info@resetheus.org (+420) 222 745 574

Soudní kauza manželů Albrechtových proti Fakultní nemocnici Plzeň – 1. stání

V úterý 23.11.2021 proběhlo na okresním soudě Plzeň-město první stání soudního sporu, na který jsme dlouho čekali. Jedná se o kauzu manželů Albrechtových, kteří se soudí s Fakultní nemocnicí Plzeň. Podrobně jsme o tomto případu referovali ve videu zde.

Základ celého sporu je v tom, že po porodu provedla nemocnice paní Albrechtové RT-PCR test na SARS-CoV-2. Ten vyšel velmi neprůkazně, ale nemocnice jej vyhodnotila jako pozitivní a oddělila paní Albrechtovou v pooperačním stavu násilně od dítěte a ve spolupráci s KHS jí nařídila izolaci. Tato nebohá žena, absolutně zdráva, se několik dní po porodu ocitla odsouzena k domácímu vězení, oddělena od svého dítěte, manžela a zbytku světa. To se nemocnici zdá být správný postup, který byl údajně v zájmu dítěte, zdravotnického personálu i samotné matky.

Otec se snažil s novorozeným synem udržovat kontakt, ale nemocnice tomu z různých vyřčených a nevyřčených důvodů bránila a styk komplikovala. To vše se odehrálo letos na jaře, kdy si rodina prožila svůj očistec. Pan Albrecht se na nás obrátil, protože nebylo v jeho silách a finančních možnostech vyhledat právní pomoc. Uspořádali jsme sbírku a skrze naši spolupracující advokátní kancelář jsme začali podnikat právní kroky na pomoc této mladé rodině, na které se tak nevybíravě podepsala absurdita údajné pandemie.

Krátká zmínka v České televizi:

Během tohoto prvního stání provedla samosoudkyně pouze revizi podané žaloby a následných vyjádření žalované – Fakultní nemocnice Plzeň a pojišťovny Kooperativa, která se ke sporu přidala, jelikož to bude právě pojišťovna, která zaplatí finanční vypořádání, pokud bude soudem uznáno. Dále byla samosoudkyní provedena revize doplněných vyjádření žaloby včetně posudku soudního znalce. Ten se na naši žádost vyjadřuje k tomu, zda pomocí testu, který nemocnice provedla, mohla být stanovena paní Albrechtové diagnóza COVID-19 (a jednoznačné stanovisko znalce je to, že nemohla).

Soudkyně zároveň všechny strany vyzvala k doplnění věcné argumentace, aby mohla spor kompetentně rozhodnout. Potud v pořádku.

Problém je ten, že ještě dříve, než se případem začala zabývat, upozornila žalobce, že se bude zabývat pouze tím, zda nemocnice použila řádně certifikovaný test a zda postupovala podle jeho návodu k použití. Pokud by měla být věcí sporu oprávněnost používat tento test, nebude se tím zabývat. 

Kdo chápe problém s certifikací testů, musí se mu ježit vlasy hrůzou. Resetheus se problematikou testování a schvalování testů zabývá od samého počátku údajné pandemie COVID-19. Vytrvale upozorňujeme na to, že to jsou právě testy, které z ničeho udělaly skutečný problém se svou vlastní dynamikou. Víme tedy, že proces přidělování certifikátu IVD, o kterém se soudkyně zmiňuje, není nic jiného, než formalita, kterou SÚKL plní bez jakékoli kontroly a že samotné přidělení tohoto certifikátu IVD není zárukou vůbec žádné kvality. Může ho získat PCR test úplně stejně jako antigenní nebo protilátkový test a žádný z nich přitom nemusí mít vůbec žádnou platnost.

Jestli se tím soudkyně skutečně nebude chtít zabývat, jak a priori vyhrožovala u prvního stání, upře tak žalobci právo na řádný proces a z nepochopitelných důvodů si nasadí na oči šátek a umožní Justici opět rozhodnout slepě. Věříme, že se to podaří zvrátit a k něčemu tak absurdnímu nedojde. Uživatelská příručka nějaké pomůcky a subjektivní názor soudkyně nemůže mít přece vyšší důkazní hodnotu než znalecký posudek!

Je důležité, aby byli manželé Albrechtovi odškodněni za obrovskou újmu, kterou jim nemocnice způsobila a zároveň je nezbytné dosáhnout toho, aby bylo pro jednou jasně stanoveno, že PCR test není schopen diagnostikovat žádnou nemoc, natož takovou, kterou má způsobovat neexistující patogen. To je soudním znalcem taktéž (opatrným způsobem) potvrzeno. Posudek zatím ještě nepublikujeme, bude pro účely této kauzy doplněn o další vyjádření. Zveřejníme ho po dohodě s advokátní kanceláří.

Další soudní stání je stanoveno na 6.1.2022.

[Aktualizace: čtvrté stání, u kterého bude vyslýchán soudní znalec, proběhne 7.4.2022 – detaily naleznete zde.]

MOC DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁS PODPORUJETE SVÝMI DARY, POMÁHÁTE TAK I MANŽELŮM ALBRECHTOVÝM DOMOCI SE SPRAVEDLNOSTI. BEZ VAŠÍ PODPORY BY FINANCOVÁNÍ TÉTO KAUZY NEBYLO MOŽNÉ.

https://resetheus.org/prispevek/

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI

5 komentářů u „Soudní kauza manželů Albrechtových proti Fakultní nemocnici Plzeň – 1. stání“

 1. Žalobu založiť na neexistencii vírusu ako živého tvora, ktorý je schopný sa množiť a nakaziť zdravého človeka.
  Ak neexistuje vírus, tak všetky Covid testy sú bezpredmetné a nemocnica nemala čo testovať.
  To, čo neexistuje, nemožno dokázať, teda dôkazné bremeno je na nemocnici, žiadať súd, nech nemocnica, lekári, ministerstvo…, dokážu na vedeckých prácach existenciu vírusu.
  Lekári sú povinný vedieť o najnovších vedeckých poznatkoch a v súlade s nimi zlepšovať kvalitu zdravia klienta.
  Ak nepostupujú v zmysle poznatkov vedy a poškodia klienta, tak musia niesť za svoje činy aj trestnú zodpovednosť, to že poisťovňa zaplatí, to je zbavenie sa zodpovednosti.

