info@resetheus.org (+420) 222 745 574

Dr. Konvalinka a Manipulátoři debunked – buňky z potracených plodů a ? injekce

[Předmluva] V prosinci 2020 se v médiích objevila sebevědomá vyjádření Dr. Jana Konvalinky v kontextu potracených lidských plodů používaných pro výrobu vakcín. Konvalinka tvrdí, že žádná z vakcín neobsahuje buňky potracených lidských plodů.

„Nesmysly o tom, že vakcíny obsahují potracené lidské plody, že budou měnit DNA lidí, kteří si je budou aplikovat, že slouží k ovládnutí lidstva prostřednictvím jakýchsi čipů, to všechno jsou sice snadno vyvratitelné, ale nebezpečné nesmysly, které mohou nepřímo zabít tisíce lidí, pokud jim uvěří. V posledních dnech jsem doslova zavalen konspiračními texty a videy,“ řekl Právu biochemik. ZDROJ

Vakcíny vyráběné na buněčných liniích získaných z potracených lidských plodů obsahují jejich buněčné fragmenty a to v měřitelných koncentracích. Tyto fragmenty buněčné DNA a proteinů nelze ze substrátu, na kterém se vakcíny vyrábějí, stoprocentně odstranit a výrobci se o to kvůli výtěžnosti ani nepokoušejí. Proto jsou také tyto kontaminanty“ lidského buněčného materiálu uvedeny na seznamu reziduí a přídatných látek vakcín. Buď se tedy pan Konvalinka neumí vyjadřovat a nebo záměrně vypouští „snadno vyvratitelné, ale nebezpečné nesmysly.“

Dále se pan Konvalinka snaží navodit dojem, že je výzkum prováděný na buňkách získaných z potracených lidských plodů v pořádku, protože je na něm založena moderní medicína. Uvádí:

„Vakcíny žádné buňky potracených lidských plodů neobsahují. Není vyloučeno, že u některých z nich bylo v průběhu výroby použito buněčné linie, jejíž pramáti před tisíci generací byla lidská embryonální nebo nádorová buňka. Nebo buňka šimpanze. Jestli s tím máte problém, budete se muset vzdát nejméně poloviny moderní medicíny, včetně nejúčinnějších protinádorových léků. Já bych to nedoporučoval.“ ZDROJ

Jak se dozvíte v přeloženém článku níže (poslechněte si výpověď Dr. Stanleyho Plotkina), těch pramáti“ lidských plodů se pro výrobu vakcín a medicínský výzkum používá velké množství. Jen z výpovědi Plotkina lze napočítat, že pro výzkum, na kterém se sám podílel, to jsou stovky potracených plodů. Pokud neumíte anglicky, materiál k tématu je zpracován také ve slovenštině:

Dávnejší príklad osudu embryonálnej bunkovej línie IMR-90 a tento príklad z nedávnej minulosti týkajúci sa línie Walvax-2 potvrdzujú, že vo vedeckých sférach a v plánovaní farmaceutických spoločností jestvujú jasné, preukázateľné a trvalé snahy nielen pokračovať vo využívaní embryonálnych bunkových línií pochádzajúcich z intencionálne potratených ľudských plodov, ale z dôvodu „opotrebovania“ už raz kultivovaných „historických“ línií aj zakladať stále nové embryonálne bunkové línie pochádzajúce z vopred naplánovaných, dobre pripravených a premyslených selektívnych potratov inak zdravých ľudských plodov.

Dodajme, že k novembru 2009 používalo 87 vedeckých inštitúcií v 24 krajinách viac ako 1071 jedinečných ľudských embryonálnych bunkových línií aj na iné ako vakcinačné účely, …“ ZDROJ

Pokud by lidé tyto informace znali a věděli, jaké produkty se vyrábějí a/nebo testují za použití potracených lidských plodů, myslíte, že by váhali vzdát se nejméně poloviny moderní medicíny“?


