info@resetheus.org (+420) 222 745 574

Pokračujeme v našem úsilí dopátrat se u odborníků informací.

Pokračujeme v našem úsilí dopátrat se u odborníků informací

Již několik měsíců se tážeme Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního úřadu, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, laboratoří, výrobců testů a vědeckých odborníků na dvě základní otázky, které by měly být z jejich pozice lehce zodpověditelné. Zůstávají však stále otevřené a zahalené v mlze nejasností.

Žádáme Vás o zveřejnění přesné citace vědecké publikace/vědeckých publikací, která/é vědeckým, tzn. ověřitelným a opakovatelným způsobem dokládá/dokládají to, že:

1) virus SARS-CoV-2 byl řádně izolován. Tzn., že virové částice byly vyčištěny a izolovány pomocí centrifugace s hustotním gradientem, bílkoviny byly biochemicky analyzovány. Důkaz, že k takové izolaci došlo byl doložen fotografií zkoncentrovaných izolovaných částic. Z takto izolovaných částic byla vyextrahována molekula RNA, gelovou elektroforézou změřena její velikost a sekvenováním standardně dlouhých sekvencí sestaven její řetězec.

2) takto doložený virus SARS-CoV-2 splňuje postuláty průkaznosti jeho příčinné souvislosti k onemocnění COVID-19 a je tedy oprávněno považovat jej za původce tohoto onemocnění.

Bojujeme tak s nepřítelem, jehož reálnou existenci a patogenitu není žádný odpovědný orgán schopen doložit relevantní vědeckou prací. Lidé jsou evidentně nemocní a umírají ze zcela jiných důvodů, než je nám vyprávěno dennodenně v médiích.

Napsat komentář

Pin It on Pinterest

Share This