info@resetheus.org (+420) 222 745 574

Prohlášení o izolaci viru | Statement On Virus Isolation (SOVI)

Izolace: Akt odpoutání; skutečnost nebo stav izolování se nebo samostatné existence; oddělení od jiných věcí nebo osob; osamělost.

Oxford English Dictionary

Spory o tom, zda byl virus SARS-CoV-2 někdy izolován nebo purifikován, pokračují. S použitím výše uvedené definice, zdravého rozumu, zákonů logiky a vědeckého přístupu však musí každý nezaujatý člověk dojít k závěru, že virus SARS- CoV-2 nebyl nikdy izolován ani purifikován. Z toho důvodu nelze najít žádné potvrzení existence viru. Z této skutečnosti vyplývají následující logické, racionální a vědecké důsledky:

 • není možné popsat strukturu a složení něčeho, o čem se neprokázalo, že existuje, včetně přítomnosti, struktury a funkce jakéhokoli hypotetického „spike“ nebo dalších proteinů;
 • genetická sekvence něčeho, co nebylo nikdy nalezeno, nemůže být popsána;
 • „varianty“ něčeho, o čem se neprokázalo, že existuje, nelze popsat;
 • není možné prokázat, že SARS-CoV-2 způsobuje onemocnění zvané Covid-19.

Následující text v nejucelenější možné podobě popisuje správný způsob, jak izolovat, charakterizovat a demonstrovat nový virus. Nejprve se odeberou vzorky (krev, sputum, sekret) mnoha lidem (např. 500) se symptomy, které jsou jedinečné a dostatečně specifické, aby charakterizovaly nemoc. Bez smíchání těchto vzorků s JAKÝMIKOLI tkáněmi nebo produkty, které také obsahují genetický materiál, virolog čistí vzorek pomocí macerace, filtrace a ultracentrifugace. Tato běžná virologická technika, prováděná v každé virologické laboratoři po celá desetiletí k izolaci bakteriofágů (1) a takzvaných obřích virů, umožňuje virologovi demonstrovat pomocí elektronové mikroskopie tisíce stejně velkých a tvarovaných částic. Tyto částice jsou izolovaným a purifikovaným virem.

U těchto identických částic se poté zkontroluje jednotnost fyzikálními a/nebo mikroskopickými technikami. Jakmile je stanovena čistota, mohou být částice dále charakterizovány. To by zahrnovalo zkoumání struktury, morfologie a chemického složení takových částic. Dále je jejich genetická výbava charakterizována extrakcí genetického materiálu přímo z vyčištěných částic a použitím technik genetického sekvenování, jako je Sangerovo sekvenování, které se také používají po celá desetiletí. Poté se provede analýza, která potvrdí, že tyto uniformní částice mají exogenní (vnější) původ, v souladu s tím jak je existence virů chápana, a že se nejedná o normální produkty rozpadu odumřelých a umírajících tkání (2). (Od května 2020 víme, že virologové nemají žádný způsob, jak určit, zda částice, které vidí, jsou viry nebo jen normální produkty rozpadu mrtvých a umírajících tkání.) (3)

Pokud jsme provedli všechny výše popsané kroky, pak jsme plně izolovali, charakterizovali a geneticky sekvenovali exogenní virovou částici. Stále však musíme demonstrovat, že příčinně souvisí s onemocněním. To se provádí vystavením skupiny zdravých subjektů (obvykle se používají zvířata) takovému izolovanému očištěnému viru způsobem, o kterém se předpokládá, že je jím nemoc přenášena. Pokud zvířata onemocní stejnou chorobou, což má být potvrzeno klinickými a pitevními nálezy, pak bylo demonstrováno, že virus skutečně způsobuje nemoc. Tento proces demonstruje infekčnost a přenos infekčního agens.

(1) Isolation, characterization and analysis of bacteriophages from the haloalkaline lake Elmenteita, Kenya, Juliah Khayeli Akhwale et al, PLOS One, Published: April 25, 2019
(2) Extracellular Vesicles Derived From Apoptotic Cells: An Essential Link Between Death and Regeneration, Maojiao Li1 et al, Frontiers in Cell and Developmental Biology, 2020 October 2
(3) The Role of Extracellular Vesicles as Allies of HIV, HCV and SARS Viruses, Flavia Giannessi, et al, Viruses, 2020 May

U viru SARS-CoV-2 nebyl ani proveden pokus o žádný z těchto kroků, dokonce nebyly úspěšně provedeny všechny tyto kroky společně u žádného takzvaného patogenního viru. Náš výzkum naznačuje, že v lékařské literatuře neexistuje jediná studie popisující provedení výše popsaného procesu.

