info@resetheus.org (+420) 222 745 574

Lež o lymské borelióze

Objevilo se tolik žádostí, abychom řekli něco o lymské borelióze, že jsem se rozhodla tomuto tématu věnovat celý příspěvek.

Tvrzení, že onemocnění vzniká po kousnutí klíšťaty, je považováno za součást teorie choroboplodných zárodků. V tomto případě je údajný bakteriální patogen vpraven do těla klíštětem. Pojďme se tedy podívat na vědecké důkazy a odhalit, zda tato bakterie může způsobit onemocnění a zda je borelióza vůbec legitimní entitou. Je to také aktuální téma, protože právě byla spuštěna další kampaň vyvolávající strach v podobě údajné smrtící krymsko-konžské hemoragické horečky, kterou prý šíří klíšťata. V červenci 2019 probíhala na platformách korporátních médií také manipulativní kampaň propagující biologické zbraně přenášené klíšťaty:

Fox News:

„Republikánský kongresman z New Jersey chce, aby Pentagon odhalil, zda prováděl pokusy na klíšťatech s cílem udělat z nich zbraně a zda to vedlo k rozšíření lymské boreliózy v USA. Borrelia burgdorferi, kterou miliony lidí znají jako původce lymské boreliózy, nakazí ročně více než 300 000 Američanů. Je přenášena infikovanými klíštaty a pokud není léčena, může vést k neurologickému poškození. Zákonodárci nyní chtějí vědět, odkud se nakažená klíšťata vzala a zda je na vině Pentagon?“

Dr. Mark Bailey k borelióze uvedl:

Zavedení termínu ‚lymská borelióza‘ v 70. letech 20. století bylo výhrou pro medicínský establishment, ale velkou prohrou pro veřejnost. Nespecifickému okruhu příznaků a symptomů byla přidělena nálepka a lovci bacilů pak neprávem obvinili bakterii Borrelia, která se tam zrovna vyskytovala. Pokud vám lékař řekne, že máte boreliózu, neví, o čem mluví – odejděte od něj dřív, než vám provede nediagnostické testy, nebo ještě hůř, pokusí se vás ‚léčit‘.“

Jedním z důvodů, proč nám trvalo tak dlouho, než jsme o borelióze něco publikovali, je to, že u nás na Novém Zélandu se prý nevyskytuje. Ministerstvo zdravotnictví totiž uvádí:

„Klíšťata mohou potenciálně představovat riziko pro veřejné zdraví a biologickou bezpečnost, protože mohou přenášet nemoci lidí a zvířat. Ministerstvu však nejsou známy žádné případy, kdy by se lidé na Novém Zélandu nakazili nemocí způsobenou kousnutím klíštětem. Hlavní nemoci, které vzbuzují obavy v některých jiných zemích, se v současné době na Novém Zélandu nevyskytují.“

To je zajímavá situace, protože pokud k nám klíšťata a lidé přicházejí a odcházejí, tak proč bychom tu podle nich neměli mít boreliózu? Nuže, mají pro to následující vysvětlení:

Klíšťata vyskytující se na Novém Zélandu prokázala schopnost přenášet patogeny, jako jsou bakterie a viry. Naštěstí jsou tyto patogeny na Novém Zélandu vzácné a škody se omezují především na hospodářské ztráty způsobené silným napadením.“

To nezní moc přesvědčivě. Tvrdí, že existují klíšťata, která mohou přenášet patogeny, že patogeny zde jsou, i když vzácně, ale borelióza se zde nevyskytuje.

Podle očekávání ministerstvo, které je známé svými dezinformacemi o zdraví, neuvádí na svých webových stránkách žádné vědecké odkazy a článek je napsán anonymně. Buďte si však jisti, že ministerstvo tvrdí, že poskytuje důležité informace o bezpečnosti a veřejném zdraví prostřednictvím Facebooku a Twitteru. Hmm, což jsou právě ty velké platformy, které cenzurují naše analýzy virologických a jiných vědeckých materiálů…

Stránka Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Spojených států uvádí:

Lymská borelióza je nejčastějším onemocněním přenášeným vektory ve Spojených státech. Boreliózu způsobuje bakterie Borrelia burgdorferi a vzácně Borrelia mayonii. Na člověka se přenáší kousnutím infikovaného klíštěte.“

Nejsou zde uvedeny žádné citace, pouze poznámka na konci stránky, která uvádí: „Zdroj obsahu: Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, Národní centrum pro nově se objevující a zoonotické infekční nemoci, Oddělení nemocí přenášených vektory.“ Ani tento odkaz však neuvádí konkrétní citace.

To vypadá trochu podezřele. Než se však pustíme do hledání vědeckých důkazů o údajném původci boreliózy, měli bychom nejprve prozkoumat, co to vlastně má být za nemoc. Pozor, tady se celá věc rozpadá. CDC uvádí, že prvními příznaky mohou být: „horečka, zimnice, bolesti hlavy, únava, bolesti svalů a kloubů a zduření lymfatických uzlin“.