Skandál mnohem větší, něž si informátorka z Pfizeru dokázala kdy představit

Informátorka ze společnosti Pfizer Melissa Stricklerová, auditorka kvality výroby, zveřejnila nedávno některé ze svých interních e-mailů. Byla zděšena informacemi, které jsou v nich obsaženy a s Project Veritas hovořila o tom, co vlastně odhalila – použití fetálních buněk z potracených lidských plodů k testování vakcíny COVID-19. Zde je úryvek z toho, co napsal vrcholový management společnosti:

„Z pohledu korporátních záležitostí,“ napsala v jednom e-mailu [hlavní ředitelka celosvětového výzkumu společnosti Pfizer Vanessa] Gelmanová, „chceme se vyhnout tomu, aby se informace o fetálních buňkách pohybovaly tam venku… Riziko, že to sdělíme právě teď, převáží jakýkoli potenciální přínos, zejména u široké veřejnosti, která může tyto informace vzít a použít způsobem, který bychom možná nechtěli.“

V další e-mailové výměně mezi Advaitem Badkarem, vrchním ředitelem skupiny Novel Delivery Technologies v rámci organizace Pfizer’s Biotherapeutics Pharmaceutical Sciences, lze vidět Gelmanovou, jak přiznává Badkarovi, že „Jedna nebo více buněčných linií s původem, který lze vysledovat zpět k lidské fetální tkáni, byla použita v laboratorních testech spojených s očkovacím programem.“

Varovala ho, že: „Snažili jsme se, co to šlo, abychom nezmínili fetální buněčné linie.“

Projekt Veritas se pokusil s Gelmanovou mluvit. Toto byla její odpověď. (Pokud bude videoklip odstraněn z YouTube, můžete si jej prohlédnout na kanálu telegramu Project Veritas zde.):

Člověk musí být zvědavý, co Gelmanová věděla, že ji to přimělo k „útěku“.

Sticklerová si nebyla vědoma toho, že informace o fetálních buňkách používaných pro vakcínu COVID-19 jsou vědcům a výzkumníkům dobře známé. Dokumenty o výrobních technikách pro vakcíny COVID-19, které zahrnovaly použití fetálních buněk, byly zveřejněny online přinejmenším již v květnu 2020;[1] také nevěděla, že odhalila jen malou část velkého skandálu.

Fetální buňky zmiňované v e-mailech společnosti Pfizer byly buňky HEK293T, získané z ledvinových buněk ženského plodu v roce 1973.[2],[3] Ve skutečnosti jsou všechny v současnosti povolené vakcíny proti COVID-19 vyrobeny za použití buněk potracených plodů, včetně Moderny. Moderna také použila buňky HEK293T ve svých testech průkaznosti konceptu, aby zjistila, zda budou genetické instrukce obsažené v těchto vakcínách fungovat a vyprodukují požadovaný spike protein.[4]

Johnson a Johnson použili jak buněčnou linii PER.C6 (získanou z lidských embryonálních sítnicových buněk, pocházející původně z 18ti týdenního plodu potraceného v roce 1985)[5], tak buněčnou linii HEK293T k produkci a testování jejich Janssen vakcíny proti adenoviru.[6]

AstraZeneca použila k vývoji své vakcíny buněk HEK293T, stejně jako dvě další společnosti, kterým byly jejich vakcíny také schváleny, CanSino Biologics a Gamaleya Research Institute (vakcína Sputnik V).[7]

Použití buněk potracených plodů při výrobě vakcín probíhá již více než 50 let, od poloviny 70. let 20. století.[8] Antigeny pro různé dětské vakcíny jsou vyráběny na buněčných liniích potracených plodů MRC-5 a WI-38. Tyto buněčné linie se nacházejí ve vakcínách a jsou zahrnuty v seznamu pomocných látek CDC a také na webových stránkách Institutu pro bezpečnost vakcín Johna Hopkinse. (obrázky nahoře a dole)[9]

