info@resetheus.org (+420) 222 745 574

Jaké důkazy pro hypotézu HIV/AIDS mají čeští signatáři Durbanské deklarace? – 1. část

O tom, co byla Durbanská deklarace, se můžeme dočíst v příspěvku RNDr. Marie Brůčkové, CSc. (zakladatelky Národní referenční laboratoře pro AIDS a signatářky Durbanské deklarace) ve Zprávách Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu z července 2000:

Durbanská deklarace

Před zahájením XIII. Mezinárodní AIDS konference v Durbanu (9.-14.7.2000) vypracovala mezinárodní skupina vědců a lékařů v čele se 180 členy organizačního výboru ze 43 různých zemí tzv. DURBANSKOU DEKLARACI. Deklarace měla být stručnou, jasnou a srozumitelnou reakcí na znovu se vynořující názory skupiny „AIDS disidentů“, kteří popírají virus HIV jako vyvolavatele onemocnění AIDS a AIDS jako infekční, přenosné onemocnění. Tento názor podpořil i prezident Jihoafrické republiky Mbeki, kde se měla mezinárodní konference konat. Organizační výbor vyzval k podpisu deklarace všechny zástupce světové odborné veřejnosti s tím, že deklarace bude publikována v Nature 6.července 2000, tedy těsně před zahájením konference, včetně jmen všech signatářů dostupných na webových stránkách Nature.

Deklaraci podepsalo přes 5.000 světových odborníků a jsme velmi rádi, že 35 z nich se rekrutuje z České republiky. Měli jsme po oslovení zástupcem organizačního výboru dr. A. Ammannem prakticky pouhé 4 dny na zorganizování podpisové akce v ČR a domníváme se, že zmíněných 35 jmen z ČR dobře reprezentuje naši vědu a medicinu (seznam českých jmen je k nahlédnutí u dr. Brůčkové, NRL AIDS).

Je nám velmi líto, že i my v ČR se musíme potýkat s „disidentskými“ názory v oblasti HIV/AIDS a ztrácet čas a energii nikam nevedoucími diskusemi s českým příslušníkem AIDS disidentského hnutí. Ale takový už je demokratický život, musíme vyslechnout i názory a podněty, jejichž uskutečnění by mělo nedozírné zhoubné následky. Jde jen o to, aby demagogie nepřemohla rozum a k tomu, jak pevně věříme, v případě HIV/AIDS nedojde.

TEXT DURBANSKÉ DEKLARACE

Sedmnáct let po objevení viru lidského imunodeficitu (HIV) tisíce lidí z celého světa se sešli v Durbanu v Jižní Africe, aby se zúčastnili XIII. Mezinárodní AIDS konference. Na přelomu tisíciletí se odhaduje, že na celém světě žije 34 milionů lidí s HIV nebo AIDS, z toho 24 milionů v subsaharské Africe [1]. Jen v posledním roce zemřelo na AIDS 2,6 milionu lidí, až dosud nejvyšší počet od začátku epidemie. Bude-li pokračovat dosavadní trend, jižní a jihovýchodní Asie, jižní Amerika a oblasti bývalého Sovětského svazu v příštích dvou dekádách ponesou také toto těžké břímě.

Stejně jako ostatní nemoci např. tuberkulóza a malárie, které jsou příčinou onemocnění a smrti v neprivilegovaných a chudých komunitách, AIDS se šíří infekční cestou. HIV-1, retrovirus odpovědný za pandemii AIDS, je úzce příbuzný viru opičího imunodeficitu (SIV), který infikuje šimpanze. HIV-2, který prevaluje v západní Africe a který se rozšířil i do Evropy a Indie, je téměř nerozeznatelný od SIV, který infikuje opice mangabej. Ačkoliv HIV-1 a HIV-2 se nejprve objevil jako infekce přenesená ze zvířat na lidi (zoonóza, [2]), oba se nyní šíří mezi lidmi sexuálním kontaktem, z matky na dítě a kontaminovanou krví.

Zvířecí zdroj nové infekce není u HIV unikátní. Mor přišel od hlodavců. Chřipka a nový virus Nipah v jihovýchodní Asii se dostal mezi lidi od prasat. Varianta Creutzfeld-Jakobovy nemoci ve Spojeném království se přenesla od „šílených krav“. Jakmile se HIV adaptoval na člověka brzy následoval jeho zvyky a spolu s ním se přesouval, migroval. Stejně jako ostatní viry nezná HIV žádné společenské, politické ani geografické hranice.

Evidence, že AIDS je vyvoláván HIV-1 nebo HIV-2 je jasná, vyčerpávající a jednoznačná. A odpovídá nejvyšším vědeckým standardům [3-7]. Údaje splňují přesně tatáž kriteria jako ostatní virová onemocnění, např. dětská obrna, spalničky a černé neštovice:

 • Pacienti se syndromem získaného imunodeficitu, bez ohledu na to kde žijí, jsou infikováni HIV [3-7.]
 • U většiny lidí, HIV infikovaných a neléčených, se objeví do 5-10 let příznaky AIDS [6,7]. Infekce HIV se prokazuje detekcí protilátek v krvi, genovým sekvenováním nebo izolací viru. Tyto testy jsou stejně spolehlivé jako kterékoliv jiné užívané pro detekci ostatních virových infekcí.
 • U osob, které dostaly HIV kontaminovanou krev nebo krevní přípravky, se rozvinul AIDS zatímco u těch, které dostaly nekontaminovanou nebo testovanou krev k tomu nedošlo [6].
 • Většina dětí, u kterých se objeví AIDS, se narodila HIV infikovaným matkám. Čím má matka větší virovou nálož, tím je větší riziko, že dítě bude infikováno [8].
 • V laboratorních podmínkách infikuje HIV stejný typ bílých krvinek (CD4 lymfocyty), který je poškozen u osob s AIDS [3-5].
 • Preparáty, které blokují replikaci HIV ve zkumavce redukují také virovou nálož a oddalují progresi k AIDS. Tam, kde je dostupná léčba, byla redukována AIDS smrtnost o více než 80% [9].
 • Opice naočkované klonovanou SIV DNA se infikovaly a objevil se u nich AIDS [10].

K dispozici jsou další přesvědčivé údaje [4]. HIV je vyvolavatelem AIDS [5].

Je nešťastné, že několik halasně znějících lidí tyto údaje popírá. Tento názor bude stát bezpočet životů.

V různých částech světa se HIV/AIDS projevuje a šíří odlišným způsobem. Ku příkladu v Africe HIV infikované osoby 11x častěji umírají do 5 let po infekci [7], více než 100x častěji než u neinfikovaných osob se u nich objevuje Kaposiho sarkom, nádorové onemocnění vyvolávané jiným virem [11].

Stejně jako u jiných chronických onemocnění určují riziko onemocnění různé kofaktory. Osoby trpící podvýživou a jinými dalšími infekcemi a osoby starší mají tendenci k rychlejšímu rozvoji AIDS po infekci HIV. Nicméně, žádný z těchto faktorů neoslabuje vědecké důkazy, že HIV je jediným vyvolavatelem AIDS.

V této naléhavé globální situaci musí být prevence HIV infekce naší nejvyšší prioritou ve veřejném zdravotnictví. Znalosti a prostředky prevence infekce existují. Prevencí sexuálního šíření HIV je monogamie, abstinence nebo užívání kondomu. Přenos krví může být zastaven testováním krevních produktů a vyloučením opakovaného používání injekčních jehel. Přenos z matky na dítě může být redukován na polovinu či více s použitím schematu krátkodobého podání antivirových preparátů [12,13].

Omezené zdroje a drtivé břemeno chudoby v mnoha částech světa představují hrozivou výzvu pro kontrolu HIV infekce.

Lidem již infikovaným může být poskytnuta pomoc léčbou život zachraňujícími preparáty, ale jejich vysoká cena je činí pro většinu z nich nedostupnými. Vývoj nových antivirových preparátů, které se snadněji užívají, mají méně vedlejších účinků a jsou lacinější, dostupné pro miliony infikovaných, je zásadním požadavkem.

Je mnoho způsobů jak předávat životně důležité informace o HIV/AIDS. Co je nejlepší v jedné zemi, nemusí být vhodné pro jinou zem. Ale pro vypořádání se s touto nemocí musí všichni vědět, že nepřítelem je HIV. Výzkum, ne mýty, povede k vývoji efektivnější a lacinější léčby a doufejme i vakcíny. Avšak nyní musí být kladen důraz na prevenci sexuálního přenosu.

Konec AIDS pandemie je v nedohlednu. Budeme-li společně pracovat, budeme mít sílu zvrátit nápor epidemie. Věda jednou nad AIDS zvítězí, stejně jako se jí to podařilo u černých neštovic. Potlačení šíření HIV bude prvním krokem. Do té doby rozum, solidarita, politická vůle a odvaha musí být našimi partnery.

Pozn. Pro zkrácení příspěvku nejsou uváděny citace, které jsou k dispozici u autorky.

RNDr. Marie Brůčková, CSc.

NRL AIDS, SZÚ – CEM

Celé znění Durbanské deklarace v časopise Nature včetně odkazů je uvedeno zde.

A zde je seznam signatářů Durbanské deklarace, mezi nimi i zmiňovaných 35 odborníků z České republiky:

 • BOUZKOVA, Miroslava, MD**Department of Infectious Diseases, Hospital*Ceske Budejovice
 • BRUCKOVÁ, Marie, PhD**National Reference Laboratory on AIDS, National, Institute of Public Health*Prague
 • CHMELIK, Vaclav, MD*Department of Infectious Diseases and AIDS Centre*Hospital*Ceske Budejovice
 • FILIPOVA, Pavlina, MD**Department of Infectious Diseases, Hospital*Ceske Budejovice
 • HAMSIKOVA, Eva, PhD**Institute of Hematology*Prague
 • HOLY, Antonin, DSc**Institute of Organic Chemistry and Biochemistry*Praha
 • HOUSEROVA, Ludmila, MD**Department of Infectious Diseases, Hospital*Ceske Budejovice
 • HRABAL, Richard, PhD*Research Worker*Institute of Chemical Technology*Prague
 • HRUSKOVA-HEIDINGSFELDOVA, Olga, PhD**Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic*Prague
 • JEDLICKA, Jaroslav, MD*National AIDS Programme Manager*Institute of Public Health*Prague
 • KOLCAKOVA, Jitka, MD*Head of AIDS Centre*University Hospital*Ostrava
 • KONVALINKA, Jan, PhD*Senior Scientist*IOCB and Department of Biochemistry, Charles University*Prague
 • KOSTRICOVA, Eva, MD*Head of Department of Infectious Diseases*University Hospital*Ostrava
 • KOTISOVA, Marie, MD**Ambulance of Infection, Hospital*Strakonice
 • LUKACOVA, Lubomira, MD*Physician Dept. of Infectious Diseases*University Hospital*Ostrava
 • MRUSKOVICOVÁ, Libuse, MD**National Reference Laboratory on AIDS, National, Institute of Public Health*Prague
 • NEMECEK,Vratislav, PhD**National Institute of Public Health*Prague
 • ORSAGOVA, Irena, MD*Physician, Clinic of Infectious Diseases*University Hospital*Ostrava
 • PACES, Vaclav, PhD*Professor*Academy of Sciences*Prague
 • PECHOCOVA, Lucie, MD**Dept. of Pediatry, Hospital*Ceske Budejovice
 • PICHOVA, Iva, PhD**Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic*Prague
 • REINIS, Milano, PhD**National Reference Laboratory on AIDS, National, Institute of Public Health*Prague
 • ROZNOVSKY, Ludek, MD*Deputy Head of Dept. of Infectious Diseases*University Hospital*Ostrava
 • SIRKOVA, Iva, MD**Department of Infectious Diseases, Hospital*Ceske Budejovice
 • SLAMOVA, Ivana, MD**Department of Infectious Diseases, Hospital*Ceske Budejovice
 • SNOPKOVA, Svatava, MD**Faculty Hospital, AIDS Centre*Brno
 • SVOBODA, Jan, PhD DSc*Professor*Institute of Molecular Genetics AS CR*Prague
 • VANDASOVÁ, Jana, MD**National Reference Laboratory on AIDS, National, Institute of Public Health*Prague
 • VESELY, Pavel, MD, PhD**Academy of Sciences of Czech Republic*Prague
 • VOJTECHOVSK†, Karel, PhD**National Reference Laboratory on AIDS, National, Institute of Public Health*Prague
 • VONDRASEK, Jiri, PhD**Academy of Sciences of the Czech Republic*Prague
 • VONKA, Vladimir, MD, DSc*Professor*Institute of Hematology and Blood Transfusion*Prague
 • ZAVADA, Jan, PhD**Institute of Molecular Genetics*Prague
 • ZDVORAK, Jiri, MD**Department of Infectious Diseases, Hospital*Ceske Budejovice
 • ZJEVIKOVA, Alena, MD*Physician Dept. of Infectious Diseases*University Hospital*Ostrava

Více než polovině výše uvedených odborníků (u kterých se podařilo získat e-mailovou adresu a kteří jsou stále naživu) byl zaslán e-mail tohoto znění:

Vážený/á pane/í doktore/ko,

obracím se na Vás ohledně problematiky HIV/AIDS a Durbanské deklarace.

V Durbanské deklaraci publikované v časopise Nature v roce 2000 se uvádí: „Důkazy o tom, že AIDS je způsoben virem HIV-1 nebo HIV-2, jsou jasné, vyčerpávající a jednoznačné a splňují nejvyšší vědecké standardy3,4,5,6,7.“

Pět dokumentů, na které se toto tvrzení odkazuje, však místo jasných, vyčerpávajících a jednoznačných důkazů splňujících nejvyšší vědecké standardy, obsahuje pouze komentáře nebo důkazně velmi slabé studie. Ani jeden z dokumentů výše uvedené tvrzení neprokázal.

Důkazy o tom, že HIV způsobuje AIDS, nejsou kupodivu obsaženy ani ve vědecké práci „Isolation of a T-lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS)“ L. Montagniera a kol., kteří jsou považováni za objevitele HIV, ani ve vědeckých pracích R. Galla a kol., kteří údajně prokázali etiologickou souvislost mezi HIV a AIDS. Důkazy obsažené v těchto primárních vědeckých pracích jsou nespecifické (detekce reverzní transkriptázy, testy na bázi protilátek, elektronová mikroskopie) a na jejich základě se na objev a izolaci nového viru HIV způsobujícího AIDS nedá usuzovat.

Důkazy se mi bohužel nepodařilo najít ani v jiných vědeckých pracích zabývajících se tématikou HIV/AIDS.

Vzhledem k tomu, že Durbanskou deklaraci podepsalo přes 5000 odborníků, včetně 35 odborníků z České republiky, je zřejmé, že odborníci, kteří Durbanskou deklaraci podepsali, těmito důkazy disponují.

Obracím se proto na Vás, jako na jednoho/u ze signatářů Durbanské deklarace, a doufám, že mě na důkazy prokazující HIV jako příčinu AIDS odkážete.

Předem Vám děkuji za odpověď

MVDr. Eva Mertlíková


Na tento e-mail odpověděli pouze 3 „odborníci“:

Problematikou HIV se nezabývám, je nutné se spojit se specialisty. Xxx


Dobrý den, paní doktorko,

Na seznamu odborníků, kteří Durbanskou deklaraci podepsali, je uvedena „Xxx“.

Předpokládám, že se jedná o Vás? Pokud ano, proč byste podepsala deklaraci, která obsahuje mj. tvrzení „Důkazy o tom, že AIDS je způsoben virem HIV-1 nebo HIV-2, jsou jasné, vyčerpávající a jednoznačné a splňují nejvyšší vědecké standardy.“ i přesto, že se problematikou HIV nezabýváte?

Předem Vám děkuji za odpověď

MVDr. Eva Mertlíková


Jsem infektolog, ale problematikou HIV infekce se nezabývám. Xxx


Dobře, ale proč by někdo podepisoval prohlášení s velmi závažným tvrzením, pokud se danou problematikou nezabývá, a není tedy schopen si jeho pravdivost ověřit a poté argumentačně obhájit?

Problém je v tom, že Durbanskou deklaraci většina lidí vnímá jako prohlášení odborníků na problematiku HIV/AIDS a na základě toho předpokládá, že tvrzení, pod kterým jsou podepsáni, je vědecky ověřené a pravdivé.

Eva Mertlíková


Bez odpovědi…


Vážená paní doktorko,

děkuji za Váš zájem. Už zhruba 20 let se věnuji patogenním kvasinkám, nikoli retrovirům, takže bude lépe, když se obrátíte na někoho z kolegů, kdo v tomto poli stále pracuje a je tedy větší pravděpodobnost, že bude mít dokumenty, které já už dávno nearchivuji.

O příčinné souvislosti mezi HIV a AIDS ale není třeba pochybovat. Například proto, že antivirotika založená na inhibici enzymů HIV, reverzní transkriptázy, proteázy a integrázy, mění AIDS v chronickou nemoc s níž mohou nemocní žít kvlitní život mnoho let. Kdyby měl AIDS jiného původce, tyto léky by nefungovaly a lidé postižení tímto syndromem by dál umírali na oportunní infekce.

S pozdravem,

Xxx


Vážená paní doktorko,

děkuji Vám za odpověď.

Takový argument předpokládá, že reverzní transkriptáza, proteáza a integráza jsou enzymy pro HIV specifické. Problém je ale v tom, že neexistují žádné vědecké práce a důkazy, které by v prvé řadě prokázaly HIV jako nový virus a jako původce AIDS. Studie „Isolation of a T-Lymphotropic Retrovirus from a Patient at Risk for Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)“ (která údajně HIV izolovala a prokázala) L. Montagniera a kol. z roku 1983 a studie R. Galla a kol. (které údajně prokázaly HIV jako původce AIDS) žádné takové důkazy neobsahují, na což už v té době někteří odborníci upozorňovali. A důkazy nejsou ani v žádných vědeckých pracích z pozdější doby. Bez takových důkazů se nedá tvrdit, že by „enzymy HIV, reverzní transkriptáza, proteáza a integráza“ patřily právě viru HIV.

Reverzní transkriptáza není specifická pro HIV nebo retroviry obecně, ale vyskytuje se i u normálních, neinfikovaných buněk. To bylo známo už dávno před objevem HIV. Nedlouho po objevu reverzní transkriptázy v roce 1970 to zjistil jeden z jejích objevitelů H. Temin. Dále např. H. Varmus, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství za objev buněčného původu retrovirálních onkogenů, ve své práci v časopise Science (Varmus H. Retroviruses. Science 1988;Vol 240, Issue 4858: pp. 1427-1435. doi: 10.1126/science.3287617) uvedl: „Although reverse transcription was first encountered in the retrovirus life cycle, it is hardly unique to retroviruses (20); it is now recognized as a widespread phenomenon in eukaryotic cells and viruses (13-15).“ Podobně R. Gallo už v roce 1973 uvedl: „Many laboratories subsequently reported the detection of reverse transcriptase in extracts from normal cells.” (Sarngadharan MG, Allaudeen HS, Gallo RC. Reverse transcriptase of RNA tumor viruses and animal cells. Methods in cancer research, 1976:3-47.) O nespecificitě reverzní transkriptázy věděli i údajní objevitelé HIV a autoři studie „Isolation of a T-Lymphotropic Retrovirus from a Patient at Risk for Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)“ L. Montagnier, F. Barré-Sinoussi a J. C. Chermann. Přesto byla detekce reverzní transkriptázy z nepochopitelného důvodu považována za jeden z důkazů HIV, spolu s dalšími nespecifickými ukazateli jako jsou testy na bázi protilátek a snímky z elektronového mikroskopu.

Testy na bázi protilátek obecně jsou nespecifické a nespolehlivé a není vůbec jasné, kde autoři těchto prací protilátky proti HIV získali, když izolovaný a purifikovaný HIV neměli k dispozici.