Na wikipedii je to ještě horší. Na stránce o borelióze se uvádí:

Lymská borelióza může postihnout několik tělesných systémů a vyvolat širokou škálu příznaků. Ne každý s boreliózou má všechny příznaky a mnohé z příznaků nejsou specifické pro boreliózu, ale mohou se vyskytovat i u jiných onemocnění.“

To je fraška, protože diagnóza má být založena na anamnéze kontaktu s klíštětem, nikoliv na potvrzeném kousnutí a příznacích. Tyto příznaky však mohou být prakticky jakékoliv. A co erythema migrans, známá vyrážka, která je údajně specifická pro lymskou boreliózu? Opět se nejedná o specifický typ vyrážky a CDC má dokonce stránku s názvem „The Many Forms of Lyme Disease Rashes“ („Mnoho druhů vyrážek při lymské borelióze“), ze které vyplývá, že vyrážka může být nevýrazná, mohou se při ní tvořit strupy, může mít různé tvary a barvy,…

Na dalším obrázku prý není erythema migrans, ale pouhá alergická reakce na kousnutí hmyzem:

V tomto bodě se pravděpodobně dočkáme toho, že někteří lékaři budou tvrdit, že boreliózu dokážou poznat. Na co se však odvolávají? Protože v takovém případě by si také museli vymýšlet svá vlastní kritéria. Pokud jde o údajný patogen, podíváme se do velké knihy o lymské borelióze s názvem „Lyme Disease and Relapsing Fever Spirochetes“ („Lymská borelióza a spirochety vyvolávající recidivující horečku“) vydanou v roce 2021, zejména na kapitolu 13 „Patogeneze lymské boreliózy“, ve které se uvádí:

„Lymská borelióza byla poprvé rozpoznána v roce 1976, kdy byl v Old Lyme ve státě Connecticut rozpoznán klastr případů juvenilní artritidy. Mnoho z těchto pacientů také uvádělo kožní léze, které byly podobné těm, jež byly hlášeny v Evropě a které byly dříve spojovány s kousnutím klíštětem. Existovalo silné podezření, že příčinou obou případů v Old Lyme v Connecticutu a v Evropě je infekční agens, ale až v roce 1982 byla za příčinu označena spirocheta nalezená u klíšťat rodu Ixodes (Burgdorfer a kol., 1982). Role této bakterie, pojmenované Borrelia burgdorferi, jako původce lymské boreliózy, byla rychle prokázána, protože bakterie byla nalezena u pacientů i u rezervoárových hostitelů, jako je myš bělonohá.“

Uvedli zde pouze jednu citaci od Burgdorfera a kol., a to práci z roku 1982 s názvem „Lyme Disease – A Tick-Borne Spirochetosis?“ („Lymeská borelióza – spirochetóza přenášená klíšťaty?“) Všimněte si otazníku na konci názvu. Dokument popisuje, jak bylo v roce 1981 shromážděno 126 klíšťat z ostrova Shelter Island ve státě New York a u 61% z nich bylo zjištěno, že mají ve střevech spirochety. Kupodivu dospěli k závěru: „Stupeň infekce se lišil; některá klíšťata obsahovala jen několik spirochet, jiná jich obsahovala velké množství…“

Nález bakterií ve střevním systému však není důkazem infekce. Ve střevech máme biliony mikrobů nezbytných pro naše životní procesy. V každém případě je nesmysl tvrdit, že nález mikrobů ve střevech klíšťat je důkazem příčiny lymské boreliózy. Aby byl argument o přenosu kousnutím klíštětem ještě slabší, autoři studie připustili, že: „Žádné jiné tkáně, včetně slinných žláz, spirochety neobsahovaly.“ Dále pokračovali studií, při níž nechali asi 300 klíšťat přisát a živit se krví 8 novozélandských bílých králíků. Jednalo se o nekontrolovaný experiment, takže opět šlo spíše o pouhé pozorování než o experimentální studii, která by byla schopna testovat hypotézu s nezávislou proměnnou. Pokud testovali hypotézu, že borelie způsobují boreliózu, pak měli být někteří králíci pokousáni klíšťaty „infikovanými“ touto bakterií a jiní králíci pokousáni klíšťaty, která tuto bakterii nepřenášela. A nápor téměř 40 klíšťat na jednoho králíka, přisátých na vyholeném břiše, kupodivu způsobil u některých z nich vyrážku. Nicméně navzdory každodennímu testování krve králíků a odebírání kožních biopsií nenašli borelie u žádného z nich.

Na tomto místě se můžeme pozastavit a zdůraznit, že nemají vůbec žádné důkazy o tom, že by bakterie rodu Borrelia způsobovaly boreliózu. A přesto má být tato práce z roku 1982 jedním z dokumentů, ne-li základním dokumentem, pro toto tvrzení. Opět je to příklad zoufalé snahy zastánců teorie choroboplodných zárodků přizpůsobit přírodu jejich modelu, i když je zřejmé, že vědecké důkazy jej nepodporují. Ve skutečnosti vyvrátili sami sebe. Jak se jim to tedy proboha podařilo prosadit? Kvůli naprostému selhání svých experimentů provedli studii s protilátkami. Protilátky reagovaly na antigen obsažený ve směsi vzorků klíšťat. Uvedli, že protilátky byly přítomny u všech králíků, kteří byli vystaveni klíšťatům. Mějte však na paměti, že se zde hovoří o titru neboli koncentraci. Protilátky mohly být přítomny i u králíků, kteří nebyli vystaveni klíšťatům, ale autoři studie stanovili hranici pro „pozitivitu“ na ředění 1:20. Poté testovali krev 9 pacientů, u kterých byla klinicky diagnostikována borelióza, čímž se znovu vracíme k problému, co přesně to znamená z hlediska příznaků? Tvrdili, že u těchto lidí byly protilátky nalezeny ve vyšších hladinách oproti lidem, u nichž borelióza diagnostikována nebyla (hranice pro „pozitivitu“ byla opět stanovena na ředění 1:20). Zabývat se závažnějšími problémy s protilátkami, jako je jejich specificita a význam jejich detekce ve složitém organismu, je nad rámec tohoto videa. Můžete se podívat na sérii mých videí „The Yin & Yang of HIV“ nebo si přečíst knihu Virová mánie, kde se dozvíte o skandálních tvrzeních, která lékařský establishment v souvislosti s těmito testy uvádí. Stačí říci, že nepředstavují důkaz o existenci patogenu a jediné, co můžeme tvrdit, je, že zjevná přítomnost proteinů označovaných jako protilátky ve větším množství se zdá být známkou zánětu nebo poškození tkáně. Tvrdit, že to souvisí s působením patogenu nebo „imunitou“, je trestným činem, kterého se zastánci teorie choroboplodných zárodků neustále dopouštějí. Tento trik používají, protože nedokážou splnit Kochovy postuláty ani poskytnout požadované základní důkazy pomocí vědecké metody.

