info@resetheus.org (+420) 222 745 574

Jak argumentují vakcinologové?

Jako další část ze série „Jak argumentují odborníci?“ uvádíme komunikaci (kterou opět inicioval pan Roman Bahenský) s oblíbeným hrdinou „Covid opozice“, který sice veřejně mluví o problémech s mRNA vakcínami, ale zároveň neskrývá své nadšení nad vakcínami klasickými, na jejichž vývoji se dokonce podílel.

V níže uvedené komunikaci, která proběhla už téměř před rokem, je jeho jméno nahrazeno výrazem „pan vakcinolog“. Její zveřejnění si totiž pan vakcinolog nepřál (přestože se před kamerami rád prezentuje jako bojovník za pravdu). Jeho přání jsme tedy respektovali. Před pár dny se však objevilo video, ve kterém o nás (cca od 40:42 min.) dost nelichotivě mluví. Na základě toho jsme se tedy rozhodli naši komunikaci přece jen zveřejnit, aby si na argumentaci pana vakcinologa a jeho tvrzení ve videu udělali čtenáři vlastní názor.


Dobrý den,

velmi doporučuji toto video.

Případně mi můžete napsat, jaký je na to Váš názor.

Roman Bahenský


Dobrý den,

kdybych viděla toto video asi tak před 10 lety, tak bych Vám odpověděla, že je výborné a že s pány profesory ve všem souhlasím. A kdyby mi někdo tvrdil, že viry a infekční nemoci neexistují a že očkování nefunguje, tak bych si myslela, že je to totální idiot a nejspíš bych mu to dala i najevo. Zvlášť proto, že předmět infekční nemoci zvířat (epizootologie) byly pro mě na veterinární medicíně nejoblíbenějším předmětem. A ještě víc mě fascinovaly infekční nemoci lidí. O účinnosti očkování jsem nepochybovala, protože jsme se to přece učili na škole (jako daný fakt, ale nikdo z nás nepátral po jakýchkoli důkazech).

Ale postupně jsem si začala všímat, že tyto věci v praxi až tak nefungují. Když jsem časem narazila na informace o neexistenci virů a infekčních nemocí, tak mi to na začátku přišlo absurdní. Ale čím víc jsem si o tom zjišťovala informací, tím víc mi všechno začalo konečně dávat smysl. Pokud jde o infekční nemoci, tak nezodpovězených otázek mám ještě dost, ale dostupných informací naštěstí, i díky podvodu s covidem, rychle přibývá. Ale jedno vím jistě, a to je to, že jsem ani po létech hledání dosud nenarazila na jediný opravdový důkaz existence virů a toho, že by způsobovaly nějaké nemoci. A nedokázal nám na to dosud odpovědět ani jeden z oslovených „odborníků“.

Takže se alespoň snažím tyto informace lidem v ČR, které toto téma zajímá, pomoct zprostředkovat. Páni profesoři ve videu mluvili např. o tématech jako mor, vakcína proti pravým neštovicím, monoklonální protilátky, dětská obrna, epidemie COVID-19,… Ke všem jsem přeložila články, které jsou na webu Resethea a které ukazují jiné vysvětlení těchto témat. Názor si pak ale už musí čtenáři udělat sami. K tématu bioterorismu se, doufám, časem také dostanu, protože je hodně důležité a z nějakého důvodu je pro lidi mnohem jednodušší uvěřit tomu, že lze vytvořit umělé zabijácké viry, než si získat informace o tom, že viry vůbec neexistují. Tvrzení „pana vakcinologa“, že „dnes udělat syntetický virus již není problém“ je, vzhledem k neexistenci jakýchkoli virů, totálně absurdní. Jediná věc, se kterou s pány profesory souhlasím, je negativní role médií, státu, pseudo-odborníků, diskriminace odlišných názorů,… Ale to je tak všechno.

Eva Mertlíková


Nebudu vám vymlouvat vaši nevíru v existenci virů a bakteriálních patogenů. Dodnes jsem nevěděl, že ve zkumavkách, které jsme používali k výzkumu vakcín a antivirotik, žádné viry nebyly a býti nemohly. Také neškodné pseudoviry (připravili jsme je z neexistujících virů kvůli bezpečné práci v laboratoři) vlastně neexistují.

Někteří lidé už nevěří ničemu a nikomu. Jedna část půjde na čtvrtou smrtposilující dávku a druhá část si nebude mýt ruce, protože hepatitida přece není virové onemocnění, když žádné viry neexistují.