Podobně na základě snímků z elektronového mikroskopu se na nový virus usuzovat nedá. L. Montagnier i C. Dauguet (odborník na elektronovou mikroskopii z Pasteurova institutu a jeden ze spoluautorů studie „Isolation of a T-Lymphotropic Retrovirus from a Patient at Risk for Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)“) v rozhovorech uvedli, že v hustotním gradientu sacharózy 1,16 g/ml, kde by se měl HIV nacházet, žádné virové částice nenašli. A izolované a purifikované virové částice HIV z tohoto gradientu do dnešního dne nikdo nepublikoval, což je samo o sobě neuvěřitelné. Všechny snímky zobrazují pouze nějaké částice pučící z buněk, nebo nepurifikovaný materiál.

Pokud jde o léky inhibující proteázu a integrázu HIV, tak se uvádí, že tyto léky zabraňují produkci nových infekčních virových částic HIV, zabraňují replikaci a infikování hostitelských buněk apod. Léky používané k léčbě AIDS však vykazují širokou škálu závažných nežádoucích účinků, což poukazuje spíše na nespecificitu těchto léků proti HIV. U léčby AIDS se také často uvádí její neúčinnost, která se vysvětluje vznikem rezistence. Dále existují případy lidí, kteří žádnou léčbu nepodstoupili, a přesto se u nich žádné příznaky neobjevily. A naopak u řady lidí se zdravotní stav zhoršil po zahájení léčby. To, že inhibitory proteázy a integrázy působí právě proti proteáze a integráze HIV, je tvrzením výrobců léků, které se, vzhledem k výše uvedené neexistenci důkazů pro HIV/AIDS, vzhledem k problémům s léčbou AIDS a zřejmé nespecificitě těchto léků ani nezdá pravdivé.

A to, že lidé neumírají na oportunní infekce, může být způsobeno spíše tím, že spolu s antiretrovirovou terapií se používají i antibiotika, antimykotika,…

S pozdravem

Eva Mertlíková


Bez odpovědi…


Vážená paní doktorko,
pokud si pamatuji tak jsem žádnou Durbanskou deklaraci nepodepsal.
Xxx


Vážený pane profesore,

V článku v časopise Nature je v části Supplementary Information jako jeden ze signatářů uveden: „Xxx“

Předpokládala jsem tedy, že jde o Vás, nebo se mýlím?

Předem Vám děkuji za odpověď

Eva Mertlíková


Bez odpovědi…


Vzhledem k neochotě většiny signatářů odpovídat byla jejich zaměstnavatelům v roli povinných subjektů zaslána žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v naději, že povinné subjekty žádost neodloží nebo neodmítnou (což jim zák. č. 106/1999 Sb. umožňuje a řada subjektů této možnosti využila) a požadované informace poskytnou. Všem povinným subjektům byla zaslána žádost obdobného znění, jako např. v níže uvedeném případě Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., zaměstnavatele prof. RNDr. Václava Pačesa, DrSc. (pozn.: úvodní žádosti zaslané ostatním povinným subjektům již nebudou, z důvodu zkrácení článku, dále uvedeny).

Odpověď prof. RNDr. Jana Konvalinky, CSc. za Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. a za Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy bude (z důvodu délky článku a vzhledem k veřejné reakci prof. RNDr. Jana Konvalinky, CSc. na „lidi, kteří nevěří tomu, že existují viry a způsobují choroby“) uvedena v samostatném článku „Jaké důkazy pro hypotézu HIV/AIDS mají čeští signatáři Durbanské deklarace? – 2. část“.


Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V Durbanské deklaraci publikované v časopise Nature v roce 2000 se mj. uvádí: „Důkazy o tom, že AIDS je způsoben virem HIV-1 nebo HIV-2, jsou jasné, vyčerpávající a jednoznačné a splňují nejvyšší vědecké standardy.“

Durbanskou deklaraci podepsalo i několik zaměstnanců Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.: Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., RNDr. Milan Reiniš, CSc. a MUDr. Pavel Veselý, CSc.

Obracím se na Vás s následujícím dotazem:

 • Uveďte, prosím, z jakých jasných, vyčerpávajících a jednoznačných důkazů o tom, že AIDS je způsoben virem HIV, které splňují nejvyšší vědecké standardy, vycházeli při podpisu Durbanské deklarace zaměstnanci Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.: Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., RNDr. Milan Reiniš, CSc. a MUDr. Pavel Veselý, CSc.

Předem děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

https://drive.google.com/file/d/1O1pivqxuStxcKKEnO05rFtJZKNlnu4bh/view?usp=sharing


Vyrozumění o poskytnutí informací

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. obdržel dne 25. 7. 2023 datovou schránkou žádost žadatele o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím viz příloha č.1.

Povinný subjekt sděluje žadateli k jeho žádosti následující:

Vážená paní doktorko,

děkujeme za Vaši zprávu. Požádal jsem prof. RNDr. Václava Pačesa, DrSc., aby připravil odpověď na Váš dotaz a dostal jsem následující informaci:

Na Vaši žádost Vám sděluji, že při podpoře Durbanské deklarace jsem vycházel z mnoha podkladů zveřejněných v renomovaných vědeckých časopisech. Myslím, že důležité zdroje jsou například v pracech:

Barre-Sinoussi, F. et al. Isolation of a T-lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acguired immune deficiency syndrome (AIDS). Science 220, 868—871 (1983).

Levy, J.A. et al. Isolation of lymphocytopathic retroviruses from San Francisco patients with AIDS. Science 225, 840—842 (1984).

Samotná deklarace obsahuje seznam dalších vědeckých prací na toto téma.

Dobrý přehled vývoje důkazů o vztahu HIV a AIDS je také možno nalézt například v odkazu

https://npin.cdc.gov/pages/hiv-and-aids-timeline.

Václav Pačes

Souhlasím s názorem prof. Pačesa.

S pozdravem,

RNDr. Petr Dráber, DrSc.

https://drive.google.com/file/d/1Hgf0g7TS7yN3Oz3CuWmybSzMAMP55MZ4/view?usp=sharing


Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 25.7.2023 zaslala žadatelka MVDr. Eva Mertlíková (dále jen „žadatelka“) žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s tímto dotazem:

V Durbanské deklaraci publikované v časopise Nature v roce 2000 se mj. uvádí: „Důkazy o tom, že AIDS je způsoben virem HIV-1 nebo HIV-2, jsou jasné, vyčerpávající a jednoznačné a splňují nejvyšší vědecké standardy.“

Durbanskou deklaraci podepsalo i několik zaměstnanců Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.: Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., RNDr. Milan Reiniš, CSc. a MUDr. Pavel Veselý, CSc.

Obracím se na Vás s následujícím dotazem:

 • Uveďte, prosím, z jakých jasných, vyčerpávajících a jednoznačných důkazů o tom, že AIDS je způsoben virem HIV, které splňují nejvyšší vědecké standardy, vycházeli při podpisu Durbanské deklarace zaměstnanci Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.: Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., RNDr. Milan Reiniš, CSc. a MUDr. Pavel Veselý, CSc.“

Povinný subjekt, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., zaslal odpověď s vyjádřením prof. RNDr. Václava Pačesa, DrSc.:

Na Vaši žádost Vám sděluji, že při podpoře Durbanské deklarace jsem vycházel z mnoha podkladů zveřejněných v renomovaných vědeckých časopisech. Myslím, že důležité zdroje jsou například v pracech:

Barre-Sinoussi, F. et al. Isolation of a T-lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS). Science 220, 868—871 (1983).

Levy, J.A. et al. Isolation of lymphocytopathic retroviruses from San Francisco patients with AIDS. Science 225, 840—842 (1984).

Samotná deklarace obsahuje seznam dalších vědeckých prací na toto téma.

Dobrý přehled vývoje důkazů o vztahu HIV a AIDS je také možno nalézt například v odkazu

https://npin.cdc.gov/pages/hiv-and-aids-timeline.

Václav Pačes“

Žadatelka je v prvé řadě ráda, že si prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. dodatečně vzpomněl, že Durbanskou deklaraci podepsal, protože v krátké e-mailové komunikaci se žadatelkou uvedl informaci opačnou.

Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. uvedl tyto „důležité zdroje“:

1) „Barre-Sinoussi, F. et al. Isolation of a T-lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS). Science 220, 868—871 (1983).“

Tato studie důkazem toho, že AIDS je způsoben virem HIV, není a autoři studie to ani netvrdili, ale je považována za studii, která prokázala existenci viru HIV. Po jejím prostudování je však evidentní, že studie neprokázala ani to, jelikož údajné důkazy HIV v ní obsažené jsou založeny na detekci aktivity reverzní transkriptázy, na elektronové mikroskopii a reakcích antigen-protilátka. Všechny tyto údajné důkazy jsou však pro HIV nespecifické, a proto důkazem údajně nově objeveného viru HIV být nemohou. Podrobný rozbor této studie a vyvrácení tvrzení v ní uvedených je uveden např. ve studii A critique of the Montagnier evidence for the HIV/AIDS hypothesis (Kritika Montagnierových důkazů pro hypotézu HIV/AIDS), případně ve studii „A CRITICAL ANALYSIS OF MONTAGNIER’S 1983 „SEMINAL“ PAPER“.

2) „Levy, J.A. et al. Isolation of lymphocytopathic retroviruses from San Francisco patients with AIDS. Science 225, 840—842 (1984).“

Stejně jako u výše uvedené studie „Isolation of a T-lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS)“ i zde byly za údajné důkazy nového retroviru považovány nespecifické ukazatele, jako je aktivita reverzní transkriptázy, elektronová mikroskopie a reakce antigen-protilátka. Navíc výsledky byly velmi rozporuplné. Virus byl údajně detekován u 22 ze 41 (53,6%) pacientů s diagnózou AIDS s Kaposiho sarkomem, u 5 z 10 (50%) pacientů s lymfadenopatií, ale u žádného ze 4 (0%) pacientů s diagnózou AIDS s oportunní infekcí. Virus byl však detekován také u 3 ze 14 (21,4%) mužských sexuálních partnerů pacientů s AIDS, u 2 z 9 (22,2%) klinicky zdravých homosexuálních mužů a u 1 z 23 (4%) klinicky zdravých heterosexuálních jedinců. Studie roli nových retrovirů v etiologii AIDS přesvědčivě neprokázala, což uvedli i autoři studie.

3) „Samotná deklarace obsahuje seznam dalších vědeckých prací na toto téma.“

U tvrzení v Durbanské deklaraci „Důkazy o tom, že AIDS je způsoben virem HIV-1 nebo HIV-2, jsou jasné, vyčerpávající a jednoznačné a splňují nejvyšší vědecké standardy3-7,“ na které se žadatelka dotazovala, jsou uvedeny odkazy 3-7:

Odkaz č. 3: Weiss, R. A. & Jaffe, H. W. Duesberg, HIV and AIDS. Nature 345, 659–660 (1990).

Článek Duesberg, HIV and AIDS z roku 1990 je komentářem v časopise Nature proti argumentům profesora Petera Duesberga, který dlouhodobě poukazuje na to, že hypotéza HIV/AIDS není vědecky odůvodněná. Článek žádné důkazy pro hypotézu HIV/AIDS neuvedl.

Odkaz č. 4: NIAID HIV as the Cause of AIDS http://www.niaid.nih.gov/ spotlight/hiv00/

Odkaz na webovou stránky NIAID, jejíž obsah již byl odstraněn.

Odkaz č. 5: O’Brien, S. J. & Goedert, J. J. HIV causes AIDS: Koch’s postulates fulfilled. Curr. Opin. Immunol. 8, 613–618 (1996).

Článek HIV causes AIDS: Koch’s postulates fulfilled z roku 1996 v časopise Current Opinion in Immunology tvrdí, že Kochovy postuláty pro HIV/AIDS byly splněny. Autoři článku předložili jako údajný důkaz splnění Kochových postulátů v případě HIV/AIDS pouze několik epidemiologických pozorování, navíc jejich údajné důkazy prokazující spojitost mezi HIV a AIDS jsou velmi slabé. Článek kauzální spojitost mezi HIV a AIDS v žádném případě neprokázal.

Odkaz č. 6: Darby, S. C.et al. Mortality before and after HIV infection in the complete UK population of haemophiliacs. Nature 377, 79–82 (1995).

Autoři článku Mortality before and after HIV infection in the complete UK population of haemophiliacs z roku 1995 v časopise Nature při zkoumání dat z let 1985-1992 údajně zjistili zvýšenou úmrtnost u HIV-séropozitivních hemofiliků v porovnání s HIV-séronegativními hemofiliky. Z toho vyvodili závěr, že příčinou vyšší úmrtnosti byl virus HIV. Jediným „důkazem“ pro ně byla HIV-séropozitivita, tedy testy na bázi protilátek proti HIV, které jsou nespecifické a naprosto nespolehlivé, vzhledem k tomu, že tyto testy vykazují pozitivitu i u mnoha stavů a onemocnění, které s AIDS vůbec nesouvisí, včetně hemofilie (viz dále). Autoři studie vůbec neuvažovali např. o možnosti, že zvýšená úmrtnost mohla být následkem „léčby“ zidovudinem (AZT), který se hlavně na počátku používal v toxických koncentracích a místo „léčby“ naopak příznaky AIDS vyvolával. Autoři studie poznamenali, že léčba HIV-infikovaných hemofiliků zidovudinem byla rozšířená přibližně od roku 1989. Toxická „léčba“ zidovudinem se tedy používala již před rokem 1989, a to u HIV-séropozitivních hemofiliků, což by mohlo mít za následek jejich zvýšenou úmrtnost. Tato studie žádným důkazem kauzality HIV k AIDS rozhodně není.

Odkaz č. 7: Nunn, A. J. et al. Mortality associated with HIV-1 infection over five years in a rural Ugandan population: cohort study. Br. Med. J. 315, 767–771 (1997).

Autoři studie Mortality associated with HIV-1 infection over five years in a rural Ugandan population: cohort study z roku 1997 v časopise The British Medical Journal sledovali po dobu 5 let údajný vliv HIV na úmrtnost populace v 15 vesnicích v Ugandě. Statistickým vyhodnocením dat z výsledků vyšetření krve na protilátky proti HIV a úmrtnosti zjistili, že vyšší úmrtnost byla u HIV-séropozitivních obyvatel než u HIV-séronegativních obyvatel. Z toho vyvodili závěr, že příčinou zvýšené úmrtnosti byl virus HIV.

Diagnostika onemocnění na základě vyšetření krve na protilátky proti HIV je však zcela nespolehlivá, jak již bylo uvedeno výše. Pozitivní výsledky testů na protilátky proti HIV vykazují i stavy a onemocnění, jako malárie, hemofilie, hepatitida, těhotenství, přirozeně se vyskytující protilátky, selhání ledvin, tuberkulóza, krevní transfuze, vícenásobné krevní transfuze, lipemické sérum, hemolyzované sérum, hyperbilirubinémie, hypergamaglobulinémie, viscerální leishmanióza, Q-horečka s přidruženou hepatitidou, revmatoidní artritida, očkování proti hepatitidě B, očkování proti tetanu, očkování proti chřipce, zhoubné novotvary, vysoká hladina cirkulujících imunokomplexů, systémový lupus erythematodes a další.

Autoři studie vůbec nepřihlíželi k tomu, jaká byla skutečná příčina úmrtí, zda někdo zemřel na příznaky AIDS (které jsou však nespecifické a společné řadě dalších onemocnění, které se zejména v Africe běžně vyskytují), nebo z jiného důvodu. Stejným způsobem by autoři studie mohli vyvodit souvislost např. i mezi zvýšenou úmrtností a určitou barvou očí, mezi zvýšenou úmrtností a určitými jmény zemřelých osob apod. Studie tedy žádným důkazem vlivu HIV na zvýšenou úmrtnost rozhodně není.

4) „Dobrý přehled vývoje důkazů o vztahu HIV a AIDS je také možno nalézt například v odkazu

https://npin.cdc.gov/pages/hiv-and-aids-timeline.“

Odkaz na stránky CDC obsahuje přehled vývoje domněnek o HIV/AIDS, přehled vývoje různých iniciativ, doporučení, kampaní, prohlášení, odhadů apod., ale vědecký důkaz o vztahu HIV a AIDS neobsahuje ani jeden.

Ani jeden ze zdrojů, které prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. uvedl, bohužel vědecké důkazy pro tvrzení „Důkazy o tom, že AIDS je způsoben virem HIV-1 nebo HIV-2, jsou jasné, vyčerpávající a jednoznačné a splňují nejvyšší vědecké standardy3-7 neobsahuje. Je tedy otázkou, na základě jakých vědeckých důkazů prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. a ostatní signatáři Durbanskou deklaraci podepsali?

Uveďte, prosím, která z možností a), nebo b) je platná.

 1. Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. uvedené zdroje nečetl a údajné důkazy v nich obsažené si neprověřil, a přesto Durbanskou deklaraci podepsal.
 2. Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. uvedené zdroje četl a důkazy v nich obsažené si prověřil a dospěl k závěru, že obsahují „jasné, vyčerpávající a jednoznačné důkazy o tom, že AIDS je způsoben virem HIV-1 nebo HIV-2, které splňují nejvyšší vědecké standardy.“ Na jejich základě Durbanskou deklaraci podepsal. V takovém případě tyto vědecké důkazy uveďte.

Předem děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

https://drive.google.com/file/d/1O8UIxyw0zeD24CScgYZpjZbBg1VKdLJd/view?usp=sharing


Sdělení o odložení žádosti

Vážená paní doktorko,

dne 25. 7. 2023 obdržel Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (dále jen „ÚMG“) Vaši „Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“ (dále jen „Žádost č. 1“), na kterou jste dne 26. 7. 2023 obdržela prostřednictvím datové schránky odpověď. V návaznosti na uvedenou odpověď nám byla z Vaší strany poslána další „Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“, a to dne 7. 8. 2023 (dále jen „Žádost č. 2“).

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákona“) má ÚMG jakožto povinný subjekt povinnost poskytovat podle Zákona informace vztahující se k působnosti ÚMG (§ 2 odst. 1 Zákona).

Pokud některý zaměstnanec ÚMG (v tomto případě Vámi uváděný prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.) v minulosti podepsal Durbanskou deklaraci, učinil tak jako soukromá fyzická osoba, bez ohledu na to, zda byl či nebyl zaměstnancem ÚMG. ÚMG není signatářem Durbanské deklarace a nedisponuje proto informacemi, na základě jakých skutečností, zdrojů, apod. prof. Pačes deklaraci podepsal (nebo zda ji podepsal či nikoliv). Soukromé aktivity zaměstnanců ÚMG nespadají do působnosti ÚMG, a proto podle § 14 odst. 5 písm. c) Zákona ÚMG Žádost č. 2 odložil a o této skutečnosti Vás tímto informuje. Uvedená nepůsobnost ÚMG platí tudíž i ve vztahu k původní Žádosti č. 1.

https://drive.google.com/file/d/1fRXQVoAH4uDHRn-XqFdxMBRToeky65hr/view?usp=sharing


Věc: Poskytnutí požadované informace.

Vážená paní doktorko,

Vaše podání jsem konzultovala s panem doktorem Němečkem, který je jediný, kdo dosud pracuje pro SZÚ z Vámi uvedených odborníků, a pan doktor Němeček trvá na tom, co Vám bylo doposud sděleno.

Dovolujeme si Vás odkázat na naše vyjádření v této věci, která jsme Vám sdělili pod čj. SZU/05133/2023, SZU/04094/2023, SZU/03456/2023, SZU/02852/2023 a SZU/01813/2023.