Abychom byli spravedliví, autoři studie o klíšťatech z roku 1982 uvedli: „Naše pozorování naznačují, že organismus podobný bakterii Treponema izolovaný z klíšťat druhu Ixodes dammini se může podílet na etiologii lymské boreliózy.“ Ale právě tato studie je v 750stránkové publikaci o borelióze uvedena jako důkaz, že bakterie Borrelia způsobují boreliózu.

To není všechno. Kapitola 24 této publikace s názvem „Borelióza u lidí“ dokonce tvrdí: „Lymská borelióza je prototypem nově se objevující infekční nemoci.“ Ano, objevující se pouze v hlavách zastánců teorie choroboplodných zárodků, nikoliv v přírodě.

A dále tvrdí, že: „Izolace etiologického agens, bakterie Borrelia burgdorferi, u člověka v roce 1983 završila intenzivní pátrání po patogenu, který byl jen krátce předtím vykultivován z klíštěte černonohého (jeleního).“ Zde citují další stěžejní studii s názvem „Spirochetes Isolated from the Blood of Two Patients with Lyme Disease“ („Spirochety izolované z krve dvou pacientů s lymskou boreliózou“), která byla publikována v časopise The New England Journal of Medicine (NEJM) v roce 1983. Titulek zní působivě, dokud si nepřečtete, že „izolovali spirochety z krve 2 z 36 pacientů z Long Islandu a Westchester County v New Yorku, kteří měli příznaky a symptomy naznačující lymskou boreliózu.“ Ano, slyšíte správně, byly nalezeny pouze u 2 z 36 pacientů, u nichž se předpokládalo, že mají lymskou boreliózu. To znamená, že u 34 z 36 nebyla bakterie detekována. Logická gymnastika v této studii je neuvěřitelná. Tvrdí, že tento výsledek „poskytuje dosud nejpřímější důkaz o jejich etiologické roli v tomto onemocnění.“

A jak svá mizerná statistická zjištění sladili s teorií choroboplodných zárodků? Tím, že bez jakýchkoli důkazů tvrdí, že: „Vzhledem k nízké četnosti izolací (2 z 36 pacientů) je spirochetémie u tohoto onemocnění pravděpodobně přechodná a málo výrazná.“

Zde jsou jen krůček od virologů, kteří tvrdí, že navzdory řádění mikrobů v těle je není možné nikde nalézt. Třešničkou na dortu je bizarní tvrzení autorů, že jejich práce znamená, že „3 ze 4 Kochových postulátů pro prokázání role spirochety jako původce boreliózy byly z velké části splněny.“ To je naprostý nesmysl, ani jeden z postulátů nebyl splněn, jak odhalení těchto základních prací ukázalo.

Posledním aspektem, kterým je třeba se zabývat, je tvrzení, že k léčbě tohoto onemocnění jsou užitečná antibiotika. Pokud by to byla pravda, nemůže to být způsobeno žádným antimikrobiálním účinkem, protože jak jsme právě viděli, neexistuje žádný důkaz, že by něco z toho bylo způsobeno bakteriemi. Nicméně i mainstream přiznává, že nemá spolehlivé důkazy o účinnosti antibiotik. Pokud nahlédneme do dokumentu „Diagnosis and Management of Lyme Disease“ („Diagnostika a léčba lymské boreliózy“) v časopise American Family Physician, v něm se uvádí, že „doxycyklin je účinný při léčbě časné lymské boreliózy“, ale jako hodnocení důkazů uvádí „C“, což odpovídá „konsenzu, důkazům zaměřeným na onemocnění, obvyklé praxi, názoru odborníků nebo sérii případů“. Jinými slovy, není to prokázáno vědeckou metodou.

Po dvaceti letech práce v tomto systému vím, že lékaři doufají, že jeden z jimi předepsaných léků bude lékem zázračným. Bohužel to pramení z chybné víry v teorii choroboplodných zárodků a léčiva. Existují však i další faktory, které v tomto nedávném videu prezentoval náš přítel a spoluautor knihy „Dissolving Illusions“ Roman Bystrianyk, které sem pěkně zapadají:

Část viny za nadměrné užívání léků spočívá, jak jsem již řekl, v tom, že profese podlehla sklonu k sebeklamu, který se zdá být od této praxe téměř neoddělitelný; v našem způsobu uvažování, který si příliš často osvojujeme, kdy počítáme pouze naše příznivé případy a kdy upadáme do ne zcela neobvyklého omylu známého ve scholastické frázi jako ‚post hoc ergo propter hoc‘: Pacient se uzdravil poté, co užil mé léky, uzdravil se tedy proto, že je užil.

