Je možné, že je většina pozitivních testů chybná?

A čím nižší je skutečná incidence, tím méně je pravděpodobné (při dané míře falešné pozitivity), že jakýkoli pozitivní test bude správný.