info@resetheus.org (+420) 222 745 574

Pandemie, nebo hra s čísly?

Pandemie, nebo hra s čísly?

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala 20. ledna 2021 zdánlivě nenápadný dokument s komplikovaným názvem (Oznámení WHO pro uživatele diagnostických prostředků in vitro 2020/05 pro technologie testování nukleových kyselin (NAT), které využívají polymerázovou řetězovou reakci (PCR) ke stanovení viru SARS-CoV-2)*, u něhož je třeba velmi zpozornět. Týká se totiž testů PCR, které se před zavedením antigenních testů staly jediným kritériem pro stanovení počtu případů COVID-19, a tedy i podkladem pro drakonická opatření, jimž čelíme.

Pozitivita testu PCR automaticky znamenala, že byl člověk označen jako potvrzený případ onemocnění COVID-19 (koronavirové onemocnění 2019)**. A tady je třeba se zamyslet a klást si otázky, protože je podstatný rozdíl mezi pouhou pozitivitou testu PCR a infekčností či dokonce rozvinutým onemocněním. Dosud totiž nikdy ke stanovení diagnózy nestačil jeden jediný test, ale vždy bylo nutné přihlížet ke klinickému stavu pacienta, případně bylo nutné provést další vyšetření.

A právě tomu je věnován výše uvedený dokument WHO, který po 10 měsících (!!!) od vyhlášení pandemie přichází s tím, že je třeba při interpretaci výsledku testu vzít v úvahu stav pacienta a další faktory – doslova říká, že: 

„většina testů PCR je indikována jako pomocné vyšetření pro stanovení diagnózy, a proto poskytovatelé zdravotní péče musejí zvažovat jakýkoli výsledek v kombinaci s načasováním odběru vzorku, typem vzorku, specifiky stanovení, klinickými zjištěními, anamnézou pacienta, potvrzeným stavem jakýchkoli osob, jež byly s pacientem v kontaktu, a epidemiologickými informacemi.“

A dále uvádí, že v případě pochybností je třeba provést druhý test!

„Tam, kde výsledky testu neodpovídají klinickému projevu, je nutné odebrat nový vzorek a provést opakovaný test za použití stejné nebo jiné technologie NAT.“

Tenhle dokument nás tady teoreticky vrací znovu na začátek – k běžné lékařské praxi, která se na 10 měsíců někam vytratila, v EU však nadále platí definice případu COVID-19 Evropského centra pro prevenci a kontrolu onemocnění ze 3. prosince 2020, která stanoví, že potvrzený případ COVID-19 je definován splněním laboratorních kritérií (tj. pouze pozitivitou testu PCR nebo antigenního testu)***

Závěr si každý jistě udělá sám, těžko však věřit tomu, že by odborníci odpovědní za přijímání protiepidemických opatření a příslušní politici nevěděli, o jaké „nafukování“ čísel se jednalo …

Napsat komentář

Pin It on Pinterest

Share This