  Odpovědět
  • My to chápeme a v žalobě toto figuruje, ale covidisti, kterými jsou bohužel i soudci, jsou v transu / hypnoze a některé informace prostě nepobírají.

   Odpovědět
 2. Covidisti sú ľudia bez svedomia, zombie, vidia len svoju výplatu za službu pánovi, svoj okamžitý zisk. To, že škodia druhým a zabíjajú iných, to ľudia bez svedomia nevedia pochopiť.
  Ľudia sa rodia so svedomím, alebo bez neho, v civilizácii sa to prejavuje ako haplotyp R1A, alebo haplotyp R1B, Západná koristnícka civilizácia proti Slovanom, genocída R1B proti R1A trvá 5000 rokov, a trvá dodnes. Tento jav je ohraničený aj územne, hranica sa tiahne z Balkánu cez Rakúsko, Česko a hranicu NSR-NDR /Lužický Srbi/. Táto hranica je rešpektovaná tisícky rokov a nezmenili ju ani vojny.
  ľudia bez svedomie majú iba jednu prioritu, zisk, to vedie k biblickej úžere /úver, úrok/, sociálnemu parazitizmu a zotročeniu ľudstva. Covid agenda je len jeden z nástrojov pri dosahovaní cieľov. Zhodou okolností ideológia sociálneho parazitizmu a biblickej úžery vznikla tiež pred necelých 5000 rokmi v Starovekom Egypte.

  Treba to tým debilom otrepať o hlavu, vo dne, v noci, nikto si svoje bohatstvo neužije, všetci skončia ako otroci. Všetci likvidujú rodiny, národy a štáty, všetci odsudzujú svoje deti na smrť v režime otroctva.
  Pre režim je typické, že po splnení úlohy sú otroci likvidovaní, bez výnimky, aj politici, aj sudcovia.

  Jedinou obranou je vychovať svoje deti ku vlastenectvu a hľadaniu pravdy. Náprava dnešného stavu potrvá min dve generácie a ešte sa nezačala. Slovania sa musia zjednotiť, inak vždy budú len handrou v rukách mocností. Lenže Slovania sú hašteriví a nejednotní, preto impérium a imperátor v roli boha a demokracia na rozkaz. Sociálny parazit má naštudovanú psychológia stáda, rozdeľuj a panuj.

  Ospravedlňujem sa obšírnejší článok, ale kovid súvislosti idú v dejinách tisícky rokov dozadu a kto nepochopí pravdu, ten si dejiny musí prežiť znova a zásadne sa rozhodne /volí/ pre svoju horšiu budúcnosť. Hlavná téma v médiách musí byť ideológia sociálneho otroctva a nie covid.

  Vo februári 2020, keď ešte o kovide správ nebolo, som odmietol pandémiu ako podvod a život dal za pravdu, jednoducho nákazy, choroby, sa tak nesprávajú a dnes viem aj vďaka vám, že nákazlivé choroby sú podvod. A zase môj život mi to len potvrdzuje. Ľudstvo je chrobačné kvôli nezdravej strave a nedostatku pohybu.
  Ak sa v populácii zavedie makrobiotická strava /Kushi/ s dôrazom na vlákninu v čreve, pohyb-vytrvalostný šport min 1x týždenne, celostný prístup ku zdravému spôsobu života, tak vymiznú všetky choroby ľudstva, vedeli to už v starovekom Grécku a čítal som aj Učenie Ježiša o mieri podľa Jána, sú tam opísané všetky dnešné civilizačné choroby, smrť v chorobe a bolesti je garantovaná. Aj z iných dejinných artefaktov sa dá súdiť, že v minulosti žili civilizácie, ktoré toho vedeli veľa, ktorým sa nemôžeme rovnať, ktoré museli byť odídené, náhody neexistujú.

  Ľudstvo rieši ako zomrieť rýchlo a v chorobe, ako sa zabíjať v mene zisku a nie ako žiť zdravý, fyzicky a duševne aktívny až do 90-100 rokov, v harmónii so Zemou a všetkým živým.

  Odpovědět
  • Kovididioti a kovaní kovidisti – to je všetka tá chátra, ktorá cíti príležitosť v destabilizovanom a oslabenom štáte/spoločnosti beztrestne parazitovať ako sa dá (za normálnych pomerov v štáte by to mali ťažké).
   Či je to politik či úradníčka na osobnom oddelení v nejakej továrni či predavač IT technológií, ktorý má v kamennom obchode symboly nočíka N alebo nejaký majiteľ gastro firmy, ktorá ( po voľbách kde vyhrali olajno) akoby náhodou vyhrala konkurz variť jedlo pre nejakú firmu a do jedla primiešavajú nové prapodivé ingrediencie – skúmajú reakcie stravníkov.
   Doteraz takíto zmetci boli v podstate v spoločnosti ako skupina parazitov neviditeľní (s výnimkou Havloidov). Až teraz sa sjednocujú – zviditeľňujú ako pod svojou hviezdou – kovidom. O kovid im vôbec nejde ani o zdravie a majú v paži aj kovidové nariadenia, ide im len o príležitosť sa posunúť niekam ďalej nečestných spôsobom.

   Odpovědět

Napsat komentář

Pin It on Pinterest

Share This