info@resetheus.org (+420) 222 745 574

Zavření škol bylo chybou, připouští britská studie

Zavření škol bylo chybou, připouští britská studie

Dostupná data nepotvrzují, že by děti „roznášely“ onemocnění Covid 19.

Dne 12. března 2020 vyšlo memorandum z pera Cartera Mechera, odborníka na bioterorismus, poradce správy veteránů. Memorandum přišlo úředníkům veřejného zdraví a dalším lidem z celé země. Zavřete školy. Hned zatáhněte spoušť. A stalo se. A spolu s ním byly odebrány občanské svobody, které jsme již dlouho považovali za samozřejmost – svoboda cestovat, podnikat, jít do kina nebo dokonce opustit naše domovy.

Zavřeli školy. Pak to bylo jako padající domino, jeden díl po druhém. Podniky musely zavřít, aby lidé mohli pečovat o děti doma. Nákupní centra se musela zavřít, protože jinak by se tam děti shromažďovaly. Také kostely. Místa zábavy byla zavřená. Dokonce i parky zavřené. Po uzavření škol následovaly nařízení zůstat doma. Zavření škol mělo v mnoha ohledech zásluhu na legitimitě pro uzamčení celé země.

Malá skupina pro-lockdownových vědců jásala, protože jejich desetiletý sen o provedení takového sociálního experimentu se konečně stal skutečností.

Zavření škol mělo disproporciální vliv na pracující ženy. Opustily svá zaměstnání, aby se postaraly o děti, pomohly im orientovat se v podivném novém světě Zoom učeben a dělat úkoly prostřednictvím e-mailu. Muži zůstali pracovat jako hlavní živitelé.

Jak uvádí Washington Post:

Pandemická „recession“ [lockdown] byla nazvána „she-session“, protože ublížila ženám mnohem víc než mužům. Podíl žen, které pracují nebo si hledají práci, klesl na nejnižší úroveň od roku 1988, čímž jim zničil desetiletí těžko vybojovaných úspěchů na pracovišti.

Ministerstvo práce v pátek uvedlo zprávu, že ekonomika získala zpět jen něco málo přes polovinu ztracených pracovních míst z března a dubna, situace však zůstává pro ženy katastrofální. Podle údajů ministerstva práce nyní pracuje nebo hledá práci o 2,2 milionu žen méně než v lednu, mužů je o 1,5 milionu méně.

Za devět měsíců tohoto pekla by se dalo předpokládat, že bude provedena jednoznačná analýza toho, zda vůbec a do jaké míry byly závažné následky onemocnění skutečně spojeny se školní docházkou. Konečně se objevila a její zprávy nejsou pro lockdownery dobré.

Nyní je zřejmé (a je tomu tak od února), že téměř žádné děti nejsou ohroženy virem. Ten postihuje téměř výhradně seniory s komorbiditami. Děti mohly posloužit k dosažení dobrých výsledků v oblasti veřejného zdraví a k vyhoření viru, místo toho, aby ztratily téměř celý rok kvalitního školního vzdělávání, nemluvě o traumatu z povinných masek a indoktrinaci, že jejich přátelé jsou nepřátelé potenciálně přenášející patogeny.

Děti by byly v pořádku, ale co zaměstnanci a dospělí? Opravdu udržuje zavírání dětí doma ostatní lidi v bezpečí a snižuje počty nákazy a úmrtnosti spojené s SARS-CoV-2? Jak by to někdo mohl otestovat? Jeden takový jednoduchý způsob by mohl zkoumat rozdíl ve výsledcích onemocnění mezi domácnostmi s dětmi a domácnostmi bez dětí.

To se jeví jako samozřejmý test. Nakonec se objevila právě taková studie, kterou zveřejnil depozitář lékařské literatury Medxriv: “Association between living with children and outcomes from COVID-19: an OpenSAFELY cohort study of 12 million adults in England.” (Studie je předtiskem a čeká na recenzi. Přináší nový lékařský výzkum, který ještě musí být vyhodnocen.)