Fetální DNA a proteiny se také nacházejí ve vakcínách proti COVID-19, tedy alespoň u těch, které byly vyvinuty, nejen testovány, na fetálních buňkách. Genetická inženýrka Dr. Theresa Deisher vysvětluje, že je nemožné zcela oddělit antigen od média, na kterém byl pěstován. Poslouchejte, jak vysvětluje:

Dr. Theresa Deisher on Aborted Human Fetal DNA in Vaccines

Deisher vysvětluje (viz video výše v čase 1:19):

„Všechny tyto věci jsou ve finálním produktu včetně kontaminantů z buněčných linií, které se používají k výrobě vakcín, ptal jste se, proč nelze kontaminanty odstranit. Virus ve vakcíně je jen dlouhý řetězec RNA nebo DNA, ale je to tak dlouhý řetězec, že ​​není ekonomické jej laboratorně vyrobit a společnosti tedy napodobují přírodní způsob rozmnožování viru tím, že infikují buňky a virus na nich roste, pak tyto buňky lyzují a snaží se z nich virus purifikovat a zbavit se buněčné nečistoty a fragmentů DNA. Ale pro každého, kdo se zabýval chemií, váš výtěžek je nepřímo úměrný čistotě produktu, takže pokud by odstranili kontaminanty z buněčných linií, výtěžnost by byla tak nízká, že by nevydělali žádné peníze, lépe řečeno nikdo by nezaplatil tisíc nebo deset tisíc dolarů za vakcínu, a proto jsou nečistoty z buněčných linií a v tomto případě fetálních buněčných linií v konečném produktu. A ve skutečnosti jsou tam ve vysokých koncentracích…“[10]

[Pozn. redakce] Co je popisováno jako růst viru na buňkách, je ve skutečnosti pouze odumírání a rozpad těchto buněk v důsledku laboratorního zacházení s nimi. Proto ani nelze domnělý namnožený virus (nikdy není prokázán jako vstupní proměnná, pouze se předpokládá) z těchto buněk purifikovat, jelikož výsledná kultura obsahuje genetický materiál pouze jí vlastní, nikoliv virový. Snímky z elektronového mikroskopu pak dokládají pouze to, že pozorovaný, obarvený, pokovený a ozářený vzorek obsahuje dezintegrující se částice různého tvaru, nic víc. O tom, že je reálně nemožné izolovat a purifikovat částice nano velikostí, které vědci nazývají souhrnně extracelulární vezikuly, definovat přesně jejich chemické složení a otestovat jejich funkci, se zmiňuje tento článek Dr. Stefana Scoglia. O řádnou izolaci a purifikaci se virologové od 50. let 20. století už ani nepokouší. Svůj „vědní“ obor zakládají na předpokladech, domněnkách a neprokázaných teoriích. Domnělý virus sestavují pomocí sekvenačních metod z nafragmentovaných úseků heterogenního genetického materiálu obsažených ve vzorku, které matematickými výpočty sestavují do delších a delších úseků, až nakonec vytvoří požadovaný virus in silico (v počítači). Nikdy však tento svůj matematický konstrukt neporovnají s realitou. Jelikož jsme od malička programováni těmto pseudo-vědeckým teoriím věřit, uniká nám pak poznání souvislostí, proč jsme skutečně nemocní.

Buněčné linie WI-38 a MRC-5 jsou více jak 60 let staré. „Buňky WI-38 byly získány Leonardem Hayflickem v roce 1962 z plic 3 měsíčního ženského plodu.[2] Iniciály WI odkazují na Wistar Institute, orgán Pensylvánské univerzity ve Filadelfii, a číslo 38 odkazuje na plod, ze kterého byly buňky získány. Buňky MRC-5 byly získány v roce 1966 z plic 14 týdenního mužského plodu [3]. Iniciály MRC označují londýnský Medical Research Council. Buněčné linie stárnou a lze je replikovat pouze omezeně, proto v roce 2015 Čína vyvinula další fetální buněčnou linii, kmen WalVax-2.[11],[12]

Toto je seznam schválených vakcín v USA obsahujících buňky potracených plodů:[13]