Větší díl viny však oprávněně nese veřejnost, která trvá na svém právu nechat se někým otrávit… Stejně jako Barnum slavné paměti věří v nezměrnou důvěřivost veřejnosti, která se ve skutečnosti ráda nechává balamutit, a praktikuje ji. Celý tento nečestný a nestoudný byznys je postaven jako na skále na rozšířeném klamu, že nemocní lidé se musí živit škodlivými látkami. Čím více, tím lépe, a čím jsou odpornější, tím jsou účinnější. Vnější tlak na lékaře je velmi velký a má tendenci nutit ho k aktivní léčbě, ať už je podle jeho názoru nutná, nebo ne. Nějaká chyba ve stravě, nějaký nesprávný návyk pacienta může vyžadovat pouze nápravu a podávání léků může být zbytečné nebo škodlivé.“ (Dr. H. Brown, Huntsville, Kentucky, 1892)

Máme zde zapeklitý problém, protože pojem borelióza je tak známý, že by se většině lidí mohlo zdát, že musí být skutečný. Nicméně tento termín by měl být odsunut do archivu pseudovědy a jako zastánci teorie terénu bychom měli být opatrní, abychom nebyli vtaženi do diskuse stylem, co způsobuje boreliózu, pokud to není bakteriální infekce prostřednictvím kousnutí klíštětem. Není to něco, co lze diagnostikovat, protože vědecké důkazy a příznaky jsou nespecifické. Mikrobiologické důkazy jsou nespecifické a takzvané testy jsou diagnosticky nespecifické. Označit pacienta nálepkou borelióza je podle dr. Toma Cowana zcela neužitečné a bezvýhradně s ním souhlasím, protože to skutečně vědecká literatura odhaluje. Příznaky mohou být skutečné, ale výmysl známý jako lymská borelióza je jen kamufláží. Zapomeňte na nálepku a věnujte se situaci daného člověka. To, zda ho v posledních několika měsících kouslo klíště, vám odpověď pravděpodobně nedá. Každý případ bude jiný a různé příznaky a projevy jsou projevem snahy těla vyléčit se. Odpovědi nalezneme při řešení faktorů, jako jsou toxiny z prostředí a deficity v těle, a je třeba zdůraznit, že farmaceutické deficity nemáme, takže tam své odpovědi nehledejte.

Před časem jsem se odklonila od lékařského modelu zahrnujícího údajné konkrétní chorobné entity s vědomím, že tělo má prostě různé stavy. Stav těla by měl být dokonalý a toho lze dosáhnout ignorováním tvrzení vyvolávajících strach a zaměřením se na správný život a správné myšlení. Těmito principy se podrobně zabývá naše kniha „Terrain Therapy“ a také moje týdenní příspěvky.

33 komentářů u „Lež o lymské borelióze“

  • Vy jste lékařka? Já jsem elektrikář. Troufnete si se mnou ODBORNĚ mluvit o elektrice? Ne? Tak proč nevěříte 99,999999% lékařů a děláte si své závěry, podložené zoufalým minimem lékařů?

   Mohla byte mi prosím odpovědět na jednu jedinou otázku. Co tedy způsobuje nakažlivé nemoci, např. chřipku? Sám musíte vědět, že když někdo v rodině onemocní na chřipku, tak to chytí i ostatní (já většinou ne), ale moje 4 malé děti 0-4 roky onemocní také, přestože nerozumí tomu co je nemoc? Proč tedy onemocní i děti, kteří ještě nemají rozum pochopit, co je nemoc?

   Odpovědět
   • Skúsim odpovedať na, aj keď sa mi fakt nechce vysvetľovať základy.
    Deti, napriek tomu, ze ničomu ešte nerozumia a nemôžu mat nieco vsugerovane su napojené do 8-12r na matku a tým pádom ak matka dokáže vytvoriť prostredie „chrípky“ , ktorá je spôsobená rôznymi faktormi matky a okolia, tak to tie deti dostanú. Nie preto, že je to nákazlivé fyzicky, ale psychicky.
    Takže preto je možné, že to muž nedostane niekedy. Ja od kedy som toto pochopil, tak mi mohli deti kašľať do tváre celý deň a nič mi nebolo lebo som vedel, o čom to je.
    Keď budete mat veľmi dobré prostredie, deti nebudú nikdy choré, to však nieje možné na 100%. Najväčšie zdroje zlého prostredia : stres, zlé vzťahy medzi vami, nekvalitná strava, elektromagnetické vlnenie, zlá životospráva a najmä „prežívanie“ života a nie užívanie.

    Odpovědět
   • Zas „věřící“ systémem vygumovaný BLB chce abychom něčemu VĚŘILI. Věda není o víře a vědeckým argumentem není že věří většina. (viz „Každá obecná myšlenka je hloupost, protože se hodila všem“. Rochefoucald… ) Stejný argument je „země je kulatá, protpože jsem to řekl já Grygar a kdo tomu „nevěří“ je iidiot a debil a měl by se likvidovat“ nebo alespoň nemá mít volební právo. 95% obyvatelstva= imbecilních vygumovaných ovcí, „věří“, že 11.září spadly dvě budovy dvojčat. Je to pravda? 60% imbecilní světové populace věřilo, že očkování je ochrání před (neexistující) nemocí covid. 99% vygumovaných imbecilů věří, že očkování chrání děti před nakažlivými nemocemi a není příčinou autismu, rakoviny a syndromu náhlého umrtí kojence. 99% imbecilních ovcí věří, že Coca Cola není jed. 99% debilů věří, že fotogafie Američanů na Měsíci jsou autentické. 99% imbecilních ovcí věří, že chemtrails neexistuje, aniž by se vůbec kdy podívaly nahoru. 99 tupých ovcí věří, že pyramidy postavily davy otroků které tahaly obrovské kvádry stovky kilomentrů na dřevěné kulatině (kterou neměli)., 99% debilních vědců věří, že když bude na skály pršet a foukat vítr miliony let, tak se tam sám od sebe složí kompletní Boeing 747 a vedle něj se náhodou ve stejnou dobu samo postaví letiště a pumpa na kerosin, (=evoluce, ) protože Boeing bez letiště a pumpy nefunguje (tak funguje příroda. 99% tupounů věří, myšlenka (stejně) nekonečné placaté země je zjevná blbost a že zároveň věří úplně stejnému tvrzení že vesmír je nekonečný. Proč? No protože to říkala soudružka učitelka ve škole a Moravec v telce, tak to „každý ví“ Známý komunistický prominent a havloidní zástěrář Grygar říká, že souboj s lidskou blbostí je nekonečný. Ano, a on je jedním z nositelů té blbosti a navíc vědomé lži. Vědci a lékaři Kubek, Flégr, Hořejší, Šebo, Kojzar-Vašáková, Chlíbek a spol. dodnes opakují zcela zjevnou lež, že vakcíny chrání proti „nemoci“ covid, A těmto vědcům a lékařům jako máme podle vás věřit pane? Vy jste asi spadnul na hlavu, že? Na to abych věděl, že mám blbě zapojenou elektriku a probíjí do ohřívače FAKT nemusím být elektrikář, to pochopí profesor politologie Fiala (možná)