Na našich vyjádřeních si trváme a neshledáváme důvod pro změnu našeho názoru.

https://drive.google.com/file/d/1CUFy218GBBN0WjTIpVEEHGM-MYMIHDJd/view?usp=sharing


Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 24.7.2023 zaslala žadatelka MVDr. Eva Mertlíková (dále jen „žadatelka“) Státnímu zdravotnímu ústavu (dále jen „SZÚ“) žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tohoto znění:

Uveďte, prosím, z jakých jasných, vyčerpávajících a jednoznačných důkazů o tom, že AIDS je způsoben virem HIV, které splňují nejvyšší vědecké standardy, vycházeli při podpisu Durbanské deklarace zaměstnanci Státního zdravotního ústavu RNDr. Marie Brůčková, CSc., MUDr. Jaroslav Jedlička, CSc., MUDr. Libuše Mruškovičová, RNDr. Vratislav Němeček, CSc. a MUDr. Jana Vandasová.“

SZÚ zaslal dne 9.8.2023 tuto odpověď:

Vaše podání jsem konzultovala s panem doktorem Němečkem, který je jediný, kdo dosud pracuje pro SZÚ z Vámi uvedených odborníků, a pan doktor Němeček trvá na tom, co Vám bylo doposud sděleno.

Dovolujeme si Vás odkázat na naše vyjádření v této věci, která jsme Vám sdělili pod čj. SZU/05133/2023, SZU/04094/2023, SZU/03456/2023, SZU/02852/2023 a SZU/01813/2023.

Na našich vyjádřeních si trváme a neshledáváme důvod pro změnu našeho názoru.“

SZÚ ve zmiňovaných vyjádřeních (kterými reagoval na tyto 2 dotazy žadatelky: „1. Uveďte vědeckou/é práci/e, která/é prokázala/y existenci HIV.“ a „2. Uveďte vědeckou/é práci/e, která/é prokázala/y, že HIV způsobuje AIDS.“) uvedl konkrétně tato tvrzení:

Č.j. SZU/01813/2023 ze dne 27.2.2023:

Základní práce popisující existenci viru HIV v souvislosti s AIDS, práce týkající se imunopatogeneze HIV infekce a AIDS a obecná práce zabývající se dotčenou problematikou:

1.Barré-Sinoussi F, Chermann JC, Rey F, Nugeyre MT, Chamaret S, Gruest J, Dauguet C, Axler-Blin C, Vézinet-Brun F, Rouzioux C, Rozenbaum W, Montagnier L. Isolation of a T-Lymhotropic retrovirus from patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS). Science. 1983 May 20;220(4599):868-71.

2.Bowen DL, Lane HC, Fauci AS. Immunopathogenesis of the acquired immunodeficiency syndrome. Ann Intern Med. 1985 Nov;103(5):704-9.

3.Sharp PM, Hahn BH. Origins of HIV and the AIDS pandemic. Cold Spring Harb Perspect Med. 2011 Sep;1(1):a006841.“

Č.j. SZU/02852/2023 ze dne 10.3.2023:

Opakovaně Vám poskytujeme Vámi požadovanou informaci:

Základní práce popisující existenci viru HIV v souvislosti s AIDS, práce týkající se imunopatogeneze HIV infekce a AIDS a obecná práce zabývající se dotčenou problematikou:

1.Barré-Sinoussi F, Chermann JC, Rey F, Nugeyre MT, Chamaret S, Gruest J, Dauguet C, Axler-Blin C, Vézinet-Brun F, Rouzioux C, Rozenbaum W, Montagnier L. Isolation of a T-Lymhotropic retrovirus from patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS). Science. 1983 May 20;220(4599):868-71.

2.Bowen DL, Lane HC, Fauci AS. Immunopathogenesis of the acquired immunodeficiency syndrome. Ann Intern Med. 1985 Nov;103(5):704-9.

3.Sharp PM, Hahn BH. Origins of HIV and the AIDS pandemic. Cold Spring Harb Perspect Med. 2011 Sep;1(1):a006841.“

Č.j. SZU/03456/2023 ze dne 27.3.2023:

K Vašemu podání čj. SZU/03456/2023, jímž žádáte o informaci:

Uveďte, které konkrétní vědecké důkazy v práci „Barré-Sinoussi F, Chermann JC, Rey F, Nugeyre MT, Chamaret S, Gruest J, Dauguet C, Axler Blin C, Vézinet-Brun F, Rouzioux C, Rozenbaum W, Montagnier L. Isolation of a T-Lymphotropic retrovirus from patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS). Science.1983 May 20; 220(4559):868-71.“ prokázaly existenci viru HIV v souvislosti s AIDS.

Uvedená práce obsahuje konkrétní vědecké důkazy prokazující existenci viru HIV v souvislosti s AIDS, a to na stranách 868-871.

Pokud jste přesvědčena, že o konkrétní vědecké důkazy nejde, jde o věc názoru a dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory.“

Č.j. SZU/04094/2023 ze dne 14.4.2023:

Státní zdravotní ústav Vám již třikrát odpověděl na otázku, o které vědecké důkazy se opírá, pokud jde existenci viru HIV v souvislosti s AIDS.

Z Vašeho vyjádření z 29. 3. 2023 plyne, že tyto důkazy jako vědecké neuznáváte.

Dle 2 § odst. 4 zákona číslo 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, se povinnost poskytovat informace nevztahuje na názory.“

Č.j. SZU/05133/2023 ze dne 3.5.2023:

K Vašemu přípisu z 24. 4. 2023 uvádíme, že zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ukládá povinným subjektům poskytovat pouze informace, které již existují.

Dle § 2 odst. 4 citovaného zákona se tato povinnost netýká dotazů na názory a vytváření nových informací.

Státní zdravotní ústav Vám již několikrát odpověděl na Váš dotaz, o jaké vědecké důkazy opírá prokázání existence viru HIV v souvislosti s AIDS.

Dle Vašeho názoru o vědecké důkazy nejde. Tato polemika ovšem není řešitelná na základě shora citovaného zákona. Požadujete vedení odborné diskuze, která ovšem není předmětem poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.“

SZÚ tedy uvedl jako vědecké důkazy studii „Immunopathogenesis of the acquired immunodeficiency syndrome“, která se však prokázáním existence viru HIV ani jeho příčinné souvislosti s AIDS nezabývala, dále článek „Origins of HIV and the AIDS pandemic“ z roku 2011, který uvádí pouze souhrnné informace o HIV/AIDS, a nedá se proto považovat za vědeckou práci prokazující existenci HIV a jeho příčinnou souvislost s AIDS, a dále studii „Isolation of a T-Lymhotropic retrovirus from patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS)“, která rovněž existenci viru HIV ani jeho příčinnou souvislost s AIDS neprokázala. Na následnou žádost o uvedení konkrétních vědeckých důkazů v této studii SZÚ odpověděl: „Uvedená práce obsahuje konkrétní vědecké důkazy prokazující existenci viru HIV v souvislosti s AIDS, a to na stranách 868-871.“

SZÚ tedy žádné konkrétní vědecké důkazy neuvedl a v následných odpovědích už jenom opakoval, že podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory a vytváření nových informací a že tato polemika není řešitelná na základě tohoto zákona.

Žadatelka se proto obrátila prostřednictvím e-mailu na signatáře Durbanské deklarace, mezi kterými je i RNDr. Vratislav Němeček, CSc., jemuž žadatelka zaslala dne 18.6.2023 dotaz na e-mailovou adresu vratislav.nemecek@szu.cz uvedenou na webových stránkách SZÚ. Vzhledem k tomu, že dr. Němeček na tento e-mail vůbec neodpověděl, zaslala žadatelka oficiální žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na SZÚ jako povinný subjekt, jehož zaměstnancem RNDr. Vratislav Němeček, CSc. je.

Durbanská deklarace měla být podle vyjádření RNDr. Marie Brůčkové, CSc. (ve Zprávách CEM (SZÚ, Praha) 2000; 9(7): 283-284.) „stručnou, jasnou a srozumitelnou reakcí na znovu se vynořující názory skupiny ‚AIDS disidentů‘, kteří popírají virus HIV jako vyvolavatele onemocnění AIDS a AIDS jako infekční, přenosné onemocnění.“ V celé Durbanské deklaraci však kupodivu nejsou uvedeny žádné vědecké důkazy, které by tvrzení, že virus HIV vyvolává onemocnění AIDS, prokazovaly. Místo toho jsou v ní uvedeny pouze důkazně velmi slabé studie a komentáře. Zvláštní je také mlčení a vyhýbavé odpovědi ze strany oslovených českých signatářů Durbanské deklarace, včetně RNDr. Vratislava Němečka, CSc., který je navíc vedoucím Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS a kterému zřejmě dosavadní odpovědi SZÚ žadatelce ohledně vědeckých důkazů pro hypotézu HIV/AIDS přijdou zcela v pořádku, jelikož pan doktor Němeček trvá na tom, co žadatelce bylo doposud sděleno.

Ze studií, které by potenciálně mohly nějaké vědecké důkazy obsahovat, uvedl SZÚ pouze studii „Isolation of a T-Lymhotropic retrovirus from patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS)“. Konkrétní vědecké důkazy však SZÚ odmítl uvést a pouze argumentoval stylem „Uvedená práce obsahuje konkrétní vědecké důkazy prokazující existenci viru HIV v souvislosti s AIDS, a to na stranách 868-871.“ SZÚ konkrétní vědecké důkazy ani uvést nemohl, protože tato studie žádné důkazy neobsahuje. Důkazy v této studii jsou nespecifické (detekce reverzní transkriptázy, testy na bázi protilátek, elektronová mikroskopie) a na jejich základě se na objev a izolaci nového viru HIV usuzovat nedá. Autoři této studie ani netvrdili, že by prokázali virus HIV jako původce AIDS a na konci studie sami uvedli: „The role of this virus in the etiology of AIDS remains to be determined.“ („Úlohu tohoto viru v etiologii AIDS je třeba ještě určit.“).

Studie „Isolation of a T-Lymhotropic retrovirus from patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS)“ tedy důkazem pro tvrzení: „Důkazy o tom, že AIDS je způsoben virem HIV-1 nebo HIV-2, jsou jasné, vyčerpávající a jednoznačné a splňují nejvyšší vědecké standardy.“ a odpovědí na dotaz žadatelky„Uveďte, prosím, z jakých jasných, vyčerpávajících a jednoznačných důkazů o tom, že AIDS je způsoben virem HIV, které splňují nejvyšší vědecké standardy, vycházeli při podpisu Durbanské deklarace zaměstnanci Státního zdravotního ústavu…“ rozhodně být nemůže.

Uveďte, která z možností a), nebo b) je platná:

 1. RNDr. Vratislav Němeček, CSc. podepsal Durbanskou deklaraci, přestože není schopen uvést ani jeden vědecký důkaz pro tvrzení, že AIDS je způsoben virem HIV.
 2. RNDr. Vratislav Němeček, CSc. podepsal Durbanskou deklaraci a pro tvrzení, že AIDS je způsoben virem HIV, je schopen uvést konkrétní vědecké důkazy. V takovém případě tyto vědecké důkazy uveďte.

Předem děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

https://drive.google.com/file/d/1i-uGYpD0VEJ4MxvlmxcZXVj0Dg4cG446/view?usp=sharing


Vážená paní doktorko,

na Váš dotaz, zda existují vědecké důkazy o tom, že AIDS je způsoben virem HIV, jsme Vám odpovídali opakovaně 27. 2. 2023, 13. 3. 2023, 28. 3. 2023, 19. 4. 2023, 17. 5. 2023 a 10. 8. 2023. Naše vyjádření je stále stejné, nemáme k němu již co dodat. Vědecké důkazy jsme Vám označili, problém spočívá v tom, že jste jiného názoru. Debata o názorech ale není předmětem poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Tady je již na místě zvážit, zda z Vaší strany se již nejedná o naplnění § 11a odst. 1, písm. b) shora citovaného zákona.

https://drive.google.com/file/d/130S7C9JGg8DpznsPHnmBiIKDrjp0Ia5c/view?usp=sharing


Pozn.: Státní zdravotní ústav, který byl podle § 86 odst. (2) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zřízen k „přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, k monitorování a výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví, k mezinárodní spolupráci, ke kontrole kvality poskytovaných služeb v ochraně veřejného zdraví, k podílení se na vzdělávání lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků a výuce studentů v akreditovaném studijním programu v oblasti vzdělávání Všeobecné lékařství a zubní lékařství a Zdravotnické obory a pro zdravotní výchovu obyvatelstva“ a jehož součástí je i Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS tedy pro tvrzení, že AIDS je způsoben virem HIV, není schopen uvést ani jeden vědecký důkaz a vzhledem k odkázání se na § 11a odst. 1, písm. b) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, považuje požadavky na uvedení těchto důkazů za „nepřiměřenou zátěž“:

㤠11a

(1) Povinný subjekt může odmítnout žádost nebo její část do sedmi dnů ode dne jejího přijetí, pokud lze ve vztahu k ní dovodit, že cílem žadatele je způsobit

b) nepřiměřenou zátěž povinného subjektu; za způsobení nepřiměřené zátěže se považuje také podávání žádostí o informace u většího počtu povinných subjektů bez zjevné obsahové souvislosti požadovaných informací, a to zpravidla v reakci na předcházející postup povinného subjektu vůči žadateli nebo na vztah s fyzickou osobou uvedenou v písmenu a).“


Rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle § 15 zákona z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen „zákon“)

Fakultní nemocnice Brno jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona rozhodl ve věci žádosti o poskytnutí informací, která byla podána MVDr. Evou Mertlíkovou prostřednictvím datové schránky dne 25. 7. 2023, takto:

Žádost se s odkazem na § 15 zákona a rovněž na § 11b zákona

odmítá.

Odůvodnění: Fakultní nemocnice Brno jako povinný subjekt požadovanou informaci nemá a povinnost tuto informaci mít mu nevyplývá ze zákona. Fakultní nemocnice Brno nemůže požadovanou informaci získat ani na základě jednoduchých úkonů z jiných informací, které má, případně poskytnout postupem podle § 4a odst. 1 věty třetí zákona.

Fakultní nemocnice Brno není signatářem Durbanské deklarace. Fakultní nemocnice Brno nedisponuje informací, že by doc. MUDr. Svatava Snopková, Ph.D. předmětnou dohodu podepsala, a pokud se tak stalo, doc. MUDr. Svatava Snopková, Ph.D. jednala v postavení soukromé osoby.

Z výše uvedených důvodu Fakultní nemocnice Brno jako povinný subjekt rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání k nadřízenému orgánu, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u povinného subjektu, tj. Fakultní nemocnice Brno, o odvolání rozhodne Uřad pro ochranu osobních údajů.

https://drive.google.com/file/d/12oc6JP_iZm388c9yt24ZAvXsPeLQ0EBl/view?usp=sharing


Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 25.7.2023 zaslala žadatelka MVDr. Eva Mertlíková (dále jen „žadatelka“) Fakultní nemocnici Brno (dále jen „povinný subjekt“ nebo „FN Brno“) žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s tímto dotazem:

V Durbanské deklaraci publikované v časopise Nature v roce 2000 se mj. uvádí: „Důkazy o tom, že AIDS je způsoben virem HIV-1 nebo HIV-2, jsou jasné, vyčerpávající a jednoznačné a splňují nejvyšší vědecké standardy.“

Durbanskou deklaraci podepsala i zaměstnankyně Fakultní nemocnice Brno doc. MUDr. Svatava Snopková, Ph.D.

Obracím se na Vás s následujícím dotazem:

 • Uveďte, prosím, z jakých jasných, vyčerpávajících a jednoznačných důkazů o tom, že AIDS je způsoben virem HIV, které splňují nejvyšší vědecké standardy, vycházela při podpisu Durbanské deklarace zaměstnankyně Fakultní nemocnice Brno doc. MUDr. Svatava Snopková, Ph.D.“

Povinný subjekt žádost s odkazem na § 15 zákona a § 11b zákona odmítl.

Povinný subjekt v odůvodnění odmítnutí žádosti uvedl:

Fakultní nemocnice Brno není signatářem Durbanské deklarace. Fakultní nemocnice Brno nedisponuje informací, že by doc. MUDr. Svatava Snopková, Ph.D. předmětnou dohodu podepsala, a pokud se tak stalo, doc. MUDr. Svatava Snopková, Ph.D. jednala v postavení soukromé osoby.“

Durbanská deklarace byla reakcí na skupinu vědců a lékařů, kteří poukazují na to, že hypotéza, podle níž je AIDS způsoben virem HIV, není vědecky prokázaná, a požadují proto její přehodnocení. Pod Durbanskou deklaraci, která byla v roce 2000 publikována v odborném časopise Nature, se podepsalo také 35 odborníků z České republiky, včetně doc. MUDr. Svatavy Snopkové, Ph.D. Ta je na seznamu signatářů Durbanské deklarace uvedena jako „SNOPKOVA, Svatava, MD**Faculty Hospital, AIDS Centre*Brno“. Obdobně je na webových stránkách FN Brno uvedena jako vedoucí lékařka HIV centra Kliniky infekčních chorob FN Brno.

Durbanská deklarace obsahuje tvrzení o HIV jakožto původci AIDS, ale k těmto tvrzením nejsou bohužel uvedeny žádné vědecké důkazy. Místo toho deklarace obsahuje jen odkazy na důkazně bezcenné studie a komentáře, což je samo o sobě pozoruhodné a nepochopitelné. Vědecké důkazy nebyl dosud schopen předložit ani žádný z oslovených signatářů z ČR. Žadatelka kontaktovala ohledně Durbanské deklarace dne 25.6.2023 prostřednictvím e-mailové adresy snopkova.svatava@fnbrno.cz také doc. MUDr. Svatavu Snopkovou, Ph.D. Dosud však od ní neobdržela žádnou odpověď, a proto se obrátila prostřednictvím žádosti o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na FN Brno. Ta žádost odmítla s odkazem na § 11b tohoto zákona:

Fakultní nemocnice Brno jako povinný subjekt požadovanou informaci nemá a povinnost tuto informaci mít mu nevyplývá ze zákona. Fakultní nemocnice Brno nemůže požadovanou informaci získat ani na základě jednoduchých úkonů z jiných informací, které má, případně poskytnout postupem podle § 4a odst. 1 věty třetí zákona.“

§ 11b zní takto: Povinný subjekt může odmítnout žádost o poskytnutí informace, jestliže požadovanou informaci nemá a jestliže mu povinnost ji mít nevyplývá ze zákona; to neplatí, pokud povinný subjekt může požadovanou informaci získat na základě jednoduchých úkonů z jiných informací, které povinný subjekt má, případně poskytnout postupem podle § 4a odst. 1 věty třetí.“

Povinný subjekt bohužel neuvedl, z jakého důvodu „nemůže požadovanou informaci získat ani na základě jednoduchých úkonů z jiných informací, které má, případně poskytnout postupem podle § 4a odst. 1 věty třetí zákona,“ tzn. co mu bránilo v tom, aby se na doc. MUDr. Svatavu Snopkovou, Ph.D. obrátil a o její vyjádření k žádosti ji požádal tak, jako to udělaly jiné povinné subjekty, jejichž zaměstnanci Durbanskou deklaraci rovněž podepsali a které žadatelka oslovila se stejnou žádostí.

 • Uveďte, z jakého důvodu nemůže Fakultní nemocnice Brno jako povinný subjekt postupovat podle § 11b zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tedy obrátit se na doc. MUDr. Svatavu Snopkovou, Ph.D. a požadované informace získat přímo od ní.

Předem děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

https://drive.google.com/file/d/1JrbhmjNJ_Z9K_kxAzHsnTNg8h5kSd_WG/view?usp=sharing


Poskytnutí informací dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen „zákon“)

Vážená paní doktorko,

dne 25. 7. 2023 nám byla prostřednictvím datové schránky doručena Vaše žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona, ve které uvádíte:

V Durbanské deklaraci publikované v časopise Nature v roce 2000 se mj. uvádí: „Důkazy o tom, že AIDS je způsoben virem HIV-1 nebo HIV-2, jsou jasné, vyčerpávající a jednoznačné a splňují nejvyšší vědecké standardy.“

Durbanskou deklaraci podepsala i zaměstnankyně Fakultní nemocnice Brno doc. MUDr. Svatava Snopková, Ph.D.