Ale proč to někomu vymlouvat.

S pozdravem,

neexistující „pan vakcinolog“


No, škoda jen, že se „pan vakcinolog“ dozvěděl o neexistenci virů a bakteriálních patogenů až teď. Přitom tyto informace jsou dostupné už dost dlouho. Naštěstí není nikdy pozdě na to si rozšířit obzory. Místo výzkumu vakcín a antivirotik se ale mohl věnovat něčemu mnohem užitečnějšímu. Ani jedno z toho nefunguje, a obojí naopak způsobuje řadu nežádoucích účinků. Páni profesoři se ve videu rozplývali nad údajným úspěchem očkování proti pravým neštovicím a dětské obrně. To jsou zrovna výborné příklady toho, že očkování za pokles případů těchto onemocnění určitě nemohlo, viz např.:

Dětská obrna: Podezření na pesticidy jako DDT a těžké kovy – Resetheus z.s.

Byly pravé neštovice skutečně vymýceny? – Resetheus z.s.

Jenner a skvrnité monstrum: Skutečná historie pravých neštovic – Resetheus z.s.

Zvláště doporučuji článek o dětské obrně, ve kterém je také ukázáno, že její příčinou není žádný virus.

Zajímalo by mě, co pana profesora přesvědčilo o tom, že ve zkumavkách, které používali k výzkumu, viry opravdu byly? Byl to cytopatický efekt na buněčných/tkáňových kulturách (který není pro viry specifický), nebo zrůdné infekční experimenty na zvířatech (které existenci virů určitě neprokazují), nebo snímky z elektronového mikroskopu (které zobrazují artefakty a na kterých nelze odlišit „viry“ od dalších vzhledem totožných struktur), nebo testy používající protilátky (které nejsou vůbec specifické), nebo metody jako PCR, sekvenování,… (které nemají s biologií živých organismů nic společného), nebo nápis „Pozor zlý virus!“ na zkumavkách, nebo něco jiného? Předpokládám, že samozřejmou součástí každého experimentu, který pan profesor při výzkumu provedl, byl i experiment kontrolní, který by nespecificitu a neprůkaznost výše uvedených postupů jednoznačně vyloučil.

K tématu nespecificity protilátek mohu doporučit např.:

Krize reprodukovatelnosti ve výzkumu protilátek – Resetheus z.s.

Specificita protilátek? – Resetheus z.s.

S neškodností neexistujících pseudovirů připravených z neexistujících virů (kterou pan profesor myslel ironicky) můžu jenom souhlasit. Práce v laboratoři byla zajisté bezpečná právě díky neexistenci virů i neexistenci pseudovirů, a ne díky jejich neškodnosti, za kterou by mohl pan profesor a spol.

Věřím, že když už pan profesor zmínil hepatitidu, tak pro něj určitě nebude problém uvést odkazy na studie, které jasně prokazují existenci virů jednotlivých typů virové hepatitidy a vědecké důkazy toho, že jsou příčinou specifického onemocnění. Samozřejmě s uvedením kontrolních experimentů, které prokazují, že příčinou konkrétního onemocnění je konkrétní virus, a ne něco jiného (jako např. ostatní složky obsažené v aplikovaném vzorku nebo podmínky, za kterých byl experiment proveden). Doufám, že se shodneme na tom, že argumentace ve smyslu „pokud si myji ruce a nemám příznaky hepatitidy, je to důkaz toho, že hepatitida je virové onemocnění“ není úplně dostačující.

S pozdravem

zcela jistě existující Eva Mertlíková


Dobrý den,

jak si však vysvětlit, že je HBV nejvíce rozšířen v oblastech s nejmenší proočkovaností a hygienou?

Roman Bahenský


Dobrý den,

pokud byste chtěl argumentovat tímto, tak byste musel nejdříve uvést vědeckou práci, která HBV prokázala – „virus“ tedy izolovala a purifikovala a která prokázala příčinnou souvislost ke konkrétnímu onemocnění. Jak už jsem psala dříve, „hepatitida“ znamená „zánět jater“, který může mít spoustu příčin. Proto byste mi musel dokázat, že příznaky hepatitidy u konkrétních lidí jsou způsobeny virem HBV, a ne z jiných důvodů. Pak byste musel uvést, jak byly tyto případy diagnostikovány, jestli to bylo pomocí testů a jakých testů (uvést jejich chybovost), nebo jen na základě příznaků, které jsou ale nespecifické a snadno zaměnitelné s jinými onemocněními nebo stavy. Je pravděpodobné, že v různých oblastech světa se diagnóza provádí zcela odlišně, jako je tomu např. v případě AIDS v rozvojových zemích oproti zemím vyspělým. Už jen to obrovsky zkresluje výsledky a statistiky případů. Musel byste mi také ukázat statistiky, kolik % populace bylo v jednotlivých zemích takto vyšetřeno.