    Odpovědět
   • Nemoci jsou z otravy organismu a konkrétnĕ chřipka je stav tĕla, kdy se zbavuje toxínů, jejichž množství překročí určitou pro tĕlo snesitelnou hranici. Příčiny otravy jsou různé, ale společné životní podmínky a źivotní styl způsobuje tento stav u vícero lidí v určitý čas, hlavnĕ na podzim a ve mĕstech. Jedy jsou příčinou otravy, kteté jsou v mnoha potravinách a matetiálech v našem okolí a psychika se podílí na reakci tĕla na jejich množství. Vše se dá dohledat, pokud človĕk chce, já začal kauzou Pasteur vs. Bechamp ve fr. akademii vĕd.

    Odpovědět
 1. Je až neskutečné, jak celý svět těm nesmyslům, které často pocházejí jen z jediné falešné „studie“, slepě věří. A bohužel asi ještě dlouho věřit bude, protože boj proti blbosti je velice těžký.

  Odpovědět
  • Problém je v pruskom školskom systéme a médiách. Obe tieto inštitúcie slúžia len na jedno, podmieńovanie už od detského veku. Nielen vírusy a rôzne ochorenia sú vymyslené, takto to funguje snáď v každom odvetví. Tvrdi nám že treba poznať históriu aby sme sa poučili ale história je rovnako zmanipulovaná ako prítomnosť. Inteligentný človek nemôže dôverovať ničomu čo si sám pracne neoveril a to je veľmi vyčerpávajúce. Každý jendotlivec by mal od mala byť vychovávaný v nedôvere voči autoritám a neustálom pýtaní sa, pokladaní otázok a spochybňovaní všetkého + prehodnocovaní aj vlastných úsudkov.

   Odpovědět
  • Vy jste lékař? Já jsem elektrikář. Troufnete si se mnou ODBORNĚ mluvit o elektrice? Ne? Tak proč nevěříte 99,999999% lékařů a děláte si své závěry, podložené zoufalým minimem lékařů?

   Mohl byte mi prosím odpovědět na jednu jedinou otázku. Co tedy způsobuje nakažlivé nemoci, např. chřipku? Sám musíte vědět, že když někdo v rodině onemocní na chřipku, tak to chytí i ostatní (já většinou ne), ale moje 4 malé děti 0-4 roky onemocní také, přestože nerozumí tomu co je nemoc? Proč tedy onemocní i děti, kteří ještě nemají rozum pochopit, co je nemoc?

   Odpovědět
   • Odkazování se na autority je jedním ze základních argumentačních faulů. Bohužel ho často používají i lékaři, na které se odkazujete, takže bych jim určitě tak bezmezně nevěřila. Takže proč to nezkusit znovu a konstruktivněji?

    Vyjadřujete se pod článkem o lymské borelióze, proto předpokládám, že jste článek četl, uvedené zdroje si prošel a ověřil, ale evidentně s informacemi v článku nesouhlasíte. V čem konkrétně vidíte problém?

    Téma boreliózy Vás, předpokládám, zajímá, a proto jistě znáte i oficiální verzi, které věří i těch podle Vás 99,999999% lékařů. To je hodně vysoké procento, takže jejich verze musí být zajisté pravdivá. Proto určitě nebude sebemenší problém uvést vědecké důkazy toho, že boreliózu způsobuje konkrétní původce a že se přenáší klíšťaty. Stačí se kteréhokoli z těch 99,999999% lékařů zeptat a určitě Vám odborně odpoví. Doufám, že se s jejich odbornými odpověďmi s námi potom podělíte. Teprve potom se budeme moci o borelióze konstruktivně bavit a udělat si svůj vlastní závěr. A takhle můžeme pokračovat s jakoukoli „infekční“ nemocí. Pokud jde o zmiňovanou chřipku, tak pro 99,999999% lékařů by opět neměl být sebemenší problém uvést vědecké důkazy toho, že ji způsobuje konkrétní patogen a že se mezi lidmi přenáší tak, jak se uvádí. Jejich důkazy si pak můžete porovnat třeba s tím, na co poukazuje (nejen) to „zoufalé minimum lékařů“:

    Co opravdu způsobuje chřipku?

    Pandemie vysvětlené z pohledu teorie terénu

    Konec infekčního mýtu – 1. část: Experimenty dr. Rosenaua se španělskou chřipkou (1918)

    Přízrak | španělská chřipka – exkluzivní otisk z knihy Virus Mania

    O infekčních nemocech a nákaze

    Jako jedna ze „zoufalého minima lékařů“ můžu za sebe uvést, že za celou dobu studia medicíny po nás nikdo nikdy nechtěl, abychom si vědecké důkazy pro tvrzení o „infekčních“ a dalších nemocech sami nějak ověřovali nebo abychom se o nich učili. Všechno bylo předkládáno jako hotová fakta, která se musíme naučit a zopakovat u zkoušek. A stejné to bylo i potom v praxi. Časem si ale někteří z nás začali všímat toho, že oficiální verze, např. v případě v té době známých mediálních kauz kolem některých „infekčních“ nemocí, nedává smysl. Ve skutečnosti je tedy poměr „zoufalého minima lékařů“ a 99,999999% zbývajících lékařů někde trochu jinde. Řada lékařů má o některých věcech pochybnosti, nebo dokonce ví, že jsou nesmyslné, ale bohužel naprostá většina z nich o tom z různých důvodů veřejně nemluví (ztráta prestiže, hypotéka, strach ze zesměšnění,…), takže veřejnost pak má nesprávný dojem, že pochybnosti jich má jen zoufalá menšina.

