info@resetheus.org (+420) 222 745 574

O nás

Torsten Engelbrecht

člen představenstva, žurnalista

žije a pracuje jako oceněný investigativní novinář v Hamburku. V roce 2006 se na trhu objevila v němčině a angličtině jeho kniha „Virus Mania“ (spoluautor: Claus Koehnlein, M.D.) a v roce 2020 pak vyšla aktualizovaná vydání její německé i anglické verze. V roce 2009 byla vydána jeho kniha „Die Zukunft der Krebsmedizin“ („Budoucnost léčby rakoviny“).

Ten samý rok byl Torsten oceněn německou cenou alternativních médií za svůj článek „Amalgámová kontroverze“. Absolvoval školení v mezinárodně uznávaném mediálním obchodním deníku Message (založeném renomovaným profesorem žurnalistiky Dr. Michaelem Hallerem). Je autorem článků pro různá periodika, mimo jiné OffGuardian, Medical Hypotheses, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, NZZ a NZZ am Sonntag, Geo Saison, Rubikon, Wochenzeitung, Message, Ecologist, Greenpeace Magazine, Welt am Sonntag, Die Bank, Die Bank, Die Bank nebo taz.

Kamala Taris

členka představenstva, public relations

žije a pracuje v Praze. Profesně se dlouhodobě věnuje mezinárodnímu obchodu, cestovnímu ruchu, hotelnictví a pohostinství. Od roku 2018 pak exkluzivně spolupracuje se společností HelmsBriscoe v oblasti mezinárodního procurmentu a řízení eventů. Je také organizátorkou rozličných workshopů a seminářů, překladatelkou, tlumočnicí a lektorkou mimoškolního vzdělávání v oblasti vědomé práce s tělem.

Lenka Tarabová

předsedkyně spolku

žije a pracuje v Liberci. Mezi lety 2009-2013 pracovala v oblasti primární prevence civilizačních chorob. Profesně se nyní věnuje politice bydlení jako zaměstnanec Sdružení nájemníků ČR (SON) a je také členkou představenstva Mezinárodní unie nájemníků (IUT). V letech 2014-2018 působila jako radní městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou. Od dubna 2019 pak také jako seniorská ombudsmanka města Liberec.

Cíle spolku Resetheus

Identifikovat scientismus ve vědě a poukazovat na jeho dogmata.
Identifikovat střet zájmů ve vědeckém výzkumu.
Podporovat akademickou svobodu ve výzkumu a poukazovat na její potlačování.
Obnovit zdravou debatu a skepsi ve vědeckém bádání.
Obnovit přesné vědecké postupy ve výzkumu a jejich dodržování.
Iniciovat opakování opakovatelných studií.
Provádět vlastní nezávislý výzkum a nezávislé studie.
Iniciovat výzkum v nedostatečně financovaných oblastech.
Iniciovat výzkum příčin nemocí a obnovy zdraví.

Naši poradci

Dr. Andrew Kaufman, MD

Dr. Kaufman je konzultant integrativní medicíny, vynálezce, veřejný mluvčí, forenzní psychiatr a soudní znalec. Po absolvování lékařské univerzity v Jižní Karolíně dokončil psychiatrické vzdělání na Duke University Medical Center a má titul B.S. od M.I.T. v molekulární biologii. Prováděl a publikoval vlastní výzkum; přednášel, řídil a mentoroval studenty medicíny a kolegy ze všech psychiatrických specializací. Byl kvalifikován jako znalec u místních, státních a federálních soudů. Zastával vedoucí pozice v akademickém lékařství a profesních organizacích.

www

Dr. Samantha Bailey, MD

Dr Bailey je výzkumná lékařka na Novém Zélandu. Vystudovala medicínu a chirurgii na univerzitě v Otago v roce 2005. Více než 12 let pracuje jako všeobecná lékařka, v „telehealth“ a v klinickém testování se zvláštním zájmem o nové testy a léčbu nemocí. Má největší kanál o zdraví na YouTube na Novém Zélandu a na základě dotazů od svých posluchačů vytváří vzdělávací videa. Bailey byla také moderátorka pro celostátní televizní show o zdraví na Novém Zélandu, která odhaluje běžné mylné představy o zdraví, s názvem The Checkup.

www

Dr. Claus Köhnlein, MD

Dr Köhnlein je medicínský specialista v oboru vnitřního lékařství. Absolvoval svou rezidenturu na onkologickém oddělení na univerzitě v Kielu. Od roku 1993 pracoval ve vlastní lékařské praxi a léčil také pacienty s hepatitidou C a AIDS, kteří jsou skeptičtí k antivirovým lékům. Köhnlein je jedním z nejzkušenějších odborníků na světě, pokud jde o údajné virové epidemie. V dubnu 2020 byl zmíněn v článku OffGuardian „8 MORE Experts Questionig the Coronavirus Panic.“ Rozhovor s ním editorky Russia Today Margarity Bityutskikh, publikované na Youtube v září 2020 na téma „fatal COVID-19 overtherapy“, dosáhl během krátké doby 1,4 milionu zhlédnutí.

www

Dr. Stefano Scoglio, BSc Ph.D.

Dr. Scoglio je odborníkem na mikrobiologii a naturopatii a ve spolupráci s italským National Research Center a různými univerzitami koordinuje vědecký a klinický výzkum extraktů z řas Klamath a probiotik na bázi mikrořas. Od roku 2004 publikoval řadu článků v mezinárodních vědeckých časopisech. V roce 2018 byl Scoglio nominován na Nobelovu cenu za medicínu.

www

Dr. Stefan Lanka, Ph.D.

Dr. Lanka je molekulární biolog a ex-virolog. Objevil první mořský virus, u kterého zjistil, že nezpůsobuje hostitelské řase žádnou újmu. Díky tomu se začal zabývat lidskými viry a zdrojovými daty o důkazech jejich izolace a spojitosti s připisovanými onemocněními. Ke svému úžasu zjistil, že tyto „důkazy“ nejsou založeny na vědeckých postupech. Jako první explicitně poukázal na to, že neexistuje vědecký důkaz o existeci viru HIV ani ostatních tzv. retrovirů. Je spoluzakladatelem vědecké skupiny REGIMED a autor článků pro odborný magazín WissenschafftPlus. Aktivně přednáší po celém světě.

www

Dr. Saeed A. Qureshi, Ph.D.

Dr. Qureshi získal rozsáhlé (více než 30 leté) zkušenosti s praktickým a multidisciplinárním laboratorním výzkumem v oblasti farmacie, pro účely regulačního hodnocení, při spolupráci s Health Canada. Je mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti farmakokinetiky, biofarmaceutiky, testování rozpouštění léčiv, analytické chemie v souvislosti s charakterizací léčiv, především na základě hodnocení in vitro (dissolution) a biologické dostupnosti/bioekvivalence (lidí a zvířat).

www

Dr. Urmie Ray, Ph.D.

Dr. Ray studovala matematiku na univerzitě v Cambridge, kde získala titul B.A. (M.A.), Mmath a PhD. Po 23 letech strávených akademickou činností, za kteých napsala mnoho článků a několik knih v oboru algebry, rezignovala na svou profesuru ve Francii – zemi svého dětství – aby se věnovala svému celoživotnímu zájmu o aktuální problémy, zejména pak vě vědě.

www

Pin It on Pinterest

Share This