Místo toho virologové od roku 1954 odebírají neočištěné vzorky od relativně malého množství lidí, často méně než deseti, s podobným onemocněním. Poté tento vzorek minimálně zpracují a naočkují takový nepurifikovaný vzorek na tkáňovou kulturu obsahující obvykle čtyři až šest dalších typů materiálů – které všechny obsahují genetický materiál identický tomu, co nazývají „virem„. Předmětná tkáňová kultura je vyhladovělá a otrávená a přirozeně se rozpadá na mnoho druhů částic, z nichž některé obsahují genetický materiál. Proti veškerému zdravému rozumu, logice, používání jazyka a vědecké integritě se tomuto procesu říká „izolace viru“. Tato směs obsahující fragmenty genetického materiálu z mnoha různých zdrojů je poté podrobena genetické analýze, která pak v procesu počítačové simulace vytvoří údajnou sekvenci údajného viru, tzv. in silico genomu. Skutečný virus není nikdy potvrzen elektronovou mikroskopií. Genom není nikdy extrahován a sekvenován ze skutečného viru. Toto je vědecký podvod.

Odpozorovaný jev, že nepurifikovaný vzorek – naočkovaný na tkáňovou kulturu spolu s toxickými antibiotiky, bovinní fetální tkání, plodovou vodou a jinými tkáněmi – ničí ledvinovou tkáň, na kterou je naočkován, je uveden jako důkaz existence a patogenity viru. Toto je vědecký podvod.

Pokud vám kdykoli někdo dá studii prohlašující, že virus SARS- CoV-2 byl izolován, zkontrolujte metodologickou sekci. V případě, že vědci použili buňky Vero nebo jinou kultivační metodu, můžete udělat závěr, že jejich proces nebyl izolací. Uslyšíte následující výmluvy, proč se skutečná izolace neprovádí:

 • 1) Ve vzorcích od pacientů nebyl nalezen dostatek virových částic k analýze
 • 2) Viry jsou intracelulární paraziti; takto je nelze najít mimo buňku.

Pokud je tvrzení v Odstavci 1 správné a není možné virus najít ve sputu nemocných lidí, na základě jakých důkazů je tedy učiněn závěr, že je virus nebezpečný nebo dokonce smrtelný? Pokud je tvrzení v Odstavci 2 správné, jak se tedy virus šíří z člověka na člověka? Bylo nám řečeno, že virus vychází z buňky a infikuje ostatní. Proč ho tedy není možné najít?

Je potřeba si uvědomit, že analyzování validity těchto virologických technik a jejich závěrů nemá za cíl vyvolat rozpory nebo odvádět pozornost nežádoucím směrem. Pravdivé popsání výše zmíněných jevů je naprosto nezbytné k zastavení otřesného podvodu, kterému lidstvo momentálně čelí. Protože, jak nyní víme, pokud virus nebyl nikdy izolován, sekvenován nebo nebylo prokázáno, že způsobuje nemoc, a je-li tedy tento virus imaginární, proč tedy nosíme roušky nebo respirátory, distancujeme se od sebe a zavíráme celý svět do vězení?

Konečně, pokud patogenní viry obecně neexistují, jaké látky jsou obsaženy v prostředcích, které se nepravdivě nazývají „vakcíny“ a které jsou aplikovány lidem, a jaký je jejich účel? Toto je nejnaléhavější a nejrelevantnější vědecká otázka současnosti.

Máme pravdu. Virus SARS-CoV2 reálně neexistuje.


POMÁHEJTE ŠÍŘIT TENTO DOKUMENT A VYJÁDŘETE SVOJI PODPORU!

Stáhněte si a sdílejte SOVI PDF – nebo jednoduše sdílejte tento odkaz / URL této stránky s ostatními.

