info@resetheus.org (+420) 222 745 574

VEDA JE MŔTVA – PODPORA MUDr. LAKOTOVI

Tím AKW a tím odbornakomisia.sk sa rozhodli vyjadriť podporné stanovisko Dr. Lakotovi a odsúdiť publikované stanovisko BMC SAV, ktoré považujeme za obyčajné ohováranie, také typické pre dobu, ktorú práve žijeme.

Vedcov typu dr. Lakotu si treba pestovať, vyvažovať zlatom a nie ostrakizovať!

Prečo sú verejné prejavy niektorých vedcov medveďou službou vede aj spoločnosti?

ΠΟΛΕΜΟΣ  ΠΑΤΗΡ  ΕΣΤΙ
(POLEMOS PATIR ESTI)

Namiesto úvodu si položme zopár otázok.

 1. Je stále ešte veda definovaná ako poznanie (vedenie, vedomosti; knowledge) a poznávanie?
  • Alebo už neplatí, že tieto dve neoddeliteľné súčasti predstavujú podstatu vedy?
 1. Platí ešte, že Veda je inherentne pravdepodobnostná (probabilistická)?
  • Alebo už neplatí, že naše poznanie je vždy zo svojej podstaty limitované, fragmentárne
 1. Prestala byť diskusia fundamentálnym nástrojom Vedy?
  • Už neplatí, že vedecká práca sa dá robiť hoci aj bez pokusov alebo meraní, ale nikdy nie bez diskusie? Prestala Veda používať polemiku – názorový stret – pre testovanie svojich hypotéz a teórií?
 1. Prestalo platiť, že vedecké hypotézy sa nepotvrdzujú, ale testujú?
  • Už neplatí, že vedecká hypotéza/teória je validná iba pokiaľ dokáže inheretne vysvetliť aj tie najsilnejšie (proti)argumenty? A že každá teória prestáva byť vedeckou v okamihu, keď začne nepohodlné argumenty odmietať ako neprípustné?
 1. Už neplatí, že skutočný Vedec spochybňovanie ‘svojej’ teórie prijíma a víta, lebo práve tak a jedine tak sa testuje jej validita?
  • Už neplatí, že ozajstní Vedci si cenia „pochybovačov“ – oponentov zažitých predstáv, kladúcich otázky a vyjadrujúcich pochybnosti – nakoľko práve názoroví oponenti svojimi aktivitami zabezpečujú, že Veda ostáva živou a že sa nezvrháva v slepú vieru, dogmu?

Nazdávame sa, že uvedené premisy sú platné.

Ak však neplatia, tak nech tí, čo vedia prečo, poskytnú zrozumiteľné vysvetlenie.

A tí vedci, ktorí konajú, ako keby uvedené neplatilo, isto radi uvedú svoje vlastné dôvody.

 • Takíto pracovníci v oblasti vedy – bez pochopenia a uchopenia inherentných atribútov Vedy, jej podstaty, ktorá im ako životodarná esencia žiaľ necirkuluje v krvi – robia Vede medvediu službu; najmä tým, že vedecké poznatky pertraktujú ako nemenné dogmy.

A to nielen navonok – smerom k verejnosti, ale aj dovnútra – k vedeckej a akademickej obci, nakoľko principiálne odmietajú akýkoľvek nesúhlas a ostrakizujú kritikov.

V dôsledku ich aktivít Veda degraduje na novodobé náboženstvo!

Fenomén „lakota“

Aj keby sa vedci lakotovského typu mýlili, ich názory musia slobodne zaznievať!

 • To musí byť eminentnou snahou všetkých vedeckých inštitúcií, a najmä tých národných – teda ak chcú ostať vedeckými – ktoré by mali inherentne exponovať dogmatikov v svojich radoch a odmietať ich snahy o diskreditáciu nositeľov iných názorov.

Najväčšie nebezpečenstvo pre Vedu

Ostrakizácia inovercov zo strany dogmatikov predstavuje najväčšie riziko pre našu spoločnosť! Jej nebezpečenstvo spočíva v tom, že je zamerená na odsúdenie jednotlivca. Tým sa vytvára ilúzia že ide o osamoteného pomýleného zblúdilcaOpak je však pravdou! Ostrakizovaný vedec Lakota nie je ani osamotený, ani (z princípu nemôže byť) pomýlený, ani zavádzajúci!

 • Veľké množstvo renomovaných vedcov, vrátane laureátov nobelovej ceny, po celom svete vychádza z rovnakých poznatkov a interpretujú ich podobne ako náš vedec dr. Ján Lakota.
 • Svojimi útokmi voči akémukoľvek nepohodlnému inovercovi nielenže blokujú vedeckú diskusiu, ale, a to predovšetkým, svojim konaním dogmatici torpédujú samotnú Vedu.
 • A bez poznania kľúčových procesov nie je možné vypracovať relevantné teranostické postupy voči pliage s názvom COVID-19!

Namiesto záveru si pripomeňme, že podstatou vedy nie je fragmentárne poznanie, ale najmä diskusia o interpretácii všetkých dostupných poznatkov! – Polemos pater esti –

A pokiaľ nezabránime prebiehajúcej sublimácii vedeckej esencie, tak dospejeme do stavu, kedy nám neostane než konštatovať – parafrázujúc výrok F. Nietzsche – SCIENCE IS DEAD!

Každopádne tu máme hodenú rukavicu a my ju zdvihneme. Na konci bude znieť pravda.

Pomýlená pseudo vědecká práce dogmatiků ze SAV je k nahlédnutí například zde. MUDr. Lakota je jeden z mála vědců, který si všiml, že virus SARS-CoV-2 nebyl doposud správně izolován | purifikován. Nemůžeme znát tedy ani jeho genom či bílkoviny, sestavovat na něho jakékoliv testy či dokonce vyrábět vakcíny. (Poznámka redakce)


Napsat komentář

Pin It on Pinterest

Share This