Pokud jde o očkování, musel byste uvést bližší informace k použité vakcíně a konkrétní statistiky, které by v prvé řadě jasně ukázaly, že očkování funguje.

Pokud jde o hygienu, musel byste už na začátku prokázat, že příčinou příznaků je „virus“ a prokázat způsob, jak se přenáší. Musel byste zároveň vyloučit, že příčinou příznaků v oblastech s nízkou hygienou není např. intoxikace (toxiny v prostředí, vodě, potravinách,…), léky s vedlejšími účinky, které poškozují játra a způsobují příznaky „hepatitidy“,…

atd. atd. atd……….

Teprve na základě takových údajů bych Vám mohla odpovědět.

Eva Mertlíková


Já myslím, že paní přesvědčí jen to, když ji dáme virus hepatitidy. Ona se nemusí bát, když žádný virus neexistuje, tak ani nemůže onemocnět.

A bude mít ten kýžený důkaz. Uvidíme, jak pevná je její víra.

S pozdravem,

„Pan vakcinolog“


Nemám s tím sebemenší problém. Pokud má „pan vakcinolog“ možnost izolovaný a purifikovaný virus hepatitidy sehnat, tak si ho klidně nechám „dát“. 

„Panu vakcinologovi“ musím přiznat jedno prvenství – jeho odpověď a argumentace je zatím ze všech námi oslovených „odborníků“ ta nejprimitivnější. Zrovna od něho jsme to vážně nečekala. Má vystupování váženého pana profesora, který cítí jako morální povinnost se místo užívání důchodu ucházet o kandidaturu na prezidenta, a přitom argumentuje jako anonymní troll na internetu. Odborných důkazů se od něj tedy asi nedočkáme…

S pozdravem

Eva Mertlíková


Dobrý večer,

já s tou paní nechci komunikovat a vyvracet jí její scestné názory. Zřejmě je to provokatérka.

„Pan vakcinolog“


Dobrý den,

paní Mertlíková trvá na aplikaci hepatitidy.

Kdy by to prosím bylo možné uskutečnit?

Zúčastním se jako nezávislý pozorovatel.

Děkuji za informaci.

Roman Bahenský


prvně musí mít souhlas etické komise SZÚ spolu s vyšetřením od psychiatra.


Dobrý den,

to je zajímavá taktika. Když paní chce, aby „pan vakcinolog“ předložil důkaz pro svoje tvrzení o existenci virů a on toho není schopen, tak je nejjednodušší ji nazvat provokatérkou.

Psychiatrické vyšetření pána, který věří tomu, že „dnes udělat syntetický virus již není problém“ (před tím, než bude někomu aplikovat virus hepatitidy), je určitě dobrý nápad. Zajímalo by mě, jestli pán věří, kromě syntetických virů, také v existenci např. Křemílka a Vochomůrky?

Při podávání žádosti o souhlas etické komise SZÚ bychom se mohli zeptat etické komise i na to, zda je etické, aby „odborníci“, a dokonce potenciální kandidáti na prezidenta, mohli veřejně z pozice „odborníků“ prohlašovat nepodložená absurdní tvrzení a místo řádných vědeckých důkazů navrhovat provedení infekčních experimentů (naštěstí s neexistujícími viry) na lidech, kteří tyto vědecké důkazy požadují?

Má „pan vakcinolog“ v plánu použít přírodní virus hepatitidy, anebo vytvoří virus syntetický?

S pozdravem

Zřejmá Provokatérka


Dle mého máte naprostou pravdu.

Navíc zcela nechápu, proč by bylo nutné mít potvrzení od kohokoliv.

Nestačilo by snad Vaše čestné prohlášení??

Pokud ne, tak nežijeme v právním státě a osobně bych zvažoval emigraci.

Platit daně na nesmyslný stát opravu nehodlám.