Obracím se na Vás s následujícím dotazem:

 • Uveďte, prosím, z jakých jasných, vyčerpávajících a jednoznačných důkazů o tom, že AIDS je způsoben virem HIV, které splňují nejvyšší vědecké standardy, vycházela při podpisu Durbanské deklarace zaměstnankyně Fakultní nemocnice Brno doc. MUDr. Svatava Snopková, Ph.D.“

Vaši žádost o poskytnutí informací jsme s odkazem na § 15 zákona a rovněž na § 11b zákona odmítli, přičemž jsme odkázali na samostatné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Dne 14. 8. 2023 nám byla prostřednictvím datové schránky doručena Vaše žádost o poskytnutí informací, v níž požadujete doplnit informaci:

Uveďte, z jakého důvodu nemůže Fakultní nemocnice Brno jako povinný subjekt postupovat podle § 11b zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tedy obrátit se na doc. MUDr. Svatavu Snopkovou, Ph.D. a požadované informace získat přímo od ní.“

K Vaší doplňující žádosti sdělujeme: Jak jsme již uvedli v naší odpovědi ze dne 31. 7. 2023, Fakultní nemocnice Brno jako povinný subjekt požadovanou informaci nemá a povinnost tuto informaci mít mu nevyplývá ze zákona. Fakultní nemocnice Brno se obrátila na doc. MUDr. Svatavu Snopkovou, Ph.D., která sdělila, že ve věci Durbanské deklarace jednala v postavení soukromé osoby a není povinna nám informaci týkající se podpisu Durbanské deklarace poskytnout. Jelikož Váš dotaz spadá do osobnostní sféry doc. MUDr. Svatavy Snopkové, Ph.D., Fakultní nemocnice Brno se necítí být oprávněna ani povinna cokoli dalšího v této záležitosti zjišťovat.

https://drive.google.com/file/d/1yTSEvkMRBRAQLnVKgk77pKInt-aFRq6Y/view?usp=sharing


Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Fakultní nemocnice Ostrava, IČ: 00843989, se sídlem 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava — Poruba, jako povinný subjekt (dále jen „FN Ostrava“ nebo „povinný subjekt“), ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), vydává ve věci žádosti o poskytnutí informací dle InfZ, kterou podala dne 24.07.2023 prostřednictvím datové schránky žadatelka paní MVDr. Eva Mertlíková (dále jen „žadatelka“), po posouzení v zákonné lhůtě toto

rozhodnutí:

Žádost žadatelky o poskytnutí informací dle InfZ, doručená povinnému subjektu dne 24.07.2023, se v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s ust. § 2 odst. 4. a ust. § 11b InfZ

odmítá.

Odůvodnění:

I.

Povinný subjekt obdržel dne 24.07.2023 v elektronické podobě žádost žadatelky o poskytnutí informací podle InfZ, cit.:

Obracím se na Vás s následujícím dotazem:

Uveďte, prosím, z jakých jasných, vyčerpávajících a jednoznačných důkazů, o tom, že AIDS, je způsoben virem HIV, které splňují nejvyšší vědecké standardy, vycházeli při podpisu Durbanské deklarace zaměstnanci Fakultní nemocnice Ostrava: MUDr. Eva Kostřicová, MUDr. Ivana Lukáčová, MUDr. Irena Orságová, Ph.D., doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. a MUDr. Alena Zjevíková, Ph.D.“

(dále jen „žádost“).

II.

Podle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Zákon výslovně zakotvuje možnost odmítnout žádost o poskytnutí informace, jestliže požadovanou informaci nemá a jestliže mu povinnost ji mít nevyplývá ze zákona (ust. § 11b InfZ).

Dle zákonné dikce ust. § 15 odst. 1 InfZ vydá povinný subjekt ve lhůtě pro vyřízení žádosti (tj. do 15 dnů ode dne doručení žádosti) rozhodnutí o odmítnutí žádosti (popřípadě o odmítnutí části žádosti), pokud žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

III.

FN Ostrava vyhodnotila žádost žadatelky následovně:

Na základě posouzení obsahu žádosti se žadatelka domáhá zejména uvedení důvodů, tzn. názorů, které vedly osoby označené v žádosti (jmenovitě – MUDr. Eva Kostřicová, MUDr. Ivana Lukáčová, MUDr. Irena Orságová, Ph.D., doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. a MUDr. Alena Zjevíková, Ph.D.) k podpisu Durbanské deklarace, a to konkrétně z jakých jasných, vyčerpávajících a jednoznačných důkazů, o tom, že AIDS, je způsoben virem HIV, které splňují nejvyšší vědecké standardy, vycházeli.

Nejprve je nutné podotknout, že Durbanská deklarace byla podepisována jednotlivci, nikoli povinným subjektem samotným. I když tedy zmíněnou deklaraci podepsali zaměstnanci FN Ostrava (Pozn. MUDr. Ivana Lukáčová ve FN Ostrava není zaměstnána), povinný subjekt nesleduje a neshromažďuje názory svých zaměstnanců nad rámec zaměstnání a učiněné v jejich volném čase, i s ohledem na respekt k jejich soukromí a autonomii vůle jednotlivce, a tudíž těmito informacemi nedisponuje.

Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít k dispozici. Pokud povinný subjekt informaci nemá (tzv. neexistující informace) a nemá povinnost ze zákona jí disponovat, zakotvuje ust. § 11b InfZ možnost povinnému subjektu odmítnout poskytnout požadovanou informaci.

Předpoklady pro aplikaci ustanovení 11b InfZ jsou následující:

 • požadovaná informace u povinného subjektu neexistuje (nebyla vytvořena, resp. zaznamenána ve smyslu § 3 odst. 3 informačního zákona, případně v době podání žádosti u povinného subjektu již „neexistuje“) a zároveň,
 • povinný subjekt nemá zákonnou (ani ze zákona vyplývající) povinnost předmětnými požadovanými informacemi disponovat.

V tomto případě byly tedy splněny obě podmínky pro aplikaci daného ustanovení.

I pokud by povinný subjekt požadovanou informaci měl, není povinností povinného subjekt obhajovat či vysvětlovat již dříve zaujatá stanoviska (viz např. Rozsudek NSS ze dne 14.01.2015, č.j. 10 As 117/2014-64), tím spíše, pokud není jeho původcem. FN Ostrava nezná důvody, které zmíněné lékaře vedly k podpisu Durbanské deklarace a z kterých tito lékaři při podpisu vycházeli, a nebude je proto ani shromažďovat za účelem vytvoření nové informace postupem podle ust. § 2 odst. 4 InfZ.

Na základě zmíněného ustanovení InfZ rovněž nelze vést odbornou diskuzi a vyměňovat si názory mezi žadatelem a povinným subjektem, resp. jeho zaměstnanci, kdy z obsahu žádosti žadatelky je zřejmé, že k tomuto žádost směřuje.

Vzhledem k tomu, že žadatelka žádá o poskytnutí informací týkající se dotazů na názory, a nikoli existující informace ve smyslu ust. § 3 odst. 3 InfZ, je tímto tedy, vedle ust. § 11b InfZ, naplněn důvod pro odmítnutí žádosti podle ust. § 2 odst. 4 InfZ, kdy režim informačního zákona nestanovuje povinnost nové informace vytvářet a vyjadřovat názory k určité problematice.

IV.

V daném případě tak není vyloučena aplikace obou zmíněných ustanovení, kdy povinný subjekt informaci nemá, současně nemá povinnost ji mít ze zákona (ust. § 11b InfZ), a ani ji nebude vytvářet (ust. § 2 odst. 4 InfZ). Postupem podle ust. § 15 odst. 1 InfZ, pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen „rozhodnutí o odmítnutí žádosti“), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti proto rozhodl povinný subjekt ve výroku tohoto rozhodnutí tak, že žádost žadatelky o poskytnutí informací v celém rozsahu odmítl.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti je v souladu s ust. § 16 odst. 1 InfZ možné podat odvolání k Uřadu pro ochranu osobních údajů ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím písemného podání učiněného u Fakultní nemocnice Ostrava.

O odvolání rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto nařízený orgán povinného subjektu ve smyslu ust. § 20 odst. 5 InfZ.

https://drive.google.com/file/d/1Lzq5RZ-3SN-RvvUO5EZTddmOxL32cpXF/view?usp=sharing


Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 24.7.2023 podala MVDr. Eva Mertlíková (dále jen „žadatelka“) žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatelka požadovala po Fakultní nemocnici Ostrava (dále jen „FN Ostrava“ nebo „povinný subjekt“) poskytnutí odpovědi na následující dotaz:

V Durbanské deklaraci publikované v časopise Nature v roce 2000 se mj. uvádí: „Důkazy o tom, že AIDS je způsoben virem HIV-1 nebo HIV-2, jsou jasné, vyčerpávající a jednoznačné a splňují nejvyšší vědecké standardy.“

Durbanskou deklaraci podepsalo i několik zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava: MUDr. Eva Kostřicová, MUDr. Ivana Lukáčová, MUDr. Irena Orságová, Ph.D., doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. a MUDr. Alena Zjevíková, Ph.D.

Obracím se na Vás s následujícím dotazem:

 • Uveďte, prosím, z jakých jasných, vyčerpávajících a jednoznačných důkazů o tom, že AIDS je způsoben virem HIV, které splňují nejvyšší vědecké standardy, vycházeli při podpisu Durbanské deklarace zaměstnanci Fakultní nemocnice Ostrava: MUDr. Eva Kostřicová, MUDr. Ivana Lukáčová, MUDr. Irena Orságová, Ph.D., doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. a MUDr. Alena Zjevíková, Ph.D.“

Povinný subjekt žádost dne 4.8.2023 na základě ust. § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s ust. § 2 odst. 4. a ust. § 11b InfZ odmítl.

Odůvodnění odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Durbanská deklarace, kterou vypracovala mezinárodní skupina vědců a lékařů, byla reakcí na jinou, opoziční mezinárodní skupinu vědců a lékařů, tzv. „AIDS disidentů“, kteří poukazují na to, že hypotéza HIV/AIDS není vědecky prokázána. Durbanská deklarace byla publikována v roce 2000 v odborném časopise Nature a veřejnost ji vnímá jako prohlášení odborníků na problematiku HIV/AIDS, na základě kterého předpokládá, že tvrzení, pod kterými jsou podepsáni, jsou vědecky ověřená a pravdivá.

Deklaraci podepsalo také 35 odborníků z České republiky, mezi nimi 6 zaměstnanců FN Ostrava, kteří jsou na seznamu signatářů Durbanské deklarace uvedeni takto:

KOSTRICOVA, Eva, MD*Head of Department of Infectious Diseases*University Hospital*Ostrava“

LUKACOVA, Lubomira, MD*Physician Dept. of Infectious Diseases*University Hospital*Ostrava“ (Pozn.: žadatelkou na žádosti uvedena chybně jako „MUDr. Ivana Lukáčová“)

ORSAGOVA, Irena, MD*Physician, Clinic of Infectious Diseases*University Hospital*Ostrava“

ROZNOVSKY, Ludek, MD*Deputy Head of Dept. of Infectious Diseases*University Hospital*Ostrava“

ZJEVIKOVA, Alena, MD*Physician Dept. of Infectious Diseases*University Hospital*Ostrava“

(Pozn. Durbanskou deklaraci podepsala také MUDr. Jitka Kolčáková, která je již po smrti)

Jmenovaní zaměstnanci FN Ostrava jsou na seznamu signatářů Durbanské deklarace uvedeni jako lékaři kliniky infekčního lékařství FN Ostrava, včetně jejího přednosty. Součástí kliniky infekčního lékařství FN Ostrava je i HIV centrum. Podpis deklarace zveřejněné v odborném časopise Nature odborníky na infekční lékařství fakultní nemocnice se dá jen stěží nazvat vyjádřením jejich názoru „nad rámec zaměstnání a učiněné v jejich volném čase“.

Žadatelka se v žádném případě nedotazovala na názor zmíněných odborníků. Jejich názor na virus HIV jakožto původce AIDS je zcela evidentní již ze samotného podpisu Durbanské deklarace, kterým souhlasili s tvrzeními v ní uvedenými.

Žadatelka se místo toho ptala na vědecké důkazy, které tvrzení (konkrétně: „Důkazy o tom, že AIDS je způsoben virem HIV-1 nebo HIV-2, jsou jasné, vyčerpávající a jednoznačné a splňují nejvyšší vědecké standardy.“) uvedené v Durbanské deklaraci prokazují, vzhledem k tomu, že žádné takové důkazy v Durbanské deklaraci uvedeny nejsou. To, že deklarace podepsaná odborníky a publikovaná v časopise Nature obsahuje takto jednoznačné tvrzení o HIV jakožto původci AIDS, aniž by obsahovala alespoň jeden takový důkaz (místo toho obsahuje jen odkazy na několik důkazně bezcenných studií a komentářů), je samo o sobě pozoruhodné a nepochopitelné. Podpisem této deklarace dali zaměstnanci FN Ostrava jasně najevo, že důkazy o tom, že AIDS je způsoben virem HIV, existují a jsou „jasné, vyčerpávající a jednoznačné a splňují nejvyšší vědecké standardy“ a měli by tedy být schopni tyto důkazy uvést.

Odmítnutí žádosti na základě ust. § 2 odst. 4 InfZ se vzhledem k výše uvedeným důvodům tedy nedá použít, stejně jako odmítnutí žádosti na základě ust. § 11b InfZ, vzhledem k celému znění ust. § 11b InfZ:

Povinný subjekt může odmítnout žádost o poskytnutí informace, jestliže požadovanou informaci nemá a jestliže mu povinnost ji mít nevyplývá ze zákona; to neplatí, pokud povinný subjekt může požadovanou informaci získat na základě jednoduchých úkonů z jiných informací, které povinný subjekt má, případně poskytnout postupem podle § 4a odst. 1 věty třetí.“

Povinný subjekt v odůvodnění odmítnutí žádosti uvedl, že nesleduje a neshromažďuje názory svých zaměstnanců nad rámec zaměstnání a učiněné v jejich volném čase, i s ohledem na respekt k jejich soukromí a autonomii vůle jednotlivce, a tudíž těmito informacemi nedisponuje.“ To je samozřejmé a nikdo by ani takové jednání nečekal. Povinný subjekt však „může požadovanou informaci získat na základě jednoduchých úkonů z jiných informací, které povinný subjekt má“, tzn. povinný subjekt se mohl jednoduše na jmenované odborníky obrátit a o uvedení těchto důkazů je požádat, podobně jako to udělaly jiné povinné subjekty (jejichž zaměstnanci Durbanskou deklaraci také podepsali), které žadatelka s obdobnou žádostí o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, oslovila.

Žadatelka by k tomu ještě poznamenala, že před zasláním žádosti o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, výše jmenované zaměstnance FN Ostrava ohledně Durbanské deklarace a vědeckých důkazů pro hypotézu HIV/AIDS nejprve kontaktovala prostřednictvím e-mailu (kromě MUDr. Lubomíry Lukáčové z důvodu nefunkční e-mailové adresy), na který odpověděla jen jedna zaměstnankyně FN Ostrava takto: „Problematikou HIV se nezabývám, je nutné se spojit se specialisty.“ Vzhledem k takové odpovědi je nepochopitelné, proč Durbanskou deklaraci ohledně HIV/AIDS podepsal někdo, kdo se problematikou HIV nezabývá. A ostatní oslovení odborníci FN Ostrava, kteří Durbanskou deklaraci podepsali, bohužel neodpověděli vůbec.

S ohledem na výše uvedené žadatelka požaduje, aby nadřízený orgán zrušil rozhodnutí FN Ostrava o odmítnutí žádosti (zn.: FNO 041201/23 ze dne 4.8.2023), řízení v tomto rozsahu zastavil a současně rozhodnutím přikázal povinnému subjektu požadovanou informaci žadatelce poskytnout.

Předem děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

https://drive.google.com/file/d/1psIyukynjPZYdnWDeUpnZv8ytol39Kgl/view?usp=sharing


Věc: Rozhodnutí o odvolání proti odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Rozhodnutí

Fakultní nemocnice Ostrava, IČ: 00843989, se sídlem 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava – Poruba, jako povinný subjekt (dále i jako „FN Ostrava“ nebo „povinný subjekt“), ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále i jako „InfZ“), přezkoumal na základě odvolání paní MVDr. Evy Mertlíkové (dále jen „odvolatelka“) své Rozhodnutí o odmítnutí žádosti ze dne 04.08.2023, sp. zn. 041201, kterým byla odmítnuta žádost odvolatelky o poskytnutí informace dle InfZ s názvem „Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“ požadující tyto informace:

Uveďte, prosím, z jakých jasných, vyčerpávajících a jednoznačných důkazů, o tom, že AIDS, je způsoben virem HIV, které splňují nejvyšší vědecké standardy, vycházeli při podpisu Durbanské deklarace zaměstnanci Fakultní nemocnice Ostrava: MUDr. Eva Kostřicová, MUDr. Ivana Lukáčová, MUDr. Irena Orságová, Ph.D., doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. a MUDr. Alena Zjevíková, Ph.D.“,

a v souladu s ust. § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

rozhodla takto:

Rozhodnutí Fakultní nemocnice Ostrava, IČ: 00843989, se sídlem 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava – Poruba, o odmítnutí žádosti ze dne 04.08.2023, sp. zn. 041201, kterým byla odmítnuta žádost odvolatelky o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“ požadující tyto informace:

Uveďte, prosím, z jakých jasných, vyčerpávajících a jednoznačných důkazů, o tom, že AIDS, je způsoben virem HIV, které splňují nejvyšší vědecké standardy, vycházeli při podpisu Durbanské deklarace zaměstnanci Fakultní nemocnice Ostrava: MUDr. Eva Kostřicová, MUDr. Ivana Lukáčová, MUDr. Irena Orságová, Ph.D., doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. a MUDr. Alena Zjevíková, Ph.D.“

se zrušuje a podanému odvolání se vyhovuje v plném rozsahu.

Odůvodnění:

I.

Rekapitulace skutkového stavu

Povinný subjekt obdržel dne 24.07.2023 v elektronické podobě žádost odvolatelky o poskytnutí informací podle InfZ, cit.:

Obracím se na Vás s následujícím dotazem:

 • Uveďte, prosím, z jakých jasných, vyčerpávajících a jednoznačn ých důkazů, o tom, že AIDS, je způsoben virem HIV, které splňují nejvyšší vědecké standardy, vycházeli při podpisu Durbanské deklarace zaměstnanci Fakultní nemocnice Ostrava: MUDr. Eva Kostřicová, MUDr. Ivana Lukáčová, MUDr. Irena Orságová, Ph.D., doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. a MUDr. Alena Zjevíková, Ph.D.“

(dále jen „žádost“).

Po projednání věci ve smyslu InfZ zaslala FN Ostrava dne 07.08.2023 odvolatelce prostřednictvím datové schránky Rozhodnutí o odmítnutí žádosti ze dne 04.08.2023, sp. zn. FNO 041201/23 (dále jen „Rozhodnutí o odmítnutí“), kterým dle ust. § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s ust. § 2 odst. 4 a ust. § 11b InfZ v celém rozsahu žádost odmítla.

Proti tomuto Rozhodnutí o odmítnutí podala odvolatelka dne 11.08.2023 datovou schránkou u povinného subjektu dle ust. § 16 odst. 1 InfZ „Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“ (dále jen „odvolání“). Odvolání odvolatelky bylo podáno řádně a včas.

II.

Zákonná ustanovení

Podle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Zákon výslovně zakotvuje možnost odmítnout žádost o poskytnutí informace, jestliže požadovanou informaci nemá a jestliže mu povinnost ji mít nevyplývá ze zákona (ust. § 11b InfZ).