Mezi další buněčné linie z chirurgicky potracených plodů, které se nepoužívají ve vakcínách, patří „… WI-1, WI-3, WI-11, WI-16, WI-18, WI-19, WI-23, WI-24, WI-25, WI-26, WI-27, WI-44, MRC-9, IMR-90 a R-17 (získané z plic); WI-2, WI-12 a WI-20, (kůže a svaly); WI-5 (sval); WI-8 a WI-14 a WS1 (kůže); WI-4, WI-9, WI-10, WI-13 a WI-15 (ledviny); WI-6, WI-21 a WI-22 (srdce); WI-7 (brzlík a štítná žláza), WI-17 (játra); FHs74Int (tenké střevo) …“ [14]

Používání buněk z potracených plodů vzbuzuje obrovské etické, morální i zdravotní obavy.

Dr. Stanley Plotkin, renomovaný vakcinolog, byl v lednu 2018 vyslýchán advokátem Aaronem Sirim před tím, než svědčil v rozvodovém soudním řízení, kde se rodiče neshodli na očkování dětí. Plotkin má velmi dlouhý seznam titulů včetně emeritního profesora Pensylvánské univerzity a pomocného profesora Univerzity Johna Hopkinse. Získal řadu vyznamenání a jsou po něm pojmenované přednášky. Vyvinul vakcínu proti zarděnkám, je spoluautorem pětivalentní rotavirové vakcíny a intenzivně pracoval na vývoji a aplikaci dalších vakcín včetně těch „proti“ antraxu, dětské obrně, vzteklině, planým neštovicím a cytomegaloviru. Nyní je konzultantem výrobců vakcín, biotechnologických společností a neziskových výzkumných organizací jako ředitel společnosti Vaxconsult, LLC.[15]

Poslechněte si, co Plotkin řekl o potracených fetálních buňkách během výslechu:

DR. STANLEY PLOTKIN, UNDER OATH ADMITS THE TRUE HORRIFIC VACCINE INGREDIENTS – začátek ve 2:40

Dr. Stanley Plotkin, pod přísahou o vakcínách – celý 9ti hodinový záznam

Vzhledem k tomu, že pro primární kultivaci je potřeba živá tkáň, jsou tyto potraty často prováděny metodou „vodního vaku“, která dodá plody (mezi 2-4 měsícem těhotenství) živé. (Končetiny, orgány a tkáně z potracených plodů jsou také základem moderního lékařského výzkumu.) Ve vakcínách proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám, planým neštovicím, pásovému oparu, rotavirům, adenovirům a vzteklině jsou fragmenty lidské DNA…[17]

Nejen, že jsou plody porozeny živé, strašné je i to, že jsou jejich orgány často odebrány, když jsou ještě naživu.[18] Takto získali ledvinové buňky HEK293 používané při výrobě vakcín a proto Pfizer chtěl, aby tyto informace zůstaly tajemstvím:

Podrobnosti o brutálním původu HEK293 – až donedávna do značné míry nezveřejněné – vysvětlují hluboké rozpaky společnosti. Na rozdíl od téměř půlstoletí zkreslování a zamlžování, vytvoření HEK293 buněčné linie NEVZNIKLO z „interupce“, jak ji lidé běžně chápou.

Aby bylo možné získat životaschopnou embryonální ledvinu… zdravé plody, které jsou dostatečně staré na to, aby měly adekvátně vyvinuté ledviny, musí být vyjmuty z dělohy živé, typicky císařským řezem a ledviny jim musí být vyříznuty. To musí proběhnout bez anestezie plodu, která by snížila životaschopnost orgánů.

… Úmyslné zabití nechtěného dítěte (malé holčičky, v případě HEK 293) se odehrálo mučivým způsobem právě proto, aby se získaly její orgány pro výzkum. Odebrání jejích orgánů bylo přímou příčinou její smrti, před níž byla živým plodem mimo dělohu.[19]

Vakcíny byly vyrobeny za pomoci zničení životů tím nejbrutálnějším způsobem a použití těchto vakcín vážně poškodilo mnoho těch, kteří je dostali, přestože poškození nemusí být jako takové uznáno.