Roman Bahenský


Nejsem ochoten se dát zavřít kvůli paní, která to nemá v hlavě v pořádku.


No, tak pokud je někdo přesvědčený o tom, že dokáže vytvořit syntetické viry, ale nemůže to nijak prokázat, tak to známka mentálního zdraví rozhodně není. Navíc, pokud někdo tvrdí, že se účastnil výzkumu vakcín a antivirotik, a přitom nedokáže předložit jediný důkaz o existenci virů, tak to vypadá na pořádný vědecký podvod.

Toto je opravdu absurdní. Stačilo prostě uvést studie, které např. virus hepatitidy (volba „pana vakcinologa“) a jeho přenos a kauzalitu ke konkrétnímu onemocnění prokázaly, a mohli jsme si toto dopisování, které stejně nikam nevede, odpustit. Ty studie přece musí existovat, ne?

Eva Mertlíková


Pane profesore,

takže v této zemi nerozhoduje svéprávný člověk (paní Mertlíková) o tom, jak bude nakládat se svým životem? To je pro mne skutečně novinka.

Pardon, v tomto státě vlastně potřebujeme papír úplně na vše.

Pokud vím, tak hepatitida, pokud je včas léčena, nekončí nijak fatálně. Myslím, že je daleko rizikovější se pohybovat např. po Praze.

Děkuji moc za Vaši odpověď.

Roman Bahenský


Dobrý večer, pane Bahenský,

požadavek „pana vakcinologa“ na souhlas etické komise SZÚ spolu s vyšetřením od psychiatra docela chápu. Vůbec mě nezná a pokud by aplikoval virus hepatitidy někomu, o kom si navíc myslí, že to nemá v hlavě v pořádku, tak by ho to opravdu mohlo dostat do problémů. Zvlášť když si myslí, že jde jen o provokaci.

Spíš je nepochopitelné to, že místo normálního zodpovězení dotazu po vědeckých důkazech existence, přenosu a patogenity viru hepatitidy měl „pan vakcinolog“ potřebu navrhnout něco tak extrémního, jako je aplikace viru. To na etické chování „odborníka“ rozhodně nevypadá, zvlášť v případě potenciálního kandidáta na prezidenta. Proto jsem ráda, že „pan vakcinolog“ sám navrhl před aplikací viru požádat o souhlas etickou komisi SZÚ. S prošetřením jeho návrhu etickou komisí naprosto souhlasím. Stejně tak s jeho vyšetřením od psychiatra. (Samozřejmě vím, že „pan vakcinolog“ navrhl, aby psychiatr vyšetřil mě, a ne jeho. Nemám s tím vůbec problém, ale v takovém případě samozřejmě požaduji, aby psychiatr vyšetřil i „pana vakcinologa“, protože jeho návrh na aplikaci viru známkou příčetnosti určitě není.)

Předpokládám, že „pan vakcinolog“ myslel návrh na aplikaci viru hepatitidy zcela vážně, a proto tyto 2 požadavky, které sám navrhl, splní. Uvidíme, jak pevná je jeho víra.

Jak už jsem psala minule, je neuvěřitelné, že jsme se dostali až sem. Jednoduše by stačilo, aby „pan vakcinolog“ uvedl vědecké práce prokazující existenci, přenos a patogenitu viru hepatitidy, o nichž je tak přesvědčen, a nemuseli bychom touto diskuzí vůbec ztrácet čas. Místo toho, aby se alespoň pokusil ty důkazy najít, tak můj dotaz prostě nazve provokací. Kdyby se totiž o hledání důkazů pokusil, tak by zjistil, že žádné vědecké důkazy prostě neexistují. A poukázání na nevědecké postupy ve virologii jsou jediným důvodem, proč po něm tyto důkazy požaduji.

Pokud „pan vakcinolog“ žádné důkazy nemá, tak by bylo fér, aby to prostě přiznal a my bychom už tímto nemuseli dál ztrácet čas. Pokud myslí svůj návrh s aplikací viru hepatitidy vážně, tak se uvedení důkazů stejně nevyhne, protože bych je po něm (před tím, než by mi virus hepatitidy aplikoval) před etickou komisí SZÚ samozřejmě požadovala, protože bych chtěla mít jistotu, že mi bude aplikovat virus hepatitidy, a ne něco jiného.

Mohl byste, pane Bahenský, prosím, tento email „panu vakcinologovi“ přeposlat?

