info@resetheus.org (+420) 222 745 574

Povinné testování – dotazníky a formulář odboje ke stažení

Povinné testování

Povinné testování zdravých lidí RT-PCR a antigenními testy není pouze iracionální šikana, nedává z vědeckého pohledu vůbec žádný smysl. Testy nejsou určené pro lidi bez příznaků, jak uvádí sami výrobci testů. Navíc, ani jeden z používaných testů neumí zjistit skutečnou přítomnost hledaného viru a už vůbec neumí diagnostikovat zdravotní stav testovaného. Lékařské postupy ovládla jakási šílená svévolná ideologie, zdravotnictví se zbláznilo.

Připravili jsme pro vás tři dokumenty, které vám mohou pomoci:

při odmítnutí nechtěného zásahu do vaší tělesné integrity

Dotazník pro zaměstnavatele/hygienu 

Použijte, kdykoliv je po vás test vyžadován. Před udělením informovaného souhlasu s provedením testu máte právo na požadované informace v dotazníku. Trvejte na jejich poskytnutí od toho, kdo po vás podstoupení testování vymáhá. Bez poskytnutí požadovaných informací, nelze udělit informovaný souhlas. Pokud by vám tyto informace poskytnuty byly, je pak na vás, zda souhlas udělíte či nikoliv. Jakkoliv se rozhodnete, vyplněný dotazník nám, prosím, zašlete (bez vašich osobních údajů). Pomůže nám to shromažďovat údaje o testovacích soupravách. info@resetheus.org

pro získání důležitých informací o poskytované zdravotní službě, pokud již testování podstoupíte

Dotazník pro laboratoře

Použijte, pokud jste se rozhodli test z jakýchkoliv důvodů podstoupit. Nekompromisně vyžadujte po poskytovateli zdravotní služby (laboratoř) poskytnutí všech informací v dotazníku, budou se vám hodit při následné konzultaci s obvodním lékařem, pokud vám test vyjde pozitivní. Pomůžete nám tím také získat informace o testovacích soupravách, které orgány MZČR nechtějí poskytnout ani podle zákona 106/1999 Sb. Vyplněné dotazníky nám, prosím, zasílejte ( bez vašich osobních údajů), ať už vyjde test jakkoliv. info@resetheus.org

při odmítnutí karantény udělené pouze na základě pozitivního výsledku testu

Formulář pro zaměstnavatele | hygienu při pozitivním výsledku testu

Použijte, pokud je výsledek testu pozitivní a zaměstnavatel/hygiena vás bude chtít izolovat a znát vaše kontakty. Výsledek testu není sám o sobě dostačující pro stanovení jakékoliv diagnózy. Test není ani určen k diagnostice infekčních onemocnění, neumí to. Trvejte si na tom, aby byl váš zdravotní stav posouzen praktickým lékařem a poskytněte mu k tomu vyplněný „Dotazník pro laboratoře“. Příčetný lékař vám nemůže nikdy stanovit diagnózu COVID-19 pouze na základě testu. Pokud ano, změňte takto pomateného lékaře, máte na to taktéž právo.


Níže uvádíme konkrétní body z Úmluvy o lidských právech a biomedicíně a ze Zákona o zdravotních službách, na které je potřeba se odkazovat (ne, není to instantní návod, bude potřeba projevit dostatek osobní odvahy a integrity). Jsou to zřejmě poslední legální prostředky, které lze v rámci občanské neposlušnosti využít k vyjádření nesouhlasu se současným děním. Domníváme se, že nesouhlasný postoj je povinností nás všech, neboť jsme přesvědčeni, že postup Vlády ČR je proti…životu. Zcela antibiotický.

Úmluva o lidských právech a biomedicíně

Kapitola I, Článek 1

Smluvní strany budou chránit důstojnost a svébytnost všech lidských bytostí a každému bez diskriminace zaručí úctu k integritě jeho bytosti a ostatní práva a základní svobody při aplikaci biologie a medicíny.

Kapitola I, Článek 2

Zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy.

Kapitola II, Článek 5

Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat.

Zákon č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách):

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB, § 31

(1) Poskytovatel je povinen 

zajistit, aby byl pacient srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách (dále jen „informace o zdravotním stavu“),

umožnit pacientovi nebo osobě určené pacientem klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny. 

(2) Informace o zdravotním stavu podle odstavce 1 obsahuje údaje o

příčině a původu nemoci, jsou-li známy, jejím stadiu a předpokládaném vývoji,

účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích navrhovaných zdravotních služeb, včetně jednotlivých zdravotních výkonů 

Více právních rad najdete na: Zdravé Forum nebo Pravní prostor

6 komentářů u „Povinné testování – dotazníky a formulář odboje ke stažení“

 1. Mám obavy, jestli dodávané testy a všechny jeho části mají kvalitu pro zdravotnické prostředky podle norem. Pokud používané stírací tyčinky nesplňují normu, může to poškodit naše zdraví.

  Odpovědět
  • Problém je právě v těch normách samotných. Nedochází totiž k nezávislé kontrole. Stačí, když výrobce doloží správně napsané dokumenty. Zahraniční výrobci zdravotních pomůcek pak ani nemusí být v SUKL registrováni. Stačí, že už mají CE(IV) od jinud.
   Tyčinky jsou jedna věc. Druhá jsou pak testy samotné. Jejich funkční způsobilost není před nákupem prověřována. Výrobci si je validují bez použití zlatého standardu a dokumentaci vydávají za výrobní tajemství. Nikdo neví, co vlastně testují. Každopádně, vydělali na utrpení ostatních ranec peněz.

   Odpovědět
 2. Mám obavy, jestli dodávané testy a všechny jeho části mají kvalitu pro zdravotnické prostředky podle norem. Pokud používané stírací tyčinky nesplňují normu, může to poškodit naše zdraví.

  Odpovědět
  • Problém je právě v těch normách samotných. Nedochází totiž k nezávislé kontrole. Stačí, když výrobce doloží správně napsané dokumenty. Zahraniční výrobci zdravotních pomůcek pak ani nemusí být v SUKL registrováni. Stačí, že už mají CE(IV) od jinud.

   Tyčinky jsou jedna věc. Druhá jsou pak testy samotné. Jejich funkční způsobilost není před nákupem prověřována. Výrobci si je validují bez použití zlatého standardu a dokumentaci vydávají za výrobní tajemství. Nikdo neví, co vlastně testují. Každopádně, vydělali na utrpení ostatních ranec peněz.

   Odpovědět

Napsat komentář

Pin It on Pinterest

Share This