Dle zákonné dikce ust. § 15 odst. 1 InfZ vydá povinný subjekt ve lhůtě pro vyřízení žádosti (tj. do 15 dnů ode dne doručení žádosti) rozhodnutí o odmítnutí žádosti (popřípadě o odmítnutí části žádosti), pokud žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání (ust. § 16 odst. 1 InfZ), a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (ust. § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, je může zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni, kterých se to týká, vyslovili souhlas. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání (ust. § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

III.

Aplikace na daný případ

FN Ostrava vyhodnotila odvolání odvolatelky následovně:

Povinný subjekt nejprve rekapituluje, že žádost odvolatelky ze dne 24.07.2023 vyřídil postupem, kdy vydal Rozhodnutí o odmítnutí, neboť povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, vytváření nových informací a vysvětlil, že dle InfZ nemusí poskytovat informace, které nemá a kterými současně nemá ze zákona povinnost disponovat.

Znovu zdůrazňujeme, že není povinností obhajovat či vysvětlovat zaujatá stanoviska, dovysvětlovat vydaná rozhodnutí či v nich zaujaté názory (viz např. Rozsudek NSS, č.j. 10 As 117/2014-64), tím spíše, pokud FN Ostrava není jejich původcem. Jak již bylo zmíněno v Rozhodnutí o odmítnutí, Durbanská deklarace byla podepsána jednotlivci, nikoli povinným subjektem samotným.

Jestliže je uvedeno v seznamu signatářů vedle jména a příjmení také „University hospital Ostrava“, jedná se pouze o uvedení názvu pracoviště těchto lékařů. Ztoho nelze nijakým způsobem dovozovat, že Durbanská deklarace byla podepsána FN Ostrava jako takovou. I sama odvolatelka ve svém odvolání uvádí, že nejprve kontaktovala prostřednictvím e-mailu jednotlivé zaměstnance FN Ostrava, avšak bez úspěchu, a proto se na povinný subjekt následně obrátila se svojí žádosti.

Jak jsme již zmiňovali, smyslem informačního zákona není vést odbornou diskuzi a vyměňovat si názory mezi žadatelem a povinným subjektem, resp. jeho zaměstnanci.

Odvolatelka ve svém odvolání rovněž konstatuje, že postup podle ust. § 11b InfZ nelze uplatnit, pokud může povinný subjekt požadovanou informaci získat na základě jednoduchých úkonů z jiných informací, které povinný subjekt má. K tomuto tvrzení uvádíme, že v případě, kdy má povinný subjekt zdrojové údaje, ale k uspokojení žadatele by bylo nutné s nimi intelektuálně pracovat, vyhodnocovat je (nejde jen o mechanickou práci, respektive o jednoduché úkony), jedná se o vytvoření nové informace, což lze odmítnout s odkazem na ust. § 2 odst. 4 InfZ, případně ust. § 11b InfZ (Rozsudek NSS, č.j. 1 As 141/2011).

IV.

I když povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory a vytváření nových informací podle ust. § 2 odst. 4 InfZ a povinný subjekt může odmítnout žádost, pokud informací nemá z důvodu ust. § 11b InfZ, rozhodl se povinný subjekt nad rámec své zákonné povinnosti informace poskytnout.

V době posuzování žádosti se jednalo o případ neexistující informace, avšak nyní, na základě vyjádření ze strany pana docenta MUDr. Luďka Rožnovského, CSc., přednosty Kliniky infekčního lékařství FN Ostrava, již požadovanou informací povinný subjekt disponuje a odvolatelce je tak možné vyhovět.

Dne 26.07.2023 byla žádost odvolatelky přeposlána dotčeným lékařům (tj. jmenovitě MUDr. Evě Kostřicové, MUDr. lreně Orságové, Ph.D., doc. MUDr. Luďkovi Rožnovskému, CSc., MUDr. Aleně Zjevíkové, Ph.D. a MUDr. Lubomíře Hozákové, Ph.D.) na vědomí a k vyjádření se k této věci. Ke dni vyhotovení Rozhodnutí o odmítnutí, tj. ke dni 04.08.2023, se žádný z oslovených lékařů na žádost odvolatelky nevyjádřil.

Pan doc. MUDr. Luďek Rožnovský, CSc., poskytl dne 14.08.2023 Právnímu odboru odpověď k žádosti za všechny lékaře Kliniky infekčního lékařství s následným doplněním, že poskytnutou odpověď lze vztáhnout i k odvolání odvolatelky.

V.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti proto rozhodl povinný subjekt tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí postupem autoremedury, kdy své původní rozhodnutí napadené odvoláním zrušil a odvolatelce plně vyhověl.

Dále uvádíme, že současně s tímto rozhodnutím Vám rovněž zasíláme požadované informace poskytnuté v samostatném přípise.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí povinného subjektu lze podle ust. § 83 a § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání k Uřadu pro ochranu osobních údajů ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím písemného podání učiněného u Fakultní nemocnice Ostrava.

Lhůta pro podání odvolání běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto rozhodnutí.

O odvolání rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto nařízený orgán povinného subjektu ve smyslu ust. § 20 odst. 5 InfZ.

https://drive.google.com/file/d/1OzTWmksAbS3ON-e4f_etmeDPHCbPMENE/view?usp=sharing


Věc: Odpověď na žádost podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní doktorko Mertlíková,

v návaznosti na Rozhodnutí Fakultní nemocnice Ostrava ze dne 23.08.2023, sp. zn. FNO 044368/22, Vám současně s tímto rozhodnutím zasíláme tento přípis obsahující odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informací na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zaslanou prostřednictvím datové schránky dne 24.07.2023 obsahující následující dotaz:

 • Uveďte, prosím, z jakých jasných, vyčerpávajících a jednoznačných důkazů, o tom, že AIDS, je způsoben virem HIV, které splňují nejvyšší vědecké standardy, vycházeli při podpisu Durbanské deklarace zaměstnanci Fakultní nemocnice Ostrava: MUDr. Eva Kostřicová, MUDr. Ivana Lukáčová, MUDr. Irena Orságová, Ph.D., doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. a MUDr. Alena Zjevíková, Ph.D.“

K Vaší žádosti tímto sdělujeme informace poskytnuté ze strany pana doc. MUDr. Luďka Rožnovského, CSc., přednosty Kliniky infekčního lékařství FN Ostrava, v následujícím znění, cit.:

Dovolím si odpovědět za všechny lékaře Kliniky infekčního lékařství. HIV jako původce AIDS byl prokázán už 80. letech minulého století, což dokládá i malý výběr níže uvedených publikací z prestižních časopisů z 80. a 90. let minulého století, a rovněž výborná publikace doc. Rozsypala z roku 1998.

Blattner W, Gallo RC, Temin HM. HIV causes AIDS. Science. 1988 Jul 29;241(4865):515-6. doi: 10.1126/science.3399881. PMID: 3399881

A J Pinching, D J Jeffries, J R Harris, D Swirsky, J N Weber. HIV and AIDS Nature 1990 Sep 27;347(6291):324. doi: 10.1038/347324c0. PMID:

Johnson AM. HIV and AIDS. BMJ. 1991 Sep 7;303(6802):573-6. doi: 10.1136/bmj.303.6802.573. PMID: 1912891

S J OBrien, J J Goedert. HIV causes AIDS: Koch’s postulates fulfilled. Curr Opin Immunol 1996 Oct;8(5):613-8. doj: 10.1016/s0952-7915(96)80075-6.

Sullivan JS, Learmont JC, Geczy AF, Dyer W. HIV and AIDS. Nature. 1995 Nov 2;378(6552):10. doi: 10.1038/378010d0. PMID: 7477274

Rozsypal H. AlDS klinický obraz a léčba. 1998, Maxdorf, ISBN 80-85800-92-6, 236 stran.

Proto není překvapivé, že uvedenou deklaraci podepsali lékaři z naší kliniky, zpětně předpokládám, že ji podepsali jako jednotlivci (ne za FN Ostrava).“

https://drive.google.com/file/d/1mBp07iJC8qBl-Zp8EdRL3Xji07fUvyxn/view?usp=sharing


Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Fakultní nemocnice Ostrava na dotaz MVDr. Evy Mertlíkové:

Uveďte, prosím, z jakých jasných, vyčerpávajících a jednoznačných důkazů o tom, že AIDS je způsoben virem HIV, které splňují nejvyšší vědecké standardy, vycházeli při podpisu Durbanské deklarace zaměstnanci Fakultní nemocnice Ostrava: MUDr. Eva Kostřicová, MUDr. Ivana Lukáčová, MUDr. Irena Orságová, Ph.D., doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. a MUDr. Alena Zjevíková, Ph.D.“

zaslala dne 23.8.2023 jako odpověď informace poskytnuté ze strany pana doc. MUDr. Luďka Rožnovského, CSc., přednosty Kliniky infekčního lékařství FN Ostrava, v následujícím znění, cit.:

Dovolím si odpovědět za všechny lékaře Kliniky infekčního lékařství. HIV jako původce AIDS byl prokázán už 80. letech minulého století, což dokládá i malý výběr níže uvedených publikací z prestižních časopisů z 80. a 90. let minulého století, a rovněž výborná publikace doc. Rozsypala z roku 1998.

Blattner W, Gallo RC, Temin HM. HIV causes AIDS. Science. 1988 Jul 29;241(4865):515-6. doi: 10.1126/science.3399881. PMID: 3399881

A J Pinching, D J Jeffries, J R Harris, D Swirsky, J N Weber. HIV and AIDS Nature 1990 Sep 27;347(6291):324. doi: 10.1038/347324c0. PMID:

Johnson AM. HIV and AIDS. BMJ. 1991 Sep 7;303(6802):573-6. doi: 10.1136/bmj.303.6802.573. PMID: 1912891

S J OBrien, J J Goedert. HIV causes AIDS: Koch’s postulates fulfilled. Curr Opin Immunol 1996 Oct;8(5):613-8. doj: 10.1016/s0952-7915(96)80075-6.

Sullivan JS, Learmont JC, Geczy AF, Dyer W. HIV and AIDS. Nature. 1995 Nov 2;378(6552):10. doi: 10.1038/378010d0. PMID: 7477274

Rozsypal H. AlDS klinický obraz a léčba. 1998, Maxdorf, ISBN 80-85800-92-6, 236 stran.

Proto není překvapivé, že uvedenou deklaraci podepsali lékaři z naší kliniky, zpětně předpokládám, že ji podepsali jako jednotlivci (ne za FN Ostrava).“

Pokud se na jednotlivé dokumenty podíváme, zjistíme, že:

1) Blattner W, Gallo RC, Temin HM. HIV causes AIDS. Science. 1988 Jul 29;241(4865):515-6. doi: 10.1126/science.3399881. PMID: 3399881 – práce „HIV causes AIDS“ z roku 1988, délky necelé jedné strany textu, bohužel vědeckou prací, která by prokázala, že HIV způsobuje AIDS, není. Autoři práce místo toho za důkazy považují pouhá epidemiologická pozorování apod.: „The strongest evidence that HIV causes AIDS comes from prospective epidemiological studies that document the absolute requirement for HIV infection for the development of AIDS.“ („Nejpřesvědčivější důkazy o tom, že HIV způsobuje AIDS, pocházejí z prospektivních epidemiologických studií, které dokládají, že pro vznik AIDS je naprosto nezbytná infekce HIV.“) a uvádějí příklady údajné souvislosti mezi výskytem protilátek proti HIV a rozvojem AIDS. Autoři práce však neuvedli ani jednu studii, která by pomocí vědecké metody prokázala, že HIV je původcem AIDS. Navíc testy na stanovení protilátek proti HIV jsou nespecifické a velmi nespolehlivé (viz dále) a na jejich základě se nedají vyvozovat žádné diagnostické závěry.

2) A J Pinching, D J Jeffries, J R Harris, D Swirsky, J N Weber. HIV and AIDS Nature 1990 Sep 27;347(6291):324. doi: 10.1038/347324c0. PMID: – práce „HIV and AIDS“ z roku 1990, délky cca 1/3 strany textu, popisuje kohortu homosexuálních mužů a kohortu hemofiliaků, kteří byli testováni na protilátky proti HIV. U 35% séropozitivních homosexuálních mužů a u 38% séropozitivních hemofiliaků se během sledovaného období rozvinul AIDS. U 25% séropozitivních homosexuálních mužů a u 27% séropozitivních hemofiliaků došlo k úmrtí (úmrtí ze všech příčin kromě sebevraždy a nehody). U žádného ze séronegativních homosexuálních mužů ani hemofiliků se AIDS nerozvinul ani nedošlo k žádnému úmrtí. Na základě toho autoři práce vyvodili závěr: „These data clearly support a pathogenic role for HIV infection.“ („Tyto údaje jasně podporují patogenní roli infekce virem HIV.“)

Opět se jedná o případ dávající do souvislosti výskyt protilátek proti HIV s rozvojem AIDS, příp. úmrtím. Práce žádný vědecký důkaz, který by pomocí vědecké metody prokázal HIV jako původce AIDS, neobsahuje. Práce neobsahuje vůbec žádné údaje o případné léčbě séropozitivních pacientů, která byla pravděpodobně použita a která mohla rozvoj „příznaků AIDS“ a úmrtí způsobit (zvláště v případě vysoce toxické léčby používané na počátku éry AIDS).

3) Johnson AM. HIV and AIDS. BMJ. 1991 Sep 7;303(6802):573-6. doi: 10.1136/bmj.303.6802.573. PMID: 1912891 – článek „HIV and AIDS“ z roku 1991 se zabývá různými cíli pro kontrolu HIV/AIDS. Článek žádné důkazy pro tvrzení, že HIV je původcem AIDS, neobsahuje a ani to nebylo tématem článku.

4) S J OBrien, J J Goedert. HIV causes AIDS: Koch’s postulates fulfilled. Curr Opin Immunol 1996 Oct;8(5):613-8. doj: 10.1016/s0952-7915(96)80075-6. – článek „HIV causes AIDS: Koch’s postulates fulfilled“ z roku 1996 v časopise Current Opinion in Immunology tvrdí, že Kochovy postuláty pro HIV/AIDS byly splněny, což je samo o sobě velmi odvážné tvrzení vzhledem k tomu, že podle virologů samotných Kochovy postuláty u virových onemocnění není možné splnit. To v případě HIV potvrdili i samotní autoři článku, když uvedli: „In initial critiques on the HIV-AIDS causality, its critics and defenders agreed that HIV failed to fulfill these postulates [2,8,13,16,17,34].“ („V počáteční kritice příčinné souvislosti mezi HIV a AIDS se její kritici i obhájci shodli na tom, že HIV tyto postuláty nedokázal naplnit [2,8,13,16,17,34].“)

Podle autorů článku je v případě HIV/AIDS nejkontroverznějším Kochovým postulátem postulát patogeneze přenosu. V souvislosti s tím uvedli: „However, we now believe that this postulate can be considered to have been accomplished by five graphic examples: two in human transmission and three in animal models.“ („Nyní se však domníváme, že tento postulát lze považovat za splněný na základě pěti názorných příkladů: dvou v případě přenosu na člověka a tří na zvířecích modelech.“) Údajné důkazy prokazující spojitost mezi HIV a AIDS v těchto pěti „názorných příkladech“ jsou však velmi slabé. Článek kauzální spojitost mezi HIV a AIDS proto neprokázal.

5) Sullivan JS, Learmont JC, Geczy AF, Dyer W. HIV and AIDS. Nature. 1995 Nov 2;378(6552):10. doi: 10.1038/378010d0. PMID: 7477274 – rovněž práce „HIV and AIDS“ z roku 1995, délky necelé 1/3 strany textu, údajně zjistila pouze spojitost mezi výskytem protilátek proti HIV u dárce krve a rozvojem AIDS u příjemců.

6) Rozsypal H. AlDS klinický obraz a léčba. 1998, Maxdorf, ISBN 80-85800-92-6, 236 stran – publikace se z převážné části věnuje projevy onemocnění u různých orgánových systémů, avšak vědecké důkazy prokazující HIV jako původce AIDS neobsahuje.

Ve výše uvedených pracích bohužel nejsou uvedeny žádné detaily k testům na stanovení protilátek proti HIV. Diagnostika AIDS na základě vyšetření krve na protilátky proti HIV je obecně velmi problematická a důkazně bezcenná, z důvodů uvedených např. v práci Is a Positive Western Blot Proof of HIV Infection? (překlad do češtiny: Je pozitivní Western blot důkazem infekce virem HIV?) Není proto překvapením, že falešně pozitivní výsledky testů na protilátky proti HIV vykazují i stavy a onemocnění, jako hemofilie, krevní transfuze, vícenásobné krevní transfuze, hepatitida, těhotenství, přirozeně se vyskytující protilátky, selhání ledvin, tuberkulóza, lipemické sérum, hemolyzované sérum, hyperbilirubinémie, hypergamaglobulinémie, viscerální leishmanióza, Q-horečka s přidruženou hepatitidou, revmatoidní artritida, očkování proti hepatitidě B, očkování proti tetanu, očkování proti chřipce, zhoubné novotvary, vysoká hladina cirkulujících imunokomplexů, systémový lupus erythematodes, malárie a další.

Žádná z výše uvedených prací virus HIV jako původce AIDS neprokázala ani zdaleka a vzhledem k jejich velmi nízké důkazní kvalitě (navíc jedna práce se kauzalitou mezi HIV a AIDS vůbec nezabývala a několik velmi stručných a krátkých prací má spíše povahu komentářů, rozhodně se nejedná o plnohodnotné vědecké práce) je otázkou, zda je doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. vůbec četl, nebo zda pouze vybral několik „publikací z prestižních časopisů“, které mají v názvu výrazy „HIV“ a „AIDS“?

 • Opravdu považuje doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. uvedené práce za publikace, které prokázaly HIV jako původce AIDS?

Předem děkuji za odpověď

MVDr. Eva Mertlíková

https://drive.google.com/file/d/1q0NTJTRM6x_CUqIg_5dLz9Xa-lFlLGC6/view?usp=sharing


Věc: Odpověď na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní doktorko Mertlíková,

Fakultní nemocnice Ostrava, IČ: 00843989, se sídlem 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava – Poruba, jako povinný subjekt (dále jen „FN Ostrava“ nebo „povinný subjekt“), ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 27.09.2023 Vaši žádost o poskytnutí informací podle InfZ, cit.:

Obracím se na Vás s následujícím dotazem:

 • Uveďte, prosím, z jakých jasných, vyčerpávajících a jednoznačných důkazů, o tom, že AIDS, je způsoben virem HIV, které splňují nejvyšší vědecké standardy, vycházeli pň podpisu Durbanské deklarace zaměstnanci Fakultní nemocnice Ostrava: MUDr. Eva Kostřicová, MUDr. Ivana Lukáčová, MUDr. Irena Orságová, Ph.D., doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. a MUDr. Alena Zjevíková, Ph.D.“

Po projednání věci ve smyslu InfZ zaslala FN Ostrava dne 07.08.2023 žadatelce Rozhodnutí o odmítnutí žádosti ze dne 04.08.2023 (dále jen „Rozhodnutí o odmítnutí“, kterým dle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s ust. § 2 odst. 4 a ust. § 11b InfZ v celém rozsahu Vaši žádost odmítla.

Proti tomuto Rozhodnutí o odmítnutí jste podala dne 11.08.2023 u povinného subjektu podle ust. § 16 odst. 1 InfZ odvolání.

Ačkoli povinný subjekt setrval na důvodech, které jej vedly pro vydání Rozhodnutí o odmítnutí, vyhověl Vám jako žadatelce formou autoremedury na základě svého Rozhodnutí ze dne 23.08.2023, tak, že požadované informace nad rámec své zákonné povinnosti vytvořil a žadatelce sdělil informace poskytnuté ze strany pana doc. MUDr. Luďka Rožnovského, CSc., přednosty Kliniky infekčního lékařství FN Ostrava, v následujícím znění, cit.:

Dovolím si odpovědět za všechny lékaře Kliniky infekčního lékařství. HIV jako původce AIDS byl prokázán už 80. letech minulého století, což dokládá i malý výběr níže uvedených publikací z prestižních časopisů z 80. a 90. let minulého století, a rovněž výbomá publikace doc. Rozsypala z roku 1998.

