info@resetheus.org (+420) 222 745 574

Navazujeme spolupráci s PSI

PSI

Principia Scientific International je soběstačná komunita nestranných vědců z celého světa, kteří projednávají, diskutují a publikují nejmodernější myšlenky na řadu témat bez předpojaté představy o výsledcích.

Principia Scientific International (PSI) je jediný nezávislý vědecký orgán na světě, který je právně začleněn do obrany tradiční vědecké metody, jak je uvedeno v práci Karla Poppera.

Podle Karla Poppera, jednoho z nejvlivnějších filozofů vědy v minulém tisíciletí:

„Pokud vědecké závěry hovoří o realitě, musí být falšovatelné; a pokud to není falšovatelné, nemluví to o realitě. “

PSI je průkopníkem nového přístupu k vědeckému vzájemnému hodnocení: Peer Review v otevřených médiích („PROM“).

Pin It on Pinterest

Share This