info@resetheus.org (+420) 222 745 574

Žádost o informace na oprávněnost investovaných peněz do vývoje vakcíny

Žádost o informace na oprávněnost investovaných peněz do vývoje vakcíny

Jan Blatný – investor

Věra Adámková, poslankyně IKEM, koordinátorka

RNDr. Marek Petráš, Ústavu epidemiologie a biostatistiky 3. lékařské fakulty UK, odborný garant

Ve vývoji české vakcíny není důvod pokračovat, oznámil Blatný. Projekt považuje za úspěšný

Vzhledem k tomu, že byly vynaloženy prostředky v řádu miliónů korun ze státního rozpočtu na vývoj “vakcíny proti covid-19”, požadujeme od Vás na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vědecký odkaz na oprávněnost takto investovaných peněz. Žádáme Vás o zveřejnění přesné citace vědecké publikace/vědeckých publikací, která/é vědeckým, tzn. ověřitelným a opakovatelným způsobem dokládá/dokládají to, že:

1) virus SARS-CoV-2 byl řádně izolován. Tzn., že virové částice byly vyčištěny a izolovány pomocí centrifugace s hustotním gradientem, bílkoviny byly biochemicky analyzovány. Důkaz, že k takové izolaci došlo byl doložen fotografií zkoncentrovaných izolovaných částic. Z takto izolovaných částic byla vyextrahována molekula RNA, gelovou elektroforézou změřena její velikost a sekvenováním standardně dlouhých sekvencí sestaven její řetězec.

2) u takto doloženého viru SARS-CoV-2 byla prokázána příčinná souvislost k onemocnění COVID-19 a je tedy oprávněno považovat jej za původce tohoto onemocnění.

Doposud nám nebylo MZ (ani další oslovené instituce v jeho působnosti) schopno tyto informace doložit. Usilovně hledáme již několik měsíců v odborné literatuře. Věříme tedy, že pro vás nebude vůbec náročné tyto publikace a citace poskytnout. Určitě je znáte velmi dobře.

Děkujeme za rychlou odpověď.


Vážená paní Kamala Taris, 

Vážená  paní,  děkujeme  za Váš zájem o úkol „Zjištění  možností vývoje  a výzkumu vakcíny proti původci onemocnění COVID 19“, který byl prováděn v souladu s jeho zadáním. Vámi položené otázky o původci  onemocnění COVID 19 však nebyly předmětem úkolu. Potvrzujeme, že jsme pracovali se skutečným virem označeným jako SARS-CoV-2, jehož kmen je evidovaný WHO. Náš vývoj jsme publikovali a je volně dostupný pro kohokoli ve světově dostupné databázi,  volně dohledatelné. 

S přáním pevného zdraví

Věra Adámková

Dobrý den, paní Adámková,

Děkuji vám za odpověď. Mnou položené otázky sice nebyly součástí zadání, jejich podstata je, nicméně, základem pro vývoj vakcíny. 

Sama píšete, že jste pracovali se skutečným virem SARS-CoV-2 (dle studie dodaným SZU) a že vakcína byla vyvíjena proti původci onemocnění COVID 19. Žádáme pro vaše tvrzení jenom doložení důkazů. Určitě jste si to také ověřovali a nevyvíjeli vakcínu proti patogenu, který je pouze hypotetický a jehož souvislost k onemocnění je taktéž hypotetická. To by bylo mrhání veřejnými prostředky.

Proto vás opakovaně žádám, popřípadě vaše oslovené kolegy a MZ, o doložení informací na které se ptáme a na které máme podle zákona 106/1999 Sb. právo. 

Věřím, že odpověď obdržíme v zákonem dané lhůtě.

Napsat komentář

Pin It on Pinterest

Share This