info@resetheus.org (+420) 222 745 574

Žádost o poskytnutí informací výrobcům testů pro „diagnostiku SARS-CoV-2“

Žádost o poskytnutí informací

Již druhý měsíc se snažíme získat informace od českých výrobců „covid testů“ (4 RT-PCR a 1 LAMP). Bohužel se na ně nevztahuje zákon 106/1999 Sb, a tak se odpovídat vůbec neobtěžují. Dvěma z nich se nám podařilo dovolat, odpověď přislíbili, ale stále nic. Pokud je vše v pořádku a testy skutečně splňují funkční způsobilost, už nám mohl některý z oslovených výrobců ulevit a nasměrovat na data, která jsem možná přehlédli. Přece je musí znát nazpaměť, při vývoji testu si výrobci určitě vše ověřují, než se pustí do výrobku, na kterém doslova závisí naše životy. Ticho je však jejich odpovědí.


Dobrý den,

obracíme se na Vás jako na výrobce testu pro diagnostiku onemocnění COVID-19 pomocí metody RT-PCR a tím i specialisty v oboru analytické chemie a virologie, izolace a detekce infekčních částic.

V lednu a únoru letošního roku vyšly první dvě vědecké publikace čínských expertů o novém koronaviru a jeho případné souvislosti s výskytem zápalu plic u několika pacientů ve Wuchanu:

1) Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, Zhao X, Huang B, Shi W, Lu R, Niu P, Zhan F, Ma X, Wang D, Xu W, Wu G, Gao GF, Tan W; China Novel Coronavirus Investigating and Research Team. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. N Engl J Med. 2020 Feb 20;382(8):727-733. doi: 10.1056/NEJMoa2001017. Epub 2020 Jan 24. PMID: 31978945; PMCID: PMC7092803.

2) Wu F, Zhao S, Yu B, Chen YM, Wang W, Song ZG, Hu Y, Tao ZW, Tian JH, Pei YY, Yuan ML, Zhang YL, Dai FH, Liu Y, Wang QM, Zheng JJ, Xu L, Holmes EC, Zhang YZ. A new coronavirus associated with human respiratory disease in China. Nature. 2020 Mar;579(7798):265-269. doi: 10.1038/s41586-020-2008-3. Epub 2020 Feb 3. Erratum in: Nature. 2020 Apr;580(7803):E7. PMID: 32015508; PMCID: PMC7094943.

Ačkoli od ledna 2020 vyšlo na téma SARS-CoV-2/COVID-19 tisíce vědeckých publikací, náš vědecký tým nenašel jedinou, která by svědčila o tom, že by tuto molekulu RNA kdokoli izoloval z živého organizmu kompletní tak, jak byla namodelována čínskými vědci. Doposud nikdo pomocí gelové elektroforézy neprokázal, že existuje tento 29903 bází dlouhý řetězec (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_045512.2) a sekvenováním standardně dlouhých sekvencí (150-1000 bp) jej osekvenoval, aby prokázal, že se jedná skutečně o RNA tohoto koronaviru. Doposud byly zveřejněny pouze články, které popisují, jak ze surového odebraného biologického materiálu nasekvenovali obrovský počet velmi krátkých sekvencí o počtu několika bází a teprve z těch sestavili řetězec o necelých třiceti tisících bází. 

Jako výrobci testu na SARS-CoV-2 pro diagnostiku COVID-19 nesete zodpovědnost za jeho vědeckou platnost, analytickou funkční způsobilost a klinickou funkci.

Zodpovězte nám proto, prosím, tyto dotazy:

1)     Kdy a kým byla kompletní molekula RNA viru SARS-CoV-2 získána z izolovaného viru, gelovou elektroforézou prokázána její délka a následně standardními technikami osekvenována? Kde je to publikováno?

2)     Kdy a kým byl proveden kontrolní experiment, který by prokázal, že dosavadní způsob sestavení molekuly RNA viru SARS-CoV-2 je správný a že by stejnými postupy nebylo možné sestavit stejnou molekulu RNA, pokud by se pracovalo se vzorky zdravých lidí?

3)     Na základě jakých vědeckých poznatků a publikací lze vyhodnocovat výsledky genetických testů (RT PCR, RT PCR v reálném čase) tak, že detekce přítomnosti části genomu je vyhodnocena jako důkaz přítomnosti celého neporušeného genetického řetězce, jako je tomu u Vašeho testu?

4)     Jak jste mohli validizovat a verifikovat Váš test pro diagnostiku klinických případů COVID-19 aniž byste měli srovnání shody výsledku Vašeho testu s výskytem infekčního viru SARS-CoV-2 u pacienta.

5)     Na základě jaké publikace je možné považovat virus SARS-CoV-2 za příčinu onemocnění COVID-19 splňující Kochovy / Riversovy postuláty?

Předem Vám děkujeme za Vaše odpovědi.

Napsat komentář

Pin It on Pinterest

Share This