Děkuji a zdravím

Eva Mertlíková


Směl bych „panu vakcinologovi“ navrhnout pokus o přenos herpesviru? 

V tomto případě by se vězení obávat snad nemusel.

Roman Bahenský


Vy mě tedy nešetříte  

Navrhnout můžete klidně i herpesvirus, mně to určitě nevadí, ale v takovém případě to, prosím Vás, navrhněte Vy, jako Váš nápad s tím, že s ním souhlasím. Já už nechci věci dál komplikovat a dávat nové návrhy, protože to stejně nikam nevede. Myslím si, že i v případě herpesviru by byly požadavky stejné (tzn. etická komise SZÚ a vyšetření psychiatrem), protože v obou případech by se jednalo o neetické a nevědecké chování.

A dalším důvodem proti návrhu na aplikaci herpesviru je to, že by ho někdo třeba mohl považovat za ústupek z naší strany, tedy že začínám mít strach a nechám si podat jenom „méně nebezpečný virus“. Což není pravda. Naopak, pokud bych si mohla virus vybrat, tak bych si zvolila „virus“ HIV, aby to stálo za to. Dalším důvodem je i to, že prověření teorie HIV/AIDS už do dnešního dne požadovaly stovky (nejspíš už tisíce) vědců, lékařů, žurnalistů,… z celého světa (včetně např. Karyho Mullise) a jejich snaha je zdokumentovaná. „Panu vakcinologovi“ by mohlo udělat radost to, že např. dr. Willner už experiment s přenosem „viru“ HIV provedl, když si před kamerami píchl do prstu jehlu s krví HIV pozitivního člověka (Přehodnocení hypotézy HIV/AIDS – Resetheus z.s.).

Eva Mertlíková


Už mně prosím nepište, paní Mertlíková ať si stěžuje na AVČR, že mrhá veřejnými prostředky na výzkum dle této paní neexistujících virů. Paní Mertlíková si také musí stěžovat ve Stockholmu na udělení Nobelovy ceny za objev viru HIV, kterou dostal prof. Luc Montagnier.


Dobrý den, „pane vakcinologu“,

omlouvám se, že Vám ještě píši. Věřte mi, že z toho nemám radost a také už chci naši komunikaci ukončit. Škoda, že jste hned na začátku nepřiznal, že pro svoje tvrzení nemáte vůbec žádné důkazy. Mohli jsme si ušetřit spoustu času.

Když už jste zmínil Luca Montagniera a jeho údajný objev viru HIV, tak jen poznamenám, že z výroků samotného Luca Montagniera je zřejmé, že žádný nový virus, který by byl původcem údajně nového onemocnění AIDS, určitě neobjevil. Jedním z vědců, který veřejně bojoval za přezkoumání hypotézy HIV/AIDS byl i Karry Mullis (vynálezce metody PCR a nositel Nobelovy ceny), který Luca Montagniera osobně konfrontoval s dotazem na uvedení důkazu, že virus HIV způsobuje AIDS. Luc Montagnier bohužel nebyl schopen žádný takový důkaz uvést. A do dnešního dne to nedokázal ani nikdo jiný.

Luc Montagnier není zdaleka jediný, kdo svoje tvrzení nebyl schopen prokázat. Nedostatek řádných vědeckých důkazů ve virologii je obrovský problém, na který je poukazováno již dlouhodobě. Bohužel je pravidlem, že vědci nejsou absolutně schopni svá tvrzení doložit a je evidentní, že studie, které by měly existenci jednotlivých virů, jejich přenos a patogenitu prokázat, nikdy nečetli ani se o ně nikdy nezajímali, protože se prostě spoléhají na to, že tuto práci už udělali jejich kolegové.

Poukázání na tento problém byl hlavním důvodem emailové komunikace s Vámi, zvlášť pokud veřejně tvrdíte, že vytvořit umělý virus není problém. Takové tvrzení je nesmírně nebezpečné, protože v lidech vyvolává úplně zbytečný strach, zejména pokud takový názor vyslovují vědci, kteří jsou pro řadu lidí autoritou, jako např. Vy nebo dr. Peková. Ani ona bohužel svoje tvrzení o umělém původu viru nijak neprokázala.