    Takže proč si místo víry v autority nezkusit některé informace sám ověřit a pak se na konkrétní důkazy zeptat těch 99,999999% lékařů? Je to výborná zkušenost, která Vás, pokud jde o ověřování si informací ze strany lékařů nebo dokonce „odborníků“, velmi rychle zbaví iluzí.

    Eva Mertlíková

    Odpovědět
    • Přesně. Ozývají se tu – a neurazte se někteří – vymyté mozky Big farma propagandou a bohužel se chovají co by nevěřící Tomášové. I když je toho kolem nás povícero, čím jsou lidi oblbováni již stovky let…

     Odpovědět
   • Jirko, nejsem elektrikář, a proto se na Vás obracím jako na fachmana, který má školitelské ambice. Tedy, ptám se: Elektromagnetickou interakci údajně zprostředkovává foton. Co to je, ten foton, a jak to dělá? Předesílám, že v tom ani náhodou nepanuje vědecká shoda.
    Vím, že to sem nepatří, že je to něco zdánlivě jiného. Ale, nejsou právě tohle ty zcela zásadní fundamenty na které je třeba hledat odpovědi, tedy se ptát , zkoumat, zkoušet a zpochybňovat?
    Tvrdit, že Jarda Flegr je přece výjimečný vědec a říká to stejně jako Primula , tak to tak prostě musí být, každému nestačí.

    Odpovědět
    • Rozdíl mezi technikou, která je založena na fyzice, a mezi medicínou, která je založena mimo jiné i na virogii, spočívá v tom, že v technice pozná každý, když něco nefunguje, zatímco v medicíně i ty nejhrubší omyly v krajním případě schová hlína nebo shoří v krematoriu….

     Odpovědět
   • Když Vám bude těch vašich 99,999999% lékařů tvrdit, že si máte nechat srát na hlavu, protože je to zdravé, a jsou na to vědecké studie, tak komu budete věřit? 99,999999% lékařům, nebo tomu podloženému zoufalému minimu lékařů, kteří budou upozorňovat a poukazovat stovky let, na to, že je to hloupost, nesmysl či lež, budou o tom vydávat své publikace, knihy, články, o kterých se však v mainstreamu záměrně nedozvíte, neboť ten Vám bude předkládat a propagovat desítky let, že je to zdravé a děláte dobrou věc.

    Tak jako Vy elektrikář děláte svou práci za peníze, tak samo těch 99,999999% to dělá a často mlčí a bojí se kvůli své existenci ,,vystoupit z davu“ jen pro ty peníze. A těch jak píšete pár zoufalých to dělá často jen z darů, dobrovolně. ,,Dělají to pro peníze“ už znělo před mnoha lety v jedné české skladbě a pasuje na dnešní dobu dokonale.

    Odpovědět
   • Jseš nemocný, tak jdeš k doktorovi a věříš že tě vyléčí, protože 6 let něco studoval. Doktor ti udělá diagnózu, řekne ti název nemoci zastupující soubor symptomů a potom si vyhledá v seznamu lék,přičemže doktor věří, resp. musí věřit tomu že ti ten lék pomůže. Tipni si co se stane když v některé zemi zakážou pharma-produukt? Kdyby jim šlo o zdraví tak pozastaví celou výrobu a přeskoumají i ten test co provedli oni sami. Ve skutečnosti se nic nestane :-). Oni pojedou dál a zároveň si zaregistrují lék znovu akorád pod jiným názvem a ty se pak v reklamě, nebo od svého lékaře dozvvš že je na trhu lék s vylepšenou recepturou, který je ještě lepší a ještě více účinnější. Lidi často spojují cenu s účinkem léku, i když to neni pravda už z toho principu že obsah „účinné“ látky by měla být stejná. Jediný co tam změní je že přidají barvivo, nebo z pilulky udělají prášek, nebo želé. Cokoliv.

    Odpovědět
   • Svého času třeba 99,99999% vzdělaných lidí VĚDĚLO, že Země je placatá. A toho, kdo přišel s tím směšným nápadem, že by mohla být kulatá, jistě považovali všichni za blázna…..

    Odpovědět
    • Je dosť „nešťastné“ argumentovať s Plochou Zemou. Keďže zem plochá NAOZAJ JE, a môžeme to vnímať všetkými zmyslami, pokiaľ sa odprostíme od brutálneho spiknutia (mainstream, školské osnovy, dôverčiví „alternatívci“) proti ľudstvu, proti duchovnému rastu.
     Rovnako je to aj s ejakuláciou a orgazmom. V skutočnosti sú to škodlivé veci, ktoré skratujú sexuálnu energiu nutnú na duchovný rast. Preto je orgazmovanie tak vehementne odporúčané „mainstream vedou“, a aj „duchovne založení“ ľudia skratujú svoju sexuálnu energiu orgazmami miesto toho, aby mali erotiku LIEČIVÚ, a teda takú, kde sa sexuálna energia neskratuje, ale používa na liečenie duše, tela a na duchovný rast.
     Ak teda orgazmujete a veríte v Zemeguľu, ste od pravdy „na hony“ vzdialený, pán Jan.

