Izolace a charakterizace viru (SARS-CoV-2) – dávejte si pozor na falešná tvrzení a překroucené vědecké prezentace

Veřejnost věří tomu, že tvrzení ze strany odborníků/vědců a úřadů jsou vědecky podložená a že studie a testování byly provedeny za použití skutečného viru.