[Pozn. redakce] Vakcíny nejsou vyráběny pouze za pomoci ničení životů nenarozených lidských plodů, ještě ve větší míře jsou pro tento průmysl vražděna zvířata. A to nejen ta pokusná v laboratořích. Z nenarozených zdravých telat se brutálním způsobem získává fetální bovinní sérum. Tento výtažek se používá pro svůj vysoký obsah růstových hormonů a živin a nízkou hladinu protilátek k tzv. kultivaci virů na buněčných kulturách a pro další výzkumy k reprodukci buněk, jelikož je iniciuje k replikaci. Sérum se získává ze živých telecích plodů probodnutím jejich srdce bez anestezie. Děloha musí být z krávy spolu s plodem úplně odstraněna a fetální krev sklizena v určitém prostoru nebo ploše srdeční punkcí do uzavřeného odběrového systému použitím aseptické techniky. Sérum se získává i z čerstvě narozených telat tím samým způsobem. Někteří vědci sice tvrdí, že nahrazují fetální bovinní sérum jinými variantami, faktem však je, že je to spíše ojedinělý přístup a fetální bovinní sérum zůstává i nadále nejpoužívanější variantou.

… Podle Plotkina je vstřikování neporušené DNA teoreticky problematické, a proto ji fragmentovali. Intaktní lidská DNA byla nedávno objevena ve vakcíně nezávislou laboratoří Corvelva, která analyzovala obsah několika vakcín.

Klinické studie vakcín sledují primárně předem definované místní a přechodné nežádoucí účinky, takže účastníci studie jsou sledováni pouze několik dní nebo měsíců. Dlouhodobé účinky vakcín nejsou součástí klinických studií. Oddíl 13 každého příbalového letáku vakcíny uvádí, že vakcína nebyla studována, aby se zjistilo, zda může způsobit genetické mutace, rakovinu nebo poruchu plodnosti. Od výrobců to není požadováno. Vědci však již dlouho vědí, že:

⏺ Fragmentace DNA je nezbytným prvním krokem ke vložení cizí DNA do buněk.

⏺ Prostřednictvím procesu zvaného inzerční mutageneze může být cizí DNA začleněna do hostitelské DNA a způsobit genetické mutace, rakovinu a další zdravotní problémy.

⏺ Homologní rekombinace, další typ mutace v souvislosti s fragmenty DNA, může způsobit vážné onemocnění.

⏺ Retroviry nalezené v cizí lidské DNA mohou být nebezpečné, jsou-li včleněny do DNA lidského hostitele.

⏺ Embryonální kmenové buňky, ve kterých jsou vakcíny pěstovány, jsou přirozeně tumorigenní. FDA studuje živé virové vakcíny kvůli jejich potenciálu způsobit rakovinu.

[Pozn. redakce] Je nutné si uvědomit, že výzkum lidské DNA a jeho výstupy jsou nespolehlivé z toho důvodu, že hlavní proud tohoto výzkumu spoléhá na jakousi stabilitu DNA a také na dogma, že byl lidský genom přečten. Toto čtení trvalo řadu let, vědci docházeli k odlišným výsledkům a nakonec byl model lidského genomu zvolen z několika variant konsensem. Mezi vědci existují i odlišné pohledy na tvar a funkci DNA a také na to, zda se dá vůbec hovořit o tom, že jsou v ní „zakódována“ onemocnění. Další problém spočívá v tom, že přepis DNA-RNA není jednosměrný. Nezávisle na DNA vytváří tělo volnou RNA s doposud neznámými sekvencemi neustále. Tyto neznámé úseky RNA pak vědci mylně interpretují jako sekvence virové a to právě proto, že je nenaleznou zapsané v genové databance a přiřazené člověku (nebo jinému organismu). Když se tyto lidské sekvence do databanky zapíší jako sekvence virové a jsou posléze detekovány v lidské DNA, vznikají z toho tvrzení, že část našeho genomu tvoří viry. Jako je to tvrzeno v případě tzv. retrovirů (viz čtvrtý bod výše). Další problém se vstřikováním očkovacích sér do těla je ten, že vůbec nevíme, jak spolu reagují jejich jednotlivé složky, z nichž není výrobce ani povinen uvádět všechny v příbalovém letáku. Uváděny jsou jen pomocné látky, nikoliv však složky z výrobního procesu, ani ty, které podléhají výrobnímu tajemství. V procesu klinického zkoumání vakcín není vliv pomocných látek na zdraví člověka nezávisle a kontrolovaně prověřován s vysvětlením, že tyto složky vakcín nejsou léčebnou složkou. Bez nadsázky lze říci, že tyto praktiky vstřikování odumírajících lidských (ale i zvířecích) tkání smíchané s toxickými látkami jsou absurdním šarlatánstvím zabaleným do blýskavého obalu namyšlenosti pokroku.

