info@resetheus.org (+420) 222 745 574

KNIHY | PUBLIKACE | VSTUPENKY

ZLOMENÍ KLETBY

00003
0.00 Kč nebo více
Vědecké důkazy pro ukončení kovidového klamu
Skladem
1
Podrobnosti o produktu

Po odeslání objednávky Vám přijde odkaz na stažení brožurky ve formátu PDF, má 29 stran.


V naší knize The Contagion Myth jsme se Sally Fallon Morell nastínili tu věc, že existence nového viru SARS-CoV-2 není prokázána a že neexistují žádné přesvědčivé důkazy, které by dokázaly, že viry, jakékoli viry, jsou patogeny. Představili jsme zcela odlišný způsob konceptualizace nemoci na základě pozorování v reálném světě a jasných vědeckých důkazech. Možná jsme naivně doufali, že jakmile světu předložíme důkazy pro tento pohled, svět se probudí z klamu COVID a lidstvo se vydá jiným směrem.

Bohužel jasně vidíme, že k této korekci kurzu nedošlo. Zároveň byl tento rok bezesporu tím nejúžasnějším rokem mého života. Naše kniha byla na Amazonu zakázána a moje účty byly zrušeny na Instagramu a YouTube. Jak se dalo předpokládat, byl jsem kritizován různými subjekty jako BBC, MSNBC a CBC, ale také nečekaně „anti-vax” lékaři, vědci a novináři.

Moji přátelé dr. Andrew Kaufman, MD a dr. Stefan Lanka, Ph.D., spolu se mnou, stejně jako další, vytrvale mluvíme o tom, co vidíme. Nemáme žádnou motivaci mluvit, kromě vysvětlování faktů tak, jak jim nejlépe rozumíme. Pokračujeme ve zkoumání způsobů, jak učinit vědu co nejjasnější, provádíme další studie, abychom objasnili jakékoli otázky nebo pochybnosti, a pomocí jakéhokoli malého vlivu, který máme, sdílíme naše poznatky s co největším počtem lidí.

Naše důvody jsou jednoduché a dvojí. Prvním je stát si za tím, o čem víme, že je správné: Nebyla prokázána existence viru SARS-CoV-2, což samozřejmě znamená, že „COVID-19” nemůže být způsoben tímto imaginárním virem.

Druhým, ještě přesvědčivějším důvodem je, že lidstvo stojí na rozcestí. Jak se pokusím vysvětlit v této krátké brožurce, stojíme před dvěma odlišnými budoucnostmi. První je budoucnost založená na biologii vody, což je evoluční cesta, kterou pro nás zamýšlel náš Stvořitel. Druhá budoucnost je založena na vlastnostech křemene, budoucnost „in silico”. Toto je budoucnost, ve které bude samotná podstata toho, co znamená být lidskou bytostí, podstata života samotného, počítačově řízena, ovládána a sledována.

Tato druhá cesta není budoucností, kterou bych si přál pro sebe, svou rodinu, své přátele nebo pro svět. Pokusím se ukázat, že víra v tuto cestu „in silico” spočívá v obrovském klamu, který musíme překonat. Je čas, aby se lidské bytosti staly zralými, moudrými a pokornými průvodci života na Zemi. Na tomto probuzení závisí naše existence a existence našich přátel zvířat a rostlin.

Připojte se ke mně v této snaze zjistit pravdu a žít v ní.

— Tom Cowan srpen, 2021

Uložte tento produkt na později

Pin It on Pinterest

Share This