Rádi bychom komunikaci s Vámi zveřejnili v podobě článku na webu spolku Resetheus, aby si čtenáři udělali vlastní obrázek o tom, jak oslovení odborníci argumentují. Není to nic osobního proti Vám. Pokud nechcete, abychom Vaše jméno zveřejnili, tak to samozřejmě budeme respektovat, a místo Vašeho jména uvedeme jen Vaše iniciály nebo Vaše jméno nahradíme např. výrazem „vakcinolog“. Hotový článek bychom Vám před zveřejněním zaslali. Pokud byste k němu měl nějaké připomínky nebo byste k němu ještě chtěl něco doplnit, tak samozřejmě můžete. V takovém případě bychom Váš komentář připojili jako pokračování naší komunikace na konec jako součást článku, s naší případnou reakcí.

S pozdravem

Eva Mertlíková


V příloze máte publikaci, kterou jsme s prof. Holým zveřejnili v prestižím vědeckém časopise. Doporučuji věnovat pozornost obrázku č.7 Požadujte likvidaci všech učebnic virologie, protože dle vás šíří dezinformace. Pan Rakušan Vám v tom pomůže, připravuje k tomu zákony. Předpokládám, že nevěříte ani na bakterie.

 Nepřeji si, aby byl publikován žádný článek z naší korespondence

Nebudu Vám vyvracet Vaši nevíru ve viry, ,zjevně se vůbec neorientujete ve vědě. Patogenních virů jsme izolovali celou řadu, jak vidíte v přiložené publikaci, Tyto viry jsou schopny devastovat celé chovy. byly izolovány inaktivovány a použity do vakcín, které ochránily naše stáda.

Nelze vést diskusi s blouznivci.

„Pan vakcinolog“

Studie zaslaná v příloze: Cidofovir


Přečetla jsem si Vaši publikaci zveřejněnou v „prestižním vědeckém časopise“ Journal of Controlled Release, se zvláštní pozorností věnovanou obrázku č. 7, podle Vašeho doporučení.

Přiznám se, že nerozumím Vašemu tvrzení: „Patogenních virů jsme izolovali celou řadu, jak vidíte v přiložené publikaci.“ V přiložené publikaci se pouze uvádí, že jste použili izolát M218 údajného viru BHV-1, ten jste aplikovali na monolayer MDBK buněk a s tím jste potom dál pracovali. O tom, jak byl tento „izolát“ získán, nejsou uvedeny žádné informace. Jistě víte, jak se takové „izoláty“ obecně získávají? Směsný biologický vzorek (vzorek krve, sputa, BAL, obsah vezikul, pustul,…) odebraný od člověka nebo zvířete, ke kterému se přidají další látky (jako např. transportní médium, ATB, fetální bovinní sérum, vyživovací média,…), se aplikuje na buněčnou/tkáňovou kulturu, a toto se ve virologii nazývá „izolací“. Bohužel to je hodně špatný termín, protože je opakem skutečné fyzické izolace a purifikace „virů“ a plno lidí, včetně virologů, si pak myslí, že pracuje s čistým vzorkem „viru“, což není pravda. Takže na základě práce s tímto „izolátem“, který obsahoval všechno možné, jste potom vyvozovali závěry.

Pokud jde o obrázek č. 7 – to je přesně ten typ důkazu „virů“, který je doslova směšný. Toto opravdu považujete za důkaz něčeho? Jsou to prostě jenom snímky z TEM, které ukazují nejrůznější částice, které Vy považujete za virus BHV-1, přestože tyto částice mají při různých zvětšeních různou morfologii a evidentně se tedy ani nejedná o jeden druh „viru“ nebo čehokoli jiného. Jenom proto, že jste k nim přidali šipky, tak to ještě neznamená, že jde o částice BHV-1. Ale i kdyby měly částice stejnou morfologii, tak samotná mainstreamová věda otevřeně přiznává, že na snímcích z TEM prostě není možné odlišit „virové“ částice od dalších částic, které se běžně popisují a jsou vzhledově s „virovými“ částicemi shodné. A tvrdit, že na Vašich snímcích jsou dokonce vidět „immature“, „maturing“ nebo „defective“ „virions“ je hodně odvážné, zvlášť když vzorky během přípravy pro elektronovou mikroskopii procházejí tolika drastickými změnami, že z původních vlastností živých organismů už nemůže zbýt v podstatě nic.

Netuším, na základě čeho jste dospěl k tomuto: „Předpokládám, že nevěříte ani na bakterie.“? Proč bych neměla „věřit“ na bakterie? S existencí bakterií nemám nejmenší problém, protože se dají normálně pěstovat v čisté kultuře, pozorovat pod mikroskopem,… Příště si proto můžete podobné domněnky odpustit.