Jedná se o dosud největší studii (35 autorů) pojednávající o riziku Covid pro dospělé při kontaktu s dětmi a má nepříliš překvapivý závěr, přinejmenším pro ty, kteří vědu dosud sledovali. Nezjistil žádný nárůst závažných následků souvisejících s Covid u dospělých žijících s dětmi. Ukázal se malý nárůst infekcí, ale bez špatných výsledků. Studie ve skutečnosti našla souvislost mezi méně úmrtími dospělých v domácnostech s dětmi než v domácnostech bez dětí.

Přímý citát ze studie:

Toto je první populační studie, která zkoumá, zda se během pandemie ve Velké Británii liší riziko zdokumentované infekce SARS-CoV-2 a závažných následků COVID-19 mezi dospělými žijícími v domácnostech se školu studujícími dětmi a bez nich. Naše zjištění ukazují, že u dospělých žijících s dětmi neexistují žádné důkazy o zvýšeném riziku závažných následků COVID-19, i když u dospělých v produktivním věku žijících s dětmi ve věku od 12 do 18 let může existovat mírně zvýšené riziko zdokumentované infekce SARS-CoV-2. Dospělí v produktivním věku žijící s dětmi od 0 do 11 let mají nižší riziko úmrtí z COVID-19 ve srovnání s dospělými žijícími bez dětí, s velikostí účinku srovnatelnou s jejich nižším rizikem úmrtí z jakékoli příčiny. Nepozorovali jsme žádné konzistentní změny v riziku zdokumentované infekce SARS-CoV-2 a závažných následků z COVID-19 ve srovnání období před a po uzavření škol.

Co to znamená?

Naše výsledky nenacházejí žádné důkazy o vážném poškození dospělých COVID-19, kteří jsou v těsném kontaktu s dětmi ve srovnání s těmi, kteří žijí v domácnostech bez dětí. Z toho vyplývá i stanovení přínosů – škod pro děti chodící do školy v pandemii COVID-19.

Znění se zdá být trochu abstraktní, v souladu se žánrem tohoto stylu psaní. Řečeno anglicky, strach ze špatných Covid následků nebyl nikdy dobrým důvodem k zavření škol. Což znamená: byla to obrovská chyba. Je šokující uvažovat o tom, co vše bylo ztraceno, jak bylo zacházeno s dětmi, jak kruté je to k rodičům, kteří zaplatili tolik na daních nebo na školném v soukromé škole. Jde o loupež nejen peněz, ale také vzdělání a dobrého života.

AIER obecně souhlasil s tvrzením Johna Ioannidise z poloviny března. Tato opatření byla zavedena bez přesvědčivých důkazů o tom, že by zmírnily virus nebo pomohly zlepšit lékařské výsledky.

Od samého začátku byly „lockdowns“ politikou v hledání důvodů. Za všechny tyto měsíce, kdy byly nastoleny, žádný důvod nebyl. A teprve nyní vidíme solidní výzkum dokazující, že skeptici měli od začátku pravdu. Jedinou otázkou nyní je, zda a kdy „odborníci“, kteří vytvořili toto úžasné selhání, připustí svou chybu. Možná odpověď se nabízí: až o tom média začnou informovat.

Jeffrey A. Tucker je redakčním ředitelem Amerického institutu pro ekonomický výzkum.

Je autorem mnoha tisíců článků v odborném a populárním tisku a devíti knih v 5 jazycích, poslední  Liberty or Lockdown.. Je také vydavatelem  The Best of Mises. Hovoří široce na témata ekonomie, technologie, sociální filozofie a kultura.

Jeffrey je k dispozici na  email.  Tw | FB | LinkedIn

Původní článekIt Was a Mistake to Close Schools, UK Study Concedes (9.11.2020)
AutorJeffrey A. Tucker
ZdrojAIER

Napsat komentář

Pin It on Pinterest

Share This