info@resetheus.org (+420) 222 745 574

Byla dětská obrna poražena?

Dětská obrna nebyla poražena. Stejně jako u mnoha nemocí před ní i po ní byly příznaky onemocnění překlasifikovány pod nové názvy a kritéria pro stanovení diagnózy byla změněna.

Pin It on Pinterest