Tak jestli to je opravdu všechno, co k jste k existenci virů schopen předložit, tak to už tedy ukončíme. To, že nechcete svoje tvrzení zveřejnit, je škoda. Příště byste se ale asi neměl ve videu tak rozplývat nad výrokem Mistra Jana Husa: „Hledejte pravdu, braňte pravdu, šiřte pravdu, bojujte za pravdu, zemřete za pravdu.“ protože by si pak někdo mohl třeba myslet, že ten boj za pravdu myslíte vážně.

Eva Mertlíková


Dobrý den,

prosím tedy o vysvětlení, proč by nebylo možné provést přenos herpesviru do těla paní Mertlíkové?

Poté by musela uznat, že je její teorie chybná (a nejen ona, ale např. i virolog Stefan Lanka).

Díky moc za odpověď.

Roman Bahenský


Protože se nenechám vláčet kvůli zjevně pomatené paní po soudech.


Pokud by to bylo právně ochráněno, nebyl by to problém.

Nějaký člověk si prý kdysi nechal dobrovolně aplikovat HIV a neonemocněl. Neznám o tom však podrobnosti.

Roman Bahenský


Já se těchto nebezpečných nesmyslů nechci účastnit. V té publikaci je jasně uvedeno, že jsme použili izolát, který jsme získali z nemocných krav, tak jsme asi ten virus museli purifikovat, kultivovat, charakterizovat a použít na testování. Paní má znalosti v rozsahu vlastivědy pro čtvrtý ročník ZDŠ a může být nebezpečná sama sobě. Fixní ideu nelze vyvrátit logickými argumenty.

„Pan vakcinolog“


Dobrý den,

už mu, prosím Vás, ty experimenty dál nenavrhujte a už ho neprovokujte.:-) Už s ním opravdu dál nechci ztrácet čas. Stejně by na ně nepřistoupil a asi to tak je lepší, protože nechat si experimentálně aplikovat herpesvirus od psychicky nemocného člověka, který věří tomu, že dokáže vytvářet umělé viry, by mohlo být nebezpečné.

„V té publikaci je jasně uvedeno, že jsme použili izolát…“ – ano, s tím souhlasím.

„…který jsme získali z nemocných krav, tak jsme asi ten virus museli purifikovat, kultivovat, charakterizovat a použít na testování.“ – toto už je jenom fantazie „pana vakcinologa“. Škoda, že nám tento postup detailně nepopsal. Kdyby si místo přihlouplých poznámek o vlastivědě pro čtvrtý ročník ZDŠ zjistil, co pojmy „izolace a purifikace viru“ vůbec znamenají a jak se provádějí, tak by zjistil, že ani nejsou prakticky možné, tedy že čistý virus není možné získat, a proto virologové a další „odborníci“ typu „pana vakcinologa“ provádějí svoje pseudo-experimenty se vzorky, které sice nazývají „izoláty“, ale které kromě údajného viru obsahují i další neznámé složky z původního biologického vzorku, plus materiál buněčných/tkáňových kultur,… Kdyby „pan vakcinolog“ dával ve čtvrtém ročníku ZDŠ víc pozor, tak by věděl, že nemožnost provedení řádné izolace a purifikace virů přiznává i mainstreamová věda. 

Eva Mertlíková


Paní Mertlíková, proč myslíte, že chtěl pan profesor kandidovat na prezidenta ČR?

Trpí mesiášským syndromem a evidentně si neuvědomuje své nulové šance a nyní již i pověst „vědce“.

„Panu vakcinologovi“ bych doporučil si zopakovat především gymnázium, kde nás učili, co jsou to exozomy – viry. Pak by mu to možná i docvaklo :-)