     Odpovědět
 2. Dobrý den, já nejsem schopen posoudit nic z výše uvedeného. A jsem prost toho někoho zde dehonestovat, nebo shazovat jen proto, že má jiný názor.
  Ale mám jeden konkrétní dotaz. Moje matka byla kousnuta klíštětem. Po cca měsíci se okolo místa kousnutí objevily typické kruhové skvrny. O co se tedy jednalo než o onu zde popíranou boreliózu? Moje matka samozřejmě šla k lékařce a ta ji nakrmila mixem léků, ze kterých byla doslova přiotrávena. Ale jak jsem uvedl. O co se tedy jednalo a jak by se to mělo léčit?
  Děkuji za kvalifikovanou reakci.
  Jiří Sedláček

  Odpovědět
  • Při kousnutí/bodnutí hmyzem je do poškozené kůže vypuštěna řada chemických látek, z nichž některé jsou toxické a reakce na ně je pak ono zčervenání místa, otok, bolest, teplota atd. Od schopnosti našeho detoxikačního systému neutralizovat toxiny na méně problematické sloučeniny a vyloučit je pak odvisí závažnost symptomů. Další faktor, který může hrát významnou roli v tom, jak tkáň zareaguje, je to, co dalšího při kousnutí/bodnutí do ranky vniklo. Hmyz se mohl pohybovat v pesticidy/herbicidy ošetřeném prostředí a tyto jedy do těla zanést.

   Toto je osobní názor, nejedná se o lékařské doporučení, to smějí dávat pouze MUDři: Pro rychlejší zbavení se zánětu v místě kousnutí/bodnutí bych já osobně použila cokoli, co podpoří lymfatický oběh. Lidé také používají látky s vysokou schopností okysličit tkáň, jako např. ClO2. Obklady se solí Jentschura Meine Baze by mohly podle mne také ulevit.

   Odpovědět
 3. A nápor téměř 40 klíšťat na jednoho králíka, přisátých na vyholeném břiše, kupodivu způsobil u některých z nich vyrážku. Nicméně navzdory každodennímu testování krve králíků a odebírání kožních biopsií nenašli borelie u žádného z nich….. A kde je odkaz na toto a jiná tvrzení? Unikají mi odkazy. Ráda bych se o tom sama přesvědčila.
  Ano, medicína je v plenkách a co se nevědělo dříve se ví dnes a co se ví dnes může být za pár let jinak. I toto je možná jen teorie a pravda je někde úplně jinde. Kdo ví…

  Odpovědět
 4. Dobrý článok a súhlasím. Napriek tomu je tu skupina ľudí, ktorým bola diagnostikovaná borelióza a liečili sa, alebo, ak začali neskoro,majú následky. Takýto článok u nich nevyhnutne vyvoláva ďalšie otázky.
  Čudné popisy zranení po uhryznutí kliešťom ma v tomto článku zarážajú. Na Slovensku sa výzor miesta vpichu vždy držal jednotného popisu – tesné okolie vpichu kliešťa je bledé a okolo sa tvorí tmavšie sfarbený kruh, ktorý časom tmavne a zväčšuje sa. Stred zostáva bledý s bodkou po kliešťovi v prostriedku.
  V roku 1989 ma pohryzol kliešť na nohe mala som presne takúto reakciu. Mohla to byť reakcia na niečo iné, nie boreliózu, to pripúšťam, ale faktom je, že túto reakciu vyvolal kliešť. Pomaly som po tom začínala byť neskutočne unavená a začala som mať teplotu, ktorá niekoľko týždňov nie a nie klesnúť, boleli ma kĺby, že som nevedela vstať z postele, ale inak som bola úplne zdravá (žiadna chrípka, angína atď., volajme to zatiaľ tak, skrátka – pričom máva človek teplotu). Obvodný lekár ma videl ako simulanta, ale moja únava a teplota boli reálne. Nakoniec ma matka poslala na infekčnú kliniku (čítala niekde o tej borelióze a podľa nej som mala presne zodpovedajúce príznaky). Tam – nevediac, čo vravela matka, ale vediac o kliešťovi – mi naozaj vzali krv, ako sa to popisuje v článku, našli protilátky, nasadili mi na 6 týždňov tetracyklín a uzdravila som sa. Nie tak známy, čo mal to isté po kliešťovi, nechal to rok tak a potom sa už nevedel uzdraviť z bolesti kĺbov (čo bol mal byť dôsledok neskorého liečenia). Vtedy som si myslela, že protilátky, čo u mňa našli, boli „zodpovedajúce borelióze“, teda, že mi v tej krvi našli niečo, čo môže mať v krvi len niekto, kto naozaj tú boreliózu má. Dokonca ma upozornili, aby som nechodila darovať krv, aspoň pár rokov, aby niekto tú boreliózu odo mňa nedostal. A ešte dva roky som musela chodiť na kontrolu krvi v polročných intervaloch (?? asi kvôli tým kĺbom).
  Chápete tie otázky, čo to vyvoláva? Čo mi teda bolo? Prečo to naozaj nastalo po uštipnutí kliešťom? Prečo mi zabral tetracyklín? Prečo ten, kto lieky nebral, má zdravotné následky? Prečo mal podobné príznaky? Prečo iní lekári nevedeli stanoviť diagnózu? Uvítame radi aj článok, ktorý poskytne aspoň čiastočné odpovede.

  Odpovědět
  • Co Vám ve skutečnosti bylo, Vám těžko někdo řekne. Podle konvenční medicíny jste měla typickou „boreliózu“, protože se u Vás objevily všechny „typické“ příznaky. Pokud ale pro teorii, že tyto příznaky způsobuje Borrelia, nejsou žádné důkazy a pokud tedy budeme ignorovat výsledky testů na protilátky (které jsou samy o sobě nespecifické a k ničemu), tak víme jen to, že jste měla kožní reakci na přisáté klíště a příznaky jako únavu, zvýšenou teplotu a bolest kloubů.

