info@resetheus.org (+420) 222 745 574

Nepravdivé tvrzení: riziko infekce od lidí bez příznaků

K našemu nedávnému článku Jsou důkazy o asymptomatickém šíření COVID-19 významně zveličené? bychom ještě rádi doplnili přeloženou část dokumentu od Dr. Reiner Fuellmicha, který vede žalobu o spáchání vědeckého podvodu proti německému virologovi Christianu Drostenovi z berlínské nemocnice Charité. V dokumentu Dr. Fuellmich dokládá účelové manipulace profesora Drostena a požaduje jeho odstoupení.

Pro domněnku, že člověk může onemocnět COVID-19, aniž by si toho vůbec všiml a že může virus přenést stejně nepozorovaně na další lidi a bez zjevných příznaků, nejsou důkazy a je podporována jen téměř děsivě slabými studiemi.

Toto nepravdivé faktické tvrzení začalo případovou studií v New England Journal of Medicine dne 5. března 2020 (NEJM 382; 10), ve které prof. Christian Drosten a další tvrdili, že čínská podnikatelka bez příznaků se setkala se čtyřmi zaměstnanci místní společnosti v Mnichově, z nichž všichni následně onemocněli COVID-19. Uvedli, že tato žena měla později ve Wu-chanu pozitivní test na SARS-CoV-2. To byl hlavní důkaz toho, že nakažliví mohou být také lidé bez příznaků. Tato případová studie byla publikována jako preprint již 30. ledna 2020.

3. února 2020 byl zveřejněn komentář poukazující na to, že tato žena z Číny měla ve skutečnosti příznaky a potlačila je jen s pomocí léků (Kai Kupferschmidt 3. února 2020 na https://www.sciencemag.org/news/2020/02/ paper-non-symptomatic-patient-transmitting- coronavirus-wrong). To byl výsledek rozhovorů s touto ženou – rozhovorů, které autoři případové studie, včetně prof. Drostena, opomněli zmínit.

Případová studie byla přesto 5. března 2020 otištěna v New England Journal of Medicine. To, že tato případová studie nebyla okamžitě stažena poté, co byla chyba zjištěna, představuje jasný vědecký podvod. V následné studii, která se poté, opět za spolupráce prof. Drostena, objevila v The Lancet 15. května 2020 (Lancet Infect Dis 2020; 20; 920-928), v níž byl epidemiologicky trasován „klastr z ohniska nákazy“ ve společnosti v Mnichově, pak znenadání vyšlo najevo průkazné zjištění, že žena z Číny byla v kontaktu se svými rodiči, kteří měli krátce před její cestou do Mnichova onemocnění COVID-19 – nález, který byl potvrzen v případové studii z 5. března 2020. Studie v The Lancet ze dne 15. května 2020 obsahuje četné nesrovnalosti, a to jak sama o sobě, tak i ve vztahu k případové studii ze dne 3. února 2020, které již byly řešeny jinde (https://www.corodok.de/die-legende- uebertragung/).

Samotný Robert Koch Institute ve své případové studii k SARS-CoV-2 (k 27. listopadu 2020) připouští, že asymptomatické šíření nákazy hraje jen malou roli. V tomto ohledu odkazuje na meta-studii, která po vyhodnocení stovek studií nakonec dospěla k závěru, že důkazy by musely být mnohem přesvědčivější (Oyungerel Byambasuren et al. v Official Journal of Medical Microbiology and Infectious Disease Canada, https://jammi.utpjournals.press/doi/pdf /10.3138/jammi-2020-0030).

Kromě toho Robert Koch Institute považuje za možné, že by patogen mohl být přenesen 1–2 dny před nástupem příznaků, ale odkazuje pouze na čínskou studii a studii ze Singapuru, které obě vykazují nedostatky, včetně skutečnosti, že nelze vyloučit jinou prevalenci. Předpoklad presymptomatického šíření nákazy, které Robert Koch Institute nezmiňuje, byl v literatuře silně zpochybněn (Mark Slifka/Lina Gao v Nature Medicine https://doi.org/10.1038/s41591-020-0869-5 [2020]). Imunolog Beda Stadler, emeritní profesor na univerzitě v Bernu, ve velmi uznávaném článku švýcarského týdeníku Weltwoche poukázal na to, že myšlenka, že viry se mohou v lidském těle nekontrolovatelně množit, aniž by si toho jedinec všiml, je imunologicky nemyslitelná.

Právě toto nekontrolované množení však vytváří riziko infekce na prvním místě (druhá publikace na https://www.achgut.com/artikel/corona_aufarbeitung_warum_ alle_falsch_lagen).

Sotva může někoho překvapit, že při epidemii koronaviru ve Wu-chanu nebyl zjištěn jediný asymptomatický přenos SARS-CoV-2 (Shiyi Gao et al. in (2020) 11:5917https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w).

Nepravdivé tvrzení, že člověk bez příznaků může virus přenášet, je obzvláště zrádné, protože narušuje společnost: každý vidí ve svém bližním pouze vysoce nebezpečného roznašeče virů, na což reaguje s odporem, agresivně nebo alespoň se strachem a panikou. Jelikož jsou rodiči a učiteli indoktrinováni dokonce i školáci, lze u nich v dohledné době očekávat vážné poruchy chování a vývoje.


Napsat komentář

Pin It on Pinterest

Share This