Roman Bahenský


Dobrý den,

o důvodech „pana vakcinologa“ kandidovat na prezidenta ČR vůbec nechci spekulovat. Ještě donedávna jsem věřila, že jeho důvody jsou upřímné a v pořádku, alespoň podle toho, co říkal v rozhovoru s Igorem Chaunem. „Pan vakcinolog“ má vystupování seriózního slušného pána a odborníka, který bojuje za pravdu. Proto mě nemile překvapilo, jakým způsobem komunikoval v našich emailech. Jako „vědec“ nebyl schopen předložit jediný důkaz pro existenci virů a požadavky na prokázání jeho tvrzení nazval provokatérstvím, že to nemá druhý v hlavě v pořádku, je blouznivec,… Přitom jeho tvrzení, že není problém vytvořit umělý virus, je vyloženě nebezpečné. Nejspíš si ani neuvědomuje, jaký strach vyvolává u lidí, kteří jeho tvrzením věří. „Pan vakcinolog“ svými výroky ukázal, že nezná ani základní virologické techniky (věří tomu, že virus izolovali a purifikovali), a přesto si neodpustil poznámku, že druhý má znalosti v rozsahu vlastivědy pro čtvrtý ročník ZDŠ. Taková argumentace je vyloženě primitivní a je škoda, že „pan vakcinolog“ nemá ani tolik odvahy na to svoje tvrzení a „argumentaci“ zveřejnit. Bylo by fér, aby jeho potenciální voliči věděli, koho volí.

Kdyby „pan vakcinolog“ svoji fixní ideu o existenci virů tak nekompromisně nehájil a byl ochotný se podívat i na opačný názor, tak by zjistil, že dr. Lanka není zdaleka jediný, kdo o neexistenci virů dlouhodobě mluví a píše.

S pozdravem

Eva Mertlíková


Víra paní Mertlíkové v neexistenci virů je tak silná, že je pro toto zjevení nejvyšší pravdy ochotna zemřít. Toho nechci být příčinou. Je jasné nad Slunce hřejivé, že přece jsem nemohl izolovat pro testování antivirotik bovinní herpes virus, který dle víry paní Mertlíkové neexistuje, to je logické, to uzná i malé dítě. Žel bohu, prof. Antonín Holý zesnul, aniž by poznal pravou víru jejímž zvěstovatelem a prorokem je paní Mertlíková. Já také budu po zbytek svých dní bloudit ve tmách, které neprotrhla ani čadící louč poznání nejvyšší pravdy paní Mertlíkové, která mi jí šermovala přímo před nosem.

Avšak, jest mi lépe tápati v přítmí doposud nepoznaného,  nežli míti oči vypálené touto loučí v ruce paní Mertlíkové.

V dokonalé úctě se znamenám,

„Pan vakcinolog“


4 komentáře u „Jak argumentují vakcinologové?“

 1. Pan Turánek na mne v době vrcholícího kovidismu působil jako seriózní člověk. Už si to o něm dávno nemyslím. Tihle lidé, kteří jsou částečně „v opozici“ kovidismu, jsou ve skutečnosti pro společnost nejškodlivější, protože v očích lidí, u nichž vzbudili důvěru, tento podvod vlastně legitimizují.

  Odpovědět
 2. Zajímavé a smutné čtení. Schopnost naslouchat si je pryč, jde jenom o znásilnění druhé strany o mé pravdě za každou cenu. Když se mnou někdo nesouhlasí, tak je nepřítel. Obecně souhlas s paní Mertlíkovou, ještě před pár lety bych hodně věcí viděl jinak…

  Odpovědět
 3. Ono je ťažké si priznať, že vplyvom zmanipulovanej vedy veľkú časť života venoval prakticky výskumu a výrobe jedov pre ľudí. Lenže posun vpred, najmä v prípade objektívnych pochýb (napr. nedodržanám Kochovým postulátov) začína vždy pripustením možnosti existencie iného vedeckého vysvetlenia/názoru. To robí skutočný vedec.

  Odpovědět
 4. Zásadný psychiatrický problém dotyčného pána vakcinológa, profesora, je viera v niečo.
  Viera v niečo je prejavom neznámeho, nepoznaného.
  Veriť a vedieť.
  Vedieť niečo je prejavom poznania faktov, prírodných zákonov nezávislých od ľudských bludov.
  Vedieť znamená poznať pravdu a vedomie si tvoriť na poznaní /slovo veda prestávam používať/.
  Veriť znamená blúzniť, blúdiť mysľou, znamená mať vedomie, myseľ, pomätenca.
  Pravoslávie Slovanov bolo o hľadaní pravdy. Vatikánske kresťanstvo s jeho katolíckymi výplodmi je o viere, ktorá slúži na zotročovanie ľudstva, všetko je v učebnici zvanej Nový zákon .
  Kým ľudstvo viacej verí, ako vie, dovtedy bude civilizácia jednou veľkou psychiatrickou liečebňou.

  Odpovědět

Napsat komentář

Pin It on Pinterest

Share This