info@resetheus.org (+420) 222 745 574

PROBLEMATIKA OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST | ODBORNÉ STANOVISKO

Ministerstvo zdravotnictví svá mimořádná opatření o zakrývání dýchacích cest odůvodňuje takto:

„V České republice přetrvává komunitní šíření epidemie onemocnění COVID-19, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2. Epidemiologická situace je i nadále závažná a další potřebné zlepšování, tedy snižování počtu nově nakažených, lze dosáhnout jen trváním série protiepidemických opatření.“

„Jedním z významných opatření, kterým lze dosáhnout omezení šíření epidemie je povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek.“

Naše odborné stanovisko poukazuje na skutečnosti, které dokládají, že odůvodnění MZ ČR se nezakládají na ověřitelných vědeckých důkazech, a lze je proto označit jako neopodstatněná a vědecky nepodložená z těchto důvodů:

 1. Statistické údaje jsou založeny na výsledcích testů, nikoliv na počtech skutečně nakažených
 2. Většina testů na SARS-CoV-2 nebyla v praxi dostatečně validována
 3. Metoda RT-PCR není určena k diagnostice infekčních onemocnění
 4. K detekci SARS-CoV-2 se používají i testy, které nesplňují ani minimální požadavky na kvalitu
 5. Antigenní testy nejsou určeny pro testování lidí bez příznaků COVID-19
 6. Výsledky testů RT-PCR a antigenních testů jsou interpretovány nesprávným způsobem
 7. MZ ČR neodečítá od počtu denních přírůstků falešně pozitivní výsledky
 8. Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest lidmi bez příznaků COVID-19 je odůvodňováno neprokázanou teorií o asymptomatickém přenosu SARS-CoV-2
 9. Přenos infekce respiračním sekretem nebyl doposud ověřitelně vědecky doložen
 10. Jednotlivé studie o účinnosti obličejových masek si navzájem protiřečí
 11. Účinnost obličejových masek nebyla randomizovanými kontrolovanými studiemi potvrzena
 12. Účinnost obličejových masek nebyla potvrzena srovnáním situace v zemích, které nošení obličejových masek zavedly, s těmi, které je nezavedly
 13. MZ ČR si nenechalo vyhotovit analýzu přínosu a potenciálních rizik plošného používání OPDC, negativní dopady bagatelizuje
 14. Zdravotní rizika spojená s používáním obličejových masek jsou reálná
 15. Odůvodnění mimořádného opatření MZ ČR nejsou vědecky dostatečně podložená
 16. Přehledová studie publikovaná (20/4/2021) v International Journal of Environmental Research and Public Health potvrzuje naše nálezy o rizicích a neúčinnosti obličejových masek

S českými a slovenskými advokáty spolupracujeme na několika kauzách, které napadají smysluplnost zakrývání dýchacích cest a poukazují na zdravotní rizika plynoucí z používání obličejových masek. Vypracované odborné stanovisko slouží jako stěžejní argumentace.

Dokument je volně k použití, pokud nebude uživatelem nijak upravován.

Napsat komentář

Pin It on Pinterest

Share This