další sadě 8 experimentů. Ani v tomto případě se u žádného z 8 experimentů nepodařilo prokázat, že by lidé s chřipkou nebo jejich tělesné tekutiny onemocnění vyvolali. Z 50 mužů neonemocněl ani jeden. V roce 1919 Wahl a kol. provedli 3 samostatné experimenty s cílem nakazit 6 zdravých mužů chřipkou tím, že je vystavili slizničním sekretům a plicní tkáni od nemocných lidí. Ve všech 3 studiích ze 6 mužů chřipkou neonemocněl ani jeden muž.

https://www.jstor.org/stable/30082102?seq=1

V roce 1920 provedli Schmidt a kol. dva kontrolované experimenty, při nichž byli zdraví lidé vystaveni tělesným tekutinám nemocných. Ze 196 lidí vystavených slizničním sekretům nemocných se u 21 (10,7%) lidí objevilo nachlazení a u 3 se objevila chřipka (1,5%). Ve druhé skupině 84 zdravých lidí, vystavených slizničním sekretům nemocných, se u 5 z nich rozvinula chřipka (5,9%) a u 4 nachlazení (4,7%). Ze 43 lidí v kontrolní skupině, kterým byl aplikován sterilní fyziologický solný roztok, se u 8 (18,6%) objevilo nachlazení. Vyšší procento lidí tedy onemocnělo poté, co byli vystaveni fyziologickému roztoku, ve srovnání s těmi, kteří byli vystaveni „viru“.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19869857/

https://catalog.hathitrust.org/Record/102609951

V roce 1921 se Williams a kol. pokusili experimentálně nakazit 45 zdravých mužů běžným nachlazením a chřipkou tím, že je vystavili slizničním sekretům od nemocných lidí. Ze 45 lidí neonemocněl ani jeden.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19869857/

V roce 1924 Robertson & Groves vystavili 100 zdravých jedinců tělesným sekretům od 16 různých lidí trpících chřipkou. Autoři dospěli k závěru, že v důsledku kontaktu s tělesnými sekrety neonemocněl ze 100 lidí ani jeden člověk.

https://academic.oup.com/jid/article-abstract/34/4/400/832936?redirectedFrom=fulltext

V roce 1930 se Dochez a kol. pokusili experimentálně nakazit skupinu mužů běžným nachlazením. Autoři ve svých výsledcích uvedli něco velmi zajímavého.

„Velmi brzy bylo zřejmé, že tento jedinec byl víceméně nespolehlivý a od začátku ho bylo možné držet v nevědomosti ohledně našeho postupu. Po testovací injekci sterilního roztoku měl nenápadné příznaky a o nic výraznější příznaky neměl ani po aplikaci filtrátu od pacienta s nachlazením. To ale trvalo jen do té doby, kdy asistent druhý den po injekci tento neúspěch v přenosu nachlazení neúmyslně zmínil.

Ten samý večer a v noci subjekt hlásil závažnou symptomatologii, včetně kýchání, kašle, bolesti v krku a ucpaného nosu. Druhý den ráno mu bylo řečeno, že byl o povaze aplikovaného filtrátu špatně informován a jeho příznaky do hodiny odezněly. Je důležité poznamenat, že objektivní patologické změny zcela chyběly.“

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19869798/

V roce 1937 Burnet & Lush provedli experiment, při kterém vystavili 200 zdravých lidí tělesným sekretům od lidí nakažených chřipkou. Z 200 lidí nikdo neonemocněl.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2065253/

V roce 1940 se Burnet a Foley pokusili experimentálně nakazit 15 univerzitních studentů chřipkou. Autoři dospěli k závěru, že jejich experiment byl neúspěšný.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.5694/j.1326-5377.1940.tb79929.x

1 komentář u „Experimenty provedené s běžným nachlazením | chřipkou“

Napsat komentář

Pin It on Pinterest

Share This