Vědci zkoumající vakcíny byli schopni identifikovat nárůst autismu v různých zemích, který se shoduje se zavedením živých virových vakcín pěstovaných v lidských buněčných substrátech. To je doplňující informace k již dříve známým problémům vyplývajícím z injektování cizí lidské DNA do lidského hostitele. Zatímco účinek injektování mužů DNA z ženských plodů a žen DNA z mužských plodů nebyl přímo studován, nová studie ukazuje, že autističtí jedinci jsou s větší pravděpodobností transgender a výzkum zkoumal vliv chromozomálních abnormalit na oblasti mozku související se sexuálním chováním. To je zvláště důležité ve světle obrovského nárůstu transgenderismu a genderové dysforie (zmatku), které jsou hlášeny v mnoha zemích…[20]

Buňky potraceného plodu se nacházejí i v některých lécích.[21]

Můžeme si být docela jisti, že stejně jako se buňky potraceného plodu používají k vývoji mnoha dětských vakcín a vakcín proti COVID-19, jsou používány při výrobě připravované vakcíny proti viru marburg, která bude použita pro nadcházející pandemie viru marburg. V březnu 2019 oznámila tisková zpráva HHS (americké ministerstvo zdravotnictví) vývoj vakcíny proti viru marburg a prohlásila jej za hrozbu pro veřejné zdraví a vakcínu za biologickou obranu.[22],[23] Gavi, Globální aliance pro vakcíny a imunizaci, částečně založená Nadací Billa a Melindy Gatesových[24] navrhla v dubnu 2021, že další pandemií může být virus marburg.[25] Ostatní nyní také začínají „bít na poplach“.[26]

Virus marburg, který pochází z netopýrů,[27] je vzácné krvácivé onemocnění vyskytující se především v afrických zemích. Od jeho objevení v roce 1967 do současnosti došlo k 474 případům a 373 úmrtím. K 355 z těchto úmrtí došlo během dvou velkých propuknutí této nemoci, ke kterým došlo v letech 1998-2000 a 2004-2005. Mezi lety 2007 a 2021 došlo k 29 případům a 16 úmrtím (v roce 2017 došlo k 18 případům a 9 úmrtím).[28]

[Pozn. redakce] Je zajímavé, že se tato závažná krvácivá onemocnění vyskytují v afrických zemích. Bylo by přínosné detailně prozkoumat, jaké závažně toxické látky se tam vyskytují, vyvážejí a používají a kontaminovaly místním postiženým jak vodní zdroje, tak půdu, potraviny a nebo i předměty denní potřeby. Záhadné viry by se tak pouhou změnou zaměření pozornosti změnily v racionálně vysvětlitelné otravy, které jsou doprovázeny stejnými symptomy.