Blattner W, Gallo RC, Temin HM. HIV causes AIDS. Science. 1988 Jul 29;241(4865):515-6. doi: 10.1126/science.3399881. PMID: 3399881

A J Pinching, D J Jeffries, J R Harris, D Swirsky, J N Weber. HIV and AlDS Nature 1990 Sep 27;347(6291):324. doi: 10.1038/347324c0. PMID:

Johnson AM. HIV and AIDS. BMJ. 1991 Sep 7;303(6802):573-6. doi: 10.1136/bmj.303.6802.573. PMID: 1912891

S J O brien, J J Goedert. HIV causes AIDS: Koch’s postulates fulfilled. Curr Opin Immunol 1996 Oct;8(5):613-8. doi: 10.1016/s0952-7915(96)80075-6.

Sullivan JS, Learmont JC, Geczy AF, Dyer W. HIV and AIDS. Nature. 1995 Nov 2;378(6552):10. doi: 10.1038/378010d0. PMID: 7477274

Rozsypal H. AIDS klinický obraz a léčba. 1998, Maxdorf, ISBN 80-85800-92-6, 236 stran.

Proto není překvapivé, že uvedenou deklaraci podepsali lékaři z naší kliniky, zpětně předpokládám, že ji podepsali jako jednotlivci (ne za FN Ostrava).“

Žadatelka jako reakci na tuto odpověď podala dne 27.09.2023 novou žádost, kde reaguje na jednotlivé zmíněné publikace s následným dotazem, cit.:

Opravdu považuje doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. uvedené práce za publikace, které prokázaly HIV jako původce AIDS?“

Podle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací a zákon výslovně zakotvuje možnost odmítnout žádost o poskytnutí informace, jestliže požadovanou informaci nemá a jestliže mu povinnost ji mít nevyplývá ze zákona (ust. § 11b InfZ). Povinný subjekt rovněž není povinen vést prostřednictvím InfZ odbornou diskuzi.

Na druhou stranu se povinný subjekt s ohledem na snahu o maximální vyhovění žadatelům rozhodl Vám v tomto případě vyhovět a poskytnout informace, které mu sdělil přednosta Kliniky infekčního lékařství FN Ostrava v tomto znění:

„Virus HIV považuji za původce AIDS a uvedené články toto mé tvrzení jednoznačně potvrzují.“

https://drive.google.com/file/d/1zYk49_8R8zDQAQZuXQDxWMiZEH1c2cZn/view?usp=sharing


Vážená paní Mertlíková,

dne 7.7.2023 nám byla doručena prostřednictvím datové schránky Vaše žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Předmětem Vaší žádosti je Žádost o poskytnutí „jasných, vyčerpávajících a jednoznačných důkazů o tom, že AIDS je způsoben virem HIV, které splňují nejvyšší vědecké standardy, ze kterých vycházel při podpisu Durbanské deklarace zaměstnanec Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (dále jen „VŠCHT Praha“) prof. Ing. Richard Hrabal CSc.

Sdělujeme, že vědecké závěry, které vedly pana prof. Ing. Richarda Hrabala CSc. k podpisu Durbanské deklarace, vychází k vědeckých prací, studií a závěrů výzkumů, které jsou uvedeny jako zdroje u samotné Durbanské deklarace.

Odkaz: https://www.nature.com/articles/35017662.pdf?pdf=button%20sticky

https://drive.google.com/file/d/1el06IjbZTVm_qfndkO0hKAiMRX-xYrim/view?usp=sharing


Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 7.7.2023 zaslala žadatelka MVDr. Eva Mertlíková (dále jen „žadatelka“) na Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, následujícího znění:

V Durbanské deklaraci publikované v časopise Nature v roce 2000 se mj. uvádí: „Důkazy o tom, že AIDS je způsoben virem HIV-1 nebo HIV-2, jsou jasné, vyčerpávající a jednoznačné a splňují nejvyšší vědecké standardy.“

Durbanskou deklaraci podepsal i zaměstnanec Vysoké školy chemicko-technologické v Praze prof. Ing. Richard Hrabal, CSc.

Obracím se na Vás s následujícím dotazem:

Uveďte, prosím, z jakých jasných, vyčerpávajících a jednoznačných důkazů o tom, že AIDS je způsoben virem HIV, které splňují nejvyšší vědecké standardy, vycházel při podpisu Durbanské deklarace zaměstnanec Vysoké školy chemicko-technologické v Praze prof. Ing. Richard Hrabal, CSc.“

Povinný subjekt zaslal dne 21.7.2023 žadatelce následující odpověď:

Sdělujeme, že vědecké závěry, které vedly pana prof. Ing. Richarda Hrabala CSc. k podpisu Durbanské deklarace, vychází k vědeckých prací, studií a závěrů výzkumů, které jsou uvedeny jako zdroje u samotné Durbanské deklarace.

Odkaz: https://www.nature.com/articles/35017662.pdf?pdf=button%20sticky

U tvrzení „Důkazy o tom, že AIDS je způsoben virem HIV-1 nebo HIV-2, jsou jasné, vyčerpávající a jednoznačné a splňují nejvyšší vědecké standardy3-7.“ („The evidence that AIDS is caused by HIV-1 or HIV-2 is clear-cut, exhaustive and unambiguous, meeting the highest standards of science3–7.“) jsou uvedeny zdroje č. 3-7:

3. Weiss, R. A. & Jaffe, H. W. Duesberg, HIV and AIDS. Nature 345, 659–660 (1990).

4. NIAID HIV as the Cause of AIDS http://www.niaid.nih.gov/ spotlight/hiv00/

5. O’Brien, S. J. & Goedert, J. J. HIV causes AIDS: Koch’s postulates fulfilled. Curr. Opin. Immunol. 8, 613–618 (1996).

6. Darby, S. C.et al. Mortality before and after HIV infection in the complete UK population of haemophiliacs. Nature 377, 79–82 (1995).

7. Nunn, A. J. et al. Mortality associated with HIV-1 infection over five years in a rural Ugandan population: cohort study. Br. Med. J. 315, 767–771 (1997).

Tyto zdroje údajně odkazující na „jasné, vyčerpávající a jednoznačné důkazy o tom, že AIDS je způsoben virem HIV-1 nebo HIV-2, které splňují nejvyšší vědecké standardy“ uvádí:

Odkaz č. 3: Článek Duesberg, HIV and AIDS z roku 1990 je komentářem v časopise Nature proti argumentům profesora Petera Duesberga, který dlouhodobě poukazuje na to, že hypotéza HIV/AIDS není vědecky odůvodněná. Článek žádné důkazy pro hypotézu HIV/AIDS neuvedl.

Odkaz č. 4: Odkaz http://www.niaid.nih.gov/spotlight/hiv00/ na webovou stránky NIAID, jejíž obsah již byl odstraněn.

Odkaz č. 5: Článek HIV causes AIDS: Koch’s postulates fulfilled z roku 1996 v časopise Current Opinion in Immunology tvrdí, že Kochovy postuláty pro HIV/AIDS byly splněny. Autoři článku předložili jako údajný důkaz splnění Kochových postulátů v případě HIV/AIDS pouze několik epidemiologických pozorování, navíc jejich údajné důkazy prokazující spojitost mezi HIV a AIDS jsou velmi slabé. Článek kauzální spojitost mezi HIV a AIDS v žádném případě neprokázal.

Odkaz č. 6: Autoři článku Mortality before and after HIV infection in the complete UK population of haemophiliacs z roku 1995 v časopise Nature při zkoumání dat z let 1985-1992 údajně zjistili zvýšenou úmrtnost u HIV-séropozitivních hemofiliků v porovnání s HIV-séronegativními hemofiliky. Z toho vyvodili závěr, že příčinou vyšší úmrtnosti byl virus HIV. Jediným „důkazem“ pro ně byla HIV-séropozitivita, tedy testy na bázi protilátek proti HIV, které jsou nespecifické a naprosto nespolehlivé, vzhledem k tomu, že tyto testy vykazují pozitivitu i u mnoha stavů a onemocnění, které s AIDS vůbec nesouvisí, včetně hemofilie (viz dále). Autoři studie vůbec neuvažovali např. o možnosti, že zvýšená úmrtnost mohla být následkem „léčby“ zidovudinem (AZT), který se hlavně na počátku používal v toxických koncentracích a místo „léčby“ naopak příznaky AIDS vyvolával. Autoři studie poznamenali, že léčba HIV-infikovaných hemofiliků zidovudinem byla rozšířená přibližně od roku 1989. Toxická „léčba“ zidovudinem se tedy používala již před rokem 1989, a to u HIV-séropozitivních hemofiliků, což by mohlo mít za následek jejich zvýšenou úmrtnost. Tato studie žádným důkazem kauzality HIV k AIDS rozhodně není.

Odkaz č. 7: Autoři studie Mortality associated with HIV-1 infection over five years in a rural Ugandan population: cohort study z roku 1997 v časopise The British Medical Journal sledovali po dobu 5 let údajný vliv HIV na úmrtnost populace v 15 vesnicích v Ugandě. Statistickým vyhodnocením dat z výsledků vyšetření krve na protilátky proti HIV a úmrtnosti zjistili, že vyšší úmrtnost byla u HIV-séropozitivních obyvatel než u HIV-séronegativních obyvatel. Z toho vyvodili závěr, že příčinou zvýšené úmrtnosti byl virus HIV.

Diagnostika onemocnění na základě vyšetření krve na protilátky proti HIV je však zcela nespolehlivá, jak již bylo uvedeno výše. Pozitivní výsledky testů na protilátky proti HIV vykazují i stavy a onemocnění, jako malárie, hemofilie, hepatitida, těhotenství, přirozeně se vyskytující protilátky, selhání ledvin, tuberkulóza, krevní transfuze, vícenásobné krevní transfuze, lipemické sérum, hemolyzované sérum, hyperbilirubinémie, hypergamaglobulinémie, viscerální leishmanióza, Q-horečka s přidruženou hepatitidou, revmatoidní artritida, očkování proti hepatitidě B, očkování proti tetanu, očkování proti chřipce, zhoubné novotvary, vysoká hladina cirkulujících imunokomplexů, systémový lupus erythematodes a další.

Autoři studie vůbec nepřihlíželi k tomu, jaká byla skutečná příčina úmrtí, zda někdo zemřel na příznaky AIDS (které jsou však nespecifické a společné řadě dalších onemocnění, které se zejména v Africe běžně vyskytují), nebo z jiného důvodu. Stejným způsobem by autoři studie mohli vyvodit souvislost např. i mezi zvýšenou úmrtností a určitou barvou očí, mezi zvýšenou úmrtností a určitými jmény zemřelých osob apod. Studie tedy žádným důkazem vlivu HIV na zvýšenou úmrtnost rozhodně není.

Je opravdu nepochopitelné, proč místo „jasných, vyčerpávajících a jednoznačných důkazů o tom, že AIDS je způsoben virem HIV-1 nebo HIV-2, které splňují nejvyšší vědecké standardy“, autoři Durbanské deklarace předložili jen důkazně bezcenné články a studie. Stejně tak je nepochopitelné, že se pod deklaraci, která pro tvrzení, že HIV způsobuje AIDS, neuvedla ani jeden vědecký důkaz, podepsalo tolik odborníků, včetně 35 z České republiky. To už je na tom věda opravdu tak špatně, že se chybějící vědecké důkazy musí nahrazovat podpisy „odborníků“? Nebylo by prostě jednodušší tyto důkazy konečně předložit a kritiky (např. na webových stránkách skupiny Rethinking AIDS je uveden seznam z roku 2012 s více než 1000 odborníky plus dalšími téměř 2000 osobami zpochybňujícími hypotézu HIV/AIDS) tak argumentačně přesvědčit?

Zdroje, které jsou uvedeny u tvrzení „Důkazy o tom, že AIDS je způsoben virem HIV-1 nebo HIV-2, jsou jasné, vyčerpávající a jednoznačné a splňují nejvyšší vědecké standardy3-7.“ stejně jako další zdroje uvedené u Durbanské deklarace bohužel žádné vědecké důkazy pro hypotézu HIV/AIDS neobsahují. Je tedy otázkou, na základě jakých vědeckých důkazů prof. Ing. Richard Hrabal, CSc. a ostatní signatáři Durbanskou deklaraci podepsali?

Uveďte, prosím, která z možností a), nebo b) je platná?

 1. Prof. Ing. Richard Hrabal, CSc. zdroje uvedené u Durbanské deklarace nečetl a údajné důkazy v nich obsažené si neprověřil, a přesto Durbanskou deklaraci podepsal.
 2. Prof. Ing. Richard Hrabal, CSc. zdroje uvedené u Durbanské deklarace četl a důkazy v nich obsažené si prověřil a dospěl k závěru, že obsahují „jasné, vyčerpávající a jednoznačné důkazy o tom, že AIDS je způsoben virem HIV-1 nebo HIV-2, které splňují nejvyšší vědecké standardy.“ Na jejich základě Durbanskou deklaraci podepsal. V takovém případě tyto vědecké důkazy uveďte.

Předem děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

https://drive.google.com/file/d/1TrzbMnxbgR2UQjuBNBULTf2p30RWrKY4/view?usp=sharing


Věc: ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (dále jen „VŠCHT Praha“) jako povinný subjekt dle §2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodla v souladu s §2 odst. 1 ve spojení s §11b InfZ o žádosti MVDr. Evy Mertlíkové (dále jen „žadatel“), dodanou do datové schránky dne 28. 7. 2023, kterou žádá o informaci, navazující na sdělení VŠCHT Praha ze dne 21.7.2023 pod č.j. 09/962/2023:

„Uveďte, prosím, která z možností a), nebo b) je platná?

a) Prof. Ing Richard Hrabal, CSc. zdroje uvedené u Durbanské deklarace nečetl a údajné důkazy vnich obsažené si neprověřil, a přesto Durbanskou deklaraci podepsal.

b) Prof. Ing. Richard Hrabal, CSc. zdroje uvedené u Durbanské deklarace četl a důkazy v nich obsažené si prověřil a dospěl k závěru, že obsahují „jasné, vyčerpávající a jednoznačné důkazy o tom, že AIDS je způsoben virem HIV-a nebo HIV-2, které splňují nejvyšší vědecké standardy.“ Na jejich základě Durbanskou deklaraci podepsal. V takovém případě tyto vědecké důkazy uveďte.“

Výše uvedená žádost se dle §2 odst. 1 ve spojení s § 11b InfZ odmítá.

Odůvodnění

VŠCHT Praha byla do datové schránky dodána dne 28. 7. 2023 žádost žadatele o poskytnutí informace podle InfZ. Žádost směřuje k poskytnutí informací týkající se vědeckých důkazů vztahujících se k Durbanské deklaraci a důvodů, proč k ní připojil svůj podpis prof. Ing. Richard Hrabal, CSc., jak je tato otázka doslovně uvedena výše.

K informaci požadované žádosti VŠCHT Praha sděluje, že podle §2 odst. 1 InfZ povinné subjekty mají dle InfZ zákona povinnost sdělovat informace vztahující se k jejich působnosti.

Vzhledem ktomu, že posláním a působností VŠCHT Praha je primárně vzdělávací a vědecká činnost, neboť VŠCHT Praha je vysokou školou dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů, nevztahuje se uvedený dotaz k působnosti VŠCHT Praha. Ztohoto důvodu VŠCHT Praha takové informace nemá a ani není povinna dle právního předpisu takovou informací disponovat.

VŠCHT Praha rozhodla mimo jiné s odvoláním na rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 141/2011 bod 14.

Podle čl. 17 odst. 5 Listiny jsou státní orgány a orgány územní samosprávy „povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.“ Právo na informace tedy není „bezbřehé“, zákonodárce je oprávněn jejich poskytování omezit, pokud přitom dostojí testu ústavnosti, tj. kritériím účelnosti, potřebnosti a přiměřenosti. Nejvyšší správní soud přitom souhlasí s krajským soudem, že

zákonodárce při přijímání zákona č. 61/2006 Sb., kterým bylo do zákona o svobodném přístupu k informacím přidáno ustanovení § 2 odst. 4, těmto kritériím dostál. Sledoval z ústavního hlediska legitimní cíl, a to vyvážit právo jednotlivců na poskytování informací veřejným zájmem na ochraně povinných subjektů před nepřiměřenou zátěží, kterou by pro ně znamenalo vytváření zcela nových informací, k jejichž tvorbě či evidenci nejsou jinak povinny. Zákonodárcem zvolené řešení lze rovněž považovat za potřebné a přiměřené, byť s jistými výhradami. Pojem „vytváření nových informací“ je natolik neurčitý, že je třeba při jeho aplikaci ze strany povinných subjektů pečlivě dbát o to, aby byl vykládán ústavně konformním způsobem, tedy způsobem, který nebude nepřiměřeně zužovat rozsah ústavně zaručeného práva na informace.

A dále odkazujeme na bod 17 uvedeného rozhodnutí:

Z důvodové zprávy k zákonu č. 61/2006 Sb. lze vyčíst, že „povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít k dispozici. Naopak režim zákona o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice. Toto ustanovení nemá v žádném případě sloužit k nepřiměřenému zužování práva na informace, má pouze zamezit žádostem o informace mimo sféru zákona – zvláště časté jsou v této souvislosti žádosti o právní analýzy, hodnocení či zpracování smluv a podání – k vypracovávání takových materiálů nemůže být povinný subjekt nucen na základě své informační povinnosti, neboť taková úprava by byla zcela proti původnímu smyslu tohoto institutu. Pokuď má být taková povinnost stanovena, musí tak učinit zvláštní zákon samostatnou úpravou (např. § 139 zákona č. 500/2004 Sb.). Naopak, pokud již povinný subjekt určitý dokument vypracoval a má tedy informace k dispozici, je povinen ji poskytnout. Podobně nebrání toto ustanovení vyhovět žádostem o výtahy z databází či části dokumentů.“

Z tohoto důvodu VŠCHT Praha Vaši žádost o poskytnutí informací odmítla.

Poučení

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dní ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává k Úřadu pro ochranu osobních údajů prostřednictvím rektora VŠCHT Praha.

https://drive.google.com/file/d/14vSiNOq7rkA3HuIG8znqGdKuoBsr4R2c/view?usp=sharing


Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací

Nemocnice České Budějovice, a.s., se sídlem České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01, IČ: 260 68 877, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 1349 (dále jen „Nemocnice“), rozhodla podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), o žádosti žadatelky – MVDr. Eva Mertlíková (dále jen „Žadatelka“), o poskytnutí informací, doručené Nemocnici dne 7. 7. 2023, takto:

Žádost o poskytnutí informace, která byla podána Žadatelkou dne 7. 7. 2023 v tomto znění:

Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V Durbanské deklaraci publikované v časopise Nature v roce 2000 se mj. uvádí: „Důkazy o tom, že AIDS je způsoben virem HIV-1 nebo HIV-2, jsou jasné, vyčerpávající a jednoznačné a splňují nejvyšší vědecké standardy.“

Durbanskou deklaraci podepsalo i několik zaměstnanců Nemocnice České Budějovice, a.s.: MUDr. Václav Chmelík, MUDr. Pavlína Filipová, MUDr. Ludmila Houserová a MUDr. Ivana Slámová.

Obracím se na Vás s následujícím dotazem:

Uveďte, prosím, z jakých jasných, vyčerpávajících a jednoznačných důkazů o tom, že AIDS je způsoben virem HIV, které splňují nejvyšší vědecké standardy, vycházeli při podpisu Durbanské deklarace zaměstnanci Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Václav Chmelík, MUDr. Pavlína Filipová, MUDr. Ludmila Houserová a MUDr. Ivana Slámová.“

(dále jen „Žádost o poskytnutí informace“),

se odmítá.