   Je možné, že se u Vás kožní reakce na klíště a zbývající příznaky prostě jen objevily náhodou přibližně ve stejnou dobu, že měly různou příčinu a že spolu nesouvisejí? To by vysvětlovalo netypické případy, které se u „boreliózy“ uvádí, jako je „borelióza“ bez anamnézy přisátého klíštěte nebo jiného hmyzu, „borelióza“ s klíštětem, ale bez kožní reakce, „borelióza“ s klíštětem, ale s atypickými celkovými příznaky nebo bez příznaků, „borelióza“ nereagující na včasnou léčbu, nebo naopak spontánní uzdravení bez léčby, dále se uvádí „borelióza“, při které se nevytvoří žádné protilátky, nebo naopak nález protilátek proti Borreliím bez nálezu klíštěte a bez výskytu příznaků,…

   Konvenční medicína se tyto nesrovnalosti snaží originálně vysvětlit např. tvrzeními o velkém imitátorovi: „Problematika lymeské borreliózy je mimořádně zajímavá. O této nemoci se někdy mluví jako o novém velkém imitátorovi. Toto multisystémové onemocnění totiž může napadnout celou řadu tkání a orgánů, a imitovat tak příznaky jiných onemocnění. Nemoc je zrádná tím, že její projevy jsou různorodé, často nespecifické a kolísá i jejich intenzita. Specifické projevy počáteční fáze u mnoha pacientů chybějí a diagnostika onemocnění na základě dalších příznaků a v krvi dlouhodobě přetrvávajících protilátek je pak často složitá.“

   Příznaky jako únava, zvýšená teplota a bolest kloubů nejsou specifické a objevují se při řadě „nemocí“. Kožní reakce na přisáté klíště se dá očekávat, protože látky, které se při kousnutí klíšťaty do těla dostávají, jsou pro tělo cizorodé (včetně proteinů a potenciálně toxických látek z prostředí).

   Je také možné, že reakce na klíště s ostatními příznaky souvisí? Ano, pokud se tyto cizorodé látky dostaly krevním oběhem (klíšťata prý do rány vypouštějí i látky zabraňující srážení krve) do celého těla a způsobily tam celkovou reakci v podobě únavy, zvýšené teploty, bolesti kloubů,…

   Anebo je to celé ještě úplně jinak? – viz např. článek https://www.symbiozazivota.cz/gnm-je-borelioza-skutecne-zpusobena-kousnutim-klistetem-2/

   A proč příznaky ustoupily po podání tetracyklinů? U tetracyklinů se uvádějí i protizánětlivé účinky. Je možné, že prostě jen potlačily zánět v těle a že díky tomu ustoupila i bolest kloubů, zvýšená teplota a únava? Tedy že příznaky neustoupily kvůli jejich antibiotickému účinku? Je možné, že u lidí, u kterých byly tetracykliny podány pozdě, už zánět přešel do chronického stádia a k návratu funkce např. kloubů už nedošlo?

   Otázek je hodně, každý případ „onemocnění“ je jiný a žádná univerzální odpověď na to, proč jsou lidé nemocní a proč mají určité příznaky, bohužel neexistuje…

   Odpovědět
  • Elena : Po kusnutí kliešťom ste dostali niečo (je úplne jedno ako sa to môže volať a akým spôsobom sa to z kliešťa prenieslo do Vás), čo Vám spôsobilo Vami spomínané zdravotné problémy.
   Podľa mňa je teda zbytočné vyvracať existenciu boreliózy, ak sa tým vyvracia len nejaký konkrétny postup a typ ochorenia. OCHORENIE VZNIKLO, to je dôležité. A nevzniklo by, keby Vás kliešť nekusol.
   Sú len dve možnosti…
   1. Buď Vaše zdravotné problémy po kusnutí kliešťa vznikli ako reakcia na napadnutie tela rôznymi látkami z tela kliešťa, ktoré Vášmu telu ubližovali A NIČ DOBRÉ MU NEDÁVALI, alebo …
   2. Alebo Vaše zdravotné problémy vznikli ako odpoveď na DETOXIKÁCIU ORGANIZMU, ktorú spustilo kusnutie kliešťom, a v konečnom dôsledku Vám to prospelo (alebo by prospelo vtedy, keby ste nezahájila liečbu Tetracyklínom)…

   Avšak vzhľadom na to, že „samovoľný detox organizmu“ niekedy môže stáť telo (kde ten detox prebieha) aj život (napr. u starých či dlhodobo celkovo chorých ľudí),tak………….. SME SVEDKAMI TOTÁLNE NEDOKONALOSTI FUNGOVANIA SVETA AJ NA ÚROVNE BIOLÓGIE. Dokonalosť teda neexistuje, pretože dokonalosť neumožňuje tomu, aby detoxikácia organizmu (ktorá má telu silno uľaviť po skončení detoxu) bola spájaná s rizikom smrti alebo iných problémov, ktoré by mohli po detoxikácii pretrvať.

   Tento svet stvorila „Umelá Inteligencia“ ktorá vždy a bola a bude, avšak tá „Umelá Inteligencia“ je NEDOKONALÁ………… Pretože dokonalosť NEEXISTUJE. Nikto ma nepresvedčí o opaku. Ak samotný Stvoriteľ („Umelá Inteligencia“?) nevytvára dokonalý svet (nutnosť piť, jesť, zabíjanie pre potravu, zabíjanie mláďat z rôznych dôvodov – to sú všetko veci, ktoré sa týkajú už zvierat, a teda v tom nie sú zásahy človeka), nakoľko otročíme telu či sa nám to páči alebo nie. Tak je totiž zostrojený tento svet na Zemi.

   Odpovědět

Napsat komentář

Pin It on Pinterest

Share This