Stejně jako některé nemocnice používají k léčbě COVID-19 vitamin C,[29],[30] ačkoliv zdravotnické organizace tvrdily, že pro COVID-19 neexistuje účinná léčba,[31] Dr. Suzanne Humphriesová v přednášce o vitaminu C vysvětlila, že ho lze úspěšně použít pro léčbu eboly a krvácivých onemocnění,[32] ačkoliv jsme utvrzováni v tom, že na ebolu nebo virus marburg žádný lék neexistuje.[33]

[Pozn. redakce] Na používání intravenózní aplikace vitaminu C se (kromě jiného) dotazovala Kamala ministerstva zdravotnictví v létě 2020. Vzhledem k vysokému redoxnímu potenciálu kyseliny askorbové, snadné dostupnosti a nízké ceně by to měl být jeden z prvních prostředků, po kterém medicína „sáhne“. V odpovědi ministerstva (strana 15, bod 22) se dočtete, že překážkou k použití vitaminu C je absence klinické studie, která by prokázala jeho účinnost pro léčbu COVID-19 (což se krátce po zahájení covid her ani nedá očekávat). Ministerstvo neopomnělo vyjmenovat možná rizika jeho aplikace (jak jinak, než studiemi, na které nevede funkční odkaz). Přičemž jiná neprověřená a off-label používaná „léčiva“, jako například toxický remdesivir, pacientům aplikována byla (a doposud jsou), stačí jen, když se k nim kladně vyjádří SÚKL. Tento ústav však reálně nic nekontroluje, jak jsme se mohli sami přesvědčit při zkoumání schvalovacího procesu pro zavádění testovacích souprav SARS-CoV-2 ke komerčnímu používání v ČR.

Možné interakce [i.v. vitaminu C] je nutno vzít v potaz zejména s ohledem na interakce s jinými neregistrovanými léčivy nebo léčivy podávanými tzv. off-label při léčbě infekce COVID-19.“

Projekt Veritas odhalil obchodování s částmi potracených plodů v rámci organizace Planned Parenthood[34],[35] (otec Billa Gatese byl hlavou Planned Parenthood[36]), přesto jsou potracené plody nadále komoditou používanou pro lékařský výzkum[37],[ 38],[39],[40] v kosmetice, a dokonce i potravinářském průmyslu pro účely testování chuti při vývoji nových potravinářských výrobků.[41]