Odůvodnění:

Nemocnice obdržela dne 7. 7. 2023 Žádost o poskytnutí informace podanou shora uvedenou Žadatelkou ve smyslu § 13 Zákona. Žádost byla Nemocnici doručena prostřednictvím datové schránky v tomto znění:

Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V Durbanské deklaraci publikované v časopise Nature v roce 2000 se mj. uvádí: „Důkazy o tom, že AIDS je způsoben virem HIV-1 nebo HIV-2, jsou jasné, vyčerpávající a jednoznačné a splňují nejvyšší vědecké standardy.“

Durbanskou deklaraci podepsalo i několik zaměstnanců Nemocnice České Budějovice, a.s.: MUDr. Václav Chmelík, MUDr. Pavlína Filipová, MUDr. Ludmila Houserová a MUDr. Ivana Slámová. Obracím se na Vás s následujícím dotazem:

Uveďte, prosím, z jakých jasných, vyčerpávajících a jednoznačných důkazů o tom, že AIDS je způsoben virem HIV, které splňují nejvyšší vědecké standardy, vycházeli při podpisu Durbanské deklarace zaměstnanci Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Václav Chmelík, MUDr. Pavlína Filipová, MUDr. Ludmila Houserová a MUDr. Ivana Slámová.“

Nemocnice se zabývala předmětnou Žádostí o poskytnutí informace a dospěla k závěru, že je dán důvod pro odmítnutí Žádosti o poskytnutí informace ve smyslu § 15 odst. 1 Zákona, neboť Žadatelka požaduje na základě Žádosti o poskytnutí informace poskytnout informace, které Nemocnice nemá k dispozici. K tomuto svému závěru uvádí Nemocnice následující zdůvodnění.

Žadatelka v Žádosti o poskytnutí informace žádala o informace „…z jakých jasných, vyčerpávajících a jednoznačných důkazů o tom, že AIDS je způsoben virem HIV, které splňují nejvyšší vědecké standardy, vycházeli při podpisu Durbanské deklarace zaměstnanci Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Václav Chmelík, MUDr. Pavlína Filipová, MUDr. Ludmila Houserová a MUDr. Ivana Slámová.“

K tomu Nemocnice uvádí, že se jedná o osobní projev a názor zaměstnanců Nemocnice, a navíc podklady, ze kterých vycházeli při podpisu Durbanské deklarace, nemá Nemocnice k dispozici.

Podle § 2 odst. 4 Zákona „povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“.

Dále podle § 11 odst. 2 písm. a) Zákona „povinný subjekt informaci neposkytne, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí“. O udělení souhlasu nemá Nemocnice informaci. Nadto dle § 11b Zákona „Povinný subjekt může odmítnout žádost o poskytnutí informace, jestliže požadovanou informaci nemá a jestliže mu povinnost ji mít nevyplývá ze zákona; …“, když Nemocnice, jak již výše uvedla, předmětné informace nemá.

Nemocnice při vyřízení Žádosti o poskytnutí informace nebyla vedena záměrem jakkoli Žadatelce upírat právo na informace, nýbrž odmítnutí Žádosti o poskytnutí informace vyplývá pouze ze skutečnosti, že požadované informace nemá Nemocnice k dispozici, když se navíc jedná o názor zaměstnanců Nemocnice a povinnost poskytovat informace dle Zákona se těchto osob, jakož i jejich názorů, netýká.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí Nemocnice je možné podat ve lhůtě 15 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí odvolání k nadřízenému orgánu Nemocnice, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, a to prostřednictvím Nemocnice.

https://drive.google.com/file/d/1MjGv2XPbjyR3L7bdiQaIDD3-9VQw1fuP/view?usp=sharing


Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 7.7.2023 zaslala žadatelka MVDr. Eva Mertlíková Nemocnici České Budějovice, a.s. žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, následujícího znění:

Uveďte, prosím, z jakých jasných, vyčerpávajících a jednoznačných důkazů o tom, že AIDS je způsoben virem HIV, které splňují nejvyšší vědecké standardy, vycházeli při podpisu Durbanské deklarace zaměstnanci Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Václav Chmelík, MUDr. Pavlína Filipová, MUDr. Ludmila Houserová a MUDr. Ivana Slámová.“

Nemocnice České Budějovice, a.s. žádost odmítla na základě § 2 odst. 4, § 11 odst. 2 písm. a) a § 11b zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Nemocnice České Budějovice, a.s. v rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací mj. uvedla:

K tomu Nemocnice uvádí, že se jedná o osobní projev a názor zaměstnanců Nemocnice, a navíc podklady, ze kterých vycházeli při podpisu Durbanské deklarace, nemá Nemocnice k dispozici.“

Nemocnice při vyřízení Žádosti o poskytnutí informace nebyla vedena záměrem jakkoli Žadatelce upírat právo na informace, nýbrž odmítnutí Žádosti o poskytnutí informace vyplývá pouze ze skutečnosti, že požadované informace nemá Nemocnice k dispozici, když se navíc jedná o názor zaměstnanců Nemocnice a povinnost poskytovat informace dle Zákona se těchto osob, jakož i jejich názorů, netýká.“

Žadatelka by k rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací zaslané Nemocnicí České Budějovice, a.s. poznamenala to, že na základě celého znění § 11b zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: „Povinný subjekt může odmítnout žádost o poskytnutí informace, jestliže požadovanou informaci nemá a jestliže mu povinnost ji mít nevyplývá ze zákona; to neplatí, pokud povinný subjekt může požadovanou informaci získat na základě jednoduchých úkonů z jiných informací, které povinný subjekt má, případně poskytnout postupem podle § 4a odst. 1 věty třetí.“ se povinný subjekt mohl jednoduše na jmenované zaměstnance obrátit a o uvedení podkladů, ze kterých vycházeli při podpisu Durbanské deklarace, je požádat, zvláště když se jmenovaní odborníci prezentovali jako zaměstnanci povinného subjektu a na seznamu signatářů Durbanské deklarace jsou také takto uvedeni.

Podpis Durbanské deklarace obsahující tvrzení „Důkazy o tom, že AIDS je způsoben virem HIV-1 nebo HIV-2, jsou jasné, vyčerpávající a jednoznačné a splňují nejvyšší vědecké standardy.“ z pozice odborníků a zaměstnanců infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. se dá jen těžko považovat jen za jejich osobní projev a názor. V každém případě by měli být schopni si tento názor argumentačně obhájit.

 • Uveďte, prosím, e-mailové adresy zaměstnanců (pokud je mají) infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Václava Chmelíka, MUDr. Pavlíny Filipové, MUDr. Ludmily Houserové a MUDr. Ivany Slámové, na kterých je možné je kontaktovat a o vědecké podklady, ze kterých při podpisu Durbanské deklarace vycházeli, je požádat.

Předem děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

https://drive.google.com/file/d/1yppZwzavIxQiErIQGRsZTcVIBTdvij0_/view?usp=sharing


Věc: Poskytnutí informace na základě žádosti o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní doktorko,

dne 28. 7. 2023 nám byla do datové schránky doručena Vaše žádost o poskytnutí informací dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které po Nemocnici České Budějovice, a.s., se sídlem České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01, IČ 26068877, požadujete zpřístupnění následujících informací:

 • Uveďte, prosím, e-mailové adresy zaměstnanců (pokud je mají) infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s. MUDr. Václava Chmelíka, MUDr. Pavlíny Filipové, MUDr. Ludmily Houserové a MUDr. Ivany Slámové, na kterých je možné je kontaktovat a o vědecké podklady, že kterých při podpisu Durbanské deklarace vycházeli, je požádat.

(dále jen „Žádost“).

K Vaší Žádosti Vám poskytujeme následující e-mailové adresy Vámi uvedených zaměstnanců infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.:

 1. MUDr. Václav Chmelík – chmelik.vaclav@nemcb.cz
 2. MUDr. Pavlína Filipová – filipova.pavlina@nemcb.cz
 3. MUDr. Ludmila Houserová – houserova.ludmila@nemcb.cz
 4. MUDr. Ivana Slámová – slamova.ivana@nemcb.cz

https://drive.google.com/file/d/1n1CI2QyS3BaPKno3cYw9Z1lPSqULqeG8/view?usp=sharing


E-maily na výše uvedené adresy byly zaslány dne 10.8.2023. Do dnešního dne ani jeden z „odborníků“ infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. neodpověděl.


Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

odložení žádosti

Vážená paní doktorko,

z výše uvedené datové schránky jsme obdrželi do datové schránky nemocnice Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., v níž požadujete uvést, „z jakých jasných vyčerpávajících a jednoznačných důkazů o tom, že AIDS je způsoben virem HIV, které splňují nejvyšší vědecké standardy, vycházela při podpisu Durbanské deklarace zaměstnankyně Nemocnice Strakonice, a.s. MUDr. Marie Kotišová“.

Vzhledem k tomu, že nemocnice poskytuje v souladu se zákonem pouze informace, které se vztahují k působnosti nemocnice a na takové informace Váš dotaz nesměřuje, musíme Vaši žádost odložit dle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

https://drive.google.com/file/d/1ke_1fWVDRk4-t9oEmZaVL1uXCcRWR-Pn/view?usp=sharing


Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 25.7.2023 zaslala žadatelka MVDr. Eva Mertlíková (dále jen „žadatelka“) žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tohoto znění:

V Durbanské deklaraci publikované v časopise Nature v roce 2000 se mj. uvádí: „Důkazy o tom, že AIDS je způsoben virem HIV-1 nebo HIV-2, jsou jasné, vyčerpávající a jednoznačné a splňují nejvyšší vědecké standardy.“

Durbanskou deklaraci podepsala i zaměstnankyně Nemocnice Strakonice, a.s. MUDr. Marie Kotišová.

Obracím se na Vás s následujícím dotazem:

 • Uveďte, prosím, z jakých jasných, vyčerpávajících a jednoznačných důkazů o tom, že AIDS je způsoben virem HIV, které splňují nejvyšší vědecké standardy, vycházela při podpisu Durbanské deklarace zaměstnankyně Nemocnice Strakonice, a.s. MUDr. Marie Kotišová.“

Nemocnice Strakonice, a.s. žádost odložila s tímto odůvodněním:

Vzhledem k tomu, že nemocnice poskytuje v souladu se zákonem pouze informace, které se vztahují k působnosti nemocnice a na takové informace Váš dotaz nesměřuje, musíme Vaši žádost odložit dle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.“

S takovým odůvodněním žadatelka rozhodně nesouhlasí. MUDr. Marie Kotišová je na seznamu signatářů Durbanské deklarace uvedena jako „KOTISOVA, Marie, MD**Ambulance of Infection, Hospital*Strakonice“, tedy jako lékařka ambulance pro infekční nemoci nemocnice ve Strakonicích. I v současné době je na webových stránkách Nemocnice Strakonice, a.s. uvedena jako vedoucí lékařka ambulance pro infekční nemoci a cestovní medicínu. Durbanská deklarace byla zveřejněna v roce 2000 v odborném časopise Nature, a má tedy mezinárodní dosah a veřejností je vnímána jako vědecké potvrzení prohlášení ohledně HIV/AIDS v ní uvedených, která svým podpisem potvrdila také zaměstnankyně povinného subjektu. Dotaz žadatelky směřoval k uvedení vědeckých podkladů, ze kterých při podpisu Durbanské deklarace vycházela zaměstnankyně povinného subjektu, Nemocnice Strakonice, a.s., MUDr. Marie Kotišová. K působnosti povinného subjektu, prostřednictvím jeho zaměstnankyně vystupující veřejně z pozice odborníka, dotaz žadatelky jednoznačně směřoval, a důvod pro odložení žádosti tedy povinný subjekt neměl.

Žadatelka obdobný dotaz, týkající se Durbanské deklarace a vědeckých důkazů pro hypotézu HIV/AIDS, zaslala MUDr. Marii Kotišové dne 18.6.2023 na e-mailovou adresu infekce@nemst.cz. Do dnešního dne na něj žadatelka neobdržela žádnou odpověď, a z toho důvodu povinnému subjektu zaslala dne 25.7.2023 žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žadatelka věří, že záležitost bude vyřízena povinným subjektem k oboustranné spokojenosti a že nebude muset podávat na postup povinného subjektu stížnost, tzn. že informaci, na kterou se v žádosti o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 25.7.2023 povinného subjektu dotazovala, povinný subjekt poskytne:

 • Uveďte, prosím, z jakých jasných, vyčerpávajících a jednoznačných důkazů o tom, že AIDS je způsoben virem HIV, které splňují nejvyšší vědecké standardy, vycházela při podpisu Durbanské deklarace zaměstnankyně Nemocnice Strakonice, a.s. MUDr. Marie Kotišová.

Předem děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

https://drive.google.com/file/d/17if3zgpWPj_6ndQHnxZaTvaLnSuE3RNt/view?usp=sharing


Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

odložení žádosti

Vážená paní doktorko,

z výše uvedené datové schránky jsme obdrželi do datové schránky nemocnice Vaši opakovanou žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., v níž požadujete uvést, „z jakých jasných vyčerpávajících a jednoznačných důkazů o tom, že AIDS je způsoben virem HIV, které splňují nejvyšší vědecké standardy, vycházela při podpisu Durbanské deklarace zaměstnankyně Nemocnice Strakonice, a.s. MUDr. Marie Kotišová“.

Vzhledem k tomu, že nemocnice poskytuje v souladu se zákonem pouze informace, které se vztahují k působnosti nemocnice, a na takové informace Váš dotaz nesměřuje, musíme Vaši žádost odložit dle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

https://drive.google.com/file/d/1nBbGVRvhXgC09gUcD0ZVSIJF1Q4hqA3c/view?usp=sharing


Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 25.7.2023 podala MVDr. Eva Mertlíková (dále jen „žadatelka“) žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatelka požadovala po Nemocnici Strakonice, a.s. poskytnutí odpovědi na následující dotaz:

V Durbanské deklaraci publikované v časopise Nature v roce 2000 se mj. uvádí: „Důkazy o tom, že AIDS je způsoben virem HIV-1 nebo HIV-2, jsou jasné, vyčerpávající a jednoznačné a splňují nejvyšší vědecké standardy.“

Durbanskou deklaraci podepsala i zaměstnankyně Nemocnice Strakonice, a.s. MUDr. Marie Kotišová.

Obracím se na Vás s následujícím dotazem:

 • Uveďte, prosím, z jakých jasných, vyčerpávajících a jednoznačných důkazů o tom, že AIDS je způsoben virem HIV, které splňují nejvyšší vědecké standardy, vycházela při podpisu Durbanské deklarace zaměstnankyně Nemocnice Strakonice, a.s. MUDr. Marie Kotišová.“

Nemocnice Strakonice, a.s. žádost dne 25.7.2023 odmítla s tímto odůvodněním:

Vzhledem k tomu, že nemocnice poskytuje v souladu se zákonem pouze informace, které se vztahují k působnosti nemocnice a na takové informace Váš dotaz nesměřuje, musíme Vaši žádost odložit dle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.“

Odůvodnění stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

MUDr. Marie Kotišová je na seznamu signatářů Durbanské deklarace uvedena jako „KOTISOVA, Marie, MD**Ambulance of Infection, Hospital*Strakonice“, tedy jako lékařka ambulance pro infekční nemoci nemocnice ve Strakonicích. I v současné době je na webových stránkách Nemocnice Strakonice, a.s. uvedena jako vedoucí lékařka ambulance pro infekční nemoci a cestovní medicínu. Durbanská deklarace byla zveřejněna v roce 2000 v odborném časopise Nature, a má tedy mezinárodní dosah a veřejností je vnímána jako vědecké potvrzení prohlášení ohledně HIV/AIDS v ní uvedených, která svým podpisem potvrdila také zaměstnankyně povinného subjektu. Dotaz žadatelky směřoval k uvedení vědeckých podkladů, ze kterých při podpisu Durbanské deklarace vycházela zaměstnankyně povinného subjektu, Nemocnice Strakonice, a.s., MUDr. Marie Kotišová. K působnosti povinného subjektu, prostřednictvím jeho zaměstnankyně vystupující veřejně z pozice odborníka, dotaz žadatelky jednoznačně směřoval, a důvod pro odložení žádosti tedy povinný subjekt neměl.

Žadatelka se na povinný subjekt, Nemocnici Strakonice, a.s., s žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, obrátila až poté, co zaslala MUDr. Marii Kotišové dne 18.6.2023 na e-mailovou adresu infekce@nemst.cz obdobný dotaz, týkající se Durbanské deklarace a vědeckých důkazů pro hypotézu HIV/AIDS. Na tento dotaz však MUDr. Marie Kotišová neodpověděla.

Žadatelka nesouhlasí s vyřízením žádosti a požaduje, aby nadřízený orgán postup povinného subjektu přezkoumal.

Předem děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

https://drive.google.com/file/d/1-5fAmbvkpwRD00-KyJTpKhKy266udpfT/view?usp=sharing


ROZHODNUTÍ

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) jako příslušný nadřízený orgán podle ustanovení § 16a odst. 4 a § 20 odst. 4 a 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, rozhodl o stížnosti žadatelky MVDr. Evy Mertlíkové (dále jen „žadatelka“), ze dne 8. 8. 2023, na postup povinného subjektu Nemocnice Strakonice, a. s., IČ: 260 95 181, se sídlem Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice, při vyřizování žádosti o informace takto:

Nemocnici Strakonice, a. s., se dle ustanovení § 16a odst. 6 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, přikazuje, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí řádně vyřídila žadatelčinu žádost o informace ze dne 24. 7. 2023.

Odůvodnění

I.

Vymezení věci

[1] Žadatelka dne 24. 7. 2023 požádala prostřednictvím datové schránky fyzické osoby Nemocnici Strakonice, a. s. (dále též „povinný subjekt“), o poskytnutí následujících informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“):

Uveďte, prosím, z jakých jasných, vyčerpávajících a jednoznačných důkazů o tom, že AIDS je způsoben virem HIV, které splňují nejvyšší vědecké standardy, vycházela při podpisu Durbanské deklarace zaměstnankyně Nemocnice Strakonice, a. s., MUDr. Marie Kotišová.“

(dále jen „žádost“).

[2] Povinný subjekt dne 26. 7. 2023 žádost přípisem datovaným dnem 25. 7. 2023, zn. NS-2097/2023-řed., odložil, jelikož se dle jeho mínění nevztahovala k jeho působnosti.

[3] Žadatelka v reakci na odložení žádosti podala dne 29. 7. 2023 totožnou žádost s tím, že s odůvodněním odložení žádosti nesouhlasí, jelikož MUDr. Marie Kotišová Durbanskou deklaraci podepsala jako zaměstnankyně povinného subjektu, kdy žadatelčin dotaz směřoval právě k působnosti povinného subjektu vystupujícího prostřednictvím jeho zaměstnankyně. Dle žadatelky tak povinný subjekt neměl důvod k odložení žádosti. Žadatelka dále uvedla svou domněnku, že „záležitost bude vyřízena povinným subjektem k oboustranné spokojenosti a že nebude muset podávat na postup povinného subjektu stížnost, tzn. že informaci, na kterou se v žádosti o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 25. 7. 2023 povinného subjektu dotazovala, povinný subjekt poskytne“. Žadatelka posléze zopakovala svou žádost ze dne 24. 7. 2023.

[4] Povinný subjekt dne 7. 8. 2023 žadatelčinu opětovnou žádost přípisem zn. NS2128/2023-řed., opět odložil, jelikož se dle jeho mínění nevztahovala k jeho působnosti.

[5] Žadatelka proti odložení své první žádosti přípisem povinného subjektu zn. NS2097/2023-řed. ze dne 25. 7. 2023 brojila dne 8. 8. 2023 stížností, v níž namítala, že její dotaz směřoval k uvedení vědeckých podkladů, ze kterých při podpisu Durbanské deklarace, zveřejněné v roce 2000 v časopise Nature, vycházela dotčená zaměstnankyně povinného subjektu, která je v současnosti vedoucí lékařkou ambulance pro infekční nemoci a cestovní medicínu. Dotaz žadatelky tak dle jejího mínění směřoval skrze jeho zaměstnankyni k působnosti povinného subjektu. Dle žadatelky tak povinný subjekt neměl důvod k odložení žádosti. Žadatelka proto nesouhlasila s vyřízením své žádosti a vyslovila požadavek, aby Úřad postup povinného subjektu přezkoumal.

