info@resetheus.org (+420) 222 745 574

Kouřící zbraň? „Virus“ je identický se „strukturami“ normálních buněk

Studie: „Virus“ je identický se „strukturami“ normálních buněk

Díky usilovné snaze jednoho z mých posluchačů jsem včera obdržel studii, která zarazí další hřebík do rakve existence SARS-CoV-2. Studie má název „Vzhled může klamat – virům podobné inkluze v biopsiích ledvin COVID-19 negativních vzorků pod elektronovým mikroskopem.“ (Appearances Can be Deceiving – Viral-like Inclusions in Covid-19 Negative Renal Biopsies by Electron Microscopy). Autory jsou Clarrisa A. Cassol a kol., a studie je publikována v 1. svazku, 8. vydání, str. 824-828 časopisu Kidney360, což je recenzovaný časopis přidružený k Americké nefrologické společnosti (American Society of Nephrology). Jinými slovy, tento dokument pochází přímo z toho, co je nazýváno přijatelnou mainstreamovou vědou.

Mnozí z vás pravděpodobně viděli černobílé snímky SARS-CoV-2 z elektronového mikroskopu, s černými tečkami ve slabě naznačeném obrysu kruhu. Připojil jsem dva takové snímky ze studií, které tvrdí, že tyto fotografie ukazují přímý důkaz existence viru. Jsou to obrázky, které nám ukazují virologové, na rozdíl od barevných obrázků vytvořených počítačem, které vídáte v časopisech a na internetu. Toto jsou „skutečné“ obrázky viru a jsou předkládány jako „důkaz“ toho, že virus existuje.

Ukázalo se však, že na těchto fotografiích ve skutečnosti NEJSOU koronaviry a CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí), kromě dalších, tuto skutečnost ví přinejmenším od roku 2004. Výše uvedená studie zkoumá důkazy používané pro tvrzení, že tyto obrázky představují viry, namísto normálních buněčných „struktur“, zvláště buněk nemocných. Studie uvádí:

Pozorovali jsme morfologicky nerozeznatelné inkluze v podocytech a tubulárních epiteliálních buňkách jak u pacientů negativních na koronavirovou chorobu z roku 2019 (COVID-19), tak i u renálních biopsií z doby před COVID-19 (zvýraznění přidáno).

Jinými slovy, vědci viděli ty samé struktury u lidí bez známky COVID-19 a také ve vzorcích, které odebrali dříve, než se COVID-19 objevil, před tím, než se o viru vůbec začalo mluvit.

Navíc říkají:

Předpokládali jsme, že by mohly být přítomny endogenní částice vzhledem podobné natolik, že jsou ultrastrukturálně morfologicky nerozeznatelné od virionů SARS-CoV-2.“

A dále:

Inkluze podobné virům, zahrnující jak jednotlivé vezikuly s průměrem mezi 50 a 138 nm, tak i uskupení uvnitř větších vezikul, byly nalezeny ve všech 15 případech, a to buď v podocytech, tubulárním epitelu nebo vaskulárních epiteliálních buňkách (obrázek 1).“

Ve všech 15 případech, které zkoumali, našli struktury identické s tím, co se nazývá SARS-CoV-2. Tyto struktury byly rozptýlené po celých ledvinách a v cévách. Nejedná se o viry, ale o normální součásti buněk.

Poté pokračují v popisu, jak tyto částice vznikají:

Je možné uvést řadu potenciálních přirozených, vzhledem podobných částic, které mohou vytvářet intracelulární skupiny kulatých vezikul napodobujících viriony SARS-CoV-2, z nichž nejpravděpodobnější jsou endocytické vezikuly a endozomální součásti, jako jsou mikrovezikulární tělíska obsahující exosomy. Endocytóza vede k tvorbě vezikul o průměru 60 – 120 nm, což je v rozmezí velikosti uváděné pro SARS-CoV-2 (60 – 140 nm). Tyto endocytické vezikuly mohou být pokryty různými proteiny, jedním z nejběžnějších je klathrin. Přítomnost obalových proteinů může být odpovědná za přítomnost oblasti bohaté na elektrony obklopující tyto vezikuly, což vyvolává dojem virové koróny.“

Jinými slovy, vzpomínáte si na slavnou „korónu“ na povrchu koronaviru? Ukázalo se, že jde pouze o běžný proteinový povlak na normálních vezikulech, který váže barviva během přípravy preparátu pro elektronovou mikroskopii. Vzhled koróny je jen další kreativní fikcí, kterou si vymysleli virologové a jejich týmy grafických designérů.

A konečně, článek dále uvádí, že více těchto částic vidíte přirozeně u lidí nemocných než u lidí zdravých, což je přesně to, co jsem celý rok tvrdil. Mrtvé a odumírající buňky tyto částice vytvářejí v procesu odumírání a částečně proto, aby se zbavily jedů.

Poslední hřebík do rakve však přichází v této citaci:

Možnost záměny částic koronaviru s normálními buněčnými strukturami byla ve skutečnosti zdůrazněna v podrobné ultrastrukturální studii Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v případě SARS-CoV odpovědného za epidemii SARS v roce 2003.“ [1]

Jinými slovy, CDC v roce 2004 vědělo, že vědci nemohli spolehlivě vědět, že tyto částice jsou částicemi koronaviru. Od té doby o tom nebylo slyšet ani slovo. Všichni virologové tyto obrázky používají jako důkaz existence tohoto viru. Jedná se o podvod založený na pavědě, stejně jako všechno ostatní spojené s „COVID-19.“

Dr. Cowan o tomto příspěvku hovořil také na svém webináři.


[1] GoldsmithCS, Tatti, TD, Ksiazek TG, Rollin PE, Comer JA, Lee WW, Rota PA, Bankamp B, Belini WJ, Saki, SR: Ultrastructural characterization of SARS coronavirus. Emerg Infect Dis 10: 320-326, 2004.


Napsat komentář

Pin It on Pinterest

Share This