ODKAZY

 • [4] Tostanoski, Lisa H. et al. “Ad26 Vaccine Protects Against SARS-Cov-2 Severe Clinical Disease In Hamsters”. Nature Medicine, vol 26, no. 11, 2020, pp. 1694-1700. Springer Science And Business Media LLC, doi:10.1038/s41591-020-1070-6
 • [5] “PER.C6 Cell Lines – Creative Biolabs “. Gmp-Creativebiolabs.Com, 2021, https://www.gmp-creativebiolabs.com/per-c6-cell-lines_74.htm
  „Buněčná linie PER.C6 je odvozena z lidských embryonálních retinálních buněk, původně z retinální tkáně 18 týdenního plodu potraceného v roce 1985 a dále vyvinutého a připraveného jako buněčná linie transfekcí s definovanou oblastí E1 adenoviru typu 5 následovaná selekcí transfektantů s nesmrtelným fenotypem. Zpočátku byla tato buněčná linie používána především pro produkci lidských adenovirových vektorů pro použití ve vývoji vakcín a genové terapii a další optimalizací se PER.C6 stala superexcelentní hostitelskou buněčnou linií pro průmyslovou velkovýrobu terapeutických proteinů, zejména lidský IgG.“
 • [6] Ibid.
 • [7] Ibid.
 • [14] Viz odkaz 8.
 • [18] Fetální tkáň a části těla z potracených plodů se používají v mnoha druzích výzkumu, nejen pro vakcíny. Níže je úryvek z Fetal Body Parts Used for Research: Is it ethical to experiment on aborted humans? (https://investigatemagazine.co.nz/2451/fetal-body-parts-used-for-reseach/) investigativního novináře Iana Wisharta o tom, jak se části plodu získávají z potratů a dokládá, že některé plody jsou preparovány ještě za živa. Vědci používající tyto části těla věří, že je to pro větší dobro. Přesto autor tvrdí: „Je to moderní, relativistická myšlenka, že můžete obětovat menšinu pro dobro většiny. Ve skutečnosti to bylo jedno z ospravedlnění, které Hitler použil k vybičování nenávisti vůči židovským, cikánským a gay menšinám. Ve 21. století je tento argument rafinovanější: že pokud lze najít lék na ochromující nemoci odebíráním fetálních orgánů z potratů nebo pěstováním lidských embryí v laboratoři za účelem odběru kmenových buněk, pak je smrt těchto dětí ospravedlnitelná vnímaným větším dobrem pro komunitu jako celek. …“ Při norimberském procesu byly předloženy důkazy o děsivých vědeckých experimentech prováděných na zajatcích v koncentračních táborech. Nacističtí medici, kteří byli souzeni, se to pokoušeli ospravedlnit tím, že testovací subjekty měly stejně zemřít a získané znalosti budou přínosem pro zbytek lidstva. [Vědci pracující s fetálními buňkami z potracených plodů tvrdí, že děti budou stejně potraceny kvůli volbě matky. RS 613] “Human DNA in Vaccines – Origins and Safety”. Rodefshalom613.Org, 2021, https://www.rodefshalom613.org/wp-content/uploads/2020/06/Human-DNA-in-Vaccines-Origins-and-safety-6-15-20.pdf
 • [19] Viz odkaz 3.
 • [20] Ibid.
 • [27] Guito, Jonathan C. et al. “Asymptomatic Infection of Marburg Virus Reservoir Bats Is Explained By A Strategy Of Immunoprotective Disease Tolerance”. Current Biology, vol 31, no. 2, 2021, pp. 257-270.e5. Elsevier BV, doi:10.1016/j.cub.2020.10.015
 • [30] Hoang, Ba X. et al. “Possible Application of High-Dose Vitamin C In the Prevention and Therapy Of Coronavirus Infection”. Journal Of Global Antimicrobial Resistance, vol 23, 2020, pp. 256-262. Elsevier BV, doi:10.1016/j.jgar.2020.09.025
 • [33] Lett, D. “Wanted: Manufacturer for Ebola and Marburg Vaccines”. Canadian Medical Association Journal, vol 173, no. 5, 2005, pp. 472-472. CMA Joule Inc., doi:10.1503/cmaj.050938
 • [37] Viz odkaz 17.
 • [38] Kent J. The fetal tissue economy: from the abortion clinic to the stem cell laboratory. Soc Sci Med. 2008 Dec;67(11):1747-56. doi: 10.1016/j.socscimed.2008.09.027. Epub 2008 Oct 22
 • [39] Pfeffer N. “How work reconfigures an ‘unwanted’ pregnancy into ‘the right tool for the job’ in stem cell research.”  Sociol Health Illn. 2009 Jan;31(1):98-111. doi: 10.1111/j.1467-9566.2008.01117.x. Epub 2008 Dec 16.
 • [40] Ma B, He LF, Zhang YL, Chen M, Wang LL, Yang HW, Yan T, Sun MX, Zheng CY. Characteristics and viral propagation properties of a new human diploid cell line, Walvax-2, and its suitability as a candidate cell substrate for vaccine production. Hum Vaccin Immunother. 2015;11(4):998-1009. doi: 10.1080/21645515.2015.1009811.
 • [41] Viz odkaz 15.

5 komentářů u „Dr. Konvalinka a Manipulátoři debunked – buňky z potracených plodů a ? injekce“

 1. Skvělá práce. Až bude zlo poraženo, tak by jste Vy (a nejen Vy) měli být veřejně oslavováni a měli by jste se přímo podílet na novém uspořádání společnosti.

  Odpovědět
  • Díky za uznání. Nové uspořádání společnosti musí vycházet z každého jednotlivého člověka, věk vůdců a velitelů skončil. ?

   Odpovědět

Napsat komentář

Pin It on Pinterest

Share This