[6] Povinný subjekt neshledal důvod pro změnu svého postupu a předmětnou stížnost postoupil společně se spisovým materiálem a stanoviskem dne 16. 8. 2023 Úřadu.

II.

Procesní otázka určení nadřízeného orgánu

[7] Podle ustanovení § 20 odst. 5 InfZ platí, že nelze-li nadřízený orgán určit podle ustanovení § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), rozhoduje v odvolacím řízení a v řízení o stížnosti Úřad. Úřad se tedy nejprve zabýval tím, zda lze nadřízený orgán Nemocnice Strakonice, a. s., určit podle ustanovení § 178 správního řádu.

[8] Nejvyšší správní soud již dříve deklaroval, že ustanovení § 178 správního řádu je nezbytné interpretovat prizmatem předmětu úpravy správního řádu dle jeho úvodních ustanovení § 1 a § 3, podle nichž správní řád upravuje postup správních orgánů při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy a nevztahuje se mimo jiné na právní jednání prováděná správními orgány, tedy na správu nevrchnostenskou. Pro určení nadřízeného orgánu podle § 178 odst. 1 správního řádu je proto třeba pozitivní zákonné úpravy, kdy zákon musí určit orgán, který má být nadřízeným správním orgánem jiného správního orgánu, nebo orgán, který má rozhodovat o odvolání, popřípadě orgán, který má nad jiným správním orgánem vykonávat dozor. Tuto vlastnost nelze pouze dovozovat.

[9] Úřad nezjistil, že by Nemocnice Strakonice, a. s., vykonávala veřejnou správu autoritativními formami, na jejichž procesní realizaci dopadá správní řád (tzv. vrchnostenskou veřejnou správu). Je ovšem jednoznačně povinným subjektem dle § 2 odst. 1 InfZ, jelikož splňuje judikatorní podmínky identifikující ji jako veřejnou instituci. Úřad nezjistil, že by nějaký zákon stanovil její nadřízený orgán v procesním postavení správního orgánu ani orgán, který by nad ní měl vykonávat dozor v instančním slova smyslu (ve světle soudní judikatury nutno odlišit od dohledu zřizovatelského či odborného). Správním orgánem, který realizuje působnost v oblasti veřejné správy ve smyslu § 1 správního řádu, je nemocnice jen při vyřizování agendy dle InfZ. Ani způsobem podle § 178 odst. 2 správního řádu nelze nadřízený orgán Nemocnice Strakonice, a. s., určit, neboť orgán, jenž by byl příslušný rozhodovat o odvolání proti jejímu rozhodnutí v procesním postavení správního orgánu ve smyslu správního řádu, žádný zákon nestanovuje.

[10] S ohledem na výše uvedené nelze nadřízený orgán Nemocnice Strakonice, a. s., příslušný k rozhodnutí v odvolacím řízení a v řízení o stížnosti určit dle kritérií stanovených v § 178 správního řádu, a proto je namístě aplikace ustanovení § 20 odst. 5 InfZ, které pro takové případy jako věcně příslušný nadřízený orgán stanoví Úřad.

III.

Věcné posouzení stížnosti

[11] Nejprve je třeba konstatovat, že z doručenek písemností zaslaných povinným subjektem žadatelce vyplývá, že tyto písemnosti byly zaslány ve formátu .docx. Nemohly tedy logicky být ani podepsány k tomu oprávněnou úřední osobou, navíc mohly být v odeslaném formátu dále měněny. Povinný subjekt se tak dopustil pochybení, když své přípisy, jimiž žadatelčiny žádosti odložil, zaprvé odeslal bez zaručeného elektronického podpisu, a zadruhé je odeslal ve formátu, který není neměnný a lze jej proto považovat za pouhou pracovní verzi dané písemnosti. V případě odložení žádosti se jedná o relativně formalizovaný úkon, který se sice neřídí správním řádem, měl by však obsahovat alespoň základní náležitosti písemnosti vydané správním orgánem, resp. orgánem veřejné moci, jímž Nemocnice Strakonice, a. s., v postavení povinného subjektu dle InfZ, nepochybně je. Je sporné, zda zaslání daných písemností prostřednictvím datové schránky na situaci něco mění, jelikož orgány veřejné moci musí své úřední dokumenty zasílané datovými schránkami zpravidla podepisovat uznávaným elektronickým podpisem.

[12] Vzhledem k povaze odložení žádosti jako relativně formalizovaného úkonu, na nějž však v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 InfZ nelze aplikovat správní řád, je sporné, zda je toto pochybení samo o sobě natolik závažné, aby konstituovalo nezákonnost odložení žádosti. Tato otázka však vzhledem k dalším pochybením povinného subjektu v této věci není stěžejní, a Úřad se jí proto hlouběji nezabýval. Považoval však za vhodné Nemocnici Strakonice, a. s., která v pozici povinného subjektu dle InfZ působí jako orgán veřejné správy a jejíž představitelé zaručeným elektronickým podpisem prokazatelně disponují (viz předkládací zpráva) na toto pochybení upozornit, aby v budoucnu nezatěžovala své písemnosti procesními vadami, které by mohly kompromitovat zákonnost jí vydaných aktů.

[13] K samotnému přezkumu napadeného odložení žádosti lze konstatovat, že InfZ obsahové náležitosti stížnosti na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace nestanoví. Z povahy věci lze dovodit, že ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji činí, jakému povinnému subjektu je určena a jaké věci se týká. Pokud jde o povinnost tvrzení a povinnost důkazní, jde o základní principy spojené s jakýmikoli opravnými prostředky, třebaže u stížnosti nelze hovořit o povinnosti žadatele označit důkazy na podporu svých tvrzení, jako je tomu u účastníka správního řízení dle správního řádu. Je tedy v zájmu stěžovatele, aby své námitky směřující proti postupu povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace vymezil co nejkonkrétněji a svá tvrzení doložil, resp. navrhl důkazy, je-li to v konkrétním případě nutné pro přezkoumání postupu povinného subjektu. Tvrdí-li žadatel skutečnosti, pro něž nejsou důkazy, zůstávají jeho tvrzení v pouhé rovině spekulací a musí s nimi být také tak naloženo (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 4. 2011, č. j. 2 Ans 8/2010-68, či odborný komentář – JELÍNKOVÁ, Jitka; TUHÁČEK, Miloš. Zákon o svobodném přístupu k informacím: praktický komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 233).

[14] Pokud jde o rozsah stížnostního přezkumu, pak platí, že nadřízený orgán přezkoumává postup povinného subjektu v rozsahu vymezeném žadatelem s tím, že nadřízený orgán není vázán pouze námitkami žadatele. Pokud nadřízený orgán zjistí jiné než stěžovatelem tvrzené pochybení povinného subjektu, musí k tomuto zjištění při vyřizování stížnosti přihlédnout. Pokud však stěžovatel nesplní svou povinnost „tvrdit a prokázat“, nemůže později vytýkat nadřízenému orgánu, že určité nikoli zjevné pochybení povinného subjektu nebylo nadřízeným orgánem v rámci stížnostního řízení „odhaleno“. V zásadě tedy lze konstatovat, že postup povinného subjektu přezkoumává nadřízený orgán jednak z hlediska žadatelem uplatněných námitek a jednak z hlediska případné existence ze spisu zjevných pochybení. V případě, kdy stěžovatel ve stížnosti neuvede žádné námitky, může se nadřízený orgán omezit jen na přítomnost případných zjevných pochybení, přičemž stěžovatel pak nemůže následně nadřízenému orgánu účinně vytýkat, že nadřízený orgán neobjevil „skrytou vadu“ v postupu povinného subjektu (srov. FUREK, Adam; ROTHANZL, Lukáš; JIROVEC, Tomáš. Zákon o svobodném přístupu k informacím: komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016. s. 924).

[15] Žadatelka ve své stížnosti sice výslovně neurčila, o jaký ze stížnostních důvodů ji opírá, avšak z jejího obsahu lze dovodit, že se má jednat o stížnost dle ustanovení § 16a odst. 1 písm. c) InfZ.

[16] Úřad na základě řádně, včas a oprávněnou osobou podané stížnosti přezkoumal postup povinného subjektu podle ustanovení § 16a odst. 6 InfZ, přičemž přezkoumal, zda povinný subjekt při vyřizování žádosti o informace postupoval v souladu s ustanoveními InfZ (potažmo i správního řádu). Po prostudování předloženého spisového materiálu a postupu povinného subjektu Úřad dospěl k závěru, že žadatelčina stížnost je důvodná.

[17] Informacemi vztahujícími se k působnosti povinného subjektu je totiž třeba rozumět informace o činnosti povinného subjektu. Jedná se tedy nejen o informace z výkonu veřejné správy, ale o jakékoliv informace vztahující se k postavení povinného subjektu jako takového a k činnosti, kterou povinné subjekty v tomto postavení vykonávají. Se zřetelem k ústavnímu rozměru práva na informace je na místě chápat pojem „informace vztahující se k působnosti povinného subjektu“ dosti široce, neboť sama informace je Listinou základních práv a svobod „chápaná široce, tj. jako taková, kterou člověk žijící ve státě potřebuje k tomu, aby v prakticky dosažitelné míře znal, co se děje na veřejnosti a v jeho okolí“ (nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 260/06 ze dne 24. 1. 2007).

[18] Nutnost širokého pojetí pojmu působnost jako činnost povinného subjektu zdůraznila i aktuální judikatura, dle níž je působnost povinných subjektů dle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ nutno vykládat jako jejich činnost, nikoli zúženě jako oblast uplatnění jejich vrchnostenských pravomocí. Plyne z toho, že povinnost povinných subjektů poskytovat informace se vztahuje na veškeré aspekty jejich činnosti, ať již mají povahu veřejné správy, anebo nikoli a ať již se dané informace týkají vlastního jádra činnosti daného povinného subjektu, anebo činností majících ve vztahu k jádrové činnosti toliko povahu činností doprovodných, servisních, provozních, přímo či nepřímo s ní souvisejících apod. V tomto smyslu pak není ve vztahu k informační povinnosti povinných subjektů rozhodné, zda byla požadovaná informace povinným subjektem vytvořena, nebo ji tento získal z jiného zdroje. Dle názoru Nejvyššího správního soudu, disponuje-li povinný subjekt fakticky určitou informací, lze předpokládat, že se týká jeho působnosti, tedy že existence určité informace a její dispozice povinným subjektem nasvědčuje tomu, že tato informace se vztahuje k působnosti povinného subjektu. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že orgány veřejné moci mají podle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, a nikoliv pouze informace, ohledně nichž je působnost přímo dána. Proto pojem „informace vztahující se k působnosti povinného subjektu“ je širší a zahrnuje i případy, kdy určitá věc sice přímo nenáleží do působnosti povinného subjektu, nicméně s jeho zákonem vymezenou působností přímo či alespoň nepřímo souvisí. Proto pokud povinný subjekt s požadovanou informací disponuje, tak lze předpokládat, že tato informace se k jeho působnosti určitým způsobem vztahuje.

[19] V souvislosti s ústavně zaručeným právem na informace je třeba vycházet z imperativu, že povinný subjekt je povinen poskytnout všechny informace, které má objektivně k dispozici, a to tím spíše, vztahují-li se k jeho působnosti, resp. pokud s jeho působností a posláním nejsou zcela v rozporu. Pokud tedy ve sféře povinného subjektu informace existují a jsou k dispozici, je dle Nejvyššího správního soudu třeba vycházet z (vyvratitelné) domněnky, že se k jeho působnosti vztahují (srov. FUREK, Adam, ROTHANZL, Lukáš, JIROVEC, Tomáš. Zákon o svobodném přístupu k informacím. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 42-44).

[20] V souladu s výše uvedeným, tedy s nutností širokého chápání pojmu „působnost povinného subjektu“, se tak lze ztotožnit s námitkou žadatelky, že se žádost na činnost zaměstnankyně povinného subjektu, která navíc dotazovanou činnost údajně provedla s jasnou identifikací své osoby jako zaměstnance povinného subjektu, jednoznačně týká působnosti povinného subjektu. Povinný subjekt tak neměl žádost odložit, měl se jí meritorně zabývat.

[21] Úřadu tak nezbylo než konstatovat, že žadatelčina stížnost je důvodná.

[22] Lze podotknout, že Úřad zvažoval postup podle ustanovení § 16a odst. 6 písm. b) ve spojení s § 16 odst. 5 InfZ, dospěl však k závěru, že takový postup se vzhledem k nejasným skutkovým okolnostem případu jeví jako předčasný; Úřad např. nemůže mít na základě ze spisu dostupných informací za postavené najisto, zda je MUDr. Marie Kotišová skutečně signatářem Durbanské deklarace, zda se skutečně podepsala s přímým odkazem na povinný subjekt, tj. v pozici jeho zaměstnankyně a představitelky, apod. Pakliže by tomu tak nebylo, mohl by totiž povinný subjekt žádost případně odmítnout.

[23] Dle autorů komentáře k InfZ, spočívá podstata stížnostního přezkumu podle § 16a odst. 6 InfZ v posouzení, zda povinný subjekt vyřídil žádost v plném rozsahu, tedy zda žádná část žádosti nezůstala opomenuta, resp. v případě odložení, zda bylo učiněno v souladu se zákonem. Zjistí-li nadřízený orgán, že povinný subjekt část informací neposkytl, aniž by vůči nim vydal rozhodnutí či žádost odložil, nebo že odložení žádosti bylo nezákonné, shledá stížnost důvodnou. Sporné je, zda v takovém případě má toliko konstatovat, že část žádosti nebyla řádně vyřízena, aniž by současně uvedl, jak má být vyřízena, nebo zda je jeho povinností zabývat se i věcným vyřízením, tedy zda informace měly být poskytnuty nebo nikoli a v takovém případě měla být žádost odmítnuta rozhodnutím, či zda byl důvod pro odložení žádosti. Základním smyslem stížnosti je primárně odstranění nečinnosti povinného subjektu, nikoli nahrazení jeho rozhodovací činnosti nadřízeným orgánem. Nadřízený orgán by se tedy správně měl omezit jen na posouzení, zda byla dána nečinnost, resp. zda došlo k oprávněnému odložení žádosti, neměl by již ale hodnotit, zda informace měly být poskytnuty. Je ovšem na druhou stranu pravdou, že obě situace nelze striktně odlišit, neboť posouzení, zda určitá část žádosti byla řádně vyřízena, v sobě obvykle nutně musí zahrnout i hodnocení, zda je dán důvod pro neposkytnutí této informace. Striktně vzato by však měl být stížnostní přezkum omezen jen na zhodnocení nečinnosti, resp. zákonnosti odložení (srov. FUREK, Adam, ROTHANZL, Lukáš, JIROVEC, Tomáš. Zákon o svobodném přístupu k informacím. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 938).

[24] Nad rámec výše uvedeného Úřad dodává, že objektivně jde v případě žadatelčina dotazu sice o dotaz na názor, resp. na vysvětlení stanoviska představitelky povinného subjektu, ovšem žadatelka se nedotazuje specificky na názor povinného subjektu či jeho představitelky, resp. nepožaduje zaujetí jejich názoru nového, dosud nezaznamenaného, nýbrž se ptá na podklady názoru již zaujatého, tedy z jakých vědeckých poznatků dotyčná zaměstnankyně povinného subjektu vycházela při podpisu Durbanské deklarace.

[25] V případech, kdy žadatelé požadují prostřednictvím InfZ, aby povinný subjekt „dokladoval“ vyjádření svých představitelů, tedy aby odůvodnil, z čeho tento představitel při formulaci svého stanoviska vycházel, a aby své vyjádření doložil příslušnými podklady, jestliže žádost adresovaná povinnému subjektu směřuje k poskytnutí informací, o které měl představitel tohoto subjektu opírat své stanovisko, pak takové informace mají být poskytnuty, má-li je povinný subjekt k dispozici, tedy využil-li představitel povinného subjektu při formulaci svého stanoviska informace, které mu povinný subjekt předal. Není však povinen v režimu InfZ „vysvětlovat“ či „odůvodňovat“, proč jeho představitel určitý názor zaujal [srov. FUREK, Adam, ROTHANZL, Lukáš, JIROVEC, Tomáš. Zákon o svobodném přístupu k informacím. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 63, 76-79].

IV.

Závěr

[26] Po přezkoumání postupu povinného subjektu dospěl Úřad k závěru, že povinný subjekt neměl žádost odložit, jelikož se týkala jeho působnosti. Žadatelčina stížnost je proto důvodná. Úřadu proto nezbylo, než povinnému subjektu podle ustanovení § 16a odst. 6 písm. b) InfZ přikázat, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí žadatelčinu žádost řádně vyřídil, nejlépe sdělením požadované informace, pakliže tomu nebrání Úřadu neznámé okolnosti daného případu.

[27] Úřad dále dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nelze postupovat dle ustanovení § 16a odst. 6 písm. b) in fine ve spojení s ustanovením § 16 odst. 5 InfZ, neboť mu není zřejmý úplný skutkový stav věci.

[28] S ohledem na výše uvedené bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovení § 16a odst. 9 InfZ nelze odvolat.

https://drive.google.com/file/d/118Dykrsl8ErXwL_Nh5YObVxzeQ2jZ6wW/view?usp=sharing


Odpověď na Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Vážená paní doktorko,

na Vaši žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., v níž požadujete uvést, „z jakých jasných, vyčerpávajících a jednoznačných důkazů o tom, že AIDS je způsoben virem HIV, které splňují nejvyšší vědecké standardy, vycházela při podpisu Durbanské deklarace zaměstnankyně Nemocnice Strakonice, a.s. MUDr. Marie Kotišová“, Vám poskytujeme tyto informace:

Nemocnice Strakonice, a.s. nemá k dispozici informace, na základě kterých MUDr. Kotišová podepsala Durbanskou deklaraci. Žádné informace k uvedené problematice, na základě kterých MUDr. Kotišová vyjádřila své stanovisko podpisem deklarace, jí jako zaměstnavatel Nemocnice Strakonice, a.s. nepředala.

https://drive.google.com/file/d/1o4Wweqcvc-XjoTo_oqbkzZuuHyOkUWD2/view?usp=sharing


3 komentáře u „Jaké důkazy pro hypotézu HIV/AIDS mají čeští signatáři Durbanské deklarace? – 1. část“

 1. Nesmírně Vás obdivuji a ačkoli slova nemohou dostatečně vyjádřit vděk, který k Vám cítím, nemohu to nezkusit a proto Vám píši. To co Vy, ale i ostatní duchovní a morální velikáni lidstva v dalších státech světa konáte, je nesmírně důležité a zcela jistě to nese své ovoce. Jsem si toho vědom a upřímně Vám děkuji. Jelikož lidé dostávají to co si zaslouží, nebo to, co je pro ně v jejich stupni vývoje důležité, budu Vám kromě pozitivní energie a motliteb zasílat i pravidelný dar. Ještě jednou díky moc. S úctou Ondřej Lédl, kraj Vysočina.

  Odpovědět
 2. Králičí nora je mnohem hlubší, než se KOMUKOLIV zpočátku jevilo. Boj bude velmi těžký (srovnej pravdou Jana Husa, M. Koperníka, G. Bruna, G. Galilei a dalších). Pravda vždy nakonec vyplave na povrch. Zastánců lží (vědomých a hlavně NEVĚDOMÝCH) je mnohem víc, než lidí probuzených. Boj bude i dlouhý. Pravda stejně, jako vždy, zvítězí.

  Odpovědět

Napsat komentář

Pin It on Pinterest

Share This