A prosím, vyplňte tento krátký formulář (dole pod zdrojovým článkem) a přidejte svůj hlas na seznam podporovatelů z celého světa, kteří jsou již unaveni z toho, že je jejich inteligence urážena a kteří nyní trvají na pravdě založené na skutečné lékařské vědě.

36 komentářů u „Prohlášení o izolaci viru | Statement On Virus Isolation (SOVI)“

 1. 26.1.2021 Na Slovensku sa genóm nového koronavírusu sekvenuje minimálne. O prítomnosti britského variantu vírusu u nás nevieme prakticky nič. Vysoký výskyt britského variantu koronavírusu v Trenčíne vedci spochybňujú, pretože dáta sa nezískali sekvenovaním genómu.
  Keď Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) minulý týždeň informoval, že britský variant nového koronavírusu tvoril až 57 percent pozitívnych prípadov z plošného testovania, ktoré sa konalo 19. a 20. decembra v Trenčíne, správa vyvolala obavy, keďže tento variant sa šíri rýchlejšie ako pôvodný čínsky kmeň.
  Špičkoví slovenskí vedci však po pozornej analýze výsledkov z Trenčína upozorňujú, že s veľkou pravdepodobnosťou došlo k nesprávnej identifikácii britského variantu.
  Ako to vidia vedci z Univerzity Komenského a SAV
  Ak by sa britský variant nového koronavírusu naozaj potvrdil v 57 percentách pozitívnych prípadov v Trenčíne, „britskú mutáciu by sme museli premenovať na trenčiansku, lebo v Británii by jej bolo menej ako u nás,“ reaguje na zistenia ÚVZ bioinformatik Tomáš Vinař z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.
  Ten sa podieľal na sekvenovaní genómu nového koronavírusu na Slovensku s biochemikom Jozefom Nosekom z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (UK), bioinformatičkou Bronislavou Brejovou z Matfyzu UK a kolegami z tímu Borisa Klempu z Virologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV). Dôležitú úlohu v experimentoch zohrali aj doktorandky Viktória Hodorová z Prírodovedeckej fakulty UK a Kristína Boršová z Virologického ústavu SAV.
  Na Slovensku doteraz spravili okolo sto izolátov nového koronavírusu. Prvé štyri sa robili vo Vedeckom parku UK, ďalšie dva v Berlíne a na zvyšku robili spomínaní vedci z UK a SAV.
  Oslovení vedci sa domnievajú, že výsledky o výskyte britského variantu koronavírusu v Trenčíne nie sú výsledkom sekvenovania genómu, ale len polymerázovej reťazovej reakcie (PCR). „Keďže nesekvenovali genóm vírusu, myslíme si, že sa pomýlili. Podľa nás mohlo ísť aj o ‚český‘ variant B.1.258, ktorý sa na ten britský podobá,“ povedal biochemik Nosek.

  Odpovědět
  • Nikde se nesekvenuje genom viru, protože nikdo nepostupuje dle logických kroků, které jsou k řádné izolaci viru nutné, jak je popsáno v článku. To, že vědci tvrdí, že mají izoláty viru vůbec neznamená, že mají izolovaný virus. Je to hra s terminologií, která je pro člověka matoucí. Nikdo z vědců neizoluje, nepurifikuje a biochemicky neanalyzuje „virus“ přímo z nemocného člověka. Každý si může jejich práce přečíst nebo se jich přímo zeptat. Popravdě, jsme unaveni z odkazů na údajnou izolaci viru, která řádnou izolací ve výsledku ani zdaleka není. Pokud by si lidé četli metodickou sekci vědeckých prací, přišli by na to sami a nemuseli by nám stále dokola posílat rádoby důkazy. Proto jsme uveřejnili tento SOVI článek, v kterém dáváme návod, jak vyhodnocovat pravdivost tvrzení a nadpisů o „izolacích viru“. Byli bychom lidem vděčni, kdyby to začali dělat.
   Mutace je pak další podvod. Sekvenují amplikony z PCR. PCR se dá krásně zneužít pro chtěné výsledky. Soud by měl její používání pro testování zdravých lidí a diagnostiku zakázat. Všichni bychom o to měli usilovat, jinak tohle peklo nikdy neskončí.

   Odpovědět
 2. 26.1.2021 Na Slovensku sa genóm nového koronavírusu sekvenuje minimálne. O prítomnosti britského variantu vírusu u nás nevieme prakticky nič. Vysoký výskyt britského variantu koronavírusu v Trenčíne vedci spochybňujú, pretože dáta sa nezískali sekvenovaním genómu.

  Keď Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) minulý týždeň informoval, že britský variant nového koronavírusu tvoril až 57 percent pozitívnych prípadov z plošného testovania, ktoré sa konalo 19. a 20. decembra v Trenčíne, správa vyvolala obavy, keďže tento variant sa šíri rýchlejšie ako pôvodný čínsky kmeň.

  Špičkoví slovenskí vedci však po pozornej analýze výsledkov z Trenčína upozorňujú, že s veľkou pravdepodobnosťou došlo k nesprávnej identifikácii britského variantu.

  Ako to vidia vedci z Univerzity Komenského a SAV
  Ak by sa britský variant nového koronavírusu naozaj potvrdil v 57 percentách pozitívnych prípadov v Trenčíne, „britskú mutáciu by sme museli premenovať na trenčiansku, lebo v Británii by jej bolo menej ako u nás,“ reaguje na zistenia ÚVZ bioinformatik Tomáš Vinař z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.

  Ten sa podieľal na sekvenovaní genómu nového koronavírusu na Slovensku s biochemikom Jozefom Nosekom z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (UK), bioinformatičkou Bronislavou Brejovou z Matfyzu UK a kolegami z tímu Borisa Klempu z Virologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV). Dôležitú úlohu v experimentoch zohrali aj doktorandky Viktória Hodorová z Prírodovedeckej fakulty UK a Kristína Boršová z Virologického ústavu SAV.

  Na Slovensku doteraz spravili okolo sto izolátov nového koronavírusu. Prvé štyri sa robili vo Vedeckom parku UK, ďalšie dva v Berlíne a na zvyšku robili spomínaní vedci z UK a SAV.

  Oslovení vedci sa domnievajú, že výsledky o výskyte britského variantu koronavírusu v Trenčíne nie sú výsledkom sekvenovania genómu, ale len polymerázovej reťazovej reakcie (PCR). „Keďže nesekvenovali genóm vírusu, myslíme si, že sa pomýlili. Podľa nás mohlo ísť aj o ‚český‘ variant B.1.258, ktorý sa na ten britský podobá,“ povedal biochemik Nosek.

  Odpovědět
  • Nikde se nesekvenuje genom viru, protože nikdo nepostupuje dle logických kroků, které jsou k řádné izolaci viru nutné, jak je popsáno v článku. To, že vědci tvrdí, že mají izoláty viru vůbec neznamená, že mají izolovaný virus. Je to hra s terminologií, která je pro člověka matoucí. Nikdo z vědců neizoluje, nepurifikuje a biochemicky neanalyzuje „virus“ přímo z nemocného člověka. Každý si může jejich práce přečíst nebo se jich přímo zeptat. Popravdě, jsme unaveni z odkazů na údajnou izolaci viru, která řádnou izolací ve výsledku ani zdaleka není. Pokud by si lidé četli metodickou sekci vědeckých prací, přišli by na to sami a nemuseli by nám stále dokola posílat rádoby důkazy. Proto jsme uveřejnili tento SOVI článek, v kterém dáváme návod, jak vyhodnocovat pravdivost tvrzení a nadpisů o „izolacích viru“. Byli bychom lidem vděčni, kdyby to začali dělat.

   Mutace je pak další podvod. Sekvenují amplikony z PCR. PCR se dá krásně zneužít pro chtěné výsledky. Soud by měl její používání pro testování zdravých lidí a diagnostiku zakázat. Všichni bychom o to měli usilovat, jinak tohle peklo nikdy neskončí.

   Odpovědět
 3. Aj v prípade preukázania existencie vírusu SARS-Cov-2 nie je možné klinicky dokázať, že vakcinácia proti vírusu chráni. Nie je totiž možné pri klinickom testovaní nakaziť zaočkovanú skupinu vírusom. Bol by tým porušený Norimberský kódex z r.1947. Vakcínami vytvorené protilátky ešte neznamenajú imunitu voči ochoreniu.

  Odpovědět
 4. Aj v prípade preukázania existencie vírusu SARS-Cov-2 nie je možné klinicky dokázať, že vakcinácia proti vírusu chráni. Nie je totiž možné pri klinickom testovaní nakaziť zaočkovanú skupinu vírusom. Bol by tým porušený Norimberský kódex z r.1947. Vakcínami vytvorené protilátky ešte neznamenajú imunitu voči ochoreniu.

  Odpovědět
 5. Pochopil jsem, že když virus nejde izolovat, tak neexistuje.
  Takže nemocné nakazilo něco co neexistuje.
  Není ten článek tak trochu na hlavu?
  Nebo je to další Fake!

  Odpovědět
  • Na hlavu je podle nás považovat za důkaz působení viru to, že je někdo nemocný. Dle této logiky musí být pak každá nemoc virového původu. Pokud je něco fake, tak virologie. 70 let lží a ubližování na zdraví.

   Odpovědět
 6. Pochopil jsem, že když virus nejde izolovat, tak neexistuje.
  Takže nemocné nakazilo něco co neexistuje.
  Není ten článek tak trochu na hlavu?
  Nebo je to další Fake!

  Odpovědět
  • Na hlavu je podle nás považovat za důkaz působení viru to, že je někdo nemocný. Dle této logiky musí být pak každá nemoc virového původu. Pokud je něco fake, tak virologie. 70 let lží a ubližování na zdraví.

   Odpovědět
  • Pokud jste si článek Prohlášení o izolaci četl, tak po přečtení hned první věty z Vašeho odkazu, Vám to musí být jasné:
   „Virológom z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied sa v ich špeciálnom laboratóriu so stupňom biologickej bezpečnosti úrovne 3 (BSL3) podarilo izolovať na bunkových kultúrach prvé slovenské kmene vírusu SARS-CoV-2.“
   SOVI byl napsán právě proto, aby si lidé mohli prověřovat údajné „izolace viru“ sami a nemuseli se na to stále dotazovat.

   Odpovědět
  • Pokud jste si článek Prohlášení o izolaci četl, tak po přečtení hned první věty z Vašeho odkazu, Vám to musí být jasné:
   „Virológom z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied sa v ich špeciálnom laboratóriu so stupňom biologickej bezpečnosti úrovne 3 (BSL3) podarilo izolovať na bunkových kultúrach prvé slovenské kmene vírusu SARS-CoV-2.“
   SOVI byl napsán právě proto, aby si lidé mohli prověřovat údajné „izolace viru“ sami a nemuseli se na to stále dotazovat.

   Odpovědět
 7. Zrovna při překládání tohohle origo článku sem narazil na tohle, to je super že ste to přeložili.
  Chci přidat pár mých postřehů:
  1) fascinuje mě, jak oni prostě v těch „vědeckejch“ článcích ukážou šipkama na tom snímku umírající tkáně na něco, co by asi podle nich mohlo vypadat jako virus a všichni jim to sežerou! 😀 Někdy si dopomáhaj jak řikal Lanka třeba bublinama z mejdla apod. Já osobně žasnu, jak málo přijatelnejch snímků virů na googlu je, photoshopnul bych mnohem uvěřitelnější. 😀
  2) ten slavnej snímek viru Eboly je parazitickej červ a virus tabákové mozaiky je ve skutečnosti xylémová buňka.
  3) Pak ještě používaj, že je to „moc malý a nepraktický to izolovat“ odpověd na to:
  Je vůbec izolace něčeho tak malýho možná?
  Když de o velikost nanopartiklů a dalších bilionů jim podobných na tomhle levlu, tak se zdá logický, že úplně separovat specifickou částici je nemožný. Takže chtít po virologovi kompletně izolovat virovou částici rovnou ze vzorku nemocnýho pacienta a dokázat tak jeho patogenitu se může zdát jako nadlidskej úkol, ale to je přesně ta oprátka, kterou si na sebe germ-teorie upletla, když tvrdí, že určitá mikroskopická částice je skutečně virus a dokáže způsobit dané symptomy. Z logiky věci musí být kompletně separována ze všech ostatních proměnných/faktorů, aby se dokázalo, že je skutečně příčinou. Že dna/rna sekvence patří skutečně tý specifický částici atd.
  Díky za Vaší práci, našel sem Vás mimochodem přes https://www.torstenengelbrecht.com/en/home/

  Odpovědět
  • Díky za komentář. Torsten je spoluzakladatel Resethea.???? Ano, odseparovat „virus“ přímo z člověka není možné, proto si vymysleli tu teorii o kultivaci na buněčných kulturách. A můžeme taky zapochybovat o tom, jak a zda byl vůbec rozluštěn lidský genom. Protože postupy, které k tomu používají, jsou taktéž pochybné. Stále chybí několik procent „nerozluštěných“, takže i z toho důvodu není možné rozlišit, zda „virus“, pokud by se jim skutečně odseparovat podařil, není lidská genetická sekvence. Motají se v tom sami. Akorát na to málokdo z vědců poukazuje.

   Odpovědět
   • Aha, to sem nevěděl, to je super.
    Jo, souhlas, tahle „rabbit hole“ je zajímavá i co se týče vitamínů a DNA, prostě si vymejšlej za pochodu, je to neuvěřitelný. 😀 Úplně baseless science/kult.

    Odpovědět
 8. Zrovna při překládání tohohle origo článku sem narazil na tohle, to je super že ste to přeložili.

  Chci přidat pár mých postřehů:
  1) fascinuje mě, jak oni prostě v těch „vědeckejch“ článcích ukážou šipkama na tom snímku umírající tkáně na něco, co by asi podle nich mohlo vypadat jako virus a všichni jim to sežerou! 😀 Někdy si dopomáhaj jak řikal Lanka třeba bublinama z mejdla apod. Já osobně žasnu, jak málo přijatelnejch snímků virů na googlu je, photoshopnul bych mnohem uvěřitelnější. 😀
  2) ten slavnej snímek viru Eboly je parazitickej červ a virus tabákové mozaiky je ve skutečnosti xylémová buňka.
  3) Pak ještě používaj, že je to „moc malý a nepraktický to izolovat“ odpověd na to:
  Je vůbec izolace něčeho tak malýho možná?
  Když de o velikost nanopartiklů a dalších bilionů jim podobných na tomhle levlu, tak se zdá logický, že úplně separovat specifickou částici je nemožný. Takže chtít po virologovi kompletně izolovat virovou částici rovnou ze vzorku nemocnýho pacienta a dokázat tak jeho patogenitu se může zdát jako nadlidskej úkol, ale to je přesně ta oprátka, kterou si na sebe germ-teorie upletla, když tvrdí, že určitá mikroskopická částice je skutečně virus a dokáže způsobit dané symptomy. Z logiky věci musí být kompletně separována ze všech ostatních proměnných/faktorů, aby se dokázalo, že je skutečně příčinou. Že dna/rna sekvence patří skutečně tý specifický částici atd.

  Díky za Vaší práci, našel sem Vás mimochodem přes https://www.torstenengelbrecht.com/en/home/

  Odpovědět
  • Díky za komentář. Torsten je spoluzakladatel Resethea.???? Ano, odseparovat „virus“ přímo z člověka není možné, proto si vymysleli tu teorii o kultivaci na buněčných kulturách. A můžeme taky zapochybovat o tom, jak a zda byl vůbec rozluštěn lidský genom. Protože postupy, které k tomu používají, jsou taktéž pochybné. Stále chybí několik procent „nerozluštěných“, takže i z toho důvodu není možné rozlišit, zda „virus“, pokud by se jim skutečně odseparovat podařil, není lidská genetická sekvence. Motají se v tom sami. Akorát na to málokdo z vědců poukazuje.

   Odpovědět
   • Aha, to sem nevěděl, to je super.

    Jo, souhlas, tahle „rabbit hole“ je zajímavá i co se týče vitamínů a DNA, prostě si vymejšlej za pochodu, je to neuvěřitelný. 😀 Úplně baseless science/kult.

    Odpovědět
   • Úžasný článok, tú knihu Virus Mania od nemeckého lekára Kohnleina a Torstena Engelbrechta mám doma a tak veľmi by som chcela aby si ju všetci prečítali.
    Úžasná práca, čo robíte.

    Odpovědět

Napsat komentář

